گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر
دالود رایگان تحقیق نگرشی به برج بیزا-خرید اینترنتی تحقیق نگرشی بهخ برج بیزا-دانلود رایگان مقاله نگرشی به برج بیزا-دانلود رایگان مقاله نگرشی به برج بیزا-تحقیق نگرشی به برج بیزا-
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر می پردازد:
این فایل در باره این برج می باشد وکلیه اطلاعات این برج را در خود جای داده است وبرای کسانی که علاقه به آشنا شدن با برج های زیبای جهان را دارند بسیار مناسب است در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با این فایل توضیحات مفصلی را خواهیم داد.

جزئيات برج و تاريخچه زمين

تصوير شماره ۱، برش عرضي (يابرش مقطعي) از برج ۱۴۵۰۰ تني را نشان مي دهد كه يك برج ناقوس در مجاورت كليساي جامع است. برج تقريباً ۶۰ متر ارتفاع داردو قطر پي آن ۶/۱۹ متر است پي ها در حدود ۵/۵ درجه به سمت جنوب شيب دارند و قرنيز هفتم در زمين در حدود ۵/۴ متر آويزان است.

سطوح دروني و بيروني برج استوانه اي با مرمر پوشانده شده است اما فضاي بين اين پوشش با خرده سنگ و گل و آهك كه در ميان آنها خلل و خرج بسياري ديده مي شود، پر شده است. يك پلكان مارپيچي، انحناء يافته در اين دواير وجود دارد.

زمين زير برج (تصوير شماره۲) از سه لايه متمايز تشكيل شده است. لايه A در حدود ۱۰ متر ضخامت دارد و عمدتاً از رسوبات نرم شني دهانه رودها و گل و لاي رسي كه از حالات جزر و مدي به جا مانده اند، تشكيل شده است. بر اساس گونه هاي نمونه برداري شده و آزمايشهاي  مخروط به نظر مي رسد.

جنس مواد جنوب برج نسبت به شمال برج كه تراكم بيشتري دارد بيشتر از جنس رس باشد.

لايه B خاك رس نرم و حساسي است كه به طور طبيعي با خاك رس دريايي آميخته شده است. خاك رسي كه با نام پانكون شناخته مي شود و حدوداً تا عمق ۴۰ متري گسترش يافته است.

اين مواد بسيار حساس هستند و اگر دچار آشفتگي شوند استحكام خود را از دست مي دهند. لايه C، شن متراكم است كه تا عمق قابل توجهي گسترش يافته است. سفره آب در گستره لايه A بين ۱ تا ۲ متر زير سطح زمين قرار دارد.

سطح روي خاك رس پانكون كه در زير برج به شكل مقعر شده است نشان مي دهد كه ميانگين نشست بين ۵/۲ و ۳ متر است. كه دليل معتبري است كه  نشان مي دهد چقدر زمين زير برج نرم است.

تاريخچه برج:

كار بر روي برج در تاريخ ۹ آگوست سال ۱۱۷۳ آغاز شد. تا سال ۱۱۷۸ كار ساخت تا حدود كل كار تا طبقه چهارم پيش رفته بود كه كار متوقف شد دليل توقف كار مشخص نشد، اما مي بايست بيش از اين ادامه مي يافت و توانايي تحمل برج بر روي خاك رس پانكون مورد آزمايشي قرار مي گرفت. كار دوباره در سال ۱۲۷۲ زمانيكه استحكام خاك رس به واسطه تحكيم رس زير وزن برج افزايش يافته بود. در حدود سال ۱۲۷۸ هنگامي كار ساخت به هفتمين قرنيز رسيد شايد به دليل فعاليت ارتشي دوباره كار متوقف شد. جاي هيچ شكلي وجود نداشت كه كار بايد ادامه مي يافت، سرانجام برج سقوط مي كرد. در سال ۱۳۶۰ كار بر روي اتاقك زنگ آغاز شد و در سال ۱۳۷۰ تقريباً ۲۰۰ سال بعد از شروع كار كامل شد.(

هندسة برج بازسازي انحراف برج بكار گرفته مي شد. در ابتدا در سال ۱۲۷۲ وقتي كه كار بازسازي برج دوبار آغاز شد برج كمي به سمت شمال به مقدار قابل ملاحظه اي در حدود ۰٫۶ درجه انحراف پيدا كرد هنگامي كه كار بازسازي ادامه پيدا كرد، بعد از آن برج آهنگ فزاينده اي بدست جنوب منحرف شد. در سال ۱۲۷۸ هنگامي كه بازسازي به قرنيز هفتم رسيد، برج در حدود ۶/۰ درجه كج شد. در طول ۹۰ سال وقفه، انحراف در حدود ۶/۱ درجه افزايش يافت. بعد از تكميل اتاق ناقوس تقريباً در سال ۱۳۷۰، انحراف برج به طور شگرفي افزايش يافت. در سال ۱۸۱۴ سنجش شاغول توسط ۲ مهندس انگليسي به نامهاي كرسي و تايلور ساخته شد و آنها انحراف برج را به ۵% رساندند. اندازه گيري هاي بيشتر توسط مهندس فرانسوي در سال ۱۸۵۹ نشان داد كه خاكبرداري از (كاتينو) توسط گراردسكا در سال ۱۸۳۸ باعث افزايش قابل ملاحظه اي در انحراف برج در حدود  درجه شد.

اين تاريخچه از انحرتف برج براي سنجيدن ماكت شماره اي برج و زمين زير آن بكار گرفته مي شد. تصوير شماره ۵، نمودار تغييرات پيش بيني شده انحراف برج بر حسب زمان را نشان مي دهد و آن را با ارزشهاي واقعي نتيجه گيري شده مقايسه مي كند.

ماكت برج اولين چرخش كوچك برج به سمت شمال را نمايان نكرد. اما از سال ۱۲۷۲ به بعد مطابقت قابل توجهي بين ماكت و انحراف واقعي برج بوجود آمد. در خور توجه است كه فقط هنگامي كه اتاق ناقوس در سال ۱۳۶۰ ساخته شد، انحراف برج به طور شگرفي افزايش يافت. همچنين شايان ذكر است كه خاكبرداري از كاتينو در سال ۱۸۳۸ منجر به چرخش پيش بيني شده برج درحد ۷۵/۰ درجه شد. آنچه قابل ملاحظه است اين است كه در حال حاضر انحراف برج ماكت ۴۴/۵ درجه است كه كمي كمتر از مقدار واقعي آن يعني ۵/۵ درجه است. مهندسين دريافته اند كه هر افزايش بيشتري در انحراف نهايي مدل برج در نتيجه بي ثباتي آن است. و اين يك دليل واضح است كه برج به سوي سقوط، نزديك مي شود. ناپايداري قريب الوقوع فونداسيون برج به خاطر ضعف زمين نيست بلكه مي تواند به قابليت تراكم بالاي خاك رس پانكون (پانكون كلي) مربوط باشد. اين پديده (خم شدگي بي ثبات) نام دارد. مهم نيست با چه دقتي ساختمان، بنا شده است روزي برج به ارتفاع حساسي مي‌رسد كه كوچكترين فشاري انحراف و بي ثباتي آن را افزايش خواهد داد. برجهايي كه بچه ها بر روي فرش نرم مي سازند با اين پديده آشناست.

  • بازدید : 171 views
  • بدون نظر

موضوع : پایان نامه طراحی بخش سرد واحد الفين برای توالي های مختلف برج ها
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۵۶ صفحه
نوع فایل: pdf
مقدمه :
با توجه به اصول طراحي فرآيند صنعتي، خوراك ورودي به واحد پس از عبور از
مرحله واكنش وارد بخ ش جداسازي م ي شو د. بخش جداسازي هر واحد صنعتي سهم
عمده اي از مجموع هزين ه هاي يك واحد شيميايي را به خود اختصاص م يده د. بنابراين
طراحي بهينه اين بخش هم از نظر امنيت طرح و هم از نظر اقتصادي بسيار حائز اهميت
م يباشد.
در شروع طراحي سيستم جداسازي، اين سؤال در ذهن ايجاد م يشود كه از چه
روش جداسازي جهت رسيدن به محصولات مطلوب استفاده شود به نحوي كه طراحي ما
به سمت يك طراحي بهينه سوق نمايد.
معمو ً لا جداسازي به روش تقطير معمولي به لحاظ سابقه و هزينه بعنوان برترين
انتخاب مطرح م يشود. مگر در شرايط خاص كه جداسازي توسط تقطير بدليل خصوصيات
فيزيكي مواد مورد نظر غير ممكن يا مقرون به صرفه نيست (نظير مواد نزديك جوش يا
آزئوتروپيك). در صورت انتخاب تقطير به عنوان روش جداسازي، تنها سؤال باقي مانده
يافتن توالي بهينه برجهاي تقطير اس ت. هدف اصلي پروژه يافتن توالي بهينه برجهاي تقطير
بخش سرد واحد اولفين مي باشد.
اساسي ترين راه براي انتخاب بهترين توالي برجها، برآورد كامل هزينه براي تمام
گزينه هاي محتمل م ي باشد. اما تعداد زياد توال ي هاي قابل اجرا اين كار را بصورت امري
دشوار طولاني و پرهزينه در م ي آورد. بنابراين تعيين پارامتره اي موثر در انتخاب ت والي
مناسب بر اي بخش سرد واحد ال فين گ زينه ه اي محتمل را کم مي کند و س ريعتر به توا لي
بهينه مي رسيم.
كليه مطالعات و فعاليتهاي انجام شده در اين پروژه در قالب چهار فصل جداگانه به
شرح زير جهت استفاده علاقمندان ارائه شده است.
در فصل اول اين پايان نامه علاوه بر توض يحات مقدماتي در مورد صنعت
پتروشيمي،اهميت آن و مجتمعهاي پتروشيمي در ايران و واحد الفين مطالبي ارائه مي شود.

  • بازدید : 69 views
  • بدون نظر
دالود رایگان تحقیق نگرشی به برج بیزا-خرید اینترنتی تحقیق نگرشی بهخ برج بیزا-دانلود رایگان مقاله نگرشی به برج بیزا-دانلود رایگان مقاله نگرشی به برج بیزا-تحقیق نگرشی به برج بیزا-
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر می پردازد:
این فایل در باره این برج می باشد وکلیه اطلاعات این برج را در خود جای داده است وبرای کسانی که علاقه به آشنا شدن با برج های زیبای جهان را دارند بسیار مناسب است در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با این فایل توضیحات مفصلی را خواهیم داد.

جزئيات برج و تاريخچه زمين

تصوير شماره ۱، برش عرضي (يابرش مقطعي) از برج ۱۴۵۰۰ تني را نشان مي دهد كه يك برج ناقوس در مجاورت كليساي جامع است. برج تقريباً ۶۰ متر ارتفاع داردو قطر پي آن ۶/۱۹ متر است پي ها در حدود ۵/۵ درجه به سمت جنوب شيب دارند و قرنيز هفتم در زمين در حدود ۵/۴ متر آويزان است.

سطوح دروني و بيروني برج استوانه اي با مرمر پوشانده شده است اما فضاي بين اين پوشش با خرده سنگ و گل و آهك كه در ميان آنها خلل و خرج بسياري ديده مي شود، پر شده است. يك پلكان مارپيچي، انحناء يافته در اين دواير وجود دارد.

زمين زير برج (تصوير شماره۲) از سه لايه متمايز تشكيل شده است. لايه A در حدود ۱۰ متر ضخامت دارد و عمدتاً از رسوبات نرم شني دهانه رودها و گل و لاي رسي كه از حالات جزر و مدي به جا مانده اند، تشكيل شده است. بر اساس گونه هاي نمونه برداري شده و آزمايشهاي  مخروط به نظر مي رسد.

جنس مواد جنوب برج نسبت به شمال برج كه تراكم بيشتري دارد بيشتر از جنس رس باشد.

لايه B خاك رس نرم و حساسي است كه به طور طبيعي با خاك رس دريايي آميخته شده است. خاك رسي كه با نام پانكون شناخته مي شود و حدوداً تا عمق ۴۰ متري گسترش يافته است.

اين مواد بسيار حساس هستند و اگر دچار آشفتگي شوند استحكام خود را از دست مي دهند. لايه C، شن متراكم است كه تا عمق قابل توجهي گسترش يافته است. سفره آب در گستره لايه A بين ۱ تا ۲ متر زير سطح زمين قرار دارد.

سطح روي خاك رس پانكون كه در زير برج به شكل مقعر شده است نشان مي دهد كه ميانگين نشست بين ۵/۲ و ۳ متر است. كه دليل معتبري است كه  نشان مي دهد چقدر زمين زير برج نرم است.

تاريخچه برج:

كار بر روي برج در تاريخ ۹ آگوست سال ۱۱۷۳ آغاز شد. تا سال ۱۱۷۸ كار ساخت تا حدود كل كار تا طبقه چهارم پيش رفته بود كه كار متوقف شد دليل توقف كار مشخص نشد، اما مي بايست بيش از اين ادامه مي يافت و توانايي تحمل برج بر روي خاك رس پانكون مورد آزمايشي قرار مي گرفت. كار دوباره در سال ۱۲۷۲ زمانيكه استحكام خاك رس به واسطه تحكيم رس زير وزن برج افزايش يافته بود. در حدود سال ۱۲۷۸ هنگامي كار ساخت به هفتمين قرنيز رسيد شايد به دليل فعاليت ارتشي دوباره كار متوقف شد. جاي هيچ شكلي وجود نداشت كه كار بايد ادامه مي يافت، سرانجام برج سقوط مي كرد. در سال ۱۳۶۰ كار بر روي اتاقك زنگ آغاز شد و در سال ۱۳۷۰ تقريباً ۲۰۰ سال بعد از شروع كار كامل شد.(

هندسة برج بازسازي انحراف برج بكار گرفته مي شد. در ابتدا در سال ۱۲۷۲ وقتي كه كار بازسازي برج دوبار آغاز شد برج كمي به سمت شمال به مقدار قابل ملاحظه اي در حدود ۰٫۶ درجه انحراف پيدا كرد هنگامي كه كار بازسازي ادامه پيدا كرد، بعد از آن برج آهنگ فزاينده اي بدست جنوب منحرف شد. در سال ۱۲۷۸ هنگامي كه بازسازي به قرنيز هفتم رسيد، برج در حدود ۶/۰ درجه كج شد. در طول ۹۰ سال وقفه، انحراف در حدود ۶/۱ درجه افزايش يافت. بعد از تكميل اتاق ناقوس تقريباً در سال ۱۳۷۰، انحراف برج به طور شگرفي افزايش يافت. در سال ۱۸۱۴ سنجش شاغول توسط ۲ مهندس انگليسي به نامهاي كرسي و تايلور ساخته شد و آنها انحراف برج را به ۵% رساندند. اندازه گيري هاي بيشتر توسط مهندس فرانسوي در سال ۱۸۵۹ نشان داد كه خاكبرداري از (كاتينو) توسط گراردسكا در سال ۱۸۳۸ باعث افزايش قابل ملاحظه اي در انحراف برج در حدود  درجه شد.

اين تاريخچه از انحرتف برج براي سنجيدن ماكت شماره اي برج و زمين زير آن بكار گرفته مي شد. تصوير شماره ۵، نمودار تغييرات پيش بيني شده انحراف برج بر حسب زمان را نشان مي دهد و آن را با ارزشهاي واقعي نتيجه گيري شده مقايسه مي كند.

ماكت برج اولين چرخش كوچك برج به سمت شمال را نمايان نكرد. اما از سال ۱۲۷۲ به بعد مطابقت قابل توجهي بين ماكت و انحراف واقعي برج بوجود آمد. در خور توجه است كه فقط هنگامي كه اتاق ناقوس در سال ۱۳۶۰ ساخته شد، انحراف برج به طور شگرفي افزايش يافت. همچنين شايان ذكر است كه خاكبرداري از كاتينو در سال ۱۸۳۸ منجر به چرخش پيش بيني شده برج درحد ۷۵/۰ درجه شد. آنچه قابل ملاحظه است اين است كه در حال حاضر انحراف برج ماكت ۴۴/۵ درجه است كه كمي كمتر از مقدار واقعي آن يعني ۵/۵ درجه است. مهندسين دريافته اند كه هر افزايش بيشتري در انحراف نهايي مدل برج در نتيجه بي ثباتي آن است. و اين يك دليل واضح است كه برج به سوي سقوط، نزديك مي شود. ناپايداري قريب الوقوع فونداسيون برج به خاطر ضعف زمين نيست بلكه مي تواند به قابليت تراكم بالاي خاك رس پانكون (پانكون كلي) مربوط باشد. اين پديده (خم شدگي بي ثبات) نام دارد. مهم نيست با چه دقتي ساختمان، بنا شده است روزي برج به ارتفاع حساسي مي‌رسد كه كوچكترين فشاري انحراف و بي ثباتي آن را افزايش خواهد داد. برجهايي كه بچه ها بر روي فرش نرم مي سازند با اين پديده آشناست.


عتیقه زیرخاکی گنج