گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

تهيه محيط مناسب براى زندگى در فصول مختلف سال يك مسئله حياتى است. انسان اوليه با شناختن آتش، در كلبه ها و غارها با ايجاد گرماى غير سالم توأم با دود، تا اندازه اى خود را در زمستان سرد حفظ مى كرد بعدها با گذاشتن دودكش و هدايت دود به خارج اولين بخارى ديوارى ساخته شد. اكنون كه ساختمانهاى بزرگ ساخته مى شوند با توجه به گران بودن قيمت انرژى در جهان، نصب بخارى ها و گرمكن هاى الكتريكى در زمستان و همچنين كولرها و پنكه ها و وسايل سرما آفرين متعدد در فصول گرم سال در هر اتاق بصورت جداگانه اقتصادى نيست جهت مرتفع كردن اين نيازهاى اوليه بشرى با كم هزينه ترين روش، استفاده از سيستم تهويه مطبوع مركزى در اولويت قرار مى گيرد. 
 شرايط جزئي طرح
مساحت ساختمان:                           8/102502 فوت‌مربع
نوع ساختمان:                                 اداري
تعداد طبقات:                                  17 طبقه (۲طبقه پاركينگ به‌‌صورت زيرزمين و ۱۵طبقه اداري روي زمين)
وزن واحد ساختمان:                        70پوند بر فوت‌مربع
ارتفاع هرطبقه:                               9/8 فوت = ۷/۲ متر 
محل موتورخانه:                              طبقه ۲-
محل پاركينگ‌ها:                             طبقات (۲- و ۱-)
تعداد راه پله‌ها:                               درهمه طبقات بجز ۲- و ۱- در چپ و راست ساختمان دو دستگاه وجود دارد.
تعداد آسانسورها:                            2دستگاه براي حمل نفرات
سيستم سرمايش و گرمايش:             موتورخانه مركزي و چيلر تراكمي
سيستم تهويه‌مطبوع:                      فن كويل و هواساز 
سيستم لوله‌كشي آب‌‌بهداشتي:        لوله‌كشي آبسرد، آبگرم و سيركولاسيون‌آبگرم  
سيستم اطفاء‌حريق:                        فاير باكس مركزي در هر طبقه و ايستگاه پمپاژ در موتورخانه بعلاوه كپسول  آتشنشاني و سيستم هشدار دهنده اعلام حريق
در طراحي و معماري سعي شده تا تجهيزات و تأسيسات بهداشتي بصورت مجتمع باشند تا هزينه اجرا، نصب، نگهداري و تعميرات كاهش يابد.
قسمت اول تمام مصرف كننده‌ها( دستشويي‌ها، توالت‌ها و …)  “2/1 مي‌باشد.
طبق جدول (۱) كتاب تأسيسات آقاي تهراني واحدهاي‌مصرف آبسرد و آبگرم (Fixtureunit)، داريم:
 براي محاسبه قطر لوله‌ها از نمودار جريان آب در لوله‌هاي نيمه خشن نمودار (۴-۵) كتاب تهراني و طباطبايي استفاده شده است. سرعت درون لوله  7فوت در ثانيه مي‌باشد.

  Fu         480=8×۶۰                            Fu          60=6×۱۰ 
   Fu        140=2×۷۰                            Fu         210=3×۷۰ 
  Fu         12=6×۲                            Fu             39=3×۱۳ 
  Fu         28=2×۱۴                            Fu           8=4×۲ 
واحد مصرف كل ساختمان    Fu977 مي‌باشد كه با استفاده از نمودار(۱-۵) طباطبايي مقدار واقعي تقاضا تقريبا  gpm210 مي‌باشد.
طول لوله اصلي خيابان تا ساختمان: ۵۰ متر
طول لوله ورودي به ساختمان تا موتورخانه: ۳۰ متر
فاصله موتورخانه تا بالاترين طبقه: ۶۰ متر
فاصله بالاترين طبقه تا دورترين مصرف كننده:  متر۲۰
مجموع طول‌ها ۱۶۰ متر است كه با احتساب ۵۰% طول معادل اتصالات و وصاله‌ها  240 متر مي‌شود. 
محاسبه نرخ افت فشار در سيستم لوله‌كشي از رابطه زير عبارتست از:         
    P=[Ps-0434h-Pf-Pm]100/L                                        
P     متوسط نرخ افت‌فشار در سيستم لوله‌كشي (  psi)
Ps    افت‌فشار در لوله اصلي خيابان ( ۵۰psi )
h     ارتفاع بالاترين وسيله بهداشتي از لوله اصلي خيابان (۱۴۰ ft)
Pf    حداقل فشار مورد نياز در بالاترين و دورترين وسيله بهداشتي ( ۱۵psi )
Pm    افت‌فشار در كنتور آب ( psi)

عتیقه زیرخاکی گنج