گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات :۷۵ فرمت فایل :ورد با قابلیت ویرایش متن
آزمایشگـاه کنتـرل نیروگـاه طـوس وظـیفه تسـت ،تـعمیـر و نـگهداری  از تجهیزات کنترلی بکار رفته در قسمت های مختلـف نیروگـاه طـوس را به عـهده دارد؛ دردوره تعـیرات اساسی واحد های نیروگاه این آزمایشگاه وظیفه بررسی و تنظیم این تجهیزات را بر اسـاس جـزوات مدونی کـه نحـوه تنظیـم هرتجهیز را مشخص نموده است بر عهده دارد

نحـوه عمـلکرد بدیـن صـورت است که هر دستگاهی دارای کد خاصـی است که تنظیم آن در جزوه دستورالعمل با توجه به کد آن مشخص شده است؛ که فرد باید با توجه به کد دستگاه در جزوه نحوه تنظیم آن را بیابد و مـورد استفاد قرار بدهد. طبیعتاً این روش دستیابی به اطلاعات تجهیزات را در طـی مدت تعمیرات اساسی کـند می کـند

و متعاقباً روند تعمیرات اساسی را با مشکل مواجه می سازد.

هدف از ایجاد بانک اطلاعات تجهیزات تسریع روند دسترسی به اطلاعات هر تجهیز می باشد.

فهرست مطالب

فصل ۱-    مقدمه

۱-۱-    مقدمه ای بر بانک اطلاعاتی

۱-۲-    تاریخچه پایگاه داده

۱-۳-    انواع دادگان ها

۱-۴-    مدل های پایگاه داده

۱-۴-۱-     مدل تخت

۱-۴-۲-     مدل شبکه ای(Network)

۱-۴-۳      مدل رابطه ای

۱-۴-۴-     پایگاه داده‌های چند بعدی

۱-۴-۵-     پایگاه داده‌های شیء

۱-۵-    ویژگی‌های سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها

۱-۶-    فهرست سیستم‌های متداول مدیریت دادگان

فصل ۲-    معرفی پروژه

۲-۱-    عنوان پروژه

۲-۲-    مفاهیم اولیه بکار رفته در پروژه

۲-۲-۱-     تجهیز

۲-۲-۲-     کد Aks

۲-۲-۳-     لیست Mkb

فصل ۳-   تحلیل ساختار بانک اطلاعاتی

۳-۱-    ساختار جداول

۳-۱-۱-     جدول Grp

۳-۱-۲-     جدول Instrument

۳-۱-۳-     جدول List

۳-۱-۴-     جدول ‘Sheet1 (ELC

۳-۱-۵-     جدول Subgrpname

۳-۱-۶-     جدول tblDatabases

۳-۱-۷-     جدول tblObjects

۳-۲-    نحوه ارتباط بین جداول

۳-۳-    فرمها

۳-۳-۱-     Switchboard

۳-۳-۲-     Data Entry

۳-۳-۳-     گزارشات

۳-۳-۴-     فرم Back up

۳-۳-۵-     فرم Restore

۳-۴-    ساختار Query های بکاررفته در گزارشات و فرمها

۳-۴-۱-     نام query : elecakssearch

۳-۴-۲-     نام query : qry_ins_in_grp

۳-۴-۳-     نام query : Query1

۳-۴-۴-     نام query : Query12

۳-۴-۵-     نام query : Query2

۳-۴-۶-     نام query : Query3

۳-۴-۷-     نام query : Query4

۳-۴-۸-     نام query : Query42

۳-۴-۹-     نام query : Query43

۳-۵-    ساختار ماژول های بکار رفته در بانک اطلاعاتی


عتیقه زیرخاکی گنج