گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر
پایان نامه ی بررسی اثر خروج از مرکزیت جرم و P-Delta در سازه های فولادی با مهاربندی ساده (هم محور) در حدود ۴۲۰ صفحه برای مهندسین عمران – سازه می باشد. در سازه های بلند عملکرد بارهای قائم بر سازه تغییرشکل یافته باعث ایجاد اثرات مرتبه دوم در سازه شده و تلاش های ایجاد شده را به میزان قابل توجهی تغییر می دهد.  سازه های نامتقارن تحت اثر بارهای وارده علاوه بر تغییر شکل های انتقالی دچار تغییر شکل های پیچشی نیز می شوند. این تغییر شکل های اضافی می توانند بر اثرات مرتبه دوم تاثیر گذاشته و آنها را دستخوش تغییر سازند. در این تحقیق سعی شده است بررسی هایی در مورد اثر مرتبه دوم و اثر توزیع نامتقارن جرم در پلان انجام گیرد. سپس مبانی تئوری اثر مرتبه دوم و پیچش بیان شده و در آخر یک تحلیل دینامیکی غیر خطی برای سازه های چهار، هفت و چهارده طبقه فولادی با مهاربندی هم محور و خروج از مرکزیت های جرم ۰, ۱۰,۲۰,۳۰ در صدبا و بدون اثر P-Delta انجام گرفته است تا حساسیت پارامترهای مختلف پاسخ این سازه ها نسبت به دو عامل خروج از مرکزیت جرم و اثر مرتبه دوم مورد بررسی قرار گیرد.

در سازه های بلند عملکرد بارهای قائم بر سازه تغییرشکل یافته باعث ایجاد اثرات مرتبه دوم در سازه شده و تلاش های ایجاد شده را به میزان قابل توجهی تغییر می دهد.  سازه های نامتقارن تحت اثر بارهای وارده علاوه بر تغییر شکل های انتقالی دچار تغییر شکل های پیچشی نیز می شوند. این تغییر شکل های اضافی می توانند بر اثرات مرتبه دوم تاثیر گذاشته و آنها را دستخوش تغییر سازند. در این تحقیق سعی شده است بررسی هایی در مورد اثر مرتبه دوم و اثر توزیع نامتقارن جرم در پلان انجام گیرد. سپس مبانی تئوری اثر مرتبه دوم و پیچش بیان شده و در آخر یک تحلیل دینامیکی غیر خطی برای سازه های چهار، هفت و چهارده طبقه فولادی با مهاربندی هم محور و خروج از مرکزیت های جرم ۰, ۱۰,۲۰,۳۰ در صدبا و بدون اثر P-Delta انجام گرفته است تا حساسیت پارامترهای مختلف پاسخ این سازه ها نسبت به دو عامل خروج از مرکزیت جرم و اثر مرتبه دوم مورد بررسی قرار گیرد.


عتیقه زیرخاکی گنج