گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق عوامل خوردگی کوره دیگ بخار-خرید اینترنتی تحقیق عوامل خوردگی کوره دیگ بخار-دانلود رایگن مقاله عوامل خوردگی کوره دیگ بخار-تحقیق عوامل خوردگی کوره دیگ بخار
ین فایل در ۱۰صفحه قابل ویراش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

              یکي از مشكلات اساسي كه مي تواند باعث بروز مشكل براي كوره ها باشد، خوردگي در نقاط و وسايل مختلف آن است كه ضمن هدر رفتن 
                  مقدار زيادي انرژي، آسيب هاي مكانيكي متعددي به كوره وارد مي 
                  كند. از آنجا كه هر كوره از بخش هاي متعددي همچون بدنه، اطاقك 
                  احتراق (Fire Chamber)، دودكش، مشعل و ساير تجهيزات جانبي تشكيل 
                  شده، لذا علل خوردگي و راه حل هاي پيشنهادي در هر يك از بخش ها 
                  به طور مجزا مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
                  تيوب ها يا لوله هاي داخل كوره: 
                  معمولاً كوره ها متشكل از دو بخش RADIATION و CONVECTION هستند 
                  كه بايستي ظرفيت گرمايي (DUTY) كوره از نظر درصد، تقريباً به 
                  نسبت۷۰ و۳۰ درصد بين اين دو بخش تقسيم شود. 
                  از آنجا كه لازم است سيال به اندازه دماي مورد نظرگرم شود بايستي 
                  حرارت مورد نياز خود را از طريق هدايتي از لوله ها و تيوب هاي 
                  داخل كوره دريافت كند، اين لوله ها نيز حرارت مورد نياز براي اين 
                  انتقال حرارت را از طريق تشعشعي و جابجايي در اثر احتراق سوخت در 
                  داخل كوره جذب مي كنند. انتخاب آلياژ مناسب جهت لوله با توجه به 
                  نوع سيال و تركيبات آن و ميزان حرارت دريافتي توسط لوله و در 
                  معرض شعله قرار گرفتن از اهميت بسزايي برخوردار است. 
                  مسائلي كه به بروز مشكلاتي براي تيوب ها منجر مي شود عبارتند از: 

                  سرد و گرم شدن ناگهاني لوله، گرم شدن بيش از حد لوله و بالا رفتن 
                  دماي تيوب از حداكثر مجاز آن، در معرض شعله قرار گرفتن و برخورد 
                  شعله به لوله (impingement) ، ايجاد يك لايه كُك بر روي جداره 
                  داخلي لوله، Carborization، Hogging، Bending، Bowing، Sagging، 
                  Creeping، خوردگي جداره داخلي لوله بر اثر وجود مواد خورنده در 
                  سيال عبوري، خوردگي جداره بيروني لوله در اثر رسوبات حاصل از 
                  احتراق سوخت مايع بر روي جداره خارجي لوله، كاركرد لوله بيش از 
                  عمر نامي آن (۸۰ هزار الي ۱۱۰ هزار ساعت)
                  سرد و گرم شدن ناگهاني لوله، ممكن است به Creeping (خزش) كه 
                  نتيجه آن ازدياد قطر لوله مي باشد منجر شود كه در اين صورت 
                  احتمال پارگي لوله و شكنندگي آن را افزايش مي دهد. چنانچه در اثر 
                  Creeping مقدار ازدياد قطر از ۲ درصد قطرخارجي لوله بيشتر شود، 
                  لوله مزبور بايستي تعويض شود. 
                  در يك اندازه گيري عملي كه براي برخي از تيوب هاي هشت اينچي و شش 
                  اينچي كوره (كوره تقطير در خلا) H-151 در هنگام تعميرات اساسي 
                  صورت پذيرفت، محاسبات زير بدست آمد: 
                  براي تيوب “۸
                  OD = 8.625 (اصلي)
                  OD = 8.75 (اندازه گيري شده)
                  (OD = (0.125 (افزايش قطر لوله)
                  (OD ALLOWABLE = (8.625×2%=0.1725
                  هنوز مي توان از تيوب مزبور استفاده كرد.
                  براي تيوب “۶
                  OD = 8.625 (اصلي)
                  OD = 8.675 (اندازه گيري شده)
                  (OD = (0.05 (افزايش قطر لوله)
                  (OD ALLOWABLE = (6.625×2%=0.1325
                  كه هنوز مي توان از تيوب شش اينچي مزبور استفاده كرد.
                  همان طور كه مشخص است تيوب ۸ حدوداً بيش از دو برابر تيوب ۶ 
                  ازدياد قطر داشته است.
                  براي لوله “۶ 
                  كوره H-101 (اتمسفريك)
                  OD =6.625 (اصلي)
                  OD = 6.635 (اندازه گيري شده)
                  OD =0.01 (اندازه قطر لوله)
                  (OD ALLOWABLE = (6.625×2%=0.1325
                  بالا نگه داشتن دماي پوسته تيوب ها سبب كاهش مقاومت لوله ها و 
                  كاهش عمر مفيد و گارانتي حدود يكصد هزار ساعتي آنها مي شود.
                  تجربه نشان داده است كه اگر به مدت ۶ هفته سطح خارجي (پوسته) 
                  لوله اي ۹۰۰°C بيش از مقدار طراحي در معرض حرارت قرار بگيرد، عمر 
                  تيوب ها نصف مي شود.
                  يكي ديگر از مشكلات پيش آمده براي لوله ها، برخورد شعله به لوله 
                  (IMPINGEMENT) است، كه باعث OVER HEATING كوره و در نهايت HOT 
                  SPOT مي شود. اين امر مي تواند ضمن لطمه زدن در محل برخورد شعله 
                  به لوله، باعث تشديد عمل كراكينگ مواد داخل لوله شود و مواد 
                  مزبور به دو قسمت سبك و سنگين تبديل گردند.
                  مواد سنگين به جداره داخلي لوله چسبيده و كك ايجاد مي كنند. به 
                  ازاي تشكيل يك ميلي ليتر ضخامت كك با توجه به ضريب هدايتي كك كه 
                  برابر مقدار خاصي مي باشد براي يك شارژ حرارتي معمول در قسمت 
                  تشعشعي كوره H-101 (اتمسفريك) مي باشد، معادل فرمول زير است: 
                  مي بايستي ۳۰۰°C دماي پوسته تيوب بالاتر رود تا سيال موجود در 
                  تيوب به همان دماي موردنظر برسد. در اين صورت ملاحظه مي شود بالا 
                  رفتن دماي تيوب به چه ميزان اتلاف سوخت و انرژي، داشته و به طور 
                  كلي به مرور زمان چه لطمه ها و آسيب هايي به كل كوره وارد مي 
                  شود. به عبارت ديگراختلاف دماي پوسته تيوب هاي كوره كه در طراحي 
                  عموماً ۱۰۰۰°F بالاتر از دماي متوسط سيال درون آن در نظر گرفته 
                  مي شود، به مرور زمان با تشكيل كك (با رسوبات بيروني) بيشتر مي 
                  شود. 
                  مشكل ديگر كه به علت دماي بالا براي تيوب هاي كوره ها ايجاد مي 
                  شود خميدگي در جهت هاي مختلف اين تيوب هاست. 
                  يكي ديگر از مسائلي كه باعث خم شدن و شكستگي لوله ها مي شود 
                  پديده كربوريزيشن (carborization) است كه بر اثر تركيب كربن با 
                  آهن پديد مي آيد: اين واكنش كه باعث توليد كربور آهن خواهد شد در 
                  دماي بالاتر از ۷۰۰۰°c ايجاد مي شود ۷۰۰۰°C)تا ۱۴۰۰۰°C). اين 
                  حالت عمدتاً در زمان Curing و drying كوره پديد مي آيد. البته 
                  Hot spot نيز بيشتر در اين زمان ها اتفاق مي افتد. 
                  وجود ناخالصي هاي مختلف مثل فلزات سديم، واناديم، نيكل و غير…، 
                  فلزاتي مثل گوگرد و ازت به صورت تركيبات آلي در سوخت هاي مايع، 
                  مسائل عديده اي را باعث مي شوند، كه از آن جمله كاهش انتقال 
                  حرارت از طريق سطح خارجي تيوب به سيال درون تيوب است كه به علت 
                  تشكيل رسوبات مربوط به ناخالصي هاي مزبور بخصوص رسوبات فلزي بر 
                  روي تيوب هاست. به همين دليل براي رسيدن به دماي مورد نظر سيال 
                  موجود در لوله، مجبور به مصرف سوخت بيشتر خواهيم شد. در نتيجه 
                  مشكلات ايجاد گرماي بيشتر در كوره و مسائل زيست محيطي در اثر 
                  تشكيل SOX، NOX و … را خواهيم داشت. از طرفي به دليل نشست اين 
                  رسوب ها بر روي تيوب ها مسئله خوردگي و سوراخ شدن پيش خواهد آمد. 
                  علت اين خوردگي كه از نوعHigh temp corrosion مي باشد پديده 
                  سولفيديش است، كه در دماهاي بين۶۳۰°C تا۷۰۰°C بوقوع مي پيوندد. 
                  همان طور كه گفته شد علت اصلي آن وجود عناصر واناديم، گوگرد، 
                  سديم و نيكل به همراه گازهاي حاصل از احتراق سوخت است. 
                  فلزات ذكر شده (بصورت اكسيد) به كمك اين گازها بالا رفته و بر 
                  روي تيوب هاي قسمت تشعشع و جابه جايي مي نشينند. خوردگي و سوراخ 
                  شدن تيوب، بر اصل اكسيد شدن و تركيب عناصر مزبور باآلياژ تيوب 
                  استوار بوده كه باعث ايجاد تركيبات كمپلكس با نقطه ذوب پايين مي 
                  شود. 
                  تركيب اوليه پس از Na2SO4، سديم وانادايت به فرمول Na2O6V2O5 است 
                  كه نقطه ذوب آن ۶۳۰۰°C مي باشد. عمده تركيبات ديگر كه شامل 
                  كمپلكسي از تركيب پنتا اكسيد واناديم و سديم است در شرايطي به 
                  مراتب ملايم تر و درجه حرارتي پايين تر ذوب مي شوند. براي مثال 
                  مخلوط واناديل واناديت سديم به فرمول Na2OV2O411V2O5 و 
                  متاوانادات سديم به فرمول Na2OV2O5 در ۵۲۷۰°C ذوب مي شوند. ذوب 
                  اين كمپلكس ها شرايط مساعدي را براي تسريع خوردگي بوجود مي آورد. 
                  در اينجا تركيبات حاصل از احتراق نه تنها به نوع ناخالصي بلكه به 
                  نسبت آنها نيز بستگي كامل دارد و در مورد واناديم ميزان سديم از 
                  اهميت خاصي برخوردار است.
                  البته سديم واناديل وانادايت پس از توليد و ذوب شدن، با فلز 
                  آلياژ مربوط به تيوب، تركيب شده و بر اثر سيال بودن از سطح آلياژ 
                  كنار رفته و سطوح زيرين تيوب مربوطه در معرض تركيب جديد قرار مي 
                  گيرد. ادامه اين وضع به كاهش ضخامت تيوب و در نهايت سوراخ شدن و 
                  از كار افتادن آن منجر مي شود.

                  مشعل ها و سوخت:
                  نقش كيفيت نوع سوخت و نوع مشعل ها شايد از همه عوامل ياد شده در 
                  كاركرد مناسب، راندمان بيشتر و كاهش خوردگي بيشتر برخوردار باشد. 
                  چنانچه از مشعل هاي Low excess air و يا نوع مرحله سوز (stage 
                  burning) استفاده شود، هواي اضافي مورد نياز به ميزان قابل توجهي 
                  كاهش يافته و به حدود ۳ و ۵ درصد مي رسد كه ضمن كاهش و به حداقل 
                  رساندن گازهاي خورنده و مضر زيست محيطي مثل NOx، Sox، در بالا 
                  بردن راندمان كوره بسيار موثر خواهد بود. اين امر باعث كاهش مصرف 
                  سوخت شده، و در نتيجه باعث كاهش گازهاي حاصل از احتراق و آسيب 
                  رساندن به تيوب ها، بدنه كوره و دود كش ها خواهد شد. وضعيت 
                  عملكرد مشعل ها بايستي به طور مداوم زير نظر باشد. بد سوزي مشعل 
                  ها مي تواند دلايل متضادي، همچون نامناسب بودن سوخت، عيب 
                  مكانيكي، كك گرفتگي سرمشعل و يا بالعكس، رفتگي و سائيدگي 
                  (Errosion) بيش از حد سر مشعل، كمبود بخار پودر كننده و … 
                  داشته باشد. وجود مواد آسفالتي، افزايش مقدار كربن باقيمانده 
                  (carbon residue) ، بالا بودنِ مقادير فلزات مثل سديم، نيكل، 
                  واناديم و هم چنين سولفور در سوخت مسائل متعددي را در سيستم 
                  احتراق ايجاد مي كند كه اين مسائل به طور كلي به دو دسته تقسيم 
                  مي شوند. 
                  الف – مسائل عملياتي قبل از مشعل ها و احتراق: 
                  اين مسايل در اثر وجود آب و نمك ها و ته نشين شدن آنها در ذخيره 
                  سازي نفت كوره بوجود مي آيند. در اين رابطه عدم تخليه مداوم مخزن 
                  ذخيره سازي، خوردگي و مشكلات ايجاد شده به طور خلاصه عبارتست از: 

                  تشكيل لجن (sludge) در مخزن در اثر عدم استخراج كامل نفت كوره و 
                  آب، انباشته شدن لجن در فيلترها در اثر محصولات ناشي از خوردگي و 
                  پليمريزاسيون هيدروكربورهاي سنگين به علت اثر كاتاليزوري محصولات 
ناشي از خوردگي، انباشته شدن لجن و صمغ هاي آلي در گرم كننده 
                  سوخت، گرفتگي و خوردگي در نازل هاي پودر كننده نفت كوره 
                  (Atomizer).
                  ب – مسائل عملياتي بعد از مشعل ها و احتراق: 
                  ايجاد خوردگي در مناطق گرم و سرد كوره ها و ديگ هاي بخار، ايجاد 
                  رسوبات بر روي لوله هاي قسمت جابه جايي كوره و قسمت سوپر هيت ديگ 
                  هاي بخار، كاهش ضريب انتقال حرارتي در اثر رسوبات و در نهايت افت 
                  راندمان حرارتي در اثر افزايش دماي گازهاي خروجي حاصل از احتراق 
                  از دودكش كوره.
                  در اثر احتراق سوخت هايي كه داراي مقادير زيادي كربن باقيمانده و 
                  خاكستر باشند، مقادير متنابهي رسوب در قسمت هاي جابه جايي كوره و 
                  يا قسمت سوپر هيت ديگ هاي بخار توليد مي شوند. اين رسوبات به 
                  سختي در اثر عمليات دودزدايي از سيستم خارج مي شوند. مسئله 
                  سازترين سوخت ها، سوخت هايي است كه در آنها نسبت واناديم به سديم 
                  12Na كمتر از ۱۰ باشد.
                  به غير از مشكلات ايجاد شده توسط اكسيدهاي سديم و واناديم، فلز 
                  نيكل نيز كه در سوخت وجود دارد با اكسيژن تركيب شده و اكسيدهاي 
                  نيكل را به صورت رسوباتي بر روي لوله ها بوجود مي آورد.
                  براي جلوگيري از ايجاد خوردگي توسط اكسيدهاي واناديم و يا كاهش 
                  سرعت آن اقدامات زير لازم است:
                    كاهش مقدار اكسيژن موجود در گازهاي حاصل از احتراق، كه اين 
                    مقدار اكسيژن را مي توان با تنظيم مقدار هواي اضافي كوره يا 
                    ديگ بخار كنترل كرد و نسبت به كاهش آن اقدام نمود. در اين حالت 
                    راندمان حرارتي به طور چشمگيري افزايش مي يابد. 
                    جلوگيري از تشكيل گاز So3 (انيدريد سولفوريك) يا كاهش آن در 
                    اثر كاهش هواي اضافي از ۳۵ درصد به ميزان ۱۰ درصد، كه در اين 
                    صورت ميزان تبديل گاز انيدريد سولفورو (SO2) نصف مي شود.
                    افزايش نقطه ذوب رسوبات تشكيل شده در سطوح لوله ها، به طوري كه 
                    در شرايط عملياتي موجود اين رسوبات به نقطه ذوب خود نرسند. اين 
                    امر با افزودن تركيبات منيزيم، به علت داشتن اختلاف پتانسيل 
                    شيميايي زياد و اورتوواناديم (۳MGO-V2 O5) كه داراي نقطه ذوب 
                    بالايي هستند (حدود ۱۱۲۰°C)، ميسر مي شود.
                    مناسب ترين روش جلوگيري از خوردگي بواسطه وجود ناخالصي هاي 
                    موجود در سوخت مايع، استفاده از سوخت هاي گازي و بخصوص گاز 
                    طبيعي است كه ضمن داشتن صرفه اقتصادي، با يك سرمايه گذاري 
                    اوليه به نسبت كم مي توان مشكلات خوردگي ذكر شده را به شدت 
                    كاهش داد.
                  براساس برآورد اقتصادي انجام شده، تعويض سوخت مايع و جايگزيني آن 
                  با سوخت گاز طبيعي، پس از بيست ماه، بازگشت سرمايه گذاري را در 
                  پي خواهد داشت. در عين حال گاز طبيعي مشكلات ذكر شده مربوط به 
                  مصرف سوخت مايع و هم چنين عدم مصرف بخار به عنوان بخار پودر 
                  كننده كاهش قابل ملاحظه مسائل زيست محيطي را به همراه دارد. به 
                  واسطه مصرف سوخت مايع (توليد NOx، Sox) ، به اندازه تفاضل قيمت 
                  جهاني سوخت گاز مصرفي و سوخت مايع، كه يا به فروش مي رسد و يا به 
                  عنوان خوراك واحد RFCC مورد استفاده قرار مي گيرد، سود عايد مي 
                  كند.

                  تجهيزات جانبي:
                  مهم ترين تجهيزات جانبي مورد استفاده در كوره ها را عموماً دوده 
                  زداها (SOOT BLOWERS) و آنالايزرها (O2 ANALAYZER) يا اخيراً 
                  (CO2 ANALYZER) تشكيل مي دهند.
                  با استفاده روزانه از دوده زدا (يك بار در روز) در يك كوره 
                  ملاحظه شده كه بلافاصله ۱۰°C دماي سيال خروجي از كوره افزايش مي 
                  يابد، به عبارت ديگر به ميزان همان ۱۰°C اضافي، سوخت مصرفي كوره 
                  كاهش مي يابد. ضمن اين كه تركيبات مضر و خطرناك كه هم باعث مسائل 
                  خوردگي مي شوند و هم انتقال حرارت را كاهش مي دهند، از روي لوله 
                  ها زدوده مي شوند. استفاده از ساير تجهيزات جانبي پيشگرمكن هاي 
                  هوا AIR PREHEATERS و لوازم بازيافت حرارتي از دودكش هاFORCED 
                  AND INDUCED FANS، و يا ECONOMIZER در ديگ هاي بخار باعث كاهش 
                  سوخت مصرفي و در نتيجه كاهش مشكلات ايجاد شده در كوره ها و ديگ 
                  هاي بخار مي شود.
             
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق راهنمای راه اندازی و نگهداری دیگ های بخارلوله دودی-خرید اینترنتی تحقیق راهنمای راه اندازی و نگهداری دیگ های بخارلوله دودی-دانلود رایگان مقاله راهنمای راه اندازی و نگهداری دیگ های بخارلوله دودی-تحقیق راهنمای راه اندازی و نگهداری دیگ های بخارلوله دودی

این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
مکان و شرایط نصب :
ابعاد دیگخانه باید با در نظرگرفتن ابعاد دیگ بخار با درهای باز ونیز تجهیزات مرتبط با آن، همانند دستگاه های سختی گیر، هوازدا، منبع تغذیه آب، کالکتور، شیرها و موارد مشابه ، طراحی و ساخته شود.
دیگ بخار باید در محلی نصب گردد که دارای هوای لازم جهت سیستم و نیز فضای کافی برای تمیز کردن لوله ها و مکان مناسب جهت نگهداری وسایل کنترل تجهیزات جانبی باشد و به همین سبب، باید در دیگخانه، سکویی مناسب با وزن، اندازه ها و متعلقات دیگ، بشرح مندرج درجدول شماره یک، ایجاد گردد.
این سکو باید حداقل ۳۰ سانتیمتراز طول و عرض ( از هر طرف ۱۵ سانتیمتر) بیشتر و با اندازه ۱۵ سانتیمتر هم از کف دیگخانه بلندتر باشد. در اطراف سکو باید مجرایی برای هدایت آب کف دیگخانه به چاه و یا سیستم فاضلاب در نظر گرفته شود و حوضچه ای نیزدرنزدیکی شیر تخلیه دیگ بخار ایجاد شود که همواره پر ازآب بوده وقسمت بالای آن به چاه یا مجرای خروجی آب راه داشته باشدو لوله تخلیه جهت خفه شدن بخار، به داخل آن هدایت و با درب متحرک پوشانده شود (چاه بلودان)
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۰    کد محصول : ۱۷۹۷۶    حجم فایل : ۱۳۰ کیلوبایت   

در این مقاله سیر تاریخی تراکتور به صورت کامل توضیح داده شده است که شامل بخش های : ۱تراکتور بخار ۲- تراکتورهای بنزینی اولیه ۳تراکتورهای سبک ۴موتور دیزل که شامل : تقسیمات ، ساختمان ، طرزکار ، زمان تنفس ، زمان تراکم ، زمان قدرت ، زمان تخلیه ، سیکل موتور دوزمانه دیزل ، ۵- موتور درون‌سوز که شامل : موتور چهارزمانه ، موتورهای دوزمانه و … می باشد .

 


عتیقه زیرخاکی گنج