گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

خدمات بازيافت زباله در شهر Houston :
_ بازيافت زباله های منازل 
_ بازيافت ضايعات حياط منازل
_ بازيافت ضايعات چوبی
_ BOPA باطری ها، روغن، رنگ، ضديخ ها
_ جمع آوری زباله های خطرزای خانگی
_ روغن های مصرف شده
_ بازيافت درختچه های کريسمس
_ بازيافت ضايعات الکترونيکی
 
بازيافت زباله های منازل:
بازيافت زباله های منازل بزرگترين و عمومی ترين برنامه سازمان بازيافت شهرداری Houston است از سال ۱۹۹۰ جمع آوری زباله های بصورت دوهفته ای يکبار و تنها برای منازلی  بکار می رفت  که دارای جعبه های مخصوص جمع آوری مواد بازيافتی بودند، اما پس از گذشت مدتی علاوه بر ۲۷۰۰۰ منزلی که دارای جعبه های بازيافتی بودند، ۱۹۰۰۰۰ منزل ديگر که برای جمع آوری زباله هايشان از کيسه های آبی رنگ استفاده می کردند نيز به اين برنامه اضافه شدند.
پس از مقايسه مزايا و معايب هر دو روش جمع آوری، شهرداری روش سطل های زباله را برگزيد و در سال ۱۹۹۱ از سوی شهرداری به ۱۹۰۰۰ منزلی که از کيسه های آبی استفاده می کردند، سطل های سبز رنگ برای جمع آوری زباله های بازيافتی  داده شد.
مواد بازيافتی مورد تاييد شهرداری شامل: روزنامه ها، مجلات، کتابچه راهنمای تلفن، قوطی های کنسرو، قوطی های آلومينيومی، کتابچه های تبليغاتی، مقواهای فشرده شده، بطری های پلاستيکی نوشيدنی و بطری های شير و آب است که بايد جدا از زباله های عادی منزل در سطل های سبز رنگ ريخته شود ، سطل های مذکور در حدود ۱۸ ليتر گنجايش دارند و از ۲۵% پلاستيک بازيافتی و ۷۵% مواد اوليه ساخته می شوند.
روغن های مصرفی نيز از طرف سازمان بازيافت جمع آوری می شوند. برای جمع آوری آنها بايد روغن را در ظرف تميزی ريخته و در کنار سطل زباله قرار داد.
پس از تصويب طرح سطل های سبز رنگ به علت بيشتر بودن حجم آنها برنامه جمع آوری زباله ها از هفته ای يکبار به دوهفته يکبار تغيير کرد، اين تغيير جوانب مثبت ديگری مانند جلوگيری از اشتباه در مناطق جمع آوری و صرفه جوِيی  در مصرف سوخت و آلودگی را نيز به همراه داشت.
خدمات جمع آوری دوهفته ای برای بخش های مختلف شهر بهتر است زيرا شهروندان می توانند از پر بودن سطل زباله های بازيافتی در روز جمع آوری اطمينان داشته باشند. اطلاعات مربوط به بازيافت مواد توسط پرسنل اين حوزه در جلسات شهری، مدارس و بصورت پيامهای بازرگانی در سراسر شهر پخش می شود. علاوه بر اين اطلاع رسانی، ماموران اين حوزه  وظيفه پخش کتاب های راهنما و کتابچه های تبليغاتی را در هنگام جمع آوری بر عهده دارند.
 
 
بازيافت زباله های حياط منازل:
برنامه آزمايشی بازيافت زباله های حياط منازل از سال ۱۹۹۳ در اين شهر آغاز شد.
متصديان اين برنامه برای ياری رسانی به کارگران مسئول جمع آوری زباله ها در بخش بازيافت اقدام به اضافه کردن ماشين آلات جمع آوری کردند.
زباله های حياط منازل در حدود ۳۰% کل زباله های اين شهر را شامل می شود، که جمع آوری آن برای شهروندان رايگان می باشد. 
ضايعات حياط ها شامل اضافات چمن های کوتاه شده و شاخه های درختان است که پس از بازيافت از آنها کودهای ويژه و کودهای گياهی تهيه می کنند.
اين امر همچنين به ذخيره هزينه های مالی که در محل دفن زباله ها صرف می شود، نيز کمک بسزايی می کند.
راهنمای استفاده از برنامه بازيافت زباله های حياط منازل:
چمن های هرس شده و شاخه ها و برگ های درختان نبايد در جعبه های زباله که با ماشين ها جمع آوری می شوند ريخته شود.     
آنها را بايد در کيسه های محکم و مقاوم يکبار مصرف ريخته به شرطی که وزنشان بيشتر از ۵۰ پاند نباشد. کيسه ها را بايد برای جمع آوری جداگانه در روز مخصوص در حدود ۳ فوتی سطل های زباله قرار دهيد.
شاخه های کوچکی که کمتر از ۴ فوت بلندی ، ۱۸ اينچ ضخامت و کمتر از ۵۰ پوند وزن دارند، را دسته بندی کنيد.
زباله هايی که با کاغذ، مواد پلاستيکی و هر نوع زباله ديگری مخلوط باشد، پذيرفته نمی شود. 
 
بازيافت ضايعات چوبی:
برای جمع آوری برنامه ريزی شده ضايعات سنگين چوب ها، شهرداری با سه شرکت خصوصی جداسازی زباله های سبک چوبی از ضايعات سنگين قرارداد ۳ ساله ای را امضا کرده است.
اين ضايعات سبک به مواد قابل استفاده ای مانند: کودهای گياهی، خاک چوب و سوخت های ديگ بخار تبديل می شوند. بيش از ۱۲۵۰۰۰ تن از زباله های سنگين چوبی ساليانه توسط حوزه بازيافت جمع آوری می شود که۳۲% آن را ضايعات چوبی تشکيل می دهد.
اين يکی از چندين برنامه اقتصادی بازيافت در کشور است. 
 
 BOPA باطری ها، روغن، رنگ، ضديخ ها:
با تاييد شورای منطقه Houston-Galveston بخش بازيافت برنامه BOPA را در مرکز مصرف مواد بازيافتی آغاز کرده است. در حال حاضر اين مرکز باطری ها، روغن، رنگ و ضد يخ هايی را که قابل استفاده نيستند، تحويل می گيرد. باطری هايی پذيرفته می شوند که متعلق به ماشين بوده و بدون اسيد باشند. روغن های مصرفی تنها تا ۵ گالن و روغن تصفيه شده، رنگ پلاستيکی که روغن نداشته باشند تا ۱۰ گالن و ضد يخ نيز تا ۵ گالن پذيرفته می شود.

عتیقه زیرخاکی گنج