گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

دانلود فیلمنامه اعتماد که شامل ۱۲ صفحه میباشد:

نوع فایل Word

نام فیلمنامه: اعتماد

فهرست محتوا

  1. صحنه روز نما داخلی، بانک
  2. نما: بیرونی، صحبنه : روز ، خیابان های اطراف بانک
  3. صحنه شب ، نما داخلی ، خانه ی مسکونی مرد مرموز
  4. صحنه: روز، نما: بیرون
  5. صحنه: روز، نما داخلی، خانه ی رئیس باند
  6. صحنه: شب نما: داخلی – درگاراژ در حال آزمایش ماشین ها 
  7. صحنه: سحرگاه ، نما: بیرونی ، دست خارج از شهر
  8. صحنه: روز – نما: بیرونی 


عتیقه زیرخاکی گنج