گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 90 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اعتياد اينترنتى پديده اى است كه از دسترسى آسان به رايانه و اطلاعات آن لاين ناشى مى شود. و متأسفانه پاى اين نوع جديد از اعتياد فزاينده به كشور ما نيز كشيده شده است. به گفته كارشناسان، خطرات و مشكلات اعتياد اينترنتى بيش از خطرات ناشى از اعتياد به مواد مخدر است; چرا كه در اعتياد به مواد مخدر اين جسم آدمى است كه بيش از بيش دچار آسيب مى شود ولى در اعتياد اينترنتى روح و روان افراد دچار آسيب شده و شرايط طبيعى و سلامت روانى انسان ها را از آن ها مى گيرد. در اين مقاله، افراد علل گرايش به اينترنت را، احساس راحتى با آن و برقرارى روابط آسان با ديگران ذكر كرده اند، ولى بايد توجه داشت كه صرف وقت زياد و سرگرمى با فعاليت هاى بيهوده، علاوه بر اينكه از نظر اسلام مذموم است و در مواقعى ممكن است حرام باشد، داراى عواقب و پيامدهاى منفى بسيارى است. از جمله آن ها مى توان به چند مورد زير اشاره كرد:
. انزواى اجتماعى; صرف وقت زياد با اين فعاليت ها انسان را از محيط اطراف خود غافل كرده و در بلند مدت به روابط صميمى ميان آن ها ضربه مى زند. در حالى كه، ما به هيچ وجه مجاز نيستيم كه نسبت به ارتباط با والدين و ديگر اعضاى خانواده بى اهميت باشيم.
۲٫ فروپاشى نظام خانواده: گذراندن بيشتر اوقات با ديگران اهميت خانواده را در نظر انسان كاهش داده و موجب از هم پاشيده شدن خانواده ها مى شود; چيزى كه امروزه در غرب شاهد هستيم.
۳٫ تخريب شخصيت افراد: شخصيت هايى كه در اين دنياى مجازى ظاهر مى شوند، اغلب تصنعى و كسانى هستند كه خود را از دنياى واقعى محروم كرده و به يك صفحه نمايش كوچك محدود شده اند. طبيعى است كه چنين افرادى سعى مى كنند خود را به گونه اى عرضه كنند كه در نظر ديگران بهتر جلوه كنند. بنابراين، افرادى كه با چنين كسانى روابط دوستانه برقرار مى كنند، در حقيقت با افراد مجازى و غيرواقعى ارتباط دارند كه در نهايت جز تخريب شخصيت خود فرد حاصلى نخواهد داشت.
۴٫ به هم خوردن روابط كارى: افراد معتاد به اينترنت به دليل بيخوابى و كم خوابى هاى فراوان نمى توانند به موقع سر كار حاضر شوند و در صورت تكرار چنين بى نظمى هايى، از كار اخراج شده و شرايط مطلوب زندگى را از دست خواهند داد.
۵٫ از آنجايى كه يكى از وسايلى كه دشمنان اسلام براى منحرف كردن جوانان در سراسر جهان به كار مى گيرند، همين وسايل ارتباطى و از جمله اينترنت مى باشد، از اين رو، در مواقعى ممكن است افراد با وسوسه ديگران به گناه و كارهاى خلاف شرع كشيده شود.
نكته نهايى اينكه خانواده ها بايد كاملا مواظب بوده و علاوه بر تربيت خوب فرزندان خويش و هدايت آن ها در نوع استفاده از وسايل ارتباطى نوين، محيط سالم و مطلوبى را براى جوانانشان فراهم كنند تا جوانان ما كانون گرم و صميمى خانواده را بر هر جايگزين ديگرى ترجيح دهند.
(مترجم)
چكيده
اين نوشتار در پى بررسى تأثير روابط و ارتباط هاى شخصى در اتاق هاى گپ زنى بر گرايش هاى اينترنتى كاربران مى باشد. روان شناسان براى اين پديده به طور غيرمستقيم مفهوم «اعتياد اينترنتى» را به كار برده اند. در اين تحقيق دو ابزار گرايش هاى اينترنتى مورد استفاده قرار گرفته است: ۱٫ مقياس كمّى، كه مبتنى بر صرف وقت در اتاق هاى گپ زنى و اينترنت مى باشد; ۲٫ چهار طيف، كه نگارندگان اين مقاله براى بررسى ميزان گرايش اينترنتى (IPS) توسعه داده اند. نتايج بررسى نشان مى دهد كه ميزان گرايش هاى اينترنتى به طور معنادارى با متغيرهاى روابط و ارتباطات شخص معينى همبسته است. علاوه بر آن، تحقيق حاكى از همبستگى قوى ميان اين عوامل و ميزان گرايش اينترنتى در مقايسه با مقياس هاى كمّى اعتياد اينترنتى است.
اين تحقيق همچنين تأثير واسطى جنسيت، محل كنترل و اجتماعى بودن را بر رابطه ميان اعتياد اينترنتى و روابط شخصى اتاق هاى گپ زنى بررسى مى كند. جنسيت تأثير واسطى شديد بر اين روابط داشته است.
مقدّمه
مفهوم اعتياد اينترنتى اخيراً به قاموس مسائل اجتماعى وارد شده است. مقدار زياد وقتى كه صرف انواع متفاوتى از فعاليت هاى اينترنتى نظير اتاق هاى گپ زنى و گروه هاى بحث و گفتوگو مى شود، بر روابط اجتماعى، ازدواج، موفقيت هاى تحصيلى، كار، سلامتى و ديگر كاركردهاى اساسى زندگى تأثير منفى مى گذارد. (يانگ، ۱۹۹۸، كينگ ۱۹۹۶)
با توجه به آنكه ۸۰ درصد خانواده هاى آمريكايى از اينترنت استفاده مى كنند، اعتياد اينترنتى به عنوان يك بيمارى همه گير اجتماعى تلقّى مى شود. براى بررسى اين مسئله، مركز اعتياد آن لاين،۲ اعتياد اينترنتى را در ۵ نوع طبقه بندى كرده است:
۱٫ اعتياد جنسى مجازى;۳ اعتياد به اتاق هاى گپ زنى بزرگسالان;
۲٫ اعتياد به روابط مجازى،۴ رفاقت زنده كه در اتاق هاى گپ زنى يا گروه هاى خبرى شكل مى گيرد. “Muds” جايگزين دوستى واقعى و خانواده مى شود.
۳٫ اعتياد به قماربازى وسواسى، اعتياد به تجارت هاى وسواسى آن لاين;
۴٫ بار سنگين اطلاعات تحقيق هاى فراوان در بانك هاى اطلاعاتى;
۵٫ اعتياد به مسابقه هاى كامپيوترى وسواسى يا جنبه هاى برنامه نويسى علم كامپيوتر.
تحقيق حاضر بيشتر حول نوع دوم اعتياد، يعنى اعتياد به روابط مجازى، دور مى زند و در مرحله نخست بر گرايش به ارتباط هاى الكترونيكى گپ زنى متمركز است. اين نوع مبادله يك نظام ارتباطى گروهى يا توده اى است كه در آن كاربران اينترنتى پيام هاى نوشتارى رد و بدل مى كنند. مدت ارسال پيام هاى كامپيوترى مى تواند به طور آنى يا حتى زمان ارسال مبادله متن باشد ]فاصله اى زمانى ميان ارسال و دريافت نباشد.[
جنبه اجتماعى ارتباطات اينترنتى، موضوع اعتياد را براى تحقيقات جامعه شناختى، قابل بررسى كرده است. گفتنى است كه هم اكنون تعداد قابل توجهى از تحقيقات تجربى و نظرى مربوط به اين پديده از چهارچوب هاى روان شناختى بهره مى جويند.
هدف اين مقاله بررسى زمينه اى است كه در آن عوامل اجتماعى كه بر حسب متغيرهاى ارتباطى ميان فردى باز نمود مى شود ـ در ميان دانشجويان يك دانشگاه بزرگ با اعتياد اينترنتى پيوند مى خورد. ما همچنين در صدد اين هستيم تا مشخص كنيم كه آيا جنسيت، محل كنترل و اجتماعى بودن افراد، ميانجى روابط ميان متغيرهاى ارتباطى و استفاده از اينترنت مى شود يا نه. اين نوع تحليل ها تحقيق حاضر را در نزديك شدن آن به فهم پويايى هايى كه لابه لاى پديده به اصطلاح ـ اعتياد اينترنتى قرار گرفته اند، نظام مندتر مى سازد. مطالعات قبلى در اين موضوع در رويكرد روش شناختى شان بسيار توصيفى بوده اند و سعى نكرده اند به صورت تجربى و نظام مند شيوه اى را كه در آن تنوع استفاده از اينترنت با عوامل اجتماعى يا روان شناسى اجتماعى تبيين مى شوند، توصيف كنند. ما معتقديم كه چنين تحليل هايى، چشم اندازى از پديده به اصطلاح اعتياد اينترنتى ارائه خواهد كرد كه از آنچه با چهارچوب هاى روان شناختى عرضه شده و هم اكنون بر بحث ها و تحليل هاى مربوط به اين موضوع سايه افكنده است، متفاوت مى باشد.
بررسى روان شناختى اعتياد اينترنتى
روان شناسان اعتياد اينترنتى را «اختلال اعتياد اينترنتى» نام نهاده اند (IAD); اصطلاحى كه اولين با آن را كلبرگ (۱۹۹۶) به كار برد. طبق نظر كلبرگ، اختلال اعتياد اينترنتى زمانى وجود دارد كه افراد كاهشى را در فعاليت هاى شغلى، علمى، اجتماعى، روابط كارى، روابط خانوادگى، مالى، روان شناختى يا فيزيكى تجربه مى كنند. كلبرگ اصطلاح موازى با اختلال اعتياد اينترنتى را قماربازى بيمارگونه مى داند.
در يك مصاحبه آنلاين از ۴۹۶ كاربر اينترنتى، يانگ (۱۹۹۸) دريافت كه ۸۰ درصد پاسخ دهندگان به اينترنت اعتياد پيدا كرده اند. وى 
نتيجه مى گيرد كه مهم ترين عوامل كمك كننده به اختلال اعتياد اينترنتى عبارتند از: استعداد يك فرد براى ايفاى نقش هاى متفاوت، طبيعت پنهانى ارتباط كامپيوترى و تصورات مربوط به گسترش روابط ميان فردى معنادار. كلبرگ در تشخيص اعتياد اينترنتى (مشابه با قماربازى افراطى و الكليسم) از مقياس هاى زير استفاده مى كند:
۱٫ احساس سرگرمى با اينترنت (به عنوان مثال، فكر كردن در مورد اتصال قبلى يا پيش بينى اتصال بعدى);
۲٫ احساس اينكه به منظور كسب رضايت بايد دقت زيادى را صرف اينترنت كرد;
۳٫ تلاش هاى پى در پى ناموفق براى كنترل يا تقليل يا توقف استفاده از اينترنت;
۴٫ احساس بى قرارى، بدخلقى، افسردگى يا عصبانيت در هنگام تلاش براى كم كردن يا قطع استفاده در اينترنت;
۵٫ باقى ماندن آنلاين بيشتر از آنچه برنامه ريزى شده بود;
۶٫ احساس خطر نسبت به از دست دادن روابط شخصى، آموزش هاى شغلى يا فرصت هاى شغلى;
۷٫ دروغ گفتن به اعضاى خانواده، دوستان و يا روان درمانگر براى مخفى نگه داشتن ميزان اتصال به اينترنت;
۸٫ به كارگيرى اينترنت به عنوان وسيله اى براى فرار از مشكلات. (يانگ ۱۹۹۸)
در يك مصاحبه آن لاين ديگر، از ۱۸۵ كاربر اينترنتى كه با راهنمايى برنر (۱۹۹۶) انجام گرفت، مشخص شد كه ۱۷ درصد از آنان (با صرف وقت ۴۰ ساعت يا بيشتر در هفته) به اينترنت معتاد شده اند. اين مصاحبه گوياى آن بود كه تقريباً نيمى از پاسخ دهندگان به عنوان يك پيامد استفاده آن لاين آثار نامطلوبى را در كارشان تجربه كرده اند. ۱۰ درصد نيز به دليل استفاده آنلاين، دچار مشكلات كارمندى و مانند آن شده بودند.
در گزارش كجاك (Cojac) ميان مقدار زمان استفاده روزانه از اينترنت و ميانگين ساعات خواب شبانه رابطه معكوسى وجود دارد. اين تحقيق روشن مى سازد كه استفاده از اينترنت بر الگوهاى خواب اثر مى گذارد; پيامدى كه در مورد انواع ديگر اعتيادها، همچون اعتياد الكلى و مواد مخدر نيز رايج است.
ايده مشتركى كه در اغلب اين مطالعات وجود دارد اين است كه اعتياد اينترنتى تحت تأثير كنش هاى متقابل اجتماعى قرار گرفته است. اما هيچ يك از مطالعات صورت گرفته، شيوه اى را كه در آن اختلال اعتياد اينترنتى با عوامل اجتماعى همبسته مى شود، به طور تجربى بررسى نكرده اند. علاوه بر آن، هيچ يك از تحقيقات پيشين از چهارچوب هاى مفهومى كه ماهيت جامعه شناختى يافته هاى آنان را تبيين كند، بهره نجسته اند.
هدف ما در بخش بعدى مقاله آن است كه برخى از جنبه هاى ارتباطات كامپيوترى را كه مى تواند به عنوان زمينه اى براى كشف استفاده افراطى از اينترنت از نقطه نظر جامعه شناختى عمل كند، مورد بررسى قرار دهيم.
زمينه جامعه شناختى اعتياد اينترنتى
بر خلاف فرضيه هاى قبلى، كه بى الگويى ساخت اينترنت، به ويژه اتاق هاى گپ زنى، يك بستر بى هنجارى به وجود مى آورد كه در آن افراد كمتر ملزمند رفتار انحرافى را به نمايش بگذارند و روابط ميان فردى ظريف و سطحى مى باشد، تحقيقات اخير نشان مى دهند كه وسايل ارتباطى الكترونيكى همانند «اتاق هاى چت» طبق استانداردهاى اجتماعى سازمان يافته اند (Bellamy & Hanowicz, 1998) و روابط نوع دوستانه در آن ها معمول است. (Parks,1995)
در حقيقت، ويژگى هاى اجتماعى اتاق هاى گپ زنى مى تواند پيشينه ها و مقدمات اصلى توليد به اصطلاح ـ رفتار اعتياد آور باشد.
)yong 1996; Suler 1996; King 1998(
ويژگى هاى ارتباطات اينترنتى كه جاذبه اجتماعى آن را گسترش مى دهند عبارتند از:
۱٫ افراد دسترسى آسان و قابل انعطافى دارند; يعنى مى توانند تا ۲۴ ساعت در روز ارتباط برقرار كنند.
۲٫ اينترنت ميزان پتانسيل شبكه هاى اجتماعى را افزايش مى دهد. (Wellman 1996).
۳٫ افراد براى نمايش «خود» تقريباً احاطه كامل دارند و مى توانند جنبه هايى از خود را خلق و حفظ كنند كه ممكن است در موقعيت هاى چهره به چهره ارائه آن مشكل باشد. ارتباطات الكترونيكى ويژگى هاى مهم افراد همچون جنسيت، نژاد، سن، معلوليت و مانند آن را بهبود مى بخشند. اين ويژگى ها ممكن است بر شكل گيرى روابط اجتماعى در برخوردهاى چهره به چهره اثر نامطلوب بگذارد; همان چيزى كه كينگ (۱۹۹۸) آن را به عنوان جنبه حساس ارتباطات اينترنتى بيان مى كند. در اين شيوه، فرد مى تواند در عرضه خود، بسيار گزينشى عمل كند. اين امر حس عضويت گروهى را ارتقا مى بخشد; چيزى كه تنها بر تلقّى هاى طرف مقابل بستگى دارد.
۴٫ هويت مخفى افراد بر آنان امكان مى دهد مكاتباتى را رد و بدل كنند كه در وضعيت هاى چهره به چهره متداول بر انتقال آن ها چندان مايل نيستند.
۵٫ اينترنت به افراد اجازه مى دهد از مرزهاى جغرافيايى عبور كنند. همچنين توان مردم را براى مشاركت در ايده هايى كه برايشان مهم است گسترش مى دهد. (كينگ، ۱۹۹۸)
موارد مزبور و نيز عوامل ديگر ممكن است ارتباطات اينترنتى را براى برخى از افراد، كه در ادبيات روان شناسى امروزى به عنوان معتادان اينترنتى ناميده مى شوند، بسيار جذاب كند. در جايى كه نمادهاى ارتباطى رايج حضور ندارند، اينترنت وضعيت كاملا متفاوتى را براى ارتباطات الكترونيكى ميان فردى فراهم مى آورد و به افراد امكان مى دهد در روابط متقابلى درگير شوند كه در مقايسه با محيط هاى چهره به چهره سنتى، آزادانه تر است.
حساس كردن فضاى ذهنى
با توجه به وضعيت نوظهور دانش تجربى و نظرى نسبت به ارتباطات اينترنتى در جامعه شناسى، بيان چهارچوب هايى كه مى تواند براى پديد آوردن تصورات جامعه شناختى در تحقيقات اينترنتى استفاده شود بسيار مفيد خواهد بود. در عين حال كه هدف عمده مقاله حاضر كشف ساخت همبسته عوامل ارتباطى اينترنتى است، ما به اصول نظريه كنش متقابل نمادين۵ اشاره كرده و از آن ها به عنوان مفاهيم حساس در تحليل داده ها بهره خواهيم جست.
از ديدگاه جامعه شناختى، «هويت» از تأثير متقابل ميان اتخاذ نقش ديگران در يك موقعيت معين (جايى كه فرايند اتخاذ نقش ديگرى تحت تأثير نمادهاى موجود در موقعيت هاى اجتماعى است) و كنش هاى متقابل اجتماعى پديد مى آيد. اين بافت موقعيتى به طور نمادين توسط افراد تعريف شده است. (ميد، ۱۹۳۴) جايى كه نمادهاى اطلاعاتى متداول غايبند، اينترنت فضاى موقعيتى كاملا متفاوتى براى نمايش خود ارائه مى كند كه به نوبه خود ممكن است در شكل گيرى هويت تأثير بگذارد.
در جامعه شناسى، هويت زير مجموعه اى از «خود» تلقّى مى شود; يعنى خود از چندين هويت تشكيل شده كه ظهور يك هويت معين مشروط به مقتضيات يك موقعيت اجتماعى است. به نظر استرايكر هويت ها طبق يك سلسله مراتب كنار هم قرار مى گيرند و پويايى هاى يك موقعيت اجتماعى است كه هويت خاص يا هويت هاى ديگر را فرا مى خواند. هنگامى كه مردم نقش هاى خويش را هماهنگ مى كنند، سلسله مراتب اصلى، هويت هايى را تعيين مى كند، كه نقش هاى ديگران را تفسير كرده و پاسخ مى دهند… زمانى كه يك وضعيت كنش متقابل از چارچوب ساختارى جدا مى افتد يا اين چارچوب هاى ساختارى نامشخص اند، افراد در انتخاب هويتشان اختيارات بيشترى خواهند داشت. (ترنر، ۱۹۹۸)
نكته مهمى كه مى خواهيم با مفهوم سلسله مراتب هويت به آن تأكيد كنيم اين است: زمانى كه به طور همزمان عوامل افزايش دهنده جاذبه اينترنت و اين ايده را كه اينترنت وضعيتى است داراى چارچوب ساختارى، مورد توجه قرار دهيد همچنان كه استرايكر توصيف كرده اينترنت مى تواند به عنوان زمينه اى كارآمد تلقّى شود كه در آن هويت مى تواند بسيار سريع توسط افراد كنترل شود. اين شرايط به ويژه براى نمايش دادن «خود ايده آل» مناسب است. در چنين محيط اجتماعى به منظور نمايش خود براى ديگران در مقايسه با وضعيت هاى چهره به چهره تعداد كمى علايم نمادين لازم است. (گافمن، ۱۹۵۹)
اين ويژگى يكى از ويژگى هاى مهم جامعه شناختى ارتباطات الكترونيكى است. افراد ممكن است به طور مؤثرى نه فقط يك يا دو، بلكه هر مقدار كه در ضميرشان وجود دارد از خود هويت نشان دهند. به عبارت ديگر، «خود» مى تواند در اين محيط بيشتر از وضعيت هاى چهره به چهره، نظام مند و كامل تر عرضه شود. علاوه بر اين، هويت بيشتر در كنترل افراد است و بر خلاف زمينه اجتماعى، به فرد احساس بالاترى از كنترل خود يا رضايت خاطر اعطا مى كند. به هر حال، فرايندهايى كه در لابه لاى اين عوامل نهفته اند اجتماعى اند; زيرا هويت هايى كه افراد در محيط ارتباطات الكترونيكى از خود بروز مى دهند همچنان با انتظارات ديگران پيوند خورده است. والتر (۱۹۹۶) در بيانيه خود راجع به بازخورد ارتباطات بر روى اينترنت بر اين ايده تأكيد مىورزد: «مؤلفه ديگر مدل، بازخورد، نشان مى دهد هنگامى كه كاربران به نمايش هاى نسبى و گزينشى هر كدام پاسخ متقابل مى دهند، اين نوع خودنمايى برتر و احساس ايده آل هر كدام از طرفين را در يك سطح بالاترى درشت مى كند.»
تأثير واسطى جنسيت
مردان و زنان داراى وضعيت هاى فرهنگى متفاوتى مى باشند كه ممكن است شيوه اى كه وضعيت ارتباطات الكترونيكى را تعريف مى كنند تحت تأثير قرار دهد. ويژگى هاى جنسيتى ابزار اوليه اى هستند كه ما از طريق آن ها خود و ديگران را تفكيك و تعريف مى كنيم. ويژگى هاى جنسيتى اطلاعات اساسى در مورد اينكه چگونه كنش هاى متقابل با ديگران را كنترل كنيم و واقعيت اجتماعى را سامان دهيم در اختيار ما مى گذارند. (اوربين، ۱۹۹۸)
 • بازدید : 154 views
 • بدون نظر

این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اخيراً شيوه اي به نام «ازدواج اينترنتي» رايج شده كه افراد از طريق اينترنت با هم آشنا مي شوند و پس از گذاشتن قرار و مدارهاي لازم، تن به ازدواجي مي دهند كه براساس هيچگونه آشنايي دقيق و حساب شده استوار نيست. اما بسياري از اين قول و قرارهاي نوشته شده يا گفته شده از طريق اينترنت خلاف واقع از آب درمي آيد.
البته در اين ميان افراد ديگري هم هستند كه به دلايل گوناگون دست به ازدواج هاي صوري مي زنند و فقط به خاطر رسيدن به موقعيت هايي خاص به ازدواج هايي ظاهري كه شكلي قانوني دارد تن مي دهند.
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم.

 • بازدید : 158 views
 • بدون نظر

شاید تا به حال شما از خودتان پرسیده باشید که یا میشود از طریق اینترنت کسب درآمد کرد پاسخ من به سوال شما بلی است با خرید و مطالعه این کتاب و وقت گذاشتن چند ساعت در روز میتوانید به درآمد قبل توجهی دست پیدا کنید.

عدد F10-146 از کجا آمده ؟ قطعا این رمز هیچ وقت لو نمی رود اما روش آن به شکل ساده توضیح داده شده
است و می توانید براحتی با مطالعه ی این کتابچه ی چند صفحه ای به علم این روش از فعالیت اینترنتی دست
بیابید .
این کتاب چندمین کتاب از آموزش کسب درآمد هست که منتشر می کنم .
Mefiles.ir یک وب سایت ایرانی می باشد که خدمات تجاری و رایگانی به همه ی دانشجو ها و دانش آموزان می دهد
و این کتابچه نیز در همین مورد تهیه و تنظیم گردیده است .
در سیستمی که از آن اسم برده شد نیازی به هیچ سرمایه ی اولیه نیست و حتی بعد از رسیدن به هر موقعیتی در این
سیستم هیچ کاری پولی نیست و کاملا رایگان می باشد .
 • بازدید : 147 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
تقريبا مي توان گفت به ازاي هر كدام از روش هاي حقه بازي و كلاهبرداري در جامعه ، روش ها و ترفندهاي متناظري در عالم اينترنت و شبكه پيدا مي شوند كه به همان اندازه متنوع و متفاوت از يكديگرند . مواردي كه تاكنون در زمينه خلاف كاري هاي اينترنتي در جهان ( عمدتا اقتصادي ) گزارش شده اند ، بسيار زياد بوده اما از اين ميان ، آن تعداد كه مورد پيگرد قضايي قرار گرفته و مسير حقوقي خود شده اند ، بسيار زياد بوده اما از اين ميان ، آن تعداد كه مورد پيگرد قضايي قرار گرفته و مسير حقوقي خود شده اند 
به طور كلي اين جرايم را مي توان به دو دسته تقسيم كرد :‌
دسته اول جرايمي هستند كه در آن يك طرف معامله يعني مشتري از تقلبي بودن يا جعلي بودن آنچه كه مي خواهد بخرد ، آگاهي ندارد . اين مشكل عمدتا به مشخصه هاي فضاي ساير مربوط مي شود كه به طور طبيعي ، پاره اي از جنبه هاي واقعيت مجازي ،‌ دردسر آفرين و مشكل ساز مي شود . اما در دسته دوم جرايمي قرار مي گيرند كه هر دو طرف معامله از جعلي بودن كالا يا غير قانوني بودن يا غير مجاز بودن عملي كه انجام مي دهند آگاهند . در اين نوع جرايم ، اينترنت نقش تسهيل كننده را بازي مي كند و بستر ساز عمل غير مجاز واقع مي شود .
كلاهبرداري كامپيوتري ( رايانه اي ) 
‹‹ تحصيل مال غير با استفاده متقلبانه از رايانه ›› 
كلاهبرداري رايانه اي ، كلاهبرداري اينترنتي يا كلاهبرداري آن لاين اصطلاحات رايجي است كه به حكم قانون مي تواند از جرائم در حكم كلاهبرداري تلقي شود . 
باب چهارم قانون تجارت الكترونيكي مصوب ۱۷ ديماه ۱۳۸۲ مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان جرائم و مجازات هاست كه مبحث اول آن به كلاهبرداري كامپيوتري ضمن ماده ۶۷ و مبحث دوم آن به جعل كامپيوتري ضمن ماده ۶۸ قانون مزبور اختصاص دارد . در واقع ، ضرورت ، اجتناب ناپذير استفاده از كامپيوتر در امور و امكان سوء استفاده از آنكه از موارد بحران مهم در عصر ديجيتال است ، قانونگذار را به عكس العمل قانوني واداشت . 
با پيشرفت تكنولوژي ، راههاي ارتكاب جرائم عليه تماميت جسماني چون قتل و ساير صدمات بدني و صدمات معنوي مانند افتراء و نشر اكاذيب و جرائم بر ضد اموال و مالكيت مانند تخريب و كلاهبرداري و سرقت و جرائم بر ضد امنيت و آسايش عمومي از قبيل تروريسم و جعل ، بسيار فني تر و ظريف تر شده است و پيشگيري از بروز آنها يا كشف جرم و تعقيب و محاكمه و اعمال حكم محكوميت ، به تدريج با دشواري هاي بيشتري مواجه مي گردد . 
در صورتي كه تحصيل مال غير با استفاده از روش متقلبانه توسط كامپيوتر انجام شود به 
حكم قانون مي تواند از جرائم در حكم كلاهبرداري تلقي شود ، زيرا زيان ديده اصولا ، اموال خود را به كلاهبردار تسليم نمي كند ، بلكه در بيشتر موارد از حساب او ، سوء استفاده به عمل آمده و بدهكار مي شود و يا از حساب مربوط به نحو متقلبانه و برخلاف رضايت و اطلاع ذينفع برداشت مي شود . 
در كلاهبرداري ، عمليات متقلبانه بايد قبل از تحصيل مال بوده و علت غايي و انحصاري تحصيل مال ديگري باشد ، بطوري كه قرباني كلاهبرداري ، تحت تأثير عمليات متقلبانه ، مال خود را به كلاهبردار شخصا تسليم نموده باشد . با فقدان شرايط مزبور ، تحقق كلاهبرداري منتفي بوده و تنها به حكم قانون ممكن است جرم در حكم كلاهبرداري مطرح گردد زيرا در بيشتر موارد ، كلاهبرداران اينترنتي قربانيان احتمالي خود را نمي بينند ولي وجوه و اموال آنان را به چنگ مي آورند . 
تعريف جرم كلاهبرداري رايانه اي : 
كلاهبرداري كامپيوتري يا رايانه اي عبارت است از تحصيل مال غير با استفاده متقلبانه از رايانه . 
بخش اول . اركان جرم كلاهبرداري كامپيوتري
تحصيل مال غير ممكن است با استفاده متقلبانه از رايانه انجام شود . در اين صورت اركان جرم مزبور با اركان جرم كلاهبرداري به ويژه از نظر عنصر قانوني متفاوت است و به عنوان جرم خاص در حكم كلاهبرداري از كلاهبرداري موضوع ماده ۱ قانون تشديد 
مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز متمايز مي گردد . 
مبحث اول .  عنصر قانوني 
شرط مقدم و لازم براي تحقق جرم در حكم كلاهبرداري كامپيوتري ماده ۶۷ قانون تجارت الكترونيكي مصوب ۱۷ ديماه ۱۳۸۲ مجلس شوراي اسلامي است ( روزنامه رسمي شماره ۱۷۱۶۷ ) . 
قانون تجارت الكترونيكي ، شامل مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستم هاي ارتباطي جديد به كار مي رود ( ماده ۱ قانون تجارت الكترونيكي ) . ماده ۶۷ قانون تجارت الكترونيكي مي گويد : ‹‹ داده پيام ›› ها ، برنامه ها و سيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود ، محو ، توقف ‹‹  داده پيام ›› مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه اي و غيره . . . ديگران را بفريبد  و يا سبب گمراهي سيستم هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه ، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر ، رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مأخوذه محكوم مي شود ›› . 
شروع به جرم كلاهبرداري كامپيوتري نيز جرم تلقي و مستوجب كيفر است ، زيرا تبصره 
ماده ۶۷ قانون تجارت الكترونيكي مي گويد : ‹‹ شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده مي باشد ›› . 
سوء استفاده در كلاهبرداري كامپيوتري عبارت است از :‌ اقدامات و دستكاري هاي غير مجاز و غير قانوني كه شامل مصاديق زير است : 
الف . وارد كردن داده ها و اطلاعات اعم از صحيح و كذب :
وقتي كه وارد كردن داده ها و اطلاعات منتهي به تحصيل مال يا وجه و امتياز گردد جرم كلاهبرداري كامپيوتري محقق مي شود . مانند وارد كردن اطلاعاتي به سيستم رايانه اي بانك يا يك مؤسسه مالي و واريز وجه مربوط به حساب خود يا ديگري . 
ب . تغيير غير مجاز داده ها و اطلاعات رايانه اي : 
چنانچه جعل رايانه اي مصداق سوء استفاده قرار گيرد و در نتيجه مزبور ، مال ، وجه امتيازات و خدمات مالي تحصيل گردد جرم محقق مي شود . مانند تغيير عنوان شركت يا مؤسسه مالي يا تجارت خانه يا بانك وقتي منتهي به اين شود كه مشتريان مؤسسات مزبور وجوه قابل پرداخت خود را به حساب شخص تغيير دهنده اطلاعات واريز نمايند . 
ج . محو داده ها و اطلاعات رايانه اي و مخابراتي : 
شامل از بين بردن و حذف داده هاست . در صورتي كه اين محو در جهت تحصيل وجه يا امتيازات مالي باشد ، مي تواند از مصاديق كلاهبرداري كامپيوتري با سوء استفاده از طريق محو داده ها و اطلاعات تلقي گردد . 
د . توقف داده ها و اطلاعات رايانه اي : 
ايجاد وقفه در سيستم رايانه ممكن است موقت يا دائمي باشد . مانند متوقف ساختن دستور پرداخت وجه به شخصي و طرف پرداخت قرار دادن خود بطور غير مجاز . 
ه . مداخله در كاركرد سيستم رايانه : 
ايجاد اختلال غير قانوني و غير مجاز در كاركرد سيستم كامپيوتري وقتي در جهت تحصيل مال يا وجه يا منفعت يا امتياز يا خدمات مالي باشد ، مرتكب برحسب توفيق يافتن در بردن مال يا امتياز يا عدم موفقيت در تحصيل مال يا امتياز ، مرتكب كلاهبرداري كامپيوتري تام و يا شروع به كلاهبرداري تلقي مي گردد . 
مبحث دوم . عنصر مادي جرم كلاهبرداري كامپيوتري ( يا رايانه اي ) 
رايانه يا كامپيوتر وسيله ارتكاب جرم كلاهبرداري كامپيوتري است و ممكن است ارتكاب آن با رفتارهاي مجرمانه ديگري مانند سرقت داده ها يا تغيير آنها و جعل و يا با نفوذ غير مجاز همراه باشد كه موضوع جرم كلاهبرداري كامپيوتري را تشكيل مي دهد . بنابراين كامپيوتر گاهي خود موضوع ارتكاب جرم است مثل سرقت كامپيوتر و گاهي وسيله ارتكاب جرم كلاهبرداري كامپيوتري است ، وقتي كه استفاده متقلبانه از رايانه منتهي به تحصيل مال ديگري مي شود . 
كلاهبرداران ، معمولا از هوش و استعدادهاي زيادي برخوردارند و به ويژه در كلاهبرداري الكترونيكي از تخصص و مهارت هاي فوق العاده هم استفاده مي كنند . بدين 
ترتيب كشف جرائم آنان بسيار مشكل است . 
عنصر مادي جرم كلاهبرداري كامپيوتري را كه در واقع عمليات متقلبانه در جرم مزبور است ، ضمن بيان تمايز و تفاوت جرم مزبور از كلاهبرداري عمومي به شرح زير مورد توجه قرار مي دهيم . 
اول . مصاديق عمليات متقلبانه در جرم كلاهبرداري كامپيوتري 
۱ . تحصيل وجه يا مال از طريق دادن برنامه بدون مجوز و مخفيانه به كامپيوتر : 
در جرم كلاهبرداري كامپيوتري يا رايانه اي ،‌ مرتكب از طريق دادن بدون مجوز و مخفيانه برنامه اي به رايانه ، موفق به تحصيل وجوه يا اموال از بانك يا شركت يا يك مؤسسه مالي مي گردد . وجه تمايز كلاهبرداري كامپيوتري خاص با كلاهبرداري عمومي در اين است كه در كلاهبرداري رايانه اي قرباني جرم از نظر مرتكب ناشناخته است و لزوم فريب قرباني براي تسليم مال به كلاهبردار منتفي است . در حالي كه در كلاهبرداري عمومي ، عمليات متقلبانه كلاهبردار ، مقدم بر تحصيل مال و علت غائي تسليم مال از طرف زيان ديده به كلاهبردار است . 
۲ . تحصيل وجوه يا اموال از طريق تقلب در سيستم رايانه اي 
كلاهبرداري كامپيوتري با عمليات متقلبانه در داده ها ، اطلاعات و سيستم هاي رايانه اي انجام مي پذيرد . مثلا كلاهبردار ، با برنامه نويسي خلاف واقع و نادرست يا تغيير داده ها در سيستم رايانه اي بانك يا تجارتخانه يا مؤسسات ديگر اقتصادي ، مالي و تجارتي ، 
مبادرت به تحصيل وجه يا مال مي نمايد . 
مطالعه تطبيقي موضوع :
الف . انواع جرائم كامپيوتري 
‹‹  در حقوق برخي كشورها مثل آمريكا ، كلاهبرداري را به انواع مختلف تقسيم مي كنند كه اثر آن در شناخت بهتر طرق كلاهبرداري است نه تنوع مجازات ها . مثلا I FCC  انواع كلاهبرداري اينترنتي را در هشت قسم به شرح ذيل احصاء نموده است : 
۱ . كلاهبرداري از مؤسسات مالي                    2 . كلاهبرداري از بازي هاي رايانه اي 
۳ . كلاهبرداري از اطلاعات رايانه                   4 . كلاهبرداري منفعت و خدمات 
۵ . كلاهبرداري از بيمه هاي اينترنتي                6 . كلاهبرداري مالياتي عليه دولت 
۷ . كلاهبرداري در زمينه سرمايه گذاري          8 . كلاهبرداري تجاري ›› . 
 • بازدید : 168 views
 • بدون نظر

این فایل در قالب پاورپوینت ودر ۱۰۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

کسب وکار چیست؟
به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که برای ارائه محصولات یا خدمات با 
رویکردی مالی,تجاری وصنعتی انجام می پذیرد.
انواع کسب وکار:
کسب وکارهای بزرگ(Business)
کسب وکارهای کوچک ومتوسط (Small and Medium.B )

کسب وکار اینترنتی یا مجازی:(Virtual )
کسب و کار خانگی (Home Business )
کسب وکار روستائی(Rural Business)
کسب وکار خانوادگی (Family Business)

اهمیت کسب وکار:
کسب وکار قالب اصلی تو سعه است.تعدد کسب و کارهای مختلف در هر جامعه 
علاوه بر سود مادی وغیر مادی موجب می شود تا جامعه از لحاظ رفاه واشتغال 
  نیز به تعادل نزدیک شود.
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
اصول چهار گانه کسب وکار:
دانستن نام محصول
نام شرکت
نام بنیانگذار
دانستن مهارتهای لازم 
کسب وکار با چه مواردی مغایرت دارد؟
دلالی-آقا زاده بودن- راحت طلبی- سرمایه داری و ثروتهای باد آورده
پنج مهارت کسب وکار آینده ساز:

مهارتهای مدیریتی(ارتباطات,تصمیم گیری,کارگروهی و سرپرستی)
دانستن زبان خارجی به خصوص  زبان انگلیسی
مهارتهای مالی واقتصادی(هزینه وسود,نگاه اقتصادی و آشنایی با اصول حساب داری)
مهارتهای بازاریابی(خرید,فروش,مفاهیم بازار و بازاریابی)
مهارت استفاده از فناوری اطلاعات(آشنایی با رایانه,توانایی کار و جست وجو در اینترنت)
پاره ای از کاربردهای معمول اینترنت
دریافت و ارسال ایمیل
جست وجوی مقالات و مطالب علمی و تخصصی
آگاهی از جدید ترین اخبار
تفریح و سرگرمی
افزایش معلومات عمومی در زمینه های مختلف
گفت گوی اینترنتی و تشکیل اجتماعات آنلاین
کسب وکار اینترنتی چیست؟
به کسب وکاری گفته می شود که به صورت الکترونیکی و از طریق شبکه 
اینترنت انجام می پذیرد.
انواع کسب وکارهای اینترنتی:
ایجاد اجتماعات آنلاین
خرید,فروش و حراج کالاهای مختلف
تبلیغات اینترنتی
ارائه خدمات تخصصی به دیگران
ایجاد امپراطوری اطلاعات,اخباروآموزش
تهیه و ارائه نرم افزارهای مختلف
چند رسانه ای یا مالتی مدیا (Multimedia)
پیوستن به شبکه های واسطه گری(Dealer Network)
خدمات مر بوط به ایمیل
سرمایه گذاری مشترک
مزایای انتخاب کسب وکار اینترنتی:
راه اندازی ساده
سرمایه گذاری مالی اندک
ظرفیت رشد زیاد
ساعات کاری انعطاف پذیر
رقابت با بزرگان
ارتباط ساده با مشتری
قابلیت مکانیزه کردن کارها 

موانع کسب وکارهای اینترنتی:
نبود زیر ساختهای مخابراتی مناسب
مشکلات سیستم بانکی در ارائه خدمات الکترونیکی
فراگیر نشدن فرهنگ خرید و فروش در اینترنت
 • بازدید : 96 views
 • بدون نظر
این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از آن جهت كه یك سایت اینترنتی امروزه جزء لاینفك یك سیستم بازرگانی موثر را تشكیل میدهد. و همچنین از آنجاییكه هزارها سایت در وب با موضوعات مختلف و متنوع وجود دارد. طراحی یك سایت وب ظرافتها و نكات خاصی را طلب می نماید كه عدم توجه به این نكات موجب عدم كارائی لازم و در نهایت دلسردی مدیران از این فناوری خواهد شد.چه بسیارند مدیرانی كه با انتظار وسیع و امیدهای روشن اقدام به بوجود آوردن سایت نموده و پس از صرف هزینه های مربوطه بدون نتیجه سایت خود را رها كرده و همواره از این تجربه تلخ ابراز ناراحتی می نمایند
دلایل این ناكامی را از نگاه كلی می توان در عواملی بسیاری دانست كه ذیلاً به توضیح ۷ اصل كلی پرداخته میشود. این نكات با بررسی چندین سایت تجاری موفق و یادداشت برداری از نكات مثبت آنها بدست آمده كه از از این لحاظ دارای اهمیت زیادی است. 
البته به دلیل وجود مدیریت دولتی و انحصارات مربوط به آن درگذشته و همچنین برخی از رانتها تعدادی از مدیران بازرگانی عادت به رقابت تجاری و جلب مشتری و نكات مربوط به آن ندارند و بعضی بایدها و نباید هارا برای مشتریشان مطرح نموده و خود را محق در داشتن انتظاراتی كه زائیده نظام انحصاری است می دانند ولی اصولاً در نظام تجارت بین المللی بصورت طبیعی بجز در موارد خاص هیچگونه انحصاری وجود ندارد و انحصار طلبی بزودی با شكست مواجه خواهد شد. مدیران باید این نكته را نصبالعین خود قرارداده و با ابزارهایی مانند تبلیغات مناسب ، استفاده از فناوری ، بالابردن كیفیت كالاها دقت در بسته بندی و دركل رعایت اصول تجاری اقدام به جلب مشتری و رسیدن به نتیجه نمایند و ایجاد یك وب سایت موفق هم یكی از این ابزارهاست. 
۱- بهره گیری مفید از فضای موجود در صفحات 
طراحی صفحات باید به گونه ای باشد كه حداكثر بهره دهی را برای بازدید كننده داشتهباشد. بطور خلاصه بازدید كننده در دید اول بلافاصله مطلب مورد نظر یا حداقل راه دسترسی به آن را پیدا كند. این نكته بخصوص در طراحی صفحات اول از اهمیت بیشتری برخورداراست. 
اصل اول در طراحی سایت ارزش قائل بودن برای وقت بازدید كننده است. به این معنا كه نباید وقت وی را با مطالب غیر مربوط و كسل كنند پرنمود كه نتیجه ای جز دلسردی و عدم نیل به موفقیت در بر نخواهدداشت. 
برای رسیدن به چنین هدفی باید بدقت بازدید كنندگان را شناخت و هدف یابی نمود و ایشان را بر اساس اهدافشان به گروههایی تقسیم كرد. همچنین باید به این نكته توجه شود كه بازدید كننده علاوه بر اهداف اصلی چه اهداف فرعی را نیز ممكن است دنبال كند. پس از اینكار باید اطلاعات مورد نیاز هر گروه را طبقه بندی نموده و سپس اقدام به تقسیم صفحه به قسمتهایی نموده و اطلاعات مربوط به هر گروه را در قسمت خاص خود قرارداد. در این رابطه باید سعی شود كه اطلاعات مربوط به اهداف فرعی هر گروه در نزدیكی اهداف اصلی ایشان باشد. بدیهی است كه اهداف فرعی یك گروه ممكن است برای گروه دیگر اهداف اصلی بحساب آمده و برعكس. 
باید از درج تصاویر بی ربط به موضوع و توضیحات اضافی مخصوصاً در صفحات اصلی جداً خودداری شود. بدلیل اصل فوق و همچنین ارزش فضای وب باید با تقسیم بندی مناسب بگونه ای عملشود كه از وجود فضاهای خالی و بدون اطلاعات در صفحات اصلی احتراز گردد. 
۲- تعامل و برقراری ارتباط دوطرفه با بازدید كننده 
اصل دوم در طراحی یك سایت وب تعامل با بازدید كننده و برقراری ارتباط دوطرفه است. یعنی همانطور كه بازدیدكننده با مراجعه به سایت اطلاعاتی در مورد اهداف خود كسب میكند سایت نیز باید بگونه ای باشد كه اطلاعاتی از بازدید كننده خود كسب نماید. 
موارد ذیل به ترتیب درجه اهمیت ذكر شده : 
– اطلاعات شخصی و مخصوصاً طریق تماس با وی چگونه است ؟ 
– چرا به این سایت مراجعه نموده و اهداف اصلی و فرعی وی چیست؟ 
– طریقه آشنایی وی با سایت چگونه بوده است؟ 
– به كدامیك از اهداف خود رسیده و در جستجوی كدامیك ناكام بوده است؟ 
– نظر وی در مورد سایت چیست و چه پیشنهاداتی در مورد بهبود آن دارد؟ 
طبیعی است كه دریافت اطلاعات از اطلاع رسانی بسیار مشكل تر است زیرا افراد بسختی حاضرند اطلاعات بدهند درحالیكه شاید بسیار راحت تر حاضر شوند اطلاعات كسب نمایند. در ضمن هدف اصلی بازدید كننده كسب اطلاعات است نه دادن آن. 
لذا باید به طرقی وی را تشویق ویا حتی مجبور به اینكار نمود. در بسیاری از سایتها قسمت ثبت نام و اعلام نظریات و پیشنهادات وجود دارد ولی در نیل به این هدف ناكامند و با وجود تعداد زیاد بازدید كنندگان حتی یكنفر هم حاضر به ثبت نام و اعلام نظریات خود نیست. 
اینكار باید با ظرافت و درایت خاصی صورت گیرد كه بازدید كننده خواسته یا ناخواسته اقدام به اینكار نماید. 
– برخی از سایتها برای جلب نظر مشتری اقدام به ارائه تسهیلاتی در قبال ثبت نام مینمایند از جمله این تسهیلات میتوان به تخفیف ، ارائه خدمات خاص تجاری، دادن امتیازات ویژهدرخرید یا فروش و غیره اشاره نمود. 
– برخی دیگر خدمات رایگانی را پس ازثبت نام به بازدید كننده ارائه می نمایند مانند سرویس مجانی پست الكترونیك (این خدمت بسیار رایج است و حسن آن در این نكته است كه بصورت طبیعی آدرس شخص در اختیار سایت قرار میگیرد.)، تلفن اینترنتی در مدت محدود، دادن فضا روی سایت و صفحه اختصاصی جهت معرفی وغیره. 
– برخی دیگر درقبال ثبت نام به بازدید كننده جایزه هایی مانند استفاده رایگان از خدمات اینترنت ، هدیه هایی كه باپست ارسال می شود، نرم افزارهای رایگان استفاده از تورهای رایگان یا نصف قیمت وغیره اعطا می كنند. 
– برخی دیگر ارائه یكسری از خدمات مانند پشتیبانی از كالاها را منوط به ثبت نام نموده و مشتری خود را به این طریق مجبور به ثبت نام و دادن اطلاعات مینمایند. این درصورتی است كه مشتری قبلاً كالای ذكر شده را خریده باشد. (یعنی مشتری باشد نه بازدید كننده) 
بهرحال شكی نیست كه در دنیای تجاری كنونی برای دریافت هرگونه اطلاعات ویا خدمتی باید بهایی در ازای آن پراداخت. پس از بازدید كننده هم نباید انتظار داشت كه بصورت مجانی به سایت اطلاعاتدهد مگر آنكه مجبور باشد (كه در اغلب موارد اینطور نیست). 
علاوه بر نكات فوق دریافت اطلاعات از بازدید كننده باید تدریجی و بدور از هر گونه پیچیدگیباشد. بعبارت دیگر هرچه اطلاعات دریافتی در یك نوبت بیشتر باشد باید بهای بیشتری پرداخت شود ولی ممكن است در ازای اطلاعات كمتر و در نوبتهای متعدد بازدید كننده با رغبت بیشتری اقدام به اینكار نماید. بهر حال باید از نمایش صفحات پیچیده به این منظور جداً احتراز گردد و در هر مرحله تعداد اقلام اطلاعاتی كم وبصورتی واضح از وی درخواست گردد. 
برخی از سایتها اینكار را بسیار به آرامی و هر بار با یك قلم اطلاعاتی و با طرح نظرخواهی انجام داده و معمولاً موفقیت با اینگونه سایتهاست. بهرحال اولین قلم اطلاعاتی كه از بازدید كننده خواسته می شود آدرس وی خواهد بود.
۳- ثبت رفتار بازدید كننده و هدفیابی پویا 
یكی از مهمترین اصول طراحی یك سایت همراهی وكنترل نامحسوس بازدید كننده است. به این معنی كه سایت باید پس از شناسایی بازدیدكننده برای وی پرونده ای تشكیل داده و صفحاتی كه از آن بازدید مینماید یا مطالبی كه وارد می كند را ثبت نموده و سپس وی را بر اساس صفحات و نكاتی كه بازدید نموده یا وارد كرده هدفیابی نماید. (بصورت اتوماتیك گروه وی را مشخص كند.) به این ترتیب میتوان با توجه به گروه مشخص شده، وی را در رسیدن به اهدافش یاری نموده و یا به سمتی سوق داد كه هدف مورد نظر را برآورده سازد. بعنوان مثال بسیارند سایتهایی كه بر طبق آنچه در اصل دوم ذكر شد بازدید كننده خود را شناسایی نموده و پس از شناسایی، با توجه به مواردی كه جستجو مینماید او را هدفیابی میكنند. سپس در دفعات بعدی بازدید ضمن پر رنگ كردن مطالب مربوط به هدف مشخص شده تبلیغاتی در موضوعات هدفیابی شده نمایش میدهند. به این ترتیب ضمن كمك به وی درجهت رسیدن به اهدافش بصورت اتوماتیك تبلیغات مورد نظر خودرا نیز منتقل می نمایند. این مطلب همچنین موجب بوجودآمدن شرایط مناسب برای اصل اول نیز خواهد شد. 
۴- قابلیت انعطاف با شرایط بازدید كننده یا پارامتریك بودن سایت : 
اصل چهارم وجود قابلیت انعطاف به نحوی است كه بازدید كننده شناسایی و هدفیابی شده، بتواند براساس نیازهای خود سایت را برای بازدید بعدی آماده كند. به نحوی كه بعداً فقط مواردی كه انتخاب نموده با ویژگیهای مشخص شده برای وی به نمایشدرآید . این قابلیت ضمن تضمین اصل اول موجب بوجود آمدن احساس تعلق در بازدیدكننده شده و وی را به بازدید مستمر تشویق می نماید. معمولاً در سایتها به این قابلیت My Site گفته می شود. 
۵- اطلاع رسانی به بازدید كننده و عدم رهاكردن وی و تبدیل بازدیدكننده به مشتری : 
شاید این اصل یكی از مهمترین اصولی است كه هدف هر موسسه تجاری از بوجود آوردن سایت را در خود دارد. این طبیعی است كه هر بازدید كننده بالقوه یك مشتری است و لذا باید هرچه سریعتر قوه به فعل تبدیل شود لذا در این راه باید ضمن هدفیابی كه در اصول قبلی به آن اشاره شد وی را درجهت رسیدن به درجه مشتری ترغیب و راهنمایی نمود. دراین راه باید از اطلاعاتی كه در تعامل با وی بدست آمده كمك گرفته و بصورتی ظریف و روانشناسانه به نحوی كه اعتماد وی جلب شود عمل نمود. تا این هدف حاصلآید. 
شاید یكی از موثر ترین و كم هزینه ترین ابزارها در این جهت استفاده از پست الكترونیك می باشد. برنامه ریزی سایت باید بگونه ای باشد كه پس از مراجعه بازدید كننده و دریافت آدرس و اطلاعات در بخشهای تعامل و هدف یابی و گروه بندی لیستها، آدرس بر اساس گروه بوجود آمده و هنگامی كه مطلب جدیدی (مثلاً محصولات جدید شركت، حراج محصولات، مزایده و مناقصه و…) مربوط به هرگروه، وجود داشت آن را بصورت یك خبر برای وی ارسال نماید. ارسال تبریكها به مناسبتهای مختلف مانند تولد وی وقایع تاریخی و مذهبی می تواند ضمن جلب توجه بازدید كننده اعتماد وی به سایت را بیشتر نماید. 
یكی از مهمترین موجبات عدم كارائی سایتها، رها كردن بازدید كننده پس از مراجعه به سایت می باشد كه از عوامل شكست سایت در اهداف خود بشمار میرود. 
۶- دعوت مشتری جهت بازدید از سایت و ایجاد تمایل به ادامه بازدید بصورت دوره ای: 
شاید بهتر بود كه بعنوان اولین اصل به توضیح این مطلب می پرداختیم ولی بدلیل آشنایی شما، این مورد تحت عنوان اصل ششم مطرح گردید. 
آیا ازخود سوال میكنید كه در میان هزاران سایت چرا باید بازدید كنندهای به سراغ سایت شما بیاید؟ اصلاً چگونه وی آدرس سایت شما را پیدا كند؟ 
 • بازدید : 156 views
 • بدون نظر

 

فصل اول:

تاریخچه ایجاد شغل این شغل در جهان و ایران

نوع شغل

نگاهی به عمده یا خرده فروشی بودن شغل

ليست انواع توليدات صنايع نساجي………………

 • بازدید : 113 views
 • بدون نظر

این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

چندي قبل خبر ازدواج يکي از دوستانم را شنيدم و چند هفته پيش خبر بچه دار شدنش را ، مريم و پدرام ۳ سال پيش در يکي از چت رومهاي ياهو بر حسب اتفاق با يکديگر آشنا ميشوند و بعد از يکسال و نيم ارتباط اينترنتي اين ارتباط به دنياي واقعي کشيده ميشود که منجر به ازدواج آنها شد و سارا کوچولو هم ثمره ي ازدواج بقول معروف اينترنتي آنهاست  در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصل تری می دهیم.
دو موضوع خانواده و مسائل جنسي در دو قرن اخير همواره در کانون مهمترين تحولات جامعه مدرن قرار داشته ، از طرف ديگر فضاي چت رومهاي اينترنتي هم به منزله ي عرصه اي مدرن براي برقراري ارتباط و آشنايي ، مرزهاي تازه اي را در شکل گيري ارزشها و هويت يابي پيش روي جوانان ما قرار داده است . روابط در اين فضاي مجازي امتداد روابط واقعي است که دختر و پسر تجربه ميکنند اگرچه مرز بنديها ي جنسيتي در روابط مجازي ضعيفتر ميشود اما واقعيت زيستي بويژه اجتماعي جنسيت در اين روابط نيز خود را نشان ميدهد .
در دوره ي مدرن – از قرن نوزدهم به بعد تحولات عظيمي در شکل نهاد خانواده رخ داده است . امروزه عشق رمانتيک يا احساسي جايگزين مصلحتها و معيارهاي اجتماعي، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي براي پيوستن دو فرد به منزله ي زوج ميشود . برخي از صاحبنظران عشق رمانتيک را صرفا پديده اي اروپايي ميدانند و معتقدند تنها در اروپا براي اولين بار عشق به منزله ي عامل اصلي ازدواج در سطح عمومي تحقق يافته است از جمله ي اين صاحبنظران ” آنتوني گيدنز ” جامعه شناس بريتانيايي است . گيدنز ميان دو نوع عشق تمايز قائل ميشود يکي عشق شهواني (Passionate love ) و ديگري عشق احساسي(Romantic love ) است. در عشق احساسي عناصر عشق متعالي ، بر شور و احساس جنسي غلبه ميکند و اين خصيصه اي است که آن را از  عشق شهواني متمايز ميکند . عشق شهواني پديده اي جهاني است اما به اعتقاد گيدنز عشق احساسي پديده اي مدرن است .
 
ازدواج اينترنتي امري است که در چند ساله ي اخير در کشورما از رواج بالايي بر خوردار بوده است ، با رايج شدن استفاده اينترنت در ميان نسل جوان دايره ي ارتباطي افراد بسيار بالا رفته است ، يک فرد براي انتخاب همسر و آشنايي با افراد توري پهن ميکند به وسعت جهان . گفته شد که امروزه ازدواجها کمتر بر اساس اصل وابستگي طرفين به يکديگر  صورت ميگيرد ، حال سوال اينجاست که آيا واقعا عشق احساسي در يک فضاي مجازي بوجود مي آيد؟ آيا مجازي بودن فضا ، بر واقعيت داشتن ، شدت و نوع اين عشق تاثير گذار نيست؟
از عمده ترين مشکلات ديگري که عرف جامعه ما با آن سر سازگاري ندارد اين است که چگونه دو فرد از طريق اينترنت ميتوانند يکديگر را بشناسند در صورتيکه به راحتي فرد ميتواند در اين فضاي مجازي هويت واقعي خود را پنهان کند و هويتي جعلي را در ذهن فرد مقابل نقاشي کند و بعدها است که در زندگي خانوادگي و زناشويي انطباق اين دو تصوير با يکديگر مشکل ساز ميشود . بايد پاسخ داد که اينترنت هم به مانند دنياي واقعي بستر را براي آشنايي و ارتباط افراد با يکديگر آسان ميکند . چه بسيار افرادي که غير از فضاي اينترنتي با يکديگر آشنا شده اند اما زندگي نافرجامي داشته اند . واقعيت دروني افراد در عمل خود را نشان ميدهد ، ازدواج يک موقعيت اجتماعي است و تا افراد در اين موقعيت قرار نگيرند نميتوانند نقشهاي خود را بپذيرند .
علاوه بر بحث ازدواج اينترنتي بايد توجه داشت که مجازي بودن اين دنيا خود مزيتي است انکار ناشدني زيرا دو جنس مخالف در اين فضا روابط خود را سامان ميدهند و در اين فضا تخليه رواني ميشوند  ، هنگامي به مشکل بر ميخوريم که پيامدهاي عملي و  نامطلوب اين روابط وارد دنياي واقعي شود ! و تا هنگامي که روابط منحصر به دنياي مجازي است اثرات و پيامدها ي آن را در جامعه نداريم. البته نکته اي که بايد متذکر شد اينست که روابط نامشروع در دنياي مجازي هم به نوبه ي خود آسيبهايي دارد که شايد آشکار نباشد اما هيچگاه نميتوان آن را انکار کرد .
. واقعيتي که بايد پذيرفت اين است که اينترنت و چت رومها به عنوان پايگاهي براي تخليه رواني افراد مورد استفاده قرار ميگيرد و تا حدي مشکلات ارتباط نامشروع دو جنس در خارج از دنياي مجازي را ندارد.
در هر حال …
يه نکته ! ما که تو اکثر رفتارهاي زندگيمون سنتي عمل ميکنيم ، چرا ميخواهيم تو ازدواج مدرن باشيم؟
از سایت ازدواج اینترنتی تا مشاوره حضوری
بعد از چهار ماه
 
متاسفانه در حال حاضر بحث مشاوره در جامعه ما هنوز برای بسیاری از افراد ناشناخته است. همه به دنبال سرگیری ازدواج جوانان هستند یعنی نگاهشان به ازدواج یك نگاه عمیق و دوراندیشانه نیست. 
زنگ تلفن و آن سوی خط صدای آشنایی به گوش می رسد. خیال می كنم این بار هم «او» می خواهد از تیتر بعضی از روزنامه ها گلایه كند. اما در كمال تعجب این تلفن نه برای گلایه، بلكه دعوتی بود جهت بازدید از دفتری كه او و همكارانش اداره می كردند. 
با قرار قبلی به سوی آدرس اعلام شده حركت و در بین راه ماه های گذشته را با خود مرور می كنم. نیمه بهمن ماه سال گذشته در پی یافتن یك سوژه اینترنتی بودم كه دوستی مرا با یك سایت همسریابی اینترنتی آشنا كرد. هر چند آن زمان سایت های همسریابی روی اینترنت به وفور مشاهده می شدند اما هیچ كدام خصوصیات منحصر به فرد سایت مذكور را نداشت؛ چرا كه گرداننده این سایت یك روحانی تحصیل كرده و استاد دانشگاه بود كه بدون چشمداشت مالی و تنها برای مشاوره دادن به جوانان اقدام به راه اندازی این سایت كرده بود و در این میان بودند سایت های همسریابی كه تنها برای یك مشاوره كوچك مبالغ هنگفتی را از متقاضیان دریافت می كردند. 
به هر حال صحبت صمیمانه در منزل و در جمع خانوادگی استاد «جعفر اردبیلی» صاحب سایت همسریابی به آدرس WWW.ARDABILI.COM باعث نوشتن گزارشی تحت عنوان «عروس رفته ای میل چك كنه» در صفحات اینترنتی روزنامه دنیای اقتصاد شد. اما ماجرای اصلی از فردای چاپ شدن گزارش آغاز شد. سایت معروف و به گفته دوستان حرفه ای «بی بی سی» در یك اقدام غیرحرفه ای با انتخاب گزینشی گزارش و پررنگ كردن چهره مدیریت سایت كه یك فرد روحانی محسوب می شد و بدون نام بردن از نویسنده، گزارش را در سایت خود قرار داد و همین اقدام سبب شد كه به یكباره اكثر روزنامه ها علاقه مند به پردازش این سوژه شوند و رفته رفته در این میان نه اثری از نام نویسنده به چشم می خورد نه ذكر منبع و حتی گاهی به عنوان یك گزارش اختصاصی از آن نام برده می شد و در این میان تو مانده بودی كه هجوم بی وقفه تماس های خوانندگان را چگونه پاسخ دهی. گاهی بعضی از خوانندگان برای بهتر نتیجه گرفتن ملاقات حضوری را بر تلفنی ترجیح می دادند و از سوی دیگر گلایه های پی در پی مدیریت سایت برای سوء استفاده از بعضی قسمت های گزارش و به كار بردن آن در بعضی از جراید كه فروششان از تیترهای جنجالی و واهی شكل می گیرد وضع را هر لحظه نسبت به روز قبل دشوارتر می نمود تا آنجا كه از نوشتن چنین گزارشی بارها خود را سرزنش كردی و اینك بعد از آرام شدن آن طوفان سهمگین به نام ازدواج های اینترنتی، باز راهی مقصدی هستم كه شاید طوفان دیگری را برپا كند. 

اولین دغدغه
پلاك پیش رویت را با آدرس در دست خود تطبیق می دهی. با شماره همراه اردبیلی تماس می گیری و او در پاسخ سؤالت می گوید: «آدرس را درست آمده ای از پله ها بالا بیایید»، داخل می شوم. فضای بزرگ مغازه با چند صندلی و یك میز كه رویش با گلدان گل و جعبه شیرینی تزیین شده به چشم می خورد. چند دختر و پسر جوان مشغول نوشتن روی كاغذی هستند و تعدادی در حال صحبت كردن با تلفن همراه و در این میان تعدادی خانم و آقای مسن نیز به چشم می خورند كه با دقت بسیار هر تازه واردی را برانداز می كنند و. . . 
اردبیلی می گوید: من بیش از آنكه به مسئله ازدواج اعتقاد داشته باشم به مشاوره قبل و بعد از ازدواج ایمان دارم. ما نباید دنبال زیاد كردن آمار ازدواج باشیم بلكه باید پیگیر یك ازدواج صحیح و انتخابی مناسب باشیم. 
این مدرس دانشگاه می گوید: متاسفانه در حال حاضر بحث مشاوره در جامعه ما هنوز برای بسیاری از افراد ناشناخته است همه به دنبال سرگیری ازدواج جوانان هستند یعنی نگاهشان به ازدواج یك نگاه عمیق و دوراندیشانه نیست. 
در زیر نگاه های سنگین و پرسشگرشان از پله ها بالا می روم. انتهای پله در فضای نسبتاً كوچك چند نفر با كامپیوتری سخت مشغول به كار هستند. می گویم با آقای اردبیلی كار دارم اما گویا این سوال طی روز از سوی افراد بسیاری پرسیده می شود چرا كه یكی از آن چند نفر با بی حوصلگی می پرسد بفرمایید چه كار دارید و من متوجه می شوم تا اشتباهی صورت نگرفته هر چه سریعتر علت مراجعه خودم را به دوستان متذكر شوم. 
«مطمئن هستم دوست ندارد اسمی از او ببرم اما من خیلی علاقه دارم از این مرد بزرگ و كار خداپسندانه او یاد كنم؛ این مغازه و ساختمان بالای او متعلق به حاج عزیز ملكی صاحب صنایع برودتی ملكی است كه به صورت رایگان در اختیار ما قرار گرفته است.» 
این گفته های اردبیلی صاحب سایت همسریابی اینترنتی است كه با روی گشاده و در اوج كار به گرمی از من استقبال می كند. اتاقی كه او در آن مشغول به كار است بی نهایت شلوغ و پر رفت و آمد است و من مكان فعلی مصاحبه را با خانه آرام اردبیلی مقایسه می كنم. 
او این حجم كار را به كنایه به گردن من می اندازد و می گوید: «این آشی است كه با نوشتن آن گزارش برایم بار گذاشته ای. » من نیز از شلوغی و ازدحام آن مكان، حق را به او می دهم اما از ترس عواقب آن سعی می كنم این حق را به زبان نیاورم و می گویم خودتان این كار را (مشاوره در امر ازدواج) دوست داشتید من فقط شما و كارتان را معرفی كردم و او باز با همان لبخند می گوید: «حجم كار چندین برابر شده، اوایل من تنها درگیر این مسئله بودم، سر فرصت فرم های ارسالی را مطالعه می كردم اما در حال حاضر با كمك تعدادی از دوستان باز احساس می كنم نمی توانم پاسخگوی تمامی درخواست ها باشم.» 
اردبیلی به عنوان استاد دانشگاه اولین دغدغه بعد از تدریس را مسئله مشاوره جوانان در امر ازدواج می داند، او كار خود را با تاسیس انجمن پیوند دانشجویی در دانشگاه آغاز و با راه اندازی سایت اینترنتی كه توسط همیاری تعدادی از دانشجویان شكل گرفته بود به كار خود به نوعی توسعه بخشید. این مدرس دانشگاه در سایت خود ابتدا به معرفی خود پرداخته و علت آن را چنین بیان می كند: «دوست دارم در اولین قدم، هر مراجعه كننده با من آشنا شود تا در صورت كسب اعتماد بتواند در مورد خصوصی ترین مسائل زندگیش با من مشورت داشته باشد.» 
نحوه عمل در این سایت بسیار ساده و تنها با پر كردن فرمی صورت می گیرد، فرمی كه در آن مشخصات فردی متقاضی و همچنین یكسری سوالات خاص در مورد گزینش همسر آینده وجود دارد. هر فرد با پر كردن این فرم و ارسال آن به نوعی در لیست انتظار قرار می گیرد. تا این جای كار می توان گفت تنها پر كردن فرم از نوع اینترنتی و غیرحضوری است، چرا كه بعد از آن تمامی مراحل به صورت حضوری انجام می گیرد. 
تا قبل از اینكه گزارشی از نحوه عملكرد سایت نوشته و در روزنامه ها انتشار پیدا كند این استاد دانشگاه تا پاسی از شب بیدار می ماند و فرم های ارسالی را كه از سرتاسر ایران و حتی خارج از آن برایش ارسال می شد شخصا مطالعه می كرد و بنا بر معیارهای موجود در فرم، زمان حضوری مشاوره و مكانی را جهت این مشاوره به متقاضی اعلام می كرد. 
اردبیلی می گوید: گاهی اوقات مشاوره ها به چندین جلسه كشیده می شد حتی اگر دو طرف ماجرا به هم علاقه مند نیز باشند و شرایطشان از هر جهت با یكدیگر همسو باشد، اما باز هم من در این كار وسواس دارم و تا زمانی كه صد در صد از موقعیت ازدواج مطمئن نباشم اجازه این وصلت را نمی دهم. 
هنوز اتاق استاد اردبیلی پرجنب وجوش است كه دختر و پسر جوانی با دسته گلی زیبا وارد می شوند. ورودشان لبخندی عمیق را در چهره اردبیلی ترسیم می كند. من قبل از آنكه این زوج جوان توسط او معرفی شوند از این لبخند درمی یابم كه این دو یكی از آن ده ها زوجی هستند كه به مدد و تلاش او و دوستانش یك زندگی مشترك را آغاز كرده اند. 
از فعالیت فعلی اردبیلی در این مكانی كه قبلا متعلق به صنایع برودتی ملكی بوده است سوال می كنم و قرار می شود جمع كوچكی كه در اتاق حاضر هستند هر كدام اطلاعاتی را در اختیارم قرار دهند. این جمع كوچك هیچ كدام حاضر نیستند نامی از آنها برده شود، آنان همگی جوانانی هستند كه یا خود زمانی دانشجوی اردبیلی بوده اند یا دانشجوی دانشگاه دیگر كه توسط دوستی به نوعی با فعالیت این مركز آشنا شده اند. 
یكی از جوانان حاضر در اتاق با اشاره اردبیلی به گوشه ای كشیده می شود و لحظه ای بعد با سینی چای وارد می شود. او مهندس است و گویا برای كار شخصی به دیدار اردبیلی آمده است اما به گفته حاضران در اتاق، اردبیلی از همه كار می كشد چون او اعتقاد دارد این یك كار جمعی است و همه باید در آن شریك باشند. 

رمز سؤالات كلیدی
مراحل مشاوره و همسریابی در حال حاضر در این مركز دارای سلسله مراتبی به این شرح است: وقتی فرم موجود در سایت توسط متقاضی تكمیل و به آدرس مقصد ارسال شد، این فرم ها در كمترین زمان جمع آوری و در۱۸ رده سنی و تحصیلی تقسیم و تنظیم می شوند. 
این رده ها شامل این موارد است:۲۰ ساله (دیپلم، زیر دیپلم)،۲۱ تا۲۶ (دیپلم، زیر دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دكترا)،۲۸ تا۳۵ (دیپلم، زیر دیپلم و. . . )۳۶ تا۴۰ (دیپلم، زیر دیپلم، لیسانس و. . . )۴۰ سال به بالا كه باز شامل مراحل تحصیلی همچون دیپلم، زیر دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، و دكترا است. 
بعد از پر كردن فرم شماره یك، استخراج و تنظیم آن به گروه سنی و تحصیلی با فرد مورد نظر تماس گرفته می شود كه راس ساعت مشخص حضوری به مركز مراجعه كرده و فرم شماره دو را پر كند. این فرم شامل سوالات بسیار خصوصی و تا حدودی كلیدی محسوب می شود. 
به گفته اردبیلی از آنجا كه این سوالات از اهمیت بالایی برخوردار است ترجیح می دهیم به جای گذاشتن آن روی سایت، فرد به طور حضوری آن را تكمیل كند. 
سربرگ فرم شماره دو شامل نام و نام خانوادگی، جنس، سن، تحصیلات و همراهان (پدر، مادر، خواهر، برادر، دوست، هیچكدام) است كه این فرم خود۲۱ سوال را در بر می گیرد كه از جمله این سوالات می توان به این موارد اشاره داشت: همسر خوب از نظر شما كیست، بارزترین صفات فردی كه همسر شما باید دارا باشد چیست، چه هدیه مادی را به عنوان هدیه روز تولد و سالگرد ازدواج خود می پسندید، نظم و ترتیب و سروقت بودن تا چه حدی مدنظر شما بوده و به آن متعهدید، دوراندیشی و آینده نگری در زندگی مشترك را در چه مسائلی می دانید و. . . 
همچنین در فرم شماره دو بخشی وجود دارد كه در آن متقاضی می بایست برای عبارتی هم چون غیرت، حیا، اصالت خانوادگی، فداكاری، محرم و نامحرم جملاتی را در حد درك خود بنویسد. 
در مرحله بعد یعنی بعد از پر شدن فرم شماره۱ و۲ هر متقاضی می تواند از بین پوشه ای كه در دسترس او قرار می گیرد۵ گزینه را انتخاب كند. لازم به ذكر است این پوشه شامل لیست افرادی است كه تا حدودی با معیارهای فرد متقاضی همخوانی دارد. 
همچنین مدیریت این مركز برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده لیست های موجود در پوشه را با حذف اطلاعاتی همچون شماره تماس، پست الكترونیكی، حذف كامل آدرس در اختیار متقاضی قرار می دهد. بعد از آنكه۵ گزینه توسط فرد انتخاب شد فرم شماره۱ و۲ و پنج گزینه انتخابی یكجا توسط اردبیلی مطالعه می شود و سپس قرار مشاوره كه زمان آن در حدود۴۵ دقیقه است گذاشته می شود. 
به گفته اردبیلی، او ساعت ها روی گزینه های انتخابی مطالعه انجام می دهد تا از میان آنها تنها بتواند یك نفر را نسبت به۴ مورد دیگر برتر اعلام كرده كه این یك نفر باید با دقت، حوصله و وسواسی خاص تحت مشاوره قرار گیرد تا در صورت مناسب بودن این انتخاب به ازدواج بینجامد. 
 • بازدید : 120 views
 • بدون نظر

این فاسیل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


امروزه اينترنت به خاطر صرفه جويي در هزينه ، زمان ، رفت و آمدها و … در اكثر كاربردها نظير تجارت ، ارتباطات ، آموزش و غيره جايگاه ويژه اي پيدا كرده است ، بطويكه استفاده از اينترنت در اكثر كاربردها امري اجتناب ناپذير مينمايد .
در حال حاضر انقلاب تكنولوژي عميقاً نحوه تفكر عمل و بسياري از فرآيندهاي كاري را در زندگي ما تغيير داده و تحولات بزرگ جامعه بشري ، ما را به سويي مي كشاند كه آموزش از راه دور امري اجتناب ناپذير خواهد شد و گاهاً ميتوان در اين عرصه فرصتهايي را يافت كه نتيجه فرآيند آموزش را غني تر نموده و چه بسا با در اختيار گرفتن امكانات كمك آموزشي ديداري و شنيداري پيشرفته در اين نوع آموزش ، دروس و ارائه مطالب را بسيار جذاب تر كرد 
از نگاهي ديگر يك سيستم آموزش از راه دور كاري جديد و هنرمندانه و راه حلي جامع ميباشد كه به موسساتي كه خواهان حركت در مسير تكنولوژي روز و تغيير روشها و محيط هاي آموزشي خود هستند ، امكان دستيابي به شيوه هاي نوين آموزشي را فراهم مينمايد.
اصطلاح آموزش الكترونيكي، شامل ليست بزرگي از كاربردها و عملكردها از جمله آموزش مبتني بر وب (web based training)، آموزش مبتني بر كامپيوتر، كلاسهاي مجازي (Virtual claaroom)، و همكاريهاي الكترونيكي (Digital cooperation) است.
آموزش از راه دور هم اكنون سالها است كه در دنيا متداول و رايج است . اما تركيب اين نوع آموزش با اينترنت منجر به ابداع روش جديدي از نحوه تدريس به نام e-learning شده است ، اين آموزش الكترونيكي در عين حال كه بسيار موثر و كار آمد است از لحاظ تجاري نيز مقرون به صرفه بوده و به سرعت قابل دسترسي براي تمامي افراد از هر قشر و موقعيتي مي باشد .
در اين روش با استفاده از ارتباط دو طرفه در اينترنت مشكل محدوديت زماني مرتفع شده و ارتباط ميان استاد و دانشجو و همچنين همكلاسيها مستقل از زمان و و مكان خواهد بود . در اين سيستم آموزشي دانشجويان ميتوانند از طريق اينترنت در مركز ثبت نام نموده ، از ميان دورس ارائه شده انتخاب واحد نمايند ، جزوه درس مورد نظر را مطالعه نموده و از جلسات درس استاد استفاده نموده و در آخر دوره نيز امتحان بدهند .
همچنين ميتوانند هر روز و هر لحظه كه اراده نمايند با استاد و همكلاسيهاي خود ارتباط برقرار نموده و به تبادل نظر و مباحث گروهي پيرامون مفاد درسي و يا تمرينهاي داده شده از طرف استاد ، بوسيله اينترنت بپردازند .

در اينجا به تعريف بيشتر آموزش الكترونيكي به گفته كارشناسان مختلف ميپردازيم:
Howard block ميگويد : “ آموزش الكترونيكي توجه به يادگيري از طريق اينترنت است”
Elif trondsen ميگويد: “ آموزش الكترونيكي نيروي شبكه را به كار ميبرد براي كسانيكه به تكنولوژي هاي اينترنتي تكيه دارند كه در ضمن كار با شبكه آنها را قادر به يادگيري نيز مي كند.”
Elliott masie ميگويد: “ آموزش الكترونيكي، تكنولوژي شبكه را براي طراحي، انتخاب، اداره كردن و بسط دادن آموزش به كار مي برد.”
دست اندركاران سيستم هاي cisco اينگونه معتقدند كه : “ آموزش الكترونيكي يك يادگيري اينترنتي است كه ميتواند شامل رساندن مطلب در چندين شكل ، مديريت آموزش و يك مجموعه شبكه شده از دانش آموزان و تعدادي توسعه دهندگان و كارشناسان خبره باشد. همچنين آموزش الكترونيكي يادگيري را سريعتر و با هزينه اي كمتر ميسر ميسازد. بعلاوه دستيابي به آموزش براي همه و شركت همگان در فرآيند يادگيري را فراهم مي سازد.”
Cornelia weggen ميگويد: “ آموزش الكترونيكي رساندن مطلب از طريق تمام رسانه هايي كه اينترنت، اكسترانت ها، به همراه broadcast ، نوار صوتي/ تصويري، تلويزيون محاوره اي و CD-ROM فراهم مي كنند ، مي باشند.”
“Greg priest” از شركت آموزش الكترونيكي “Smart Force” موارد زير را در تعريف E-Learning بيان مي كند:
“ آموزش الكترونيكي پوياست. امروزه محتواي آن كاملاً به روز و Real Time است كارشناسان خبره بصورت on-line، بهترين منابع در دسترس هستند.
آموزش الكترونيكي بصورت real-time عمل مي كند، شما نيازتان را ميگيريد هر زمان كه بخواهيد.
آموزش الكترونيكي نوعي تشريك مساعي است، زيرا افراد از يك آموزش چندين نفر ياد مي گيرند و نيز دانش آموزان را با افراد حرفه اي و خبره يك علم آشنا ميكند.
آموزش الكترونيكي متعلق به تك تك افراد است، هر دانش آموز فعاليت مورد نظرش را انتخاب ميكند و سپس ميتواند ساعاتي در آن مورد اطلاعات كسب كند.
آموزش الكترونيكي جامع و فراگير است، زيرا يادگيري را از منابع بسيار زيادي فراهم مي كند و دانش آموز را قادر به انتخاب مدل آموزشي خاصي مي سازد.”

مزاياي مهم آموزش الكترونيكي چيست ؟
امروزه با پيدايش آموزش الكترونيكي ، تصورات قبلي در زمينه نياز به وجود امكانات فيزيكي بسيار براي امر آموزش و يادگيري در سطح عمومي و آموزش عالي دچار تحول ودگرگوني جدي شده است.
اكنون با به صحنه آمدن دانشگاهها و مراكز آموزش الكترونيكي ، امكان يادگيري در هر زمينه اي ، براي هر فردي در هر زمان و مكاني به صورت مادام العمر فراهم شده است.
در شرايط جديد ، نياز به تاسيس ساختمانهاي و امكانات فيزيكي و صرف هزينه هاي گزاف نبوده و دانشجويان و مدرسان نياز به ترك منزل و يا محل كار خود براي حصور در كلاسها ندارند.
افزون بر اين ، ساعات شروع و خاتمه كلاسها ثابت نبوده و دانشجويان هر زمان كه بخواهند ميتوانند وارد كلاس شده و تا هر زمان كه لازم باشد حضور در كلاس را ادامه دهند .
در اين روش شما ميتوانيد هر روز و هر لحظه كه اراده نماييد با استاد و همكلاسيهاي خود ارتباط برقرار نموده و به تبادل نظر و مباحث گروهي پيرامون مفاد درسي و يا تمرينهاي داده شده از طرف استاد ، بوسيله اينترنت بپردازيد .
يكي از نكاتي كه در اين روش از آموزش توجه افراد بسيار زيادي را به خود جلب كرده است ، آزادي در انتخاب موضوعات و سر فصلهاي مورد علاقه افراد است . در اين روش هيچ كس براي آموزش حد و مرزي روشن ندارد و به راحتي ميتواند به اطلاعات تمامي رشته هاي علمي در حداقل زمان ممكن دسترسي پيدا كند.
به طور خلاصه ميتوان گفت كه مراكز آموزش الكترونيكي ، محدوديتهاي مراكز آموزش سنتي را نداشته و در بسياري از جهات مزاياي زيادي نيز نسبت به آنها دارند .

به طور كلي ميتوان اين مزايا را بصورت زير برشمرد
۱ – عدم نياز به حضور فيزيكي استاد و دانشجو در كلاس درس:
از آنجا كه در اين نوع دانشگاه كليه ارتباطات از طريق اينترنت انجام مي شود، لزومي به حضور استاد و دانشجو در كلاس نيست، تنها كافيست دانشجو يا استاد از طريق يك دستگاه كامپيوتر از منزل يا نزديكترين مركز متصل به اينترنت، به سايت متصل شوند و از امكانات آن استفاده كنند. اين امر خود سرمنشاء مزاياي ديگري است، چرا ه با اين اوصاف ديگري نيازي به صرف هزينه براي ساختمان سازي مجتمع هاي آموزشي نيز نخواهد بود. از سوي ديگر در شهرهاي بزرگ منجر به كاهش رفت و آمد در شهر و در نتيجه كمتر شدن ترافيك شهري و آلودگي هوا مي شود.
۲- عدم وابستگي كلاس درس به زمان خاص :
هر چند كه اين سيستم آموزشي از تكنولوژيهاي Teleconferencing و مانند آن را نياز به حضور در پشت كامپيوتر در زمانهاي خاصي دارد، پشتيباني مي كند، ولي قسمت اعظم سيستم آموزشي مبتني بر دروسي است كه هر زمان دانشجو اراده كند مي تواند به سايت مركز متصل شود و دروس را دريافت كند. بنابراين اين سيستم براي افراد شاغل كه وقت آزاد محدودي براي تحصيل دارند كاملاً مناسب است، چرا كه در هر ساعتي از شبانه روز مي توانند به سايت مراجعه و دروس مورد نظر را دريافت كنند.
۳- كيفيت بالاتر ارائه دروس آموزشي :
در روش سنتي ، درس توسط يك استاد ارائه مي شود كه اين امر مطلوب نيست، چرا كه كيفيت مطالب ارائه شده در كلاس به پارامترهاي زيادي وابستگي پيدا مي كند. به عنوان مثال اگر جلسه اي استاد درس كسالت داشته باشد اين مساله مي تواند بر كيفيت مطالب ارائه شده در آن جلسه تاثير منفي بگذارد. همچنين پارامترهاي محيطي از قبيل سرما، گرما و …. نيز مي تواند بر كيفيت آموزش تاثير منفي بگذارد . در حالي كه در سايت اين مشكلات وجود نداشته و در اين سايت دروس توسط اساتيد كاركشته ويا حتي تيم هاي مجربي متشكل از اين اساتيد آماده مي شوند و با استفاده از تكنولوژيهاي مدرن و متنوع چند رسانه اي بنحو مطلوبي ارائه مي شوند. علاوه بر آن ممكن است دانشجو در كلاس سنتي بر اثر مسائلي، گيرايي خوبي نداشته باشد و چون مطالب فقط يكبار ارائه مي شود، بنابراين كيفيت آموزش پايين مي آيد، در صورتيكه در سايت اين محدوديت وجود ندارد و دانشجو مي تواند به كرات مطالب ارائه شده در جلسه را مشاهده كند و از اين لحاظ كيفيت آموزش بهبود مي يابد.
۴- پشتيباني از تعداد زياد دانشجويان در يك كلاس :
در مراكز آموزشي معمولي معمولاً به خاطر محدوديت ظرفيت كلاسها و همچنين بازدهي اين مشكل وجود دارد كه دانشجويان ممكن است به خاطر تكميل ظرفيت كلاسها نتوانند در دروس مورد علاقه خود ثبت نام كنند. اين مشكل طبعاً در سايت آموزش الكترونيكي وجود ندارد و دانشجويان ثبت نام شده در يك كلاس درس مي تواند هزاران نفر باشد كه تحقق آن نيازمند سخت افزارهاي فوق العاده پيشرفته است.
۵- بالا بردن سطح علمي جامعه بخصوص نسل جوان :
در دانشگاههاي واقعي معمولاً بخاطر محدوديت امكانات از لحاظ مكان، اساتيد و …. هر ساله تعداد محدودي از طريق آزمونهايي كه برگزار مي شود موفق به ورود به دانشگاه مي شوند كه بدين ترتيب خيل عظيمي از كساني كه در آزمونها شركت مي كنند شانس ادامه تحصيل در دانشگاه را از دست مي دهند. ولي در مراكز آموزش الكترونيكي اين محدوديتها وجودندارد. بنابراين تمامي افراد علاقمند به تحصيل شانس ادامه تحصيل را در آنها پيدا مي كنند كه اين امر مطمئناً در بالا بردن سطح علمي و فرهنگي جامعه جوان كشور ميتواند بسيار مؤثر باشد.
۶- دسترسي Online به كتابخانه ديجيتال :
در مراكز آموزشي واقعي بخاطر محدوديت ، معمولاً نسخه هاي محدودي از يك كتاب به خصوص در كتابخانه ها براي استفاده دانشجويان نگهداري مي شود كه اين امر مشكلاتي ايجاد مي كند. فرضاً اگر چندين دانشجو نسخ هاي كتاب بخصوصي را براي استفاده از كتابخانه به امانت گرفته باشند مابقي دانشجويان شانس استفاده از آن كتاب را در زماني كه به امانت برده شده است را از دست مي دهند كه اين امر در مورد كتابهاي كمياب حادتر است. علاوه بر به مرور زمان كتابهاي موجود در كتابخانه به دليل استفاده نامناسب دانشجويان از آنها از بين مي رود يا كيفيت خود را از دست مي دهند. تمامي مسائل گفته شده براي مقالات و مجلات نيز صادق است. ولي در سايت آموزش الكترونيكي با استفاده از كتابخانه ديجيتال، تمامي كتب ، مقالات بصورت Online در اختبار دانشجو است و مشكلات مطرح شده در مورد محدوديت استفاده از آنها زمان خاص يا از بين رفتن آنها به مرور زمان در اينجا صادق نيست. البته اين امكان قبلا بصورت بسيار محدود در كالج بوجود خواهد آمد .
۷- بالا رفتن ميزان اثر بخشي و بازده آموزشي :
در اين روش چون فرايند آموزش و يادگيري به صورت گروهي ميباشد و همچنين بخاطر ارتباط هميشگي بين خود دانشجويان و يا بين دانشجويان و اساتيد دوره ها و مباحث گروهي و انجام تكاليف بصورت گروهي و جمعي ، طبيعي است كه بازده آموزشهاي داده شده بيشتر از حالت آموزش فردي بوده و دانشجو رغبت بيشتري به يادگيري و تمرين از خود نشان بدهد. در اين سيستم چون كليه مباحث درسي و پرسش و پاسخها در بانكهاي اطلاعاتي ذخيره ميشوند ، بنابراين حتي اگر دانشجويي در اين مباحث گروهي شركت نداشته باشد ، باز هم ميتواند از نتيجه اين مباحث انجام گرفته بهره مند شده و مطالب زيادي را آنها ياد بگيرد.
۸- هزينه دوره هاي آموزشي :
با توجه به جديد و نو بودن روش آموزش الكترونيكي و نا آشنا بودن اكثر كاربران و دانشجويان با اين نوع آموزش در ايران و همچنين پايين بودن هزينه هاي آن نسبت به آموزش سنتي ، ما در اين مركز تصميم داريم كه هزينه هاي تحصيل را به حداقل ممكن برسانيم .
از طرف ديگر چون ۹۰ درصد دانشجويان مراكز آموزش الكترونيكي در ايران و جهان را جوانان زير ۳۰ سال تشكيل ميدهند ، بنابراين بايد سيستمي پياده سازي مي شد كه هزينه هاي آموزش در آن مركز فشار زيادي به قشر جوان دانشجو و دانش آموز وارد نساخته و حتي در صورت امكان مجاني باشد . در اين راستا ما يك طرح بنام طرح جامع توسعهIT كالج مجازي راه اندازي كرده ايم تا دوستاني كه مايل به ثبت نام در كلاسها بصورت رايگان هستند ، بتوانند در اين شركت كرده و با كمي سعي و تلاش ، اين سايت يا دوره هاي آموزشي آنرا به چندين نفر معرفي كرده و خودشان با استفاده از كارمزدي كه دريافت ميكنند ، بصورت رايگان ثبت نام نمايندو يا ايجاد درآمد كنند . 
بطور خلاصه ميتوان هزينه هاي آموزش در اين مركز را بصورت زير بيان كرد:
۱- هزينه حق عضويت دركالج : عضويت در اين كالج هيچ گونه هزينه اي ندارد اما براي عضويت بايد حداقل يك كد اعتباري آموزش داشته باشيد كه مي توانيد از تمام مبلغ آن در كلاسهاي كالج شركت كنيد ، لذا براي عضويت در كالج شركت در كلاسها لازم است و هيچگونه هزينه از بابت حق عضويت پرداخت نمي شود .
۲- هزينه ثبت نام در دوره ها : هزينه هاي ثبت نام در دوره هاي اين مركز تقريبا يك دهم هزينه هاي كلاسهاي آموزش سنتي در گرفته شده و براي دوره هاي مختلف با توجه به تعداد مخاطبان و دانشجويان كلاس و همچنين تخصصي بودن مباحث كلاس ، مختلف خواهد بود. براي روشن شدن مطلب به مثالهاي زير توجه نماييد :
• – يك دوره آموزش ASP.NET (مقدماتي
• – يك دوره آموزش ASP.NET (پيشرفته)
• – يك دوره آموزش OpenGL (مقدماتي)
• همانطور كه در مثالهاي بالا قابل مشاهده است ، هزينه ثبت نام تقريبا يك دهم هزينه هاي ثبت نام در يك كلاس درس سنتي در نظر گرفته شده تا امكان آموزش را براي همه بخصوص قشر جوان و بي پول جامعه ايران فراهم كرده باشيم تا جواناني مثل خود ما مجبور نباشند براي آموزش يك دوره تخصصي هزينه هاي زياد و كمر شكني را متحمل گردند ويا قيد ادامه تحصيل را بزنند. البته اين پايين بودن هزينه هاي آموزشي در اين مركز دلايل ديگري هم دارد كه در زير آورده شده است:
• – پايين بودن هزينه هاي جانبي براي راه اندازي مراكز آموزش اللترونيكي : در اين نوع مراكز برخلاف مراكز آموشي سنتي ، احتياجي به ساخت ساختمانهاي بزرگ با هزينه هاي چند ميلياردي ، استخدام پرسنل اداري و ستادي ، فراهم كردن تجهيزات آموزشي گران قيمت مانند كامپيوتر و تجهيزات آزمايشگاه و …… نبوده و ميتوان كلاسها را با حداقل هزينه برگزار نمود .
• عدم محدويت تعداد دانشجو: در مراكز آموزش الكترونيكي محدوديتي از نظر تعداد دانشجويان ثبت نام كرده در يك كلاس وجود نداشته و ميتوان در يك دوره آموزشي از چندين هزار دانشجو ثبت نام كرد.
• عدم نياز به اساتيد زياد: در اين سيستم چون ميتوان در يك كلاس آموزشي حتي چندين هزار دانشجو را آموزش داد ، بنابراين احتياجي به استخدام تعداد زيادي استاد و تحميل هزينه هاي اضافي به مركز آموزش نيست .
۳- هزينه اتصال به اينترنت : اين هزينه در مقابل هزينه هاي رفت و آمد خصوصا در تهران بسيار ناچيز و قابل چشم پوشي است و بالاخره براي بدست آوردن هر چيز ارزشمندي بايد هزينه كرد .
امكانات آموزشي دوره هاي مركز
با توجه به عدم وجود زير ساختهاي مخابراتي مطلوب ، بديهي است كه برگزاري كلاسهاي مجازي با امكاناتي مثل ويديو و …. در اين بستر ارتباطي ، عملا غير ممكن بوده و يا خيلي مشكل ميباشد . اما كالج مجازي پارس با استفاده از پشتكار و نوآوري پرسنل خود توانسته است كلاسهاي آموزشي را در اينترنت مشابه سازي كند و در كنار ساير امكانات منحصر بفرد آموزشي مجازي براي شما بهترين امكان آموزش را فراهم سازي خواهيم كرد .
بطور مثال : امكان تبادل نظر و پرسش و پاسخ در اين روش يكي از بهترين امتيازات آن محسوب ميشود ، بطوري كه برخلاف آموزش سنتي دانشجويان در طول تمام زمان برگزاري دوره (مثلا دو ماه) بوسيله اينترنت هميشه باهم ارتباط داشته و در مورد مطالب مطرح شده در كلاس و يا تمرينهاي ارائه شده از طرف استاد به بحثهاي گروهي ميپردازند تا به بهترين نتيجه ممكنه برسند .
در حالي كه در روش “يادگيري جمعي” فرايند يادگيري بصورت گروهي و دسته جمعي اتفاق افتاده و دانشجويان با هم از طريق Forum هاي اختصاصي هر كلاس ، در مورد مطالب درسي به تبادل نظر و گفتگو پرداخته و يافته ها و تجربيات خود را در اختيار بقيه همكلاسيها قرار ميدهند كه خود اين تبادل نظرات و بحثهاي گروهي ، از لحاظ بالا بردن بازده آموزشي از اهميت بسزايي برخوردار ميباشد .
با توجه مطالب بالا ، امكانات آموزشي در نظر گرفته شده براي بالا بردن بازده آموزش و استفاده بهينه تر از امكانات موجود را ميتوان به صورت زير بيان نمود :
۱- جزوات درسي: جزوات درسي اين مركز اكثرا بصورت فايلهاي PDF طراحي شده و بصورت فايلهايي قابل دانلود كردن ، در اختيار دانشجويان قرار ميگيريد. 
با توجه به كاربردي بودن دوره هاي آموزشي اين مركز ، اكثر جزوات آموزشي با استفاده از تصاوير راهنما و مثالها و تمرينهاي مختلف و همچنين امكانات صوتي ارائه ميگردد . البته با توجه به نوع دوره ها ، امكانات موجود در جزوه ها متغيير بوده و مثلا در جزوات مربوط به برنامه نويسي تاكيد اساتيد بيشتر بر روي تهيه مثالها و تمرينهاي خوب و قابل فهم معطوف شده و از حجم فايلهاي صوتي و انيميشن كاسته شده است .
۲ – حضور استاد دوره : با توجه به كاربردي بودن دوره ها ، سعي شده است كه از اساتيدي در اين مركز استفاده گردد كه تجربه كارهاي عملي و انجام پروژه هاي كاربردي را داشته و بجاي آموزش مطالب صرفا تئوري كه در هر كتابي پيدا ميشود ، تجربيات و آموخته هاي خود را بهمراه مطالب تئوري جذاب در اختيار دانشجويان دوره ها قرار دهند تا شركت كنندگان بتوانند هرچه بيشتر به نتيجه مطلوب برسند .
در سيستم آموزشي در نظر گرفته شده ، سعي ميشود كه دوره ها از حالت يكنواخت و بي تحرك كلاسهاي سنتي در آمده و بيشتر بر روي كارهاي گروهي تاكيد ميگردد و همچنين اساتيد بيشتر نقش يك راهنما و مدير را بازي كرده و در هرجلسه آموزشي سعي ميكنند كه تمرينهاي جديدي را در قالبها گروههاي كاري ارائه نموده و و در آخر هرجلسه نيز جوابهاي صحيح و بهترين روش را معرفي نمايند .
البته يكي از بزرگترين وظايف اساتيد دوره ها ، جواب دادن به سوالات متعدد دانشجويان بوده و سعي ميشود كه هيچ سوال بي جواب نمانده و به همه پاسخ قانع كننده اي داده شود.
۳ – تشكيل گروههاي كاري : در اول هر دوره استاد سعي ميكند كه دانشجويان را به گروههاي كاري مختلف تقسيم بندي نمايد تا در طول دوره تمرينهاي مختلفي به اين گروهها داده شده و يك رقابت سالم بين آنها برقرار گردد تا گروههاي براي يافتن بهترين جواب و نتيجه براي مسايل و تمرينهاي مطرح شده سعي بيشتري بكنند.
در خاتمه بهترين گروه هر دوره مشخص شده و به اعضاي آن گروه جوايزي از طرف مديريت مركز اهدا ميشود.
 • بازدید : 130 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان ۱۸-۳۰ ساله-خرید اینترنتی تحقیق بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان ۱۸-۳۰ ساله-دانلود رایگان مقاله بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان ۱۸-۳۰ ساله-دانلود رایگان پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان ۱۸-۳۰ ساله

این فایل در ۸۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
۱ بیان مسئله :
می توان گفت که شبکه اینترنت همانند یک محل مجازی ملاقات عمومی شهروندان جهانی است ، یک نقطه تلاقی عمومی است که در آن میلیونها نفر بیش از ۱۵۵ کشور جهان با هم در رابطه قرار میگیرند و سازمان عظیمی است که نظم آناز پیش تا حدودی تنظیم شده است. آنان در هر آن به کسب اطلاع درباره چیزها ی مختلف ، گفتگو ، بازی ، تجارت ،جستجوی علمی ، مشاهده تصاویر مختلف ، استماع صداها و آهنگها ، مشاهده فیلم ها و بسیاری اقدامات دیگر می پردازند . قاعده کلی حاکم بر اینترنت استفاده از اطلاعات به گونه ای آزاد است . ( محسنی ، ۷۱،۱۳۸۰ )
واقعیت آن است که این نظام ارتباطی تا به حال حداقل در کلیت آن در ابعاد جهانی نظارت نشده آزاد ، خصوصی ، همگانی و نیز تنوع و تکثرگرا باقی مانده است ، هر چند سانسورها و نظارتها می تواند حداقل در بخشی از جهان در آن مداخله داشته باشد . مبالغه آمیز نخواهد بود که اینترنت را از مهم ترین فصول جامعه اطلاعات بدانیم . برای برخی از قشرهای جامعه ما « اینترنت» نامی کم و بیش آشنا ، اما در عین حال مبهم و اسرار آمیز است . نامی که دانستنیهای پراکنده درباره آن همواره در طول چند سال اخیر رو به افزایش بوده است و توسعه و تحول سریع آن هم سبب گردیده است که اطلاعات در این باره به سرعت کهنه شود. ( محسنی ، ۱۳۸۰ ،۷۱ )
اینترنت در حکم مخزنی از اطلاعات خوب و بد ، زشت و زیبا ،اخلاقی و غیر اخلاقی می تواند تلقی شود ، البته مسئله در این است که مرزهای میان این صفات دوگانه را جامعه های مختلف چگونه تعریف کنند ، با اتصال به شبکه اینترنت می توان با دیگران رابطه برقرار کرد ، از اطلاعات علمی ، سیاسی ، ادبی ، تاریخی و … بهره مند شد . 
( محسنی، ۱۳۸۰، ۷۱ )
چت به معنای گفتگوی عامیانه بین افراد مختلف می باشد . در محیط اینترنت معنای این فناوری گفتگو در اتاقهای خصوصی و عمومی است و به سطح برخورداری و استفاده افراد از آن بستگی دارد .
۳-۱ اهمیت و ضرورت مسئله :
چت در ایران برای نسل جوان جایگاه ناشناخته ای داردو باید آموزش های لازم در این زمینه لحاظ شود . چت یک مبع تبادل اندیشه است و در کنار دیگر رسانه های الکترونیکی باید به جایگاه مناسب خود برسد . ( کریم خانی ،۱۳۸۶، ۱۷ ) 
۸۰% مراجعین به چت روم ها از سایت yahoo ، ۶/۵ % از MSN و تنها ۷% از سایت های فارسی زبان هستند .
۷۵% چت کنندگان در چت نقش های متفاوتی را بازی می کنند که سهم پسران ۸۹% و دختران ۱۱% است . در این میان پسران بیشتر از دوربین و صدا بهره میگیرند. (کریم خانی، ۱۳۸۶ ، ۱۷ )
نتایج بدست آمده از تحقیقات محمد ابراهیم برزگر در ارتباط با گرایش مذهبی جوانان در هفت موضوع مرتبط با چت نشان می دهد . که : (همان منبع )
نگاه به چت بعنوان بازی و سرگرمی۲۴%                  وسیله برای ارتباط دوستانه۱۸%
چت بعنوان تداوم زندگی واقعی۱۷% چت بعنوان امکانی برای جستجو گری۹%
چت بعنوان ارتباط نا مطمئن ناکار آمد ۲۰% چت بعنوان ابزاری برای سوء استفاده ۱۲%   
۴-۱ سوالات پژوهش :
حال دراین پژوهش سعی بر آن است تا بتوانیم سوالات ذیل را پاسخگو باشیم .
۱- انگیزه های روانی میان دانشجویان در استفاده ازچت و دوستیابی اینترنتی چیست ؟
۲- تاثیر چت بر فرهنگ و هنجار جامعه چیست ؟
۳- تاثیر پدیده جهانی شدن و دنیای مدرنیته بر چت چیست ؟
۵-۱ تعریف مفاهیم :
شبکه اینترنت : همانند یک محل مجازی ملاقات عمومی و شهروندان جهان است . سازمان عظیمی که نظم آن از پیش تا حدودی تنظیم شده است . قاعده كلي حاكم بر اينترنت استفاده از اطلاعات به كونه اي آزاد است . اينترنت در حكم مخزني از اطلاعات خوب و بد ، زشت و زيبا ، اخلاقي و غيراخلاقي ميتواند تلقي شود . 
چت : به معناي گفت و گوي عاميانه در محيط اينترنت است . چت يك منبع تبادل انديشه است و در كنار ديگر رسانه هاي الكترونيكي بايد به جايگاه مناسب خود برسد .  چت در اتاق هاي خصوصي يا عمومي در محيط اينترنت انجام مي گيرد . چت مي تواند بصورت صوتي ، تصويري يا نوشتاري  ( تايپي ) باشد .
چت روم : به اتاق هاي گفتگو گفته مي شود كه در واقع افراد از مكان هاي مختلف دنيا دور هم جمع مي شوند و با يكديگر صحبت مي كنند  . هر شهر معمولاً روم مشخصي دارد .
 
فصل دوم : مطالعات اكتشافي و مرور پيشينه تحقيق :
پيشينه هاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل كتاب ، مقالات علمي و اينترنت مي باشد . كه به دليل عدم دسترسي به كتاب هاي مرتبط با موضوع با موضوع تحقيق بيشترين منبع مورد استفاده اينترنت و مقالاتي كه در رابطه با موضوع مطرح شده مي باشد .
اين پيشينه كه شامل يك پيشينه خارجي و دو پيشينه داخلي و نظريات كارشناسان كه بصورت ؟؟ جمع آوري . نتيجه گيري شده و نيز مقاله اي تحت عنوان موضوع پژوهش مي باشد .
۱-۲ پيشينه داخلي
الف ) اين پيشينه از سايت شبكه فن آوري اطلاعات ايران W W W . IRITN . COM نوشته شده توسط           استفاده شده است .
مقام اول حضور در اتاقهاي چت در خاورميانه ازآن ماست .
احساس تنگنا و در مضيقه بودن به لحاظ برقراري ارتباط و عدم تعريف واحد از چگونگي وجود ارتباطات از جانب دستگاه هاي مسئول افرادرا به سمت استفاده از محيط هاي گفت و گوهاي اينترنتي سوق مي دهد . دكتر طهمورث شيري – عضو هياًت علمي گروه ارتباطات اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي گفت :
در زمينه روي آوردن به فناوري هاي مدرن بايد نيازهاي موجود در جوانان و اقشار مختلف جامعه مورد بررسي قرار گرفته و تحليل و طبقه بندي از اين نيازها ارائه شود تا ميزان پاسخ دهي فناوري جديد سنجيده شود .
آنچه حائز اهميت است ، وجود يكسري موانع و گسلهايي است كه به عنوان موانع ارتباطي وجود دارد و وجود يكسري مواردي مانند اينترنت ، و از طريق آن دسترسي به CHAT ROOM ،امكاني را فراهم مي كند بدون احساس وجود موانع ارتباطي بتوانند به بحث و تبادل نظر بپردازند .
وي گفت : به عقيده من به جاي اينكه به وجود معضل بودن CHAT بپردازيم به اين موضوع كه اسباب ترويج اين پديده در جامعه ما چه بوده بپردازيم و از دو جهت آن را شامل از معلول به علت و اشاره به زمينه هاي اجتماعي موجود در جامعه مورد بررسي قرار دهيم 
منبع اينترنت : سايت W W W.IRITN . COM  شبكه فن آوري اطلاعات ايران  
ب ) در طرح نظر سنجي « بررسي نحوه كاربرد اينترنت ؟؟و جوانان مشهد » كه در دي ماه سال ۸۳ توسط خانم راضيه آذرنيا انجام گرفت . نظر كاربران در ارتباط با مدت دوستي و ازدواج هاي اينترنتي بدين شرح مي باشد:
بيشتر دوستي هاي اينترنتي داراي دوام كمي بوده است . بطوريكه ۷/۲۵ %  كمتر از يك ماه ، ۶/۳۲ % بين يك تا شش ماه و ۳/۱۴% تا يكسال طول كشيده است . ۴/۲۷ % افراد پاسخگو دوستي شان بيش ازيكسال به طول انجاميده است .
در ارتباط با انتخاب همسر اينترنتي : اكثريت كاربران با انتخاب همسر اينترنتي هيچ گونه موافقتي  نداشتند اين افراد ۳/۵۵% نمونه را تشكيل ميدادند . ۵/۱۳% در حد كم و ۲/۲% در حد متوسط با انتخاب همسراز طريق اينترنت موافق بوده اند . ۱/۱۱% افراد پاسخگو نيز در حد زياد و خيلي زياد با انتخاب همسر اينترنتي موافق بودند .
اين پيشينه برگرفته از كتاب تكنولوژي جديد ارتباطي در كشورهاي در حال توسعه نوشته جريس- هسنون – ( چاپ سال ۸۱ )مي باشد .
ج ) بر طبق گفته پژوهشگران ، اجتماعي بودن رسانه بيشتر به اين امر وابسته است كه يك فن آوري ارتباطي چگونه مي تواند بين پيوندهاي شبكه اي قوي و ضعيفي كه افراد ايجاد كرده اند توازن برقرار كند . بطوركلي ، آنها اظهار داشته اند : همجواري فيززيكي از پيوندهاي قدرتمند فردي پشتيباني ميكند . اينترنت بصورت بالقوه از اهميت همجواري فيزيكي براي ايجاد و نگهداري شبكه هاي قدرتمند پيوندهاي اجتماعي مي كاهد … اينترنت فرصت هايي را براي تعاملات اجتماعي فراهم مي آورد كه به ( دوري يا نزديكي ) فاصله بين افراد وابسته نيست . مردم اغلب براي حفظ رابطه با افرادي كه از قبل با آنها ارتباط داشته اند  از اينترنت استفاده مي كنند . اما آنها هم چنين رابطه هاي درون خطي جديدي را فراهم نيز برقرار ميكند . اغلب اين ارتباطات جديد ضعيف هستند .
بنابراين اينترنت نه تنها ممكن است براي جايگزيني با ساير انواع فعاليت هاي اجتماعي كاربرد داشته باشد بلكه ممكن است جايگزيني براي روابط قدرتممند اجتماعي نيز به حساب آيد . دوستي هاي درون خطي نسبت به دوستي هايي كه در اثر همجواري فيزيكي حاصل مي آيند . احتمالاً محدودترند . ( اسلوين – ص۱۵۳-۱۳۸۰ )
از اين پيشينه مي توان چنين برداشت نمود كه اغلب افراد ي كه به ارتباطات درون خطي و مجازي روي مي آورند فاقد ارتباطات صريح و روشن و يا اكثريت آنها از اعتماد به نفس كافي براي ارتباطات واقعي برخوردار نبودده و دليل ديكر آن نيز حس كنجكاوانه افراد و روابط با ساير افراد از هر سوي دنيا مي باشند .
۳-۲ نظريه كارشناسان :
به طور كلي كارشناسان معتقد بودند كه : ننياز به همصحبتي و تخليه رواني و وجود فاصله بين جوان و خانواده و همچنين محدوديت هاي موجود در روابط دختر و پسر و سهولت ايجاد ارتباط از طريق اينترنت از عوامل موثر در شكل گيري اين روابط از طريق چت  مي باشد .
از كاركردهاي مناسبي كه اين كارشناسان برشمردند عبارت بودند از : يافتن افرادي كه در ارتباط با موضوعاتي كه براي فرد مهم است وارد مباحثه مي شوند . سرگرمي و تجربه اين ارتباطات در فضاي مجازي شايد زمينه اي براي هوشياري او در فضاي واقعي است . 
و نظر يكي از كارشناسان درد تضاد با ديگر كارشناسان بود : آقاي عليزاده معتقدند كه از بيخ و بن مزخرف است ولي آنها منع افسد به فاسد ميكنند . عفت چشم را نمي دانند و مباني ديني محكمي نيز ندارد .
۳-۲ مصاحبه اكتشافي :
مصاحبه اكتشافي با خانم ۲۲ ساله در ارتباط با دوستيابي هاي اينترنتي و چتي كه موارد زير را مي توان استخراج نمود . چت كردن بيشتر تحت تاثير گروه همسالان و براي اينكه در مقابل دوستان خود احساس كمبود و حقارت نكنند روي مي آورند و حتي خود اين بچه ها چت و دوست يابي هاي اينترنتي را مزخرفترين حالت دوستيابي بين خودشان مي دانند . و تنها به خاطر كمبودها و عقده هاي رواني و نيازهاي ارضا نشده توسط خانواده و جامعه و قدم در اين راه مي گذارند تا شايد مرهمي بر حقارتهاي درون باشد .
محدوديت و معذوريت  بيش از حد خانواده نيز مي تواند دليلي ديگربه روي آوردن جوانان به اين سمت باشد .
جواناني كه هر روز با گذر زمان بيشتر به پوچ گرايي و از خود بيگانگي مي رسند كه بايد هر چه سريعتر اقدامي را براي نجات اين گروه نمود .
از هم پاشيدن اين دوستي ها معمولاً بخاطر حس قدرت طلبي در ميان مردان ايراني بيشتر از جانب پسران مي باشد و تنها زمانيكه پسران حاضر به ادامه رابطه باشند معمولاً دوام دارد .
دليل ديگري كه مي توان علتي بر كشش اين گروه باشد حس كنجكاوي نسبت به جنس مخالف و ويژگي هاي جذابي كه شايد در فرد مخالف خود مي بيند .  
۴-۲ مقاله :
اين مقاله توسط نازنين هنر پروران و ژاله رفاهي نوشته شده از سايت W W W. WIT.IR( مقاله ) گرفته شده است .
 موضوع : زمان و پيامدهاي روانشناختي چت و دوستيابي اينترنتي :
مركز آمار ايران جهان در فوريه ۲۰۰۵ تعداد كاربران اينترنتي در ايران را چهار ميليون و هشتصد هزار نفر اعلام نمود كه ۴۷% اين رقم را زنان و دختران ايراني تشكيل مي دادند .
۶۲% دختران ايراني بطور متوسط ۱۱ ساعت در هفته چت كرده و حداقل ۳۰% نيز ۲۰ ساعت در هفته مشغول چت كردن و دوستيابي مي باشند .
روش پژوهش : اين مطالعه توصيفي بصورت مقطعي با هدف كلي تععين ميزان فراواني ، تنوع كاربردي و بررسي پيامدهاي روانشناختي استفاده از چت در شيراز در كاربران زن انجام گرفته گرديد . جامعه پژوهش را زنان كاربر شهر شيراز تشكيل مي دادند. كه پس از يك مطالعه آزمايشي با اطمينان ۹۵% و با استفاده از فرمول آماريتعداد نمونه ها برآورد و ۲۵۸ نفر از كاربر زن مراجعه كننده و به ۵ كافي نت در شيراز در طول مدت ۶ ماه بطور تصادفي انتخاب و بوسيله پرسشنامه ايكه متناسب با اهداف طراحي شده بود ، مورد بررسي قرار گرفت .
از ميان ۲۳۸ پاسخگو در فاصله سني۴۸-۱۶ سال كه اكثر مجرد ( ۸۸% ) و دانشجو
 ( 78% ) بودند .۶۸%۳۰-۱۰ ساعت در هفته آن لاين بوده كه ۶۲% هر روز چت ميكردند . بيشترين ميزان استفاده كاربران ار اينترنت به ترتيب چت (۷۲%) ، پست الكترونيك (۶۲%)، سايت هاي پرونو(۳۲%) ، يافتن اطلاعات علمي (۵۰%)  و بازي يارانه اي (۶%) بود . انگيزه كاربران از چت به ترتيب عبارت بود از : دوست يابي (۸۲%) ، سرگرمي(۷۴%)، ازدواج(۴۱%) فرار از مشكلات (۳۳%) كنجكاوي نسبت به جنس مخالف(۳۱%) ،در ۴۷%كاربران دوستان اينترنتي آنان  بيش از دوستان واقعي شان بوده ، ۳۲% علاقه مند به چتهاي شهواني بودند ، ۴۳% روابط اينترنتي آنان به روابط حقيقي مبدل شده بود و ۱۸% با دوستان اينترنتي خود روابط جنسي داشتند . ۷۸% در صحبت هاي اينترنتي خود اطلاعات نادرست به طرف مقابل داده بودند و۴۷% بدليل اعتماد به اطلاعات گرفته شده از اتاقهاي چت دچار مشكل شده بودند . در مورد اثرات روانشناختي اين نتايج بدست آمده :
۳۸% براي بدست آوردن رضايت خاطر بايد وقت بيشتري را پاي اينترنت مي ماندند . ۴۳% در هنگام استفاده از اينترنت گذشت زمان را احساس نمي كردند . ۶۶% هنگام قطع ارتباطي دچار افسردگي و عصبانيت مي شدند ، ۷۸% از ساعت خواب و استراحت خود براي اتصال به اينترنت استفاده مي نمودند .۲۶% ارتباط در چت روم را به ارتباط حقيقي ترجيح مي دادند . ۳۲% به دليل استفاده از اينترنت از انجام مسوليت هاي شغلي و تحصيلي بازماند بودند . ۱۲%  چت كنندگان زنان خانه دارمتاًهل بودند كه علت روي آوردن به اين فناوري را به ترتيب نارضايتي از همسر، انتقام از همسر و سرگرمي ذكر نمودند .معمولاً افرادي كه از ضعف شديد در روابط اجتماعي رنج مي برند، به ارتباط با اينترنت پناه مي برند . ارتباطات در اتاق چت ، فرصتي را براي فرد فراهم مي آورد كه خودش نباشد و يا كسي كه دوست دارد باشد . اين تغيير شخصيت در دنياي مجازي راهي براي گريز از واقعيتها بوده و براي مدت محدودي فرد از نظر رواني تخليه مي گردد . برخي از محدوديتها ي رايج نسبت به زنان از جاهاي ديگري مانند چت رومهاسرباز زده است و چت بعنوان جايگزين كمبود زنان ايراني انتخاب و در حال گسترش است.
در اين فصل در ارتباط با چهارچوب نظري تحقيق بحث مي كنيم و نظريه هايي كه به موضوع تحقيق بررسي ما نزديكتر است را ذكر مي كنيم ، نظريه ها به تحقيق جهت داده و نشان دهنده اين است كه از كدام جهت بايد حركت كرد . در اين پژوهش از نظريات مختلف جامعه شناسان بهره گرفته شده و نيز از دو نظريه انباشت و نظريه پذيرش نوت زني استفاده شده است .
۱-۳ گيدتر: اظهار مي دارد كه امروزه در شرايط نوگرايي غيرارادي ،در بيشتر جنبه هاي روزمره تئوريهاي اساسي وجود دارند .كه براي شخصيت ، به عنوان طرحي نمادين ، پي آمدهاي مهمي داشته است . دست كشيدن از قدرت هاي بي چون و چرا به اين معني است كه در هر لحظه زماني، افراد نمي توانند دوباره شيوه ادامه طرح شخصيتي خود پاسخ روشني ارائه دهند . سيستم هاي ارجاع دروني همواره مورد ترديدقرار گرفته ، ضعيف شده و گاهي از هم مي پاشند . ( اسلوين ، ۱۳۸۰، ص۱۴۶،۱۴۵ ) 
زندگي در جهان نوگرايي نوين مستلزم آن چيزي است كه گيدتر در كتاب نوگرايي و هويت فردي خود از آن به عنوان چهار « معضل شخصيتي » ياد مي كند اگر افراد بخواهند به روايتي متجانس از شخصيت خويش دست يابند . بايد درباره اين چهار معضل تصميم گيري نمايند : 
 • بازدید : 139 views
 • بدون نظر
این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اينترنت همراه با رشد روزافزون خود، كاربردهاي فراواني در صنايع مختلف يافته است. امروزه اينترنت بعنوان رسانه‌اي قدرتمند در اختيار صنعت تبليغات قرار گرفته است. بدليل ويژگي‌ها و مزيتهاي فراواني كه اينترنت در مقايسه با رسانه‌هاي سنتي دارد، تبليغات اينترنتي شاهد رشد فراواني در طي ساليان اخير بوده است. اين مقاله به ادبيات موضوع مي‌پردازد كه شامل تعريف تبليغات اينترنتي، تاريخچه و روند آن از ابتداي پيدايش تا كنون، انواع و اشكال مختلف تبليغات اينترنتي، و نيز مزيتها و محدوديتهاي آن مي‌باشد.
در كتب و متون مختلف تعاريف متعددي از تبليغات آمده است بطور مثال مي‌توان به تعاريف ذيل اشاره كرد. تبليغات ‌فرآيند روشمند ارايه‌ اطلاعات‌ مناسب‌ در مورد كالاها و خدمات‌ به‌ مشتريان‌ و ترغيب‌ و متقاعد كردن‌ مؤ‌ثر مصرف‌‌كنندگان‌ به‌ خريد كالاها و خدمات مي‌باشد (متولي ۱۳۷۲) و يا در تعريفي ديگر تبليغات را، ارائه غير شخصي اطلاعات كه معمولاً براي آن پول پرداخت مي‌شود و اغلب با هدف ترغيب براي خريد كالاها، خدمات و يا ايده از سوي افرادي مشخص و توسط رسانه‌هاي مختلف انجام مي‌پذيرد، تعريف نموده‌اند (تافلينگر ۱۹۹۶).
همان طور كه در تعريف بالا اشاره شد، تبليغات از طريق رسانه‌هاي مختلفي انجام مي‌پذيرد كه از آن جمله مي‌توان به روزنامه‌ها، مجلات، راديو، تلويزيون و … اشاره نمود. چندي است كه رسانه‌اي جديد، يعني اينترنت، به جمع رسانه‌هاي مورد استفاده تبليغات اضافه شده است. رشد تبليغ در اينترنت نسبت به تبليغ در رسانه‌هاي سنتي، از سرعت بسيار بيشتري برخوردار بوده است. چرا كه پس از گذشت ۳۸ سال از پيدايش راديو، تعداد استفاده‌كنندگان آن به ۵۰ ميليون نفر رسيد، تلويزيون ۱۳ سال پس از پيدايش اين حد نصاب را كسب كرد و اما اينترنت تنها با گذشت ۴ سال توانسته به اين حد نصاب دست پيدا كند (فاكس ۱۹۹۹). اين مقاله به معرفي اين نوع از تبليغات و ويژگي‌هاي آن مي‌پردازد.
۲- تعريف تبليغات اينترنتي 
 تبليغات اينترنتي به استفاده از اينترنت به عنوان يك كانال و وسيله ارتباطي براي ارسال تبليغات در محيط وب اشاره دارد (گائو و ديگران ۲۰۰۲). در تعريفي ديگر، تبليغات اينترنتي را اينگونه تعريف نموده‌اند: نمايش دادن نامها وعلائم تجاري، شعارها و تصاوير تبليغاتي در سايتهاي (پايگاههاي) پربيننده اينترنت، به نحوي كه به تحقق اهداف تبليغات كمك نمايد (سايت صدا و سيما ۲۰۰۲). در فرايند تهيه و اجراي تبليغات اينترنتي، شركتهاي  تبليغاتي، ناشران اينترنتي۱ ، تبليغ‌دهندگان۲  (سازمانها و شركتهاي توليدي و خدماتي) درگيرند.
۳- تاريخچه تبليغات اينترنتي
تبليغات اينترنتي براي اولين بار و بصورت بنر در ۲۷ اكتبر سال ۱۹۹۴ و در سايت هات واير۳  نمايش داده شد. زماني كه هات واير متوجه شد كه براي تبليغات مي‌بايست فضاي محدودي را در نظر گرفت، بنرهاي تبليغاتي بوجود آمدند.
در آن زمان ۱۴ طراح تبليغاتي مبلغي معادل ۳۰،۰۰۰ دلار براي نمايش ۱۲ هفته‌اي تبليغات خود پرداختند (كاي و مداف ۱۹۹۹). در سال ۱۹۹۵ وب بعنوان رسانه‌اي عمومي پذيرفته شد. شركت سان ميكروسيستم۴  در اين سال زبان جاوا را به عموم عرضه كرد. در سال ۱۹۹۶ الدزموبيل۵  اولين اتاق گفتگوي تجاري را راه اندازي نمود. در جدول ۱ به برخي از اتفاقات مهم صنعت تبليغات اينترنتي اشاره شده است.
 
جدول ۱ – برخي از وقايع مهم صنعت تبليغات اينترنتي (آلن، كانيا و ياكل ۱۹۹۸، ۱۰۹)
تاريخ وقايع مهم
نوامبر ۱۹۹۳ كانال سي. ان. ان (CNN) تبليغات اينترنتي را معرفي نمود.
اكتبر ۱۹۹۴ هات واير اولين تبليغ اينترنتي متعلق به AT&T و اسپرينت (Sprint)  را در سايت خود قرار داد.
مارس ۱۹۹۵ راگو (Ragu) كه اولين بسته نرم افزاري براي ايجاد سايت است معرفي شد.
جولاي ۱۹۹۵ موسسه تحقيقاتي فارستر (Forrester) گزارش نمود كه هزينه صرف شده براي تبليغات اينترنتي در سال ۱۹۹۵ به رقم ۳۷ ميليون دلار رسيده است.
اكتبر ۱۹۹۵ شركت پوپي تيسون (Poppe Tyson) واحد فروش تبليغات اينترنتي خود را به شركت دابل كليك تبديل نمود.
ژانويه ۱۹۹۶ مايكروسافت ۲۰۰،۰۰۰ دلار بعنوان اسپانسر سايت سوپر باول (Super Bowl) پرداخت كرد.
مه ۱۹۹۶ آي ويليج (ivillage) مبلغ ۸۰۰،۰۰۰ دلار از تبليغات اينترنتي كسب درآمد كرد.
اكتبر ۱۹۹۶ شركت كاسي (CASIE) اولين راهنماي تبليغات تحت وب را معرفي نمود.
ژانويه ۱۹۹۷ شركت هيوالت پاكارد (Hewlett-Packard) اولين بنر تعاملي را معرفي كرد.
آگوست ۱۹۹۷ موسسه ارتباطي ژوپيتر (Jupiter) پيش بيني نمود كه تبليغات اينترنتي به ۷٫۷ بيليون دلار در سال ۲۰۰۲ خواهد رسيد.
 
۴- روند تبليغات اينترنتي در دنيا
تبليغات اينترنتي از زمان پيدايش (سال ۱۹۹۴) تا سال ۲۰۰۰ شاهد رشد بسيار زيادي بوده است. بطوريكه حجم درآمد تبليغات اينترنتي از رقم ۲۶۷ ميليون دلار در سال ۱۹۹۶ به رقم ۸۰۸۷ ميليون دلار در سال ۲۰۰۰ رسيده است. ولي در بين سالهاي ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ اين صنعت شاهد رشد منفي بوده است. روند رشد در سال ۲۰۰۳ تغيير جهت داده و دوباره شاهد رشد مثبتي در اين صنعت مي‌باشيم. نمودار زير رشد درآمد تبليغات اينترنتي را در خلال سالهاي ۱۹۹۶ تا نيمه اول سال۲۰۰۴ نشان مي‌دهد.
 
نمودار ۱- درآمد تبليغات اينترنتي از سال ۱۹۹۶ تا نيمه اول ۲۰۰۴ (پرايس‌واترهاوس‌كوپرز ۲۰۰۴) تصوير بزرگتر
ميزان استقبال از تبليغ در اينترنت در صنايع مختلف به يك اندازه نبوده است. در اين ميان محصولات مصرفي بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند و كمترين سهم نيز به صنايع بهداشتي و پزشكي تعلق داشته است. در نمودار۲ درصد تبليغات اينترنتي براساس گروه‌هاي اصلي صنايع، در سالهاي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ با يكديگر مقايسه شده‌اند.
 • بازدید : 160 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق اینترنت چیست و چه کاربردهایی در کتابخانه ها دارد؟-خرید اینترنتی تحقیق اینترنت چیست و چه کاربردهایی در کتابخانه ها دارد؟-دانلود رایگان مقاله اینترنت چیست و چه کاربردهایی در کتابخانه ها دارد؟-دانلود رایگان پروژه اینترنت چیست و چه کاربردهایی در کتابخانه ها دارد؟

این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه فن آوری اطلاعات کاربردهای بسیاری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی يافته است که یکی از کاربردهای مهم آن در کتابخانه ها به ویژه کتابخانه های تخصصی شرکت ها و سازمان های مختلف، استفاده از شبکه های رایانه ای به خصوص شبکه اینترانت می باشد
 امروزه فن آوری اطلاعات کاربردهای بسیاری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی يافته است که یکی از کاربردهای مهم آن در کتابخانه ها به ویژه کتابخانه های تخصصی شرکت ها و سازمان های مختلف، استفاده از شبکه های رایانه ای به خصوص شبکه اینترانت می باشد. در حوزه فن آوری اطلاعات، اینترانت ها تحولی مهم در عصر حاضر به شمار می آیند. مفهوم اینترانت از اینترنت و به عنوان گامی طبیعی در راه تحول آن حاصل آمده است. همان TCP/IP یا به عبارتی همان الگوی خدمات دهنده/ خدمات گیرنده وب در اینترانت نیز استفاده   می شود. به طور خلاصه، ویژگی های منحصر بفرد اینترانت مثل صرفه جویی در هزینه و زمان، تمرکز اطلاعات، ایجاد امکان اشتراک و سازماندهی اطلاعات از طریق صفحات وب، بهره گیری از آن برای انتشار منابع اطلاعاتی سازمان و غیره سبب شده است تا در بین سازمان ها عمومیت یافته است. این مقاله، ابتدا به تعریف اینترانت و بیان قابلیت ها و مزایای آن می پردازد. پس از آن به برخی از راه های تأمین امنیت آن اشاره می نماید و در ادامه در رابطه با استفاده های کتابداران از اینترانت و کاربردهای آن در کتابخانه ها بحث می کند. 

کلیدواژه: فن آوری اطلاعات/ شبکه های رایانه ای/شبکه اینترانت/شبکه اکسترانت/کتابخانه ها

مقدمه

ما در دورانی زندگی می کنیم که شتاب تغییرات از توان بسیاری از انسانها و نهادها و سازمانها برای تطابق با این دگرگونی ها پیشی گرفته است. در عصر اطلاعات و دوران گسترش شتابناک «چند رسانه ایها»، «اینترنت»، «اینترانت» و«اکسترانت» ما سعی داریم که با استفاده از این ابزار سطح بهره وری را در همه زمینه ها از جمله در زمینه مسائل اقتصادی افزایش دهیم.
استفاده از فن آوری های جدید یکی از راههای ارتقای بهره وری می باشد و یکی از فن آوری های  جدید و پر شتاب عصر حاضر، فن آوری شبکه های رایانه ای است.

شبکه های رایانه ای از طریق اشتراک منابع امکان استفاده بهینه از منابع محدود را برای شرکتها و سازمانها  فراهم می نمایند و ایجاد ارتباطات از طریق این شبکه ها موجب تسهیل فعالیت ها و تسریع گردش امور جاری آنها می شود.

امروزه شبکه های رایانه ای پایه و اساس  بسیاری از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی شده اند ولی یکی از   عمده ترین مسائل در استفاده از فن آوری شبکه، انتخاب درست و بهینه آن می باشد تا از تحمیل هزینه های نابجا و استفاده ناکارآمد از فن آوری جلوگیری شود. شبکه اینترانت  مناسب ترین شبکه برای یک شرکت یا سازمان می باشد که این امکان را فراهم می نماید که همزمان با پاسخگویی به نیازهای درون شرکت، هماهنگ با تغییرات تکنولوژیک جهانی و رشد سریع شبکه جهانی اینترنت باشد و بتوان از این شبکه برای ارتباطات هر چه وسیع تر نیز در موقع خود استفاده کرد.

 تعریف اینترنت

به زبان ساده، اینترانت اصطلاحی توصیفی است که به شبکه داخلی سازمان هایی اطلاق می شود که از خدمات اینترنت از قبیل شبکه جهان گستر وب، پروتکل انتقال فایل[۲]، گوفر[۳]، صندوق پست الکترونیکی[۴]، گروههای خبری[۵]، گفتگوی اینترنتی[۶] و کنفرانس های صوتی و تصویری بهره می گیرند اما با حد و مرزهای فیزیکی و فرآیندهای داخلی و ویژه سازمان منطبق شده اند، به طوری که اطلاعات قابل اعتماد و سودمندی را فقط برای کارکنان آن سازمان و نه برای جامعه اینترنت فراهم می آورند (گیلوری، ۱۳۷۸، ص ۱۰۹). به عبارت دیگر در یک جمله ساده می توان گفت که اینترانت یک اینترنت خصوصی است.

 

تاریخچه اینترانت
اینترانت تاریخچه جداگانه ای ندارد چرا که یکی از دستاوردهای اینترنت به شمار می رود و در واقع چند سالی پس از آنکه اینترنت در دهه ۷۰ میلادی شکل یک شبکه گسترده جهانی را به خود گرفت و در اوایل دهه ۹۰ میلادی به ساختار گسترده خود تبدیل شد و عصر اطلاعات را به واقعیت نزدیکتر کرد، اینترانت و اکسترانت نیز در این عرصه به ظهور رسیدند.در ایران نیز به طور دقیق مشخص نیست که از چه سالی استفاده از اینترانت آغاز شده است. در این رابطه بابایی و دیگران (۱۳۷۸) اظهار می دارند که به گفته محسنی نیا، مسئوول سابق واحد مهندسی شبکه اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی، این وزارتخانه که از جمله مؤسسات پیشرو در این زمینه است، از سال ۱۳۷۴ توانسته است از خدمات شبکه جهانی اینترنت استفاده نماید. سپس اداره کل آمار و اطلاعات این وزارتخانه با ایجاد اینترانت توانسته است اطلاع رسانی و ارائه خدمات به متقاضیان و کارکنان را با روشی آسان و سریع انجام دهد. در این شبکه خدمات اطلاعاتی از جمله اخبار و رویدادها، آمار کتابهای موجود در کتابخانه اداره کل آمار و اطلاعات، و ارتباط با سایت های کشاورزی مرتبط ارائه می شود. علاوه بر این تصاویری از دیدنی های ایران همراه با موسیقی نیز قابل استفاده است. در همین زمینه، نقیب زاده مشایخ- رئیس سابق انجمن انفورماتیک ایران- می گوید: «شاید اطلاع دقیقی در مورد اینکه اولین اینترانت در کشور ما کجا و در چه سازمانی نصب شده است وجود نداشته باشد اما تا جایی که من اطلاع دارم اولین اینترانت «جامع» ایران در دی ماه ۱۳۷۵ در معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نصب و راه اندازی شده است. این سیستم که موسوم به شبکه ملی بهداشتی و زیست پزشکی کشور است، یک سیستم بزرگ اطلاع رسانی می باشد که تماماً در محیط یکپارچه وب و به صورت دو زبانه عمل می کند». 

 قابلیتهای یک اینترانت

یک اینترانت می تواند از قابلیتهای زیر برخوردار باشد:

●  به اشتراک گذاشتن اسناد و مدارک

●  ارائه خدمات اینترنت

●  پیام رسانی

●  دسترسی مطمئن

●  جستجو و بازیابی

●  امکان دسترسی آسان

●  مبتنی بودن بر پایگاه داده ها و بانک های اطلاعاتی

 ایجاد یک اینترانت

ایجاد یک شبکه اینترانت شباهت بسیاری به ایجاد یک وب سایت دارد تنها فرق آن این است که در اینترانت به ابزاری جهت محدود نمودن دسترسی، تنها برای اعضای شرکت یا سازمان نیز نیاز است چون TCP/IP قابلیت بالقوه دسترسی به سرویس دهنده شما را به همه افراد استفاده کننده از اینترنت می دهد. برای استفاده از یک شبکه اینترانت ابتدا باید به اینترنت وصل شد و سپس شبکه اینترانت را از طریق زیر راه اندازی نمود:

۱٫ ثبت سایت
۲٫ طراحی صفحات
۳٫ برنامه نویسی وتهیه بانک های اطلاعاتی
۴٫ ایجاد ارتباط بین صفحات و بانک های اطلاعاتی 

 اندازه و گستردگی اینترانت 

اندازه و گستردگی عامل مهمی در طراحی شبکه است اما تاثیری در ارتباطات مجموعه سرویس گیرندگان که پیکره اصلی اینترانت را تشکیل می دهند، ندارد. هیچ چیز شما را به محدود کردن شبکه وب در یک ساختار نزدیک به هم و فشرده و لزوماً یکپارچه در محیط بسته نمی کند. به هر اندازه ای که امکانات و شرایط شما اجازه می دهد، یک اینترانت می تواند بزرگ باشد.

 بهترین نرم افزار یک اینترانت

اینترانت ها می توانند از هر نرم افزاری برای ارتباطات TCP/IP استفاده کنند، اما عملی ترین راه دسترسی به اینترانت استفاده از وب و مرورگر[۷] می باشد چرا که آنها از مزیت های اینترنت همچون استقلال سیستم عامل و حداقل نیازهای نصب و راه اندازی برخوردارند. نرم افزارهایی که از رابط مرورگر استفاده می کنند، برای ده ها میلیون کاربر در سطح جهانی یا هزاران کاربر در درون شرکت یا سازمان قابل استفاده می باشند. همچنین شرکتها و سازمان هایی که از این قبیل برنامه ها استفاده می کنند ناچار به نصب نرم افزارهای اضافی بر روی رایانه های کاربران نمی باشند (حسن زاده، ۱۳۷۷).

از نظر بنزینگ (۱۳۷۸) یکی از مزایای مهم این دسترسی، عدم محدودیت آن به موقعیت فیزیکی و محلی است. استفاده کنندگان می توانند از ساختمان های مختلف شرکت یا سازمان یا از یک کنفرانس در شهر دیگر یا هر مکانی که امکان دسترسی به اینترنت وجود دارد، به شبکه اینترانت وصل شوند.

 راههای تامین امنیت شبکه اینترانت

همانطور که اشاره شد، چون TCP/IP قابلیت بالقوه دسترسی به سرویس دهنده شما را به همه افراد استفاده کننده از اینترنت می دهد، نیاز به ابزاری برای محدود کردن دسترسی می باشد. بدین منظور باید از اجزایی به نام «دیوارآتش»[۸] برای برقراری امنیت شبکه اینترانت استفاده نمود. بابایی و دیگران (۱۳۷۸) در مقاله خود به   روش های زیر برای تامین امنیت شبکه اینترانت و کنترل دسترسی افراد مختلف اشاره می کنند:

●  روش شناسایی:

این روش متداول ترین روش برقراری امنیت شبکه می باشد که در سیستم به کاربران «نام کاربر»[۹] و «کلمه عبور»[۱۰] اختصاص داده می شود تا کاربران برای ورود به سیستم و استفاده از اطلاعات و خدمات آن از نام کاربر و کلمه عبور مخصوص به خود استفاده کنند. به عبارتی افراد برای ورود دارای نوعی مجوز هستند و به کسانی که دارای مجوز نباشند اجازه عبور داده نخواهد شد.

●  روش رمز کردن اطلاعات:

در این روش اطلاعات رمزگذاری شده و به گونه ای دستکاری می شود که تنها افراد مجاز، توانایی خواندن آنها را داشته باشند. برای این کار نرم افزارهای مختلفی وجود دارد از جمله نرم افزاری که از الگوریتم های ریاضی بسیار پیچیده برای رمزگذاری استفاده می کند. در این سیستم از دو کلمه عبور عمومی و اختصاصی استفاده می شود. کلمه عبور عمومی نقش قفل را دارد و برای رمز کردن اطلاعات از آن استفاده می شود. از کلمه عبور اختصاصی برای بازگشایی اطلاعات استفاده می گردد. بنابراین تنها، کاربری که کلمه عبور اختصاصی را دارد قادر است اطلاعات را بازگشایی کرده و به محتوای اصلی آن پی ببرد.
البته امکان شکسته شدن یا کشف این کلمه های عبور وجود دارد. بنابراین سعی بر این است تا در ایجاد این کلمه های عبور از تعداد بیت های بیشتری استفاده شود. این کار باعث خواهد شد تا رمزگشایی توسط افراد غیرمجاز مشکل تر شود. برای مثال، اگر یک کلمه عبور ۴۰ بیتی داشته باشیم مدت زمانی که طول می کشد تا این کلمه عبور رمزگشایی شود یا اصطلاحاً شکسته شود، ۲۴ ساعت خواهد بود. بنابراین با استفاده از این ابزار   می توان اطلاعات را به صورت رمز در آورد و آنها را ایمن کرد و با این اطمینان که افراد غیرمجاز به آسانی توانایی استفاده از آنها را ندارند، اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.عتیقه زیرخاکی گنج