گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 163 views
  • بدون نظر

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران طراحی سد های بتنی غلتکی RCC رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در مقاله : 

۱- معرفی سد های بتن غلتکی

۲- مخلوط های بتن غلتکی

۳- مصالح بتن غلتکی 

و بسیاری موارد دیگر…

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید.

مقدمه
فن آوري نسبتاً جديدي Roller Compacted Concrete (RCC) ساخت سدها با شيوه بتن غلتكي
است كه در چند سال اخير توسعه روز افزوني يافته و از كشورهاي پيشرفته به كشورهاي در حال
توسعه و جهان سوم انتقال يافته است. علت اصلي اين گسترش، اقتصادي بودن، كاربرد مص الح بومي
ارزان قابل دسترس و سرعت بالاي اجراي اين سدها مي باشد. بتن غلتكي با شيوه سدهاي خاكي و با
همان سرعت، حمل و نقل، ريخته و متراكم مي گردد و خواص بتن را در حالت سخت شدگي به دست
مي آورد. در ساخت آن از مصالح سنگي با ويژگي معمولي، سيمان و پوزولان استفاده مي شود و
كاربرد روز افزون پوزولان در اين بتن ها خواص دراز مدت و دوام آنها را تحت تأثير قرار داده است.
موضوعاتي تحقيقاتي عمدتاً در زمينه مواد و مصالح تشكيل دهنده اين بتن يعني سنگدانه، سيمان،
آب و پوزولان و تأثير كمي و كيفي آنها در مقاومت و دوام دراز مدت بوده است.
willow در سال ١٣۵٣ براي اولين بار در دنيا از بتن غلتكي به عنو ان مصالح اصلي در احداث سد
كشور ايالات متحده آمريكا استفاده شد . در كشور ايران نيز در سال ١٣٧٨ براي اولين بار در creek
پروژه سد تنظيمي – انحرافي كرخه از بتن غلتكي استفاده شد.
مي توان به مقاومت بالاتر، حجم كمتر بدنه، ايمني و دوام كه از مشخصات RCC از مزاياي عمده
سدهاي بتني مي باشند را نام برد . همچنين اين روش امكان ترميم سدهاي قديمي را كه از نظر
پايداري يا ظرفيت تخليه مشكل دارند را ، به وجود آورده است. كاهش حجم تاسيسات انحراف موقت
آب و فراز بندها با توجه به كوتاه تر شدن طول دوره اجرا از ديگر برتريهاي اين روش است

عتیقه زیرخاکی گنج