گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 162 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

خلاصه طرح
۱-مجري طرح: شركت تعاوني توليدي باغداران كاويان ساوج
۲-موضوع طرح: احداث نهالستان در سطح ۲ هكتار
۳-محل اجراي طرح: منطقه چهار باغ- از توابع شهرستان ساوجبلاغ
۴-سرمايه گذاري قبل: ۰۰۰/۵۰۰/۸۳۱/۱۴
۵-سرمايه گذاري جديد: ۰۰۰/۱۴۰/۸۸۱/۱
الف:تسهيلات بانكي: ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰
ب:سرمايه گذاري شخصي: ۰۰۰/۳۰۰/۷۸۷
۶-مدت تسهيلات: ۶ سال
۷-نرخ سود بانكي: ۵/۱۳ درصد
۸-نرخ بازده كل سرمايه گذاري: ۲۶درصد
 
مشخصات مجري طرح:
شركت تعاوني توليدي باغداران كاويان ساوج كه در تاريخ ۱۹/۲/۱۳۸۳ تحت شماره ۶۸۶ نزد اداره ثبت شركتهاي ساوچبلاغ به ثبت رسيده و خلاصه شركت نامه آن بشرح آگهي تاسيس شماره ۳۶۶۸ مورخه ۱۹/۲/۱۳۸۳ مي‌باشد .
۲-مشخصات محل اجراي طرح:
يك زمين و باغ جمعا به مساحت ۱۴ هكتار واقع در منطقه چهار باغ از توابع شهرستان ساوجبلاغ كه حدود ۶ هكتار آن بصورت باغ مثمره قديمي بوده و ۸ هكتار بصورت زمين مزروعي و فاقد درخت مي‌باشد و ۲۴ هكتار بصورت اجاره اي به مدت ۵ سال در اختيار شركت تعاوني مي باشد . آب مورد نياز زمين مزبور از يك حلقه چاه عميق با آبدهي حدوده ۱۵ ليتر در ثانيه كه در همين زمين حفره گرديده و اختصاصي مي‌باشد تامين مي‌گردد بقيه امكانات موجود در جدول ساختمانها و تاسيسات موجود طرح تقويم شده است .
۳-موضوع طرح:
عمليات طرح عبارتست از تخصيص۲هكتار از زمينهاي مورد عمل به كشت بذر انواع نهال و ايجاد خزانه مي‌باشد كه با اجراي اين امر قادر خواهد بود در فاصله زماني۳سال از زمان كشت بذر وانجام عمل پيوند تعداد ۰۰۰/۱۸۰اصله نهال پيوندي توليد و به بازار مصرف عرضه نمايد ضمنا قسمتي از نهال هاي توليدي نيز جهت احداث باغ جديد، واكاري و بازسازي باغ قديمي به مصرف خواهد رسيد كه اين امر خود باعث احيا و زنده شدن باغ قديمي گشته و در نتيجه باعث افزايش راندمان توليد باغ موجود خواهد گشت وپس از ۴ سال ۰۰۰/۱۸۰ اصله انواع نهال غير مثمر توليد و آماده عرضه به بازار مصرف خواهد شود ضمناً اجراي طرح در افزايش اشتغالزايي و همچنين شكوفادي اقتصاد منطقه تاثير بسزاي باقي مي گذارد.

۴-مديريت و سازمان طرح:
مديريت طرح به عهدي آقاي مهندس بابك كمال پور طادي يكي از اعضاي شركت تعاوني مي‌باشد كه داراي تجارت عملي لازم در زمينه مذكور بوده و پرسنل مورد نياز نيز بشرح جدول كاركنان دائم طرح تقويم گرديده است .
 

عتیقه زیرخاکی گنج