گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 166 views
  • بدون نظر

بررسي اثرتشعشعي ميكروكانال هاي قابل استفاده در۱۳۰صفحه

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد 
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
هتفرگ در چند دهه اخير افق هاي جديدي پيش روي ساخت تجهيزات و سيستم هاي با مقياس ميكرو قرار
است. هر چه كه توانايي بشر در افزايش ميزان دفع حرارت از واحد سطح تكامل بيشتري يابد امكان استفاده از
وري هاي پيشرفته براي افراد بيشتري فراهم مي شود. يكي از مهم ترين چالش هايي كه توسعه سيستم هاي Ĥ فن
با مقياس ميكرو با آن مواجه بوده و مي باشد، مسئله دفع حرارت ناشي از عملكرد اين دستگاه ها مي باشد ، لذا
دستيابي به مدارج بالاتر انتقال حرارت با استفاده از ميكروكانال ها مورد توجه قرار گرفت ليكن به سهم تشعشع
در انتقال حرارت در ميكروكانال ها كمتر پرداخته شده است.
هدف از پژوهش حاضر در نظر گرفتن سهم تشعشع در انتقال حرارت در ميكروكانال ها جهت دستيابي به
پيشبيني هاي دقيق تري از انتقال حرارت كل در ميكروكانال ها مي باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج