گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر
این فایل در۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

معمولاً دولت ها از حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای برای محاسبه و گزارش فعالیتهای عمده تحصیل سرمایه ای و ساختاری استفاده می کنند . بیانیه شماره ۱ NCGA هدف حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای را چنین تعریف می کند . « محاسبه منابع مالی استفاده شده برای تحصیل یا ساخت تسهیلات مهم سرمایه ای ( به جز منابعی که از طریق حساب مستقل وجوه اختصاصی و حسابهای مستقل وجوه امانی تامین می شوند . ) » 
مبنای حسابداری 
حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای مانند حسابهای مستقل وجوه دولتی از مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده استفاده می کنند . وقتی درآمدها به ثبت می رسند که مبنای تعهدی را بپذیرند ( یعنی ، وقتی درآمدها افزایش می یابند که قابل اندازه گیری و قابل استفاده باشند . هزینه ها هنگامی ثبت می شوند که بدهی پرداخت شده باشد . موارد خاص ( استثناهای ) شناسایی هزینه ( صورت موجودی ها ، اقلام پیش پرداخت ، قضاوتها و ادعاها ) در فصل ۷ که راجع به حسابهای مستقل درآمدهای عمومی و اختصاصی مورد استفاده برای حسابهای مستقل وجوه 
پروژه های سرمایه ای می باشد ، توضیح داده شده است . 
( کانون ) تمرکز اندازه گیری 
حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای مانند حسابهای مستقل وجوه دولتی از تمرکز 
اندازه گیری منابع مالی جاری استفاده می کنند . صورت عملکرد حساب مستقل وجوه سرمایه ای ، افزایش و کاهش منابع قابل هزینه را گزارش می دهد . افزایش منابع قابل هزینه در صورت حساب عملکرد به عنوان « درآمدها » و « سایر منابع مالی » گزارش شده ، در حالی که کاهش منابع خرج کردنی به عنوان « هزینه ها » یا « سایر استفاده های مالی » گزارش شده است . همینطور شایان ذکر است که وقتی حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای برای محاسبه منابع کاربردی در پروژه های مهم تحصیل یا ساخت ( پیمانکاری ) استفاده می شوند . دارایی ها به عنوان دارایی های حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای گزارش نمی شوند . ترجیحاً ، این دارایی ها را فقط در صورت حسابهای مالی دولتی گزارش شده اند . حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای تحصیل و ساخت دارایی ها مانند هزینه ها محاسبه می کنند . 
حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای چه موقع استفاده می شوند ؟ 
در اکثر مواقع ، دولتها مجاز هستند ولی ملزم نیستند که برای محاسبه منابع و تحصیل و ساخت دارایی های عمده ، حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ایجاد نمایند . اکثر دولتها برای محاسبه این فعالیتها از یک یا چند حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای استفاده می کنند . همانطور که در ادامه بحث متوجه خواهید شد ، اهمیت مبالغی که از طریق حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای به حساب مستقل وجوه عمومی واریز می شوند ممکن است باعث تحت الشعاع قرار دادن فعالیتهای عمومی دولتی گزارش شده در حساب مستقل وجوه عمومی گردد . حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای برای محاسبه درآمدهای خاص که به پروژه های سرمایه ای و هزینه های بهبود سرمایه تامین شده توسط ارزیابی های اختصاصی مربوط می شوند نیز مورد استفاده قرار می گیرند . بخش بعدی این فصل گزارشگری حسابداری و مالی را هنگام انتشار بدهی مالیات اختصاصی ( بدهی عوارض ) برای تامین مالی پروژه های سرمایه ای توضیح می دهد . 
نمونه وجود دارد و در آن GAAP لازم می داند که دولت یک حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای را ایجاد نموده و استفاده نماید . بیانیه شماره ۲ NCGA « کمکهای بلاعوض ، احقاق حق و حسابداری درآمد مشترک توسط دولتهای ایالتی و محلی » لازم می داند که کمکهای بلاعوض سرمایه ای یا درآمدهای مشترک برای تحصیل یا ساخت ( به جز درآمدهای مربوط به حسابهای مستقل وجوه خدمات و تدارکات انتفاعی و داخلی ) محاسبه شده در حسابهای مستقل وجوه 
پروژه های سرمایه ای محدود شوند . 
وقتی دولت تعیین کرد که مایل به ایجاد حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای است ( یا GAAP لازم می داند که حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ایجاد نمایند ) ، دولت باید تصمیم بگیرد که چند حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ایجاد نماید . ممکن است دولت تعیین کند که می تواند با یک حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ، پروژه های سرمایه ای اش را به قدر کافی محاسبه و اداره نماید . این به خلاصه کردن گزارشگری مالی کمک می کند و به دولت فرصت می دهد تا از سیستم حسابداری اش برای ردیابی و مدیریت پروژه های فردی در حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای استفاده نماید . از سوی دیگر ممکن است دولت تصمیم بگیرد که ایجاد چند حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای نیازهای مدیریت مالی و حسابدهی را بهتر برآورده می نماید . وقتی تهیه صورت حساب مالی دولتی در مورد زمان مناسب استفاده از حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای چند گانه دیدگاهها و عقاید خودش را دارد ، به نظر می رسد وقتی دو تا پنج پروژه مهم سرمایه ای به وجود می آیند که فعالیتهای تحصیل یا ساخت دارایی دولت در اولویت باشد ، استفاده از حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای فردی برای هر یک از این پروژه های مهم سرمایه ای مناسب خواهد بود . 

درآمدها و سایر منابع مالی 
تعداد گروه ها و انواع درآمدها و سایر منابع مالی که در حسابهای مستقل وجوه پروژه های 
سرمایه ای مشخص شده اند معمولاً نسبت به آنهایی که در حساب مستقل درآمد اختصاصی و عمومی مشخص شده بسیار کمتر هستند . از آنجائی که دولت ها تحصیل و ساخت دارایی های سرمایه ای را با استفاده از بدهی تامین مالی می کنند ، انتشار بدهی مهمترین منبع برای حساب مستقل وجود پروژه های سرمایه ای به شمار می رود و تحت عنوان منبع « دیگر تامین مالی » گزارش شده است . علاوه بر این ، حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ، دریافت منابع را به صورت معاملات غیر ارزی از سوی فدرال ، ایالت یا سایر برنامه های کمکی ، پرداختهای انتقالی حسابهای مستقل وجوه ، مانند حساب مستقل وجوه ، عمومی و اجاره های سرمایه ای محاسبه 
می کند . پاراگراف های بعدی بعضی از مشکلات حسابداری که دولت در حسابداری منابع حساب های مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای با آنها مواجه می شود را توضیح داده است . 
عواید ناشی از انتشار بدهی 
این بخش به توصیف حسابداری اختصاصی مربوط به عواید ناشی از انتشار بدهی می پردازد . علاوه بر مفاهیم کلی حسابداری عواید بدهی در حساب مستقل وجود پروژه های سرمایه ای و دستورالعمل ویژه ای که به اوراق قرضه کوتاه مدت مربوط می شود ، اوراق قرضه عندالمطالبه ، بدهی عوارض خاص و ارزیابی های تخفیف خرید و فروش اوراق بهادار نیز مورد بررسی قرار 
گرفته اند . 
ثبت های روزنامه ای اساسی برای ثبت انتشار بدهی ـ همانطور که در بالا ذکر شد ، عواید ناشی از فروش بدهی برای تامین مالی پروژه های محاسبه شده توسط حسابهای مستقل وجوه 
پروژه های سرمایه ای باید به عنوان منبع مالی دیگر حساب مستقل پروژه های سرمایه ای به ثبت رسند . برای توصیف حسابداری مطلوب در حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای فرض کنید که دولت یک بدهی با مبلغ اسمی ۱۰۰۰۰۰ دلار انتشار نموده است . ثبت روزنامه ای اساسی ثبت شده به شرح زیر می باشد : 
وجه نقد ۱۰۰۰۰۰ 
سرمایه منابع مالی ـ عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ۱۰۰۰۰۰ 
ثبت فروش اوراق قرضه 
در هر حال ، در عمل به ندرت با ثبت روزنامه ای ساده مانند فوق روبرو می شویم . برای مثال هنگام انتشار اوراق قرضه ، کارمزدهای کارگزار ، کارمزدهای وکیل ، و سایر هزینه ها از عواید اوراق قرضه کاسته می شوند . فرض کنید که این کارمزدها در مثال بالا ۵۰۰۰ دلار می باشند . دولت برای محاسبه این کارمزدها دو راه دارد . دولت می تواند عواید ناشی از هزینه ها و کارمزدهای خالص انتشار اوراق قرضه یا عواید ناشی از بدهی در مبالغ ناخالص و مخارج کارمزدها و هزینه های انتشار را ثبت نماید . GAAFR توصیه می کند که از آخرین روش استفاده شود ، در این روش مخارج برای کارمزدها و هزینه های انتشار به ثبت می رسند . با استفاده از این راهکار توصیه شده ثبت روزنامه ای زیر به ثبت خواهد رسید : 
وجه نقد ۹۵۰۰۰ دلار 
مخارج ـ هزینه های انتشار اوراق قرضه ۵۰۰۰ 
سایر منابع مالی ـ عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ۱۰۰۰۰۰ 
ثبت انتشار اوراق قرضه و پرداخت هزینه های انتشار اوراق قرضه 
اگر دولت مجبور به ثبت عواید ناشی از انتشار اوراق قرضه ، خالص هزینه ها و مخارج انتشار کاربرد می شود ، ثبت روزنامه ای زیر به ثبت خواهد رسید : 
وجه نقد ۹۵۰۰۰ 
سایر منابع مالی ـ عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ۹۵۰۰۰ 
ثبت عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ، خالص هزینه های انتشار 
دو نمونه دیگر وجود دارند که انحراف از اولین ثبت روزنامه ای ساده را که در بالا ارائه شده ، نشان می دهند . این نمونه ها هنگام انتشار اوراق قرضه با تخفیف یا با جایزه منتشر می شوند . وقتی نرخ بهره بازار در زمان انتشار بیشتر از نرخ بهره کوپنها یا نرخ بهره قید شده برای اوراق قرضه خاص صادره باشد ، اوراق قرضه با تخفیف منتشر می شود . در صورتی که اوراق قرضه با مبلغ اسمی ۱۰۰۰۰۰ دلار در واقع ۹۷۵۰۰ دلار فروخته شده و هنوز ۵۰۰۰ دلار هزینه انتشار وجود دارد ، ثبت روزنامه ای توصیه شده عبارتست از : 
وجه نقد ۵۰۰/۹۲ 
مخارج ـ هزینه های انتشار اوراق قرضه ۵۰۰۰ 
سایر منابع مالی ـ عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ۹۷۵۰۰ 
ثبت فروش اوراق قرضه با تخفیف ، خالص هزینه ها و کارمزدهای انتشار در صورتی که نرخ بهره رایج بازار کمتر از نرخ بهره کوپنها یا نرخ بهره قید شده اوراق قرضه خاص منتشر شده باشد ، اوراق قرضه با جایزه فروخته خواهد شد . با فرض حقایق مشابه ثبت روزنامه ای قبلی ، انتظار می رود که 
اوراق قرضه با جایزه ۲۵۰۰ دلار به جای تخفیف ۲۵۰۰ دلار فروخته شوند ، ثبت روزنامه ای به صورت زیر به ثبت خواهد رسید : 
وجه نقد ۵۰۰/۹۷ 
مخارج ـ هزینه های انتشار اوراق قرضه ۵۰۰۰ 
سایر منابع مالی ـ عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ۱۰۲۵۰۰ 
ثبت فروش اوراق قرضه با مبلغ اسمی ۱۰۰۰۰۰ دلار با سود ، خالص هزینه ها و کارمزدهای انتشار اوراق قرضه . 
به یاد داشته بشید که ثبت های روزنامه ای دیگری برای استهلاک صرف و کسر یا توسط حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای مقرر نمی شود ( تعیین نشده است ) . به علت اینکه ( کانون ) تمرکز اندازه گیری حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای بر روی منابع مالی جاری است ، حساب مستقل وجوه به راحتی عواید اوراق قرضه ( یعنی ، منابع مالی جاری دریافتی ) را که سود یا تخفیف را نشان می دهند ، به ثبت می رساند . چون بدهی در حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ثبت نشده ، نیازی به ثبت استهلاک سود یا تخفیف نیست . استهلاک سود یا تخفیف (علاوه بر هزینه های انتشار ) در صورت حساب های مالی دولتی ثبت می شوند . 
اوراق قرضه کوتاه مدت 
اوراق قرضه کوتاه مدت مکانیزمی برای دولتهای مرکزی و محلی در کسب منابع مالی به صورت سندی کوتاه مدت به شمار می روند که دولت مایل است به صورت عواید اوراق قرضه بلند مدت بازپرداخت نماید . اسناد کوتاه مدت درآمد و مالیات نیز از منابع مالی کوتاه مدت برای دولتها محسوب می شوند . بنابراین ، اسناد کوتاه مدت برای بازپرداخت شدن به صورت عواید اوراق قرضه واریز نمی شوند . انتظار می رود که این اسناد از طریق مجموعه ای از درآمدهای مالیاتی آتی غالباً مالیاتهای مستغلات یا سایر منابع درآمد کمک های طبقه بندی شده دولت مرکزی یا فدرال پرداخت شوند . حسابداری معاملات حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای اکثراً به اوراق قرضه کوتاه مدت مربوط می شوند چون اوراق قرضه به احتمال زیاد منبع عوایدی هستند که پروژه های 
سرمایه ای محاسبه شده توسط حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای را تامین مالی می کنند . سوال حسابداری مربوط به اوراق قرضه کوتاه مدت این است که آیا اسناد باید شرایط خاص توصیف شده باعث می شوند اسناد به عنوان تعهدات بلند مدت عمل نمایند و فقط در صورتهای مالی دولتی به ثبت می رسند یا خیر؟
تفسیر شماره ۹ (NCGAI 9 ) NCGA تحت عنوان « طبقه بندی های حساب مستقل وجوه اختصاصی / حسابهای ترازنامه ای » سوال مربوط به چگونگی انعکاس اوراق قرضه کوتاه مدت درآمد و مالیات در صورتحساب های مالی دولت به ویژه چگونگی محاسبه آنها توسط حسابهای مستقل وجوه دولتی را مطرح می سازد . به ویژه این رهنمود به حسابهای مستقل پروژه های سرمایه ای مربوط 
می شود ، چون حساب های مستقل وجوه معمولاً عوایدی از اوراق قرضه صادره را دریافت می کنند که تحصیلات یا ساخت دارایی عمده را از نظر مالی تامین می نماید . 
NCGAI 9 تعیین نموده که اگر تمام مراحل قانونی برای تامین مالی اوراق قرضه کوتاه مدت طی شده باشد و بهره بر حسب توان انجام تامین مالی اسناد کوتاه مدت بر مبنای طولانی مدت مطابق با معیارهای مطرح شده در بیانیه شماره FASB 6 (SFAS6) « طبقه بندی تعهدات پیش بینی شده برای تامین مالی مجدد » را حمایت می کند ، نباید به عنوان بدهی حساب مستقل نشان داده شوند ، گرچه به عنوان بدهی در صورتحساب دولتی دارایی های خالص ثبت خواهند شد . در هر حال ، اگر مراحل قانونی ضروری و توان انجام معیارهای تامین مالی مناسب باشند ، اوراق قرضه کوتاه مدت باید به عنوان بدهی حساب مستقل در عواید دریافتی حساب مستقل گزارش شوند . 
شرایط لازم بیانیه SFAS 6 ( فوق الذکر ) عبارتند از : 
تمایل موسسه برای تامین مالی مجدد تعهدات کوتاه مدت بر مبنای طولانی مدت بر حسب توان تکمیل تامین مالی مجدد مشخص شده در هر دو شیوه زیر مورد حمایت قرار می گیرد : 
A ) انتشار تعهدات بلند مدت یا اوراق بهادار سهامداران بعد از تاریخ ترازنامه ـ بعد از تاریخ ترازنامه موسسه ، اما قبل از اینکه ترازنامه منتشر شده ، تعهدات طولانی مدت … به منظور تامین مالی مجدد تعهدات کوتاه مدت بر مبنای طولانی مدت منتشر شده اند ؛ یا 
B ) قرارداد تامین مالی ـ قبل از انتشار ترازنامه ، موسسه در قرارداد مالی ثبت شده که به موسسه اجازه می دهد تا تعهدات کوتاه مدت را بر مبنای طولانی مدت مجدداً تامین مالی نماید که به سهولت قابل تعیین هستند ، و مطابق شرایط زیر باشند : 
(i) قرارداد تا مدت یکسال چرخه عملیات از تاریخ ترازنامه موسسه منقضی نمی شود و در طی 
دوره ای که قرارداد توسط وام دهند یا پیش بینی شده های وام دهنده یا سرمایه گذار ( و تعهدات پرداخت شده در قرارداد در این مدت عندالمطالبه قابل فسخ نیست به جز تخطی از شرط رعایت مقررات که به صورت عینی ( بی طرفانه ) قابل تعیین یا قابل اندازه گیری است . 
(ii) عدم تخطی از شرایط قرارداد تامین مالی در تاریخ ترازنامه وجود دارد و اطلاعات غیر قابل استفاده نشان می دهد که یک تخطی بعد از ، یا قبل از انتشار ترازنامه روی داده ، یا اگر در تاریخ ترازنامه تخطی وجود دارد یا پس از آن رخ داده باشد ، فسخ به وجود می آید ( فسخ می شود ) . 
(iii) وام دهنده یا پیش بینی شده های وام دهنده یا سرمایه گذار با موسسه ای که وارد قرارداد مالی شده از نظر مالی قادر به قبول قرارداد باشد . 
به منظور استفاده از شرایط فوق الذکر SFAS 6 « تخطی از شرط » با شرایطی که در قرارداد یا نقص یا تخطی شرط مطرح شده ، مطابقت ندارد مانند محدودیت های قرارداد وام ، اظهارنامه یا ضمانت نامه چه فرجه زمانی جهت رفع موارد تخطی از شرایط قرارداد داشته باشند و چه نداشته باشند یا وام دهنده ملزم به اعلام شده باشد . علاوه بر این ، وقتی قرارداد مالی به خاطر تخطی از شرطی که به طور متفاوت توسط طرف قرارداد ارزیابی می شود قابل فسخ است ( برای مثال ، وقتی رعایت مقررات با شرط به طور عینی قابل تعیین یا قابل اندازه گیری نیست ) ، با شرط (ii) b 
فوق الذکر مطابقت ندارد . 
نکته : مطابقت شرایط فوق الذکر اوراق قرضه کوتاه مدت به عنوان یک بدهی حساب مستقل ثبت نمی شوند ، دولت باید تامین مالی را بعد از تاریخ ترازنامه کامل کند اما قبل از اینکه صورت 
حساب های مالی انتشار یافته باشد ، یا دولت باید یک قرارداد ثابت مناسب با کسب تامین مالی طولانی مدت بعد از انتشار صورت حساب های داشته باشد . این ظاهراً یک سرآغاز محدودیت است که از ثبت تامین مالی به عنوان بدهی بلند مدت در گروههای حساب بدهی بلند مدت عمومی جلوگیری می کند . در هر حال ، فرصت مطابق با این شرایط از آنچه به نظر می رسند بهتر است ، چون شرایط لازم اوراق قرضه کوتاه مدت تعیین خواهد کرد که قراردادهای عینی برای انتشار اوراق قرضه طولانی مدت قبل از ارائه تامین مالی کوتاه مدت از طریق اوراق قرضه کوتاه مدت توسط 
وام دهنده به جا و مناسب هستند . 
  • بازدید : 70 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اصطلاحات بکار رفته در این مجموعه ،  دارای مفاهیم زیر است
الف ـ تشکل حرفه ای عبارت از جامعه حسابداران رسمی و یا هر جامعه ،  انجمن و سازمان حرفه ای حسابداری و حسابرسی ثبت شده در ایران است
 ب ـ حسابدار حرفه ای شخص حقیقی یا مؤسسه ای است که عضو یک تشکل حرفه ای باشد.
پ ـ حسابدار حرفه ای مستقل حسابدار حرفه ای است که خدمات حرفه ای خود را مستقلاً به عموم ارائه می کند.  این عنوان درباره حسابداران حرفه ای شاغل در مؤسسات حرفه ای نیز بکار می رود.
ـ حسابدارحرفه ای تحت استخدام حسابدار حرفه ای است که برای ارائه خدمات حرفه ای خود،  به عنوان یک شخص حقیقی در استخدام یک کارفرما (به استثنای مؤسسات حرفه ای )  است
 ث ـ گزارشگری حرفه ای کاری است که مستلزم اظهارنظر حرفه ای نسبت به اطلاعات مالی به وسیله حسابدار حرفه ای مستقل می باشد. 
اهداف حرفه حسابداری 
از دیدگاه آیین رفتار حرفه ای ،  اهداف حرفه حسابداری عبارت از دستیابی به بهترین اصول و ضوابط حرفه ای ،  اجرای عملیات در بالاترین سطح ممکن ،  براساس اصول و ضوابط مذکور و به طور کلی تأمین منافع عمومی است .  تحقق این اهداف مستلزم تأمین موارد زیر است
الف ـ اعتبـارـ  جامعه به اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی قابل اتکا و معتبر نیاز دارد.
ب ـ حرفه ای بودن ـ افراد حرفه ای در زمینه حسابداری حرفه ای باید به سادگی توسط صاحبکاران ، کارفرمایان و سایر اشخاص ذینفع ،  قابل تشخیص و شناسایی باشند.
پ ـ کیفیت خدمات ـ اطمینان از اینکه کلیه خدمات ارائه شده توسط حسابداران حرفه ای با بالاترین کیفیت ممکن انجام می شود.
ت  ـ اطمینـان ـ استفاده کنندگان از خدمات حسابداران حرفه ای باید مطمئن شوند چارچوبی برای رفتار حرفه ای وجود دارد که ناظر بر ارائه آن خدمات می باشد. 
اصول بنیادی 
لازمه دستیابی به اهداف حرفه حسابداری توسط حسابداران حرفه ای ،  پایبندی به اصول بنیادی زیر است :
الف ـ درستکاری
ب ـ بیطرفی
پ ـ صلاحیت و مراقبت حرفه ای 
ت ـ رازداری
 ث ـ رفتار حرفه ای
ج   ـ اصول و ضوابط حرفه ای
احکام 
اگرچه اهداف و اصول بنیادی ارائه شده جنبه کلی دارد و ناظر به موارد خاص نیست ، اما ” احکام “،  رهنمودهایی درباره نحوه کاربرد اهداف و اصول بنیادی مزبور را برای موقعیتهایی ارائه می کند که حسابداران حرفه ای درحین کار با آن مواجه می شوند. احکام به سه بخش تقسیم می شود:
الف ـ قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه ای ،  مگر در مواردی خاص که مستثنی شده است.
ب ـ قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای مستقل.
پ ـ قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای تحت استخدام که در شرایط ویژه ای ممکن است به حسابداران حرفه ای مستقل شاغل در مؤسسات حرفه ای نیز تعمیم یابد.    
بخش الف) احکام قابل اجرا در مورد کليه حسابداران حرفه ای )
۱٫درستکاری و بیطرفی : درستکاری تنها به معنای صادق بودن نیست، بلکه برخورد منصفانه و صادقانه را نیز شامل می شود. اصل بیطرفی،  حسابداران حرفه ای را به برخورد منصفانه، درستکارانه و به دور از تضـاد منافع ملزم می کند. 
۲٫ تضاد منافع: حسابداران حرفه ای ممکن است در تشخیص یا نحوه برخورد با موارد خلاف شئون حرفه ای با مشکل روبرو شوند.  اگر چنین مواردی با اهمیت باشد، حسابدار حرفه ای باید از خط مشی ها و دستورالعملهای داخلی سازمان مربوط پیروی کند. درصورت حل نشدن مشکل ،  توجه به موارد زیر ضروری است :
الف ـ موضوع با مافوق مستقیم مطرح شود.  چنانچه مشکل از این طریق برطرف نشد و حسابدار حرفه ای تصمیم به طرح آن با رده بالاتری از مدیریت گرفت ،  مافوق باید درجریان امر قرار گیرد.  درصورتی که به نظر برسد مافوق مذکور،  خود درگیر و ذینفع در این موضوع است ، مراتب باید به رده بالاتری از مدیریت ارجاع شود.
ب ـ موضوع به طور محرمانه با یک مشاور مستقل یا تشکل حرفه ای مربوط مطرح و پس از کسب نظر مشورتی ،  درجهت حل موضوع اقدام شود.
پ ـ اگر علیرغم انجام موارد فوق راه کار مناسب برای حل موضوع حاصل نشد به عنوان آخرین راهِ حل ،  در موارد با اهمیت (برای مثال تقلب )  احتمالاً  راهی جز استعفا یا کناره گیری همراه با ارائه یادداشتی حاوی دلایل موضوع به بالاترین مقام مربوط وجود نخواهد داشت .علاوه بر این ،  در مواردی ممکن است قوانین ،  مقررات یا اصول و ضوابط حرفه ای ،  گزارش برخی از موارد حاد را به مراجع ذیصلاح خارج از شرکت یا سازمان نظارت کننده مربوط پیش بینی کرده باشد.  دراین شرایط ،  حسابدار حرفه ای باید حسب مورد اقدام کند. 
۳٫ صلاحیت حرفه ای 
مفهوم صلاحیت حرفه ای دربرگیرنده دو جنبه اساسی زیر است :
الف ـ کسب صلاحیت حرفه ای
ب ـ حفظ صلاحیت حرفه ای 
۴٫ رازداری 
اطلاعات مربوط به صاحبکار یا کارفرما باید همواره محرمانه محسوب شود و حسابدار حرفه ای مجاز به افشای آن نیست ،  مگر آنکه:
الف- زمانی که کارفرما یا صاحبکار مجوز افشای اطلاعات را صادر کند. دراین حالت ،  حسابداران حرفه ای باید منافع کلیه اشخاص ثالثی را نیز که ممکن است از این امر متأثر شود،  درنظر گیرند.
ب ـ مواردی که قانون افشای اطلاعات خاصی را الزامی   می کند.
پ ـ هنگامی که حسابدار حرفه ای موظف یا محق به افشای اطلاعات باشد ازجمله :
۱ ـ در رعایت الزامات اصول و ضوابط حرفه ای
۲ ـ در جهت حفظ منافع حرفه ای خود  در دعاوی حقوقی
 3 ـ در انجام بررسیهای کیفی توسط تشکل حرفه ای مربوطاصل رازداری تنها به عدم افشای اطلاعات محدود نمی شود، بلکه حسابدار حرفه ای را ملزم می کند که از اطلاعات گردآوری شده به نحوی مناسب حفاظت کند،  اطلاعات مزبور را درجهت منافع خود یا اشخاص ثالث استفاده نکند و چنان نیز رفتار ننماید که گوئی از این گونه اطلاعات استفاده می کند.
۵٫ خدمات مالیاتی : حسابدار حرفه ای می تواند با ارائه خدمات مالیاتی در چارچوب قوانین و مقررات و رعایت درستکاری و بیطرفی ، صاحبکار یا کارفرمای خود را در بهترین موقعیت مالیاتی قـرار دهـد.  درچنین شـرایطـی تهیـه و نگهداری پشتوانه هایی معقول ، تصور هرگونه اقدام غیرمجاز به نفع صاحبکار یا کارفرما را منتفی می کند.
۶٫ آگهی :  حسابداران حرفه ای درجهت شناساندن خود و کـار خود به جامعـه بـایـد به موارد زیر توجه کنند:
الف – از ابزارها و روشهایی استفاده نکنند که باعث خدشه دار شدن شئون حرفه ای شود.
ب ـ در مورد نوع خدماتی که می توانند ارائه کنند،  عناوین حرفه ای و سوابق تحصیلی و تجربی خود ادعاهای دور از واقعیت ننمایند.
پ ـ نسبت به خدمات سایر حسابداران حرفه ای مطالب منفی بیان نکنند.
بخش   ب) احکام قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای مستقل) 
۱٫ استقلال
استقلال واقعي : توانايي حسابرسان مستقل براي حفظ بي طرفي فكري در طول دوره قرارداد
استقلال ظاهري: رابطه حسابرس با صاحبكار بايد طوري باشد كه از ديد اشخاص ثالث مستقل به نظر برسدحكم استقلال در مورد خدماتي كه مستلزم اظهارنظر حرفه اي نسبت به اطلاعات مالي توسط حسابرسان مستقل نيست و تنها صاحبكاران ذينفع آنها مي باشند، كاربردي ندارد.
چه كساني بايد نسبت به صاحبكار خود مستقل باشند:
الف ـ اشخاص حقیقی یا مؤسسات انجام دهنده خدمات حرفه ای
 ب ـ شرکا  یا مالکین مؤسسـه حرفه ای
 پ ـ کلیه مدیران و کارکنان حرفه ای درگیر در انجام هرکاری که مستلزم گزارشگری حرفه ای است نسبت به همان کار. 
نمونه هايي كه استقلال ظاهري يا واقعي حسابرسان را مخدوش مي سازد:
۱٫ داشتن منافع مالي غيرمستقيم با اهميت يا منافع مالي مستقيم در واحد مورد رسيدگي
 2.سرمايه گذاري مشترك با صاحبكار يا هريك از مديران، روسا و سهامداران اصلي كه سهام آنها غيرقابل انتقال بوده و ميزان سرمايه گذاري آنها نسبت به ارزش ويژه حسابرس با اهميت باشد.
۳٫ دادن هرگونه وام به صاحبكار، روسا، هيات مديره و سهامداران اصلي و يا دريافت هرگونه وام از آنها به استثناء وامهايي كه در روال عادي عمليات يك موسسه اعتباري دريافت مي شود.
۴٫ رابطه استخدامي قبلي با صاحبكار در طول دوره مالي يا در طول قرارداد يا در زمان اظهارنظر
۵٫ارتباط طولاني كاركنان ارشد موسسه حسابرسي با يك صاحبكار
۶٫ارائه خدمات تخصصي حرفه اي به صاحبكاران
۷٫روابط شخصي و خانوادگي با صاحبكار (استقلال ظاهري از بين ميرود)
 8. دريافت هداياي گران قيمت از صاحبكار
۹٫دعاوي حقوقي با صاحبكار به شرطي كه آثار آن با اهميت باشد
۱۰٫دريافت حق الزحمه هاي مشروط
۱۱٫حق الزحمه هاي سررسيد گذشته و يا تامين بخش عمده اي از درامد سالانه حسابرس از يك صاحبكار
۱۲٫امين، وصي يا قيم يك موقوفه يا ميراثي باشد كه آن موقوفه يا ميراث متعهد به تحصيل هرگونه منافع غيرمستقيم با اهميت يا مستقيم در واحد مورد رسيدگي باشد.  
 
۲٫ صلاحیت حرفه ای 
حسابدار حرفه ای مستقل باید از پذیرش خدمات حرفه ای که فاقد صلاحیت لازم برای انجام آن است ،  خودداری کند.  درصورتی که حسابدار حرفه ای برای انجام بخشی از خدمات حرفه ای خود به خدمات کارشناسی نیاز داشته باشد می تواند ضمن قبول انجام کار، ازاین خدمات استفاده کند.
ارتباط با سایر حسابداران مستقل 
جایگزینی یک حسابدار حرفه ای مستقل:هرچند انتخاب و تغییر مشاوران حرفه ای حق مسلم صاحبکاران است   اما وقتی از حسابدار حرفه ای مستقل خواسته می شود جایگزین حسابدار حرفه ای دیگری شود، وی باید درباره وجود هرگونه دلیل حرفه ای برای عدم پذیرش کار،  تحقیق و بررسی کند.  این امر بدون ارتباط با حسابدار حرفه ای قبلی انجام پذیر نیست .

عتیقه زیرخاکی گنج