گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر
فایل Word پایان نامه ی بازيابي روغن پايه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال  شامل ۱۳۰ صفحه می باشد.  واژه روغن از دو قسمت «رو» و «غن» تشكيل شده است. «رو» از مصدر رفتن و روان شدن و «غن» به سنگ عصاري گفته مي‌شود. اين برمي‌گردد به گذشته دور، زماني كه دانه‌هاي روغني را در زير سنگ عصاري (سنگ فشارنده و عصاره‌گير) كه توسط اسب عصاري چرخانده مي‌شد، له كرده و آنچه را كه از زير سنگ خارج و جاري مي‌شد «روغن» مي‌گفتند بنابراين روغن يعني «روان شده از غن». روغن مستعمل مورد استفاده در اين تحقيق سعي شده است كه از لحاظ تركيب و خواص، نمونه مشابه مناسبي از اكثر روغن‌هاي مستعمل موجود در كشور باشد. زيرا كه تركيب درصد روغن، ميزان ناخالصيها و نوع ناخالصهاي موجود در روغن در نتايج آزمايشها اثر مي‌گذارد. بدين ترتيب، از تعميرگاهها مختلف شهر نمونه‌هائي از روغن مستعمل تهيه شده و با يكديگر مخلوط شدند. اين نمونه‌ها عمدتاً روغنهائي بودند كه هم اكنون براي بازيابي به روش اسيد شويي، به كارگاههاي بازيافت فروخته مي‌شود. لذا مي‌تواند خوراك خوبي براي ورودي يك كارخانه بازيافت به باشد. روغن مستعمل مورد استفاده در اين تحقيق به صورت تازه و بدون هيچگونه عملياتي بر روي آن مورد استفاده قرار گرفت.

فهرست مطالب


عنوان صفحه

فصل اول: شناخت، طبقه ‌بندي و كاربرد روغن‌هاي روانساز

۱-۱ ) مقدمه……………………………………………………………………۲

۱-۲ ) روغن موتور…………………………………………………………….۱۰

۱-۲-۱) توليد روغن موتور…………………………………………………..۱۲

۱-۲-۱-۱) فرآيند هيدرو تريتينگ………………………………….۱۵

۱-۲-۱-۲) بهينه سازي فرآيند…………………………………….۱۹

۱-۲-۱-۳) مقايسه فرآيندهاي HT‌ و SE……………………22

۱-۲-۱-۴) مقايسه اقتصادي روش‌هاي HT‌ و SE…………25

۱-۲-۱-۵) كنترل كيفيت محصول……………………………..۲۷

۱-۲-۱-۶) نگاهي به آينده……………………………………….۲۸

۱-۲-۲) روغن‌هاي موتور پايه سنتيتيك………………………………۳۰

۱-۲-۲-۱) انواع روغن‌هاي سنتيتك…………………………….۳۰

۱-۲-۲-۲) تاريخچه روغن‌هاي سنتيتك…………………………۳۱

۱-۲-۲-۳) علل پيدايش و روي آوردن به روغن‌هاي سنتيتك…..۳۳

۱-۲-۲-۴) نقش روغن‌هاي سنتيتك در اقتصاد سوخت….۳۴

۱-۲-۳) طبقه بندي‌ها و استانداردهاي روغن……………………….۳۴

۱-۲-۳-۱) طبقه بندي روغن‌ها بر حسب ويسكوزيته………۳۶

۱-۲-۳-۲) طبقه بندي روغن‌ها بر حسب كارائي…………….۴۲

۱-۲-۳-۲-۱) طبقه بندي API‌ براي روغن موتور…………..۴۷

۱-۲-۳-۲-۲) طبقه بندي روغن‌ها توسط مراجع نظامي….۴۹

۱-۲-۳-۲-۳) طبقه بندي CCMC…………………………….51 

۱-۲-۳-۲-۴) طبقه بندی روغن موتور توسط سازندگان خودرو……….۵۲

۱-۲-۴) طبقه بندي روغن‌هاي دو زمانه………………………………۵۴


فصل دوم: مشخص سازي روغن‌هاي روانساز و مستعمل از لحاظ تركيب

۲-۱) كليات………………………………………………………………….۶۰

۲-۱-۱ ) پاکسازی محيط زيست از آلودگی روانکارها………….۶۰

۲-۱-۲ ) حفظ منابع با ارزش نفتی………………………………۶۳

۲-۲) روغن‌هاي روان كننده و نقش آن‌ها……………………………۶۴

۲-۳) شناخت هيدرو كربورهاي روغن پايه……………………………۶۶

۲-۳-۱) گروه پارافينيك………………………………………….۶۷

۲-۳-۲) گروه نفتنيك…………………………………………….۶۸

۲-۳-۳) گروه آروماتيك…………………………………………۶۹

۲-۴) روغن‌‌هاي مصنوعي………………………………………………..۷۱

۲-۵) مواد افزودني روغن موتور……………………………………….۷۲

۲-۶) تعاريف………………………………………………………………۸۵

۲-۷) آناليز خوراك ورودي براي بازيابي روغن………………………۸۸

فصل سوم: روش‌هاي بازيابي روغن مستعمل

۳-۱) روش اسيد و خاك رنگبر…………………………………………..۹۴

۳-۱-۱) روش پوكولاسيون……………………………………….۹۸

۳-۱-۲) روش تماسي……………………………………………..۹۹

۳-۲) بازيابي به روش ماتيس………………………………………….۹۹

۳-۳) روش IFP…………………………………………………………..101

۳-۴) روش استخراج و انعقاد به وسيله حلال آلي……………….۱۰۳

۳-۴-۱) معيارهاي انتخاب حلال……………………………..۱۰۷

۳-۴-۱-۱) درصد لجن تشكيل شده………………………….۱۰۷

۳-۴-۱-۲) سرعت ته‌نشيني…………………………………..۱۰۷


فصل چهارم: مواد و روش‌ها

۴-۱) مواد……………………………………………………………………۱۱۰

۴-۱-۱) روغن مستعمل………………………………………….۱۱۰

۴-۱-۲) حلال‌ها……………………………………………………..۱۱۱

۴-۲) وسائل و دستگاه‌ها………………………………………………..۱۱۱

۴-۳) آزمايش‌ها…………………………………………………………۱۱۲

۴-۳-۱) جداسازي مواد با نقطه جوش پايين از روغن مستعمل……۱۱۲ 

۴ -۳-۲) تعيين درصد ناخالصي‌هاي جدا شده براي هر حلال در نسبت‌‌هاي مختلف…..۱۱۳

۴-۳-۳) منحني ته‌نشيني…………………………………………………….۱۱۵

۴-۳-۴) بررسي KOH و تعيين مقدار بهينه آن………..۱۱۷

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

۵-۱) درصد ناخالصي‌هاي خشك جدا شده بوسيله حلالهاي مختلف….۱۱۹

۵-۲) اثر دما………………………………………………………………..۱۲۱

۵-۳) منحني ته‌نشيني………………………………………………….۱۲۳

۵-۴) اثر KOH‌………………………………………………………….۱۲۷

مراجع…………………………………………………………………………۱۳۱عتیقه زیرخاکی گنج