گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 83 views
  • بدون نظر
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مهندسی عمران عوامل موثر بر طرح اختلاط بتن غلتکی وتعیین پارامترهای آن برای سد زیردان را دراختیار شما قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۵۴صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdfقابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز در مقایسه با سایر فروشگاهها مناسب تر می باشد
از این پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در هفت فصل ( اول : كليات ، دوم : مروري بر تحقيقات انجام گرفته در مورد تحقیق ، سوم : نفوذپذيري و عملكرد بتن غلتكي و نقش طرح اختلاط در آ ن ، چهارم : حرارت و عملكرد بتن غلتكي و نقش طرح اختلاط در آن ، پنجم :  سد زيردان (مطالعه مورد ي). ، ششم : استفاده از شبكه عصبي براي ارائه طرح اختلاط بهينه  ، هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات ) تنظیم شده است.
فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
چكيده
مقدمه
فصل اول: کلیات
پيشگفتار
۱-۱) مقدمه
۲-۱) سوالات تحقيق
۳-۱) لزوم انجام تحقيق
۴-۱) شيوه تحقيق
۵-۱) تعيين حدود تحقيق و فرضيات كليدي
۶-۱) خلاصه پايان نامه
فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام گرفته در مورد تحقيق
۱-۲) مقدمه
۲-۲) تعريف RCC
۳-۲) تاريخچه
۴-۲) تاريخچه سدهاي قوسي RCC
۵-۲) مقايسه سدهاي وزني RCC با سدهای قوسی RCC
۶-۲) مزايا و كاستي هاي سدهاي بتني غلتكي در مقايسه با ديگرسدها
۷-۲) مزاياي سدهاي ساخته شده با بتن غلتكي در مقايسه با سدهاي ساخته شده با بتن معمو.لي
۸-۲) مزاياي سدهاي بتن غلتكي در مقايسه با سدهاي خاكي و سنگريزه ای
۹-۲) روش هاي طراحي سد بتن غلتكي
۱۰-۲) دو فلسفه
۱۱-۲) مصالح مورد استفاده در مخلوط هاي بتن غلتكي
۱۲-۲) انواع مخلوط هاي بتن غلتكي مورد استفاده در پروژه هاي سدسازي
۱-۱۲-۲) بتن غلتكي كم عيار (با مواد سيماني كم)
۲-۱۲-۲) بتن غلتكي با عيار متوسط (مقدار متوسط مواد سيماني)
۳-۱۲-۲) بتن غلتكي بامواد سيماني زياد (پرعيار)
۱۳-۲) مروري براستفاده از بتن غلتكي
۱-۱۳-۲) جايگزيني
۲-۱۳-۲) حفاظت در برابر روگذري
۳-۱۳-۲) بازسازي
۱۴-۲) سد قوسي بتن غلتكي
۱۵-۲) اطلاعات سدهاي بتن غلتكي ساخته شده
۱۶-۲) اولين سدهاي بتني غلتكي ثبت شده
فصل سوم: نفوذپذيري و عملكرد بتن غلتكي و نقش طرح اختلاط در آن
۱-۳) مقدمه
۲-۳) نفوذپذيري
۳-۳) پوزولان و نقش آن در نفوذناپذيري
۴-۳) ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي RCC
۱-۴-۳) مقاومت فشاري بتن RCC
۲-۴-۳) مقاومت برشي
۳-۴-۳) مقاومت كششي بتن كوبيده غلتکي
۴-۴-۳) ضريب ارتجاعي
۵-۴-۳) ضريب پواسون
۵-۳) تاثير دوده سيليس بر نفوذناپذيري
۶-۳) تاثير خاكستر بادي بر نفوذناپذيري
۷-۳) به كارگيري غشاء نفوذناپذير در بالادست سد
۸-۳) پايايي
۹-۳) وزن مخصوص
۱۰-۳) درز بين لايه ها و اهميت آن در مساله تراوش سدهاي RCC
۱-۱۰-۳) فراواني تعداد درزها در توده بتن غلتكي
۲-۱۰-۳) انواع درزها
۱-۲-۱۰-۳) درزهاي داغ
۲-۲-۱۰-۳) درزهاي سرد
۳-۲-۱۰-۳) درزهاي گرم
۱۱-۳) عوامل موثر بر شكل گيري درز خوب (از نظر آببندي و اتصال)
۱۲-۳) عوامل نامطلوب بر شكل گيري درز خو.ب
۱۳-۳) عمل آوري مرطوب درزها
۱۴-۳) اتصالات افقي
۱۵-۳) عملكرد سدهاي بتني غلتكي ساخته شده
۱۶-۳) عملكرد سازه اي
۱۷-۳) تراوش
۱-۱۷-۳) مقايسه تراوش طبق مباني يكسان
۱۸-۳) تاريحچه تراوش در سدهاي بتن غلتكي
۱۹-۳) بررسي عوامل موثر بر نفوذپذيري بتن متراكم غلتكي سد زيردان از طريق مطالعات آزمايشگاهي
۱-۱۹-۳) مصالح سنگي
۲-۱۹-۳) پوزولان خاش
۳-۱۹-۳) آب
۴-۱۹-۳) سيمان
۵-۱۹-۳) پوزولان
۶-۱۹-۳) تستهاي آزمايشگاهي
۷-۱۹-۳) بحث بر روي نتايج
۱-۷-۱۹-۳) مقدار مصالح سيماني
۲-۷-۱۹-۳) نسبت آب به سيمان
۳-۷-۱۹-۳) ميزان پوزولان
۴-۷-۱۹-۳) سن نمو.نه
۵-۷-۱۹-۳) تاخير در زمان فرصت كاري
۶-۷-۱۹-۳) نوع پوزولان
۲۰-۳) درسهاي آموخته شده از تراوش و پديده هاي مربوط به آن
فصل چهارم: حرارت و عملكرد بتن غلتكي و نقش طرح اختلاط در آن
۱-۴) مقدمه
۲-۴) اهداف مدل سازي اثرات حرارت در بتن غلتكي
۱-۲-۴) بحث حرارت و گراديانهاي حرارتي
۲-۲-۴) بحث تنشهاي حرارتي و خرابي هاي ناشي از آن
۳-۴) معادلات حاكم بر انتقال حرارت
۱-۳-۴) انتقال حرارت به طريق حرارت
۲-۳-۴) انتقال حرارت به طريق جابجايي
۳-۳-۴) انتقال حرارت به طريق تابش
۴-۴) مكانيسم تركهاي حرارتي
۵-۴) عوامل موثر بر ايجاد تركهاي حرارتي در سدهاي بتن غلتكي
۱-۵-۴) تاثير طرح اختلاط (عيار سيمان)
۲-۵-۴) تاثير تاريخ شروع بتن ريزي
۳-۵-۴) تاثير سرعت بتن ريزي
۶-۴) روشهاي موجود براي تحليل حرارت
۷-۴) روشهاي كنترل دما
۱-۷-۴) پيش خنك سازي
۲-۷-۴) پس خنك سازي
۳-۷-۴) مقدار و نوع سيمان
۴-۷-۴) مديريت اجرا
۸-۴) خواص حرارتي
۱-۸-۴) پارامترهاي حرارتي مورد نياز در مطالعات حرارتي
۹-۴) جمع شدگي
۱۰-۴) خزش
۱۱-۴) مواد تشكيل دهنده بتن كوبيده غلتكي
۱-۱۱-۴) مواد سيماني
۲-۱۱-۴) سيمان پرتلند
۳-۱۱-۴) پوزولان
۴-۱۱-۴) مصالح سنگي
۵-۱۱-۴) آب مخلوط
۶-۱۱-۴) مواد افزو.دني
۱۲-۴) مطالعات حالت ترك خوردگي
۱۳-۴) خلاصه عملكرد ترك خوردگي
فصل پنجم: سد زيردان (مطالعه موردي)
۱-۵) تعريف پروژه
۲-۵) موقعیت جغرافیایی طرح
۳-۵) مشخصات فني سد
۴-۵) اهداف طرح
۵-۵) تاريخچه مطالعات صورت گرفته سد زيردان
۱-۵-۵) ريزدانه
۲-۵-۵) شرايط محدود كننده
۶-۵) سنگدانه ها
۷-۵) سيمان
۸-۵) پوزولان
۹-۵) آب
۱۰-۵) تجهيزات توليد بتن
۱۱-۵) سيستم انحراف آب
۱۲-۵) فرازبند
۱۳-۵) نفوذپذيري
۱۴-۵) طرح اختلاط بتن غلتكي
۱-۱۴-۵) سيمان
۲-۱۴-۵) نوع مصالح
۳-۱۴-۵) درصد مصالح
۴-۱۴-۵) درصد پوزولان
۵-۱۴-۵) مصالح سنگي
۱۵-۵) نتايج مقاومت فشاري
۱-۱۵-۵) رابطه بين نسبت آب به سيمان و مقاومت فشاري
۲-۱۵-۵) رابطه بين ميزان مواد سيماني و مقاومت فشاري
۱۶-۵) نتايج مقاومت كششي
۱۷-۵) ضرايب رشد و بازده
۱۸-۵) طرحهاي با مصالح شسته و نشسته
۱۹-۵) مقادير مختلف پوزولان
۲۰-۵) افزودنيهاي مختلف
۲۱-۵) طرحهاي اختلاط بدون مواد افزودني
۲۲-۵) بررسي طرحها
۱-۲۲-۵) مقايسه دو ماده افزودني
۲-۲۲-۵) مقدار مختلف مواد افزودني
۲۳-۵) انتخاب طرح اختلاط
فصل ششم: استفاده از شبكه عصبي براي ارائه طرح اختلاط بهينه
۱-۶) شبكه هاي عصبي مصنوعي
۲-۶) مزايا و محدوديتهاي شبكه هاي عصبي
۳-۶) مغز انسان
۴-۶) هوش مصنوعي و شبكه هاي عصبي
۵-۶) اجزاي يك شبكه عصبي
۱-۵-۶) ورودي ها
۲-۵-۶) بردار وزن
۳-۵-۶) تابع جمع
۴-۵-۶) تابع تبديل يا تحريك
۵-۵-۶) خروجي
۶-۶) اقسام توابع تحريك
۷-۶) معماري هاي شبكه
۸-۶) فرآيند يادگيري
۹-۶) مطالعه موردي سد زيردان
۱-۹-۶) ارائه مدل شبكه عصبي براي طرح اختلاط سد زيردان
۲-۹-۶) شبكه هاي عصبي به كار رفته جهت مدل سازي
۳-۹-۶) پارامترهاي مختلف شبكه عصبي در مدل سازي مقاومت
۴-۹-۶) مجموعه داده هاي مدل سازي
۵-۹-۶) مدل سازي مقاومت ۷، ۲۸، ۹۰ و ۱۸۰ روزه
۶-۹-۶) پارامترهاي ورودي مدل
۷-۹-۶) آماده سازي و استاندارد كردن داده ها
۸-۹-۶) تحليل داده ها و خروجي ها
فصل هفتم: نتيجه گيري و پيشنهادات

توضیحات متن:

يكي از مسايل مهمي كه در زمينه سدهاي RCC مطرح است، تعيين طرح اختلاط بتن غلتكي مي باشد كه با توجه به جديد بودن نسبي بتن RCC و عدم تجربه كافي در ايران، معمولا وقت و هزينه زيادي را مي طلبد. در اين تحقيق، هدف بررسي عوامل موثر بر خواص بتن غلتكي و ارائه نحوه دستيابي به طرح اختلاط بهينه بتن غلتكي با توجه به سه معيار مقاومت فشاري، كارايي مناسب و عدم جداشدگي دانه ها مي باشد.
در اين راستا تعداد زيادي طرح اختلاط با سنگدانه هاي شكسته و طبيعي ساخته شد و اثرات نوع و مقدار سيمان و پوزولان، نوع و دانه بندي مصالح سنگدانه اي، نوع و مقدار مواد افزودني و مقدار آب بر روي خواص بتن غلتكي خصوصا مقاومت فشاري و كارآيي مورد بررسي قرار گرفته است

  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران RCC Dam Material رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در این فایل : 

۱- کاربرد بتن غلتکی در سد ها

۲- مراحل تولید و اجرای بتن غلتکی

۳- سد های R.C.D

وبسیاری موارد دیگر.

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید..

مقدمه:
بتن غلتکی یا (R.C.C(ROLLER Compacted Concrete بتن خشکی است که با اسلامپ صفر جز مصالح جدید و یا به عبارت بهتر روش جدیدی جهت اجرای کارهای بتنی بخصوص در پروژهای سد سازی و اخیرا در پروژهای راهسازی و Pavement مطرح شده است و بعلت تازه بودن ایده بتن غلتکی (دهه ۱۹۶۰) و اجرای پروژهای R.C.C از دهه ۱۹۸۰در حال حاضر مورد توجه محققان و موسسات دانشگاهی و همچنین دست اندرکاران طرحهای R.C.C می باشد.
بتن غلتکی چون می بایست با غلتک کوبیده شود  باید آنقدر خشک باشد که تحمل ماشین آلات راهسازی را داشته باشد و از طرف دیگر آنقدر مرطوب که امکان توزیع خمیر مواد سیمانی در کل توده بتن مهیا و امکان پذیر باشد.
  • بازدید : 238 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۵۲    کد محصول : ۱۶۹۱۸    حجم فایل : ۲۷۴۰ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه عمران مکان یابی وقوع پدیده حبابزایی بر روی سرریز پلکانی بتن غلتکی به روش حجم محدود
عنوان پایان نامه: مکان یابی وقوع پدیده حبابزایی بر روی سرریز پلکانی بتن غلتکی به روش حجم محدود

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده
مقدمه
فصل اول: تعریف موضوع
۱-۱) مقدمه
۲-۱) متغییر های مسئله
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده در رابطه با نحوه انتقال رژیم جریان در سرریزهای پلکانی
۱-۲) مقدمه
۲-۲) جریان آبشاری
۳-۲) جریان مستغرق
۴-۲) مروری بر تحقیقات انجام شده در ارتباط با روش حجم محدود
۱-۴-۲) معادله پیوستگی (بقاء جرم)
۲-۴-۲) معادلۀ مومنتوم (بقاء اندازه حرکت)
۳-۴-۲) روش انتگرال گیری و فرضیات آن
۴-۴-۲) روش حجم کنترل در پخش
۵-۴-۲) پخش دائمی یک بعدی
۱-۵-۴-۲) مرحله تولید شبکه نقاط (Grid Generation)
۲-۵-۴-۲) مرحلۀ دوم منفصل سازی (Discretization)
۳-۵-۴-۲) مرحله سوم حل معادلات
۶-۴-۲) روش حجم محدود در مسائل پخش دوبعدی
۷-۴-۲) روش حجم محدود در مسائل پخش سه بعدی
۵-۲) الگوریتمهای حل توام فشار-سرعت
۱-۵-۲) شبکه محاسباتی
۲-۵-۲) مفهوم شبکه اصلاح شده (Staggered gride)
۳-۵-۲) معادلات ممنتوم
۴-۵-۲) الگوریتم Simple
۵-۵-۲) الگوریتم Simpler
۶-۵-۲) الگوریتم Simplec
۷-۵-۲) الگوریتم PISO
فصل سوم: ارائه الگوی جریان بر روی سرریز های پلکانی سد های بتن غلتکی
۱-۳) مقدمه
۲-۳) دسته بندی جریان بر روی سرریز های پلکانی
۳-۳) تقسیم بندی دقیق جریان مستغرق
۴-۳) بحث
۵-۳) نتایج
فصل چهارم: نحوه مدل نمودن و محاسبه ضریب اصطکاک و افت انرژی در سرریزهای پلکانی
۱-۴) مقدمه
۲-۴) محاسبه ضریب اصطکاک سرریز پلکانی در جریان مستغرق
۱-۲-۴) روش یاسودا و اوتسو جهت محاسبه ضریب اصطکاک سرریز پلکانی
۲-۲-۴) روش بوئس و هاگر جهت محاسبه ضریب اصطکاک
۱-۲-۲-۴) ضریب تصحیح شکل
۲-۲-۲-۴) ضریب اصطکاک جریان مستغرق در حالت کلی
۳-۴) محاسبه افت انرژی جریان مستغرق سرریز پلکانی
۱-۳-۴) روش یاسودا و اوتسو
۲-۳-۴) روش بوئس و هاگر
فصل پنجم: ارائه مدل ریاضی تعیین پروفیل جریان بر روی سرریز پلکانی سدهای بتن غلتکی
۱-۵) مقدمه
۲-۵) مشخصات پرش هیدرولیکی
۳-۵) تخمین عمق جریان مستغرق به روش یاسودا و اوتسو
فصل ششم: ارائه روش عددی جهت انجام محاسبات روش حجم محدود در محیط متلب
۱-۶) مقدمه
۲-۶) انواع روشهای عددی
۳-۶) خصوصیات روشهای حل عددی
۱-۳-۶) سازگاری
۲-۳-۶) پایداری
۳-۳-۶) همگرایی
۴-۳-۶) بقاء
۵-۳-۶) کرانداری
۶-۳-۶) موجودیت
۷-۳-۶) دقت
۱-۷-۳-۶) خطای مدل سازی
۲-۷-۳-۶) خطای منفصل سازی
۳-۷-۳-۶) خطاهای همگرایی
۴-۶) مدل اغتشاشی
۵-۶) مدل حجم جریان
۶-۶) ارائه الگوریتم عددی
۷-۶) مکان یابی حبابزایی بر روی سرریز پلکانی
فصل هفتم: مقایسه خروجی برنامه با اطلاعات سرریز سد سیاه بیشه
۱-۷) جانمایی سد سیاه بیشه
۲-۷) مشخصات سدهای سیاه بیشه
۳-۷) مطالعات هیدرولیکی
۴-۷) مقایسه بین نتایج مدل عددی و مدل آزمایگاهی سدهای سیاه بیشه
نتایج
پیشنهادات
امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.
  • بازدید : 202 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۵۴    کد محصول : ۱۶۷۵۲    حجم فایل : ۲۱۹۷ کیلوبایت   

دانلود پروژه پایان نامه عمران عوامل مؤثر بر طرح اختلاط بتن غلتکی و تعیین پارامترهای آن برای سد زیردان

عنوان پایان نامه: عوامل مؤثر بر طرح اختلاط بتن غلتکی و تعیین پارامترهای آن برای سد زیردان
فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
چكيده
مقدمه
فصل اول: کلیات
پيشگفتار
۱-۱) مقدمه
۲-۱) سوالات تحقيق
۳-۱) لزوم انجام تحقيق
۴-۱) شيوه تحقيق
۵-۱) تعيين حدود تحقيق و فرضيات كليدي
۶-۱) خلاصه پايان نامه
فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام گرفته در مورد تحقيق
۱-۲) مقدمه
۲-۲) تعريف RCC
۳-۲) تاريخچه
۴-۲) تاريخچه سدهاي قوسي RCC
۵-۲) مقايسه سدهاي وزني RCC با سدهای قوسی RCC
۶-۲) مزايا و كاستي هاي سدهاي بتني غلتكي در مقايسه با ديگرسدها
۷-۲) مزاياي سدهاي ساخته شده با بتن غلتكي در مقايسه با سدهاي ساخته شده با بتن معمو.لي
۸-۲) مزاياي سدهاي بتن غلتكي در مقايسه با سدهاي خاكي و سنگريزه ای
۹-۲) روش هاي طراحي سد بتن غلتكي
۱۰-۲) دو فلسفه
۱۱-۲) مصالح مورد استفاده در مخلوط هاي بتن غلتكي
۱۲-۲) انواع مخلوط هاي بتن غلتكي مورد استفاده در پروژه هاي سدسازي
۱-۱۲-۲) بتن غلتكي كم عيار (با مواد سيماني كم)
۲-۱۲-۲) بتن غلتكي با عيار متوسط (مقدار متوسط مواد سيماني)
۳-۱۲-۲) بتن غلتكي بامواد سيماني زياد (پرعيار)
۱۳-۲) مروري براستفاده از بتن غلتكي
۱-۱۳-۲) جايگزيني
۲-۱۳-۲) حفاظت در برابر روگذري
۳-۱۳-۲) بازسازي
۱۴-۲) سد قوسي بتن غلتكي
۱۵-۲) اطلاعات سدهاي بتن غلتكي ساخته شده
۱۶-۲) اولين سدهاي بتني غلتكي ثبت شده
فصل سوم: نفوذپذيري و عملكرد بتن غلتكي و نقش طرح اختلاط در آن
۱-۳) مقدمه
۲-۳) نفوذپذيري
۳-۳) پوزولان و نقش آن در نفوذناپذيري
۴-۳) ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي RCC
۱-۴-۳) مقاومت فشاري بتن RCC
۲-۴-۳) مقاومت برشي
۳-۴-۳) مقاومت كششي بتن كوبيده غلتکي
۴-۴-۳) ضريب ارتجاعي
۵-۴-۳) ضريب پواسون
۵-۳) تاثير دوده سيليس بر نفوذناپذيري
۶-۳) تاثير خاكستر بادي بر نفوذناپذيري
۷-۳) به كارگيري غشاء نفوذناپذير در بالادست سد
۸-۳) پايايي
۹-۳) وزن مخصوص
۱۰-۳) درز بين لايه ها و اهميت آن در مساله تراوش سدهاي RCC
۱-۱۰-۳) فراواني تعداد درزها در توده بتن غلتكي
۲-۱۰-۳) انواع درزها
۱-۲-۱۰-۳) درزهاي داغ
۲-۲-۱۰-۳) درزهاي سرد
۳-۲-۱۰-۳) درزهاي گرم
۱۱-۳) عوامل موثر بر شكل گيري درز خوب (از نظر آببندي و اتصال)
۱۲-۳) عوامل نامطلوب بر شكل گيري درز خو.ب
۱۳-۳) عمل آوري مرطوب درزها
۱۴-۳) اتصالات افقي
۱۵-۳) عملكرد سدهاي بتني غلتكي ساخته شده
۱۶-۳) عملكرد سازه اي
۱۷-۳) تراوش
۱-۱۷-۳) مقايسه تراوش طبق مباني يكسان
۱۸-۳) تاريحچه تراوش در سدهاي بتن غلتكي
۱۹-۳) بررسي عوامل موثر بر نفوذپذيري بتن متراكم غلتكي سد زيردان از طريق مطالعات آزمايشگاهي
۱-۱۹-۳) مصالح سنگي
۲-۱۹-۳) پوزولان خاش
۳-۱۹-۳) آب
۴-۱۹-۳) سيمان
۵-۱۹-۳) پوزولان
۶-۱۹-۳) تستهاي آزمايشگاهي
۷-۱۹-۳) بحث بر روي نتايج
۱-۷-۱۹-۳) مقدار مصالح سيماني
۲-۷-۱۹-۳) نسبت آب به سيمان
۳-۷-۱۹-۳) ميزان پوزولان
۴-۷-۱۹-۳) سن نمو.نه
۵-۷-۱۹-۳) تاخير در زمان فرصت كاري
۶-۷-۱۹-۳) نوع پوزولان
۲۰-۳) درسهاي آموخته شده از تراوش و پديده هاي مربوط به آن
فصل چهارم: حرارت و عملكرد بتن غلتكي و نقش طرح اختلاط در آن
۱-۴) مقدمه
۲-۴) اهداف مدل سازي اثرات حرارت در بتن غلتكي
۱-۲-۴) بحث حرارت و گراديانهاي حرارتي
۲-۲-۴) بحث تنشهاي حرارتي و خرابي هاي ناشي از آن
۳-۴) معادلات حاكم بر انتقال حرارت
۱-۳-۴) انتقال حرارت به طريق حرارت
۲-۳-۴) انتقال حرارت به طريق جابجايي
۳-۳-۴) انتقال حرارت به طريق تابش
۴-۴) مكانيسم تركهاي حرارتي
۵-۴) عوامل موثر بر ايجاد تركهاي حرارتي در سدهاي بتن غلتكي
۱-۵-۴) تاثير طرح اختلاط (عيار سيمان)
۲-۵-۴) تاثير تاريخ شروع بتن ريزي
۳-۵-۴) تاثير سرعت بتن ريزي
۶-۴) روشهاي موجود براي تحليل حرارت
۷-۴) روشهاي كنترل دما
۱-۷-۴) پيش خنك سازي
۲-۷-۴) پس خنك سازي
۳-۷-۴) مقدار و نوع سيمان
۴-۷-۴) مديريت اجرا
۸-۴) خواص حرارتي
۱-۸-۴) پارامترهاي حرارتي مورد نياز در مطالعات حرارتي
۹-۴) جمع شدگي
۱۰-۴) خزش
۱۱-۴) مواد تشكيل دهنده بتن كوبيده غلتكي
۱-۱۱-۴) مواد سيماني
۲-۱۱-۴) سيمان پرتلند
۳-۱۱-۴) پوزولان
۴-۱۱-۴) مصالح سنگي
۵-۱۱-۴) آب مخلوط
۶-۱۱-۴) مواد افزو.دني
۱۲-۴) مطالعات حالت ترك خوردگي
۱۳-۴) خلاصه عملكرد ترك خوردگي
فصل پنجم: سد زيردان (مطالعه موردي)
۱-۵) تعريف پروژه
۲-۵) موقعیت جغرافیایی طرح
۳-۵) مشخصات فني سد
۴-۵) اهداف طرح
۵-۵) تاريخچه مطالعات صورت گرفته سد زيردان
۱-۵-۵) ريزدانه
۲-۵-۵) شرايط محدود كننده
۶-۵) سنگدانه ها
۷-۵) سيمان
۸-۵) پوزولان
۹-۵) آب
۱۰-۵) تجهيزات توليد بتن
۱۱-۵) سيستم انحراف آب
۱۲-۵) فرازبند
۱۳-۵) نفوذپذيري
۱۴-۵) طرح اختلاط بتن غلتكي
۱-۱۴-۵) سيمان
۲-۱۴-۵) نوع مصالح
۳-۱۴-۵) درصد مصالح
۴-۱۴-۵) درصد پوزولان
۵-۱۴-۵) مصالح سنگي
۱۵-۵) نتايج مقاومت فشاري
۱-۱۵-۵) رابطه بين نسبت آب به سيمان و مقاومت فشاري
۲-۱۵-۵) رابطه بين ميزان مواد سيماني و مقاومت فشاري
۱۶-۵) نتايج مقاومت كششي
۱۷-۵) ضرايب رشد و بازده
۱۸-۵) طرحهاي با مصالح شسته و نشسته
۱۹-۵) مقادير مختلف پوزولان
۲۰-۵) افزودنيهاي مختلف
۲۱-۵) طرحهاي اختلاط بدون مواد افزودني
۲۲-۵) بررسي طرحها
۱-۲۲-۵) مقايسه دو ماده افزودني
۲-۲۲-۵) مقدار مختلف مواد افزودني
۲۳-۵) انتخاب طرح اختلاط
فصل ششم: استفاده از شبكه عصبي براي ارائه طرح اختلاط بهينه
۱-۶) شبكه هاي عصبي مصنوعي
۲-۶) مزايا و محدوديتهاي شبكه هاي عصبي
۳-۶) مغز انسان
۴-۶) هوش مصنوعي و شبكه هاي عصبي
۵-۶) اجزاي يك شبكه عصبي
۱-۵-۶) ورودي ها
۲-۵-۶) بردار وزن
۳-۵-۶) تابع جمع
۴-۵-۶) تابع تبديل يا تحريك
۵-۵-۶) خروجي
۶-۶) اقسام توابع تحريك
۷-۶) معماري هاي شبكه
۸-۶) فرآيند يادگيري
۹-۶) مطالعه موردي سد زيردان
۱-۹-۶) ارائه مدل شبكه عصبي براي طرح اختلاط سد زيردان
۲-۹-۶) شبكه هاي عصبي به كار رفته جهت مدل سازي
۳-۹-۶) پارامترهاي مختلف شبكه عصبي در مدل سازي مقاومت
۴-۹-۶) مجموعه داده هاي مدل سازي
۵-۹-۶) مدل سازي مقاومت ۷، ۲۸، ۹۰ و ۱۸۰ روزه
۶-۹-۶) پارامترهاي ورودي مدل
۷-۹-۶) آماده سازي و استاندارد كردن داده ها
۸-۹-۶) تحليل داده ها و خروجي ها
فصل هفتم: نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گیری
پيشنهادات
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع لاتين
چكيده انگلیسی
امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

عتیقه زیرخاکی گنج