گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر
هدف اين پژوهش بررسي رابطه لكنت زبان با افسردگي است بدين معني كه ميزان افسردگي در بين افراد داراي لكنت زبان تا چه حد با افراد سالم (بدون لكنت) متفاوت است. زبان وسيله تفهيم و تفاهم و وسيله ارتباط بشر است و هر نوع اختلال كه در زبان و بيان به وجود بيايد خللي در روابط اجتماعي به وجود مي‌آورد. توجه به اين اختلال به دليل وجود عدد نسبتاً زياد كودكان يا افرادي كه دچار اين اختلالات هستند داراي اهميت فراوان مي‌باشد. از علل ديگري كه بايد حتماً به افراد داراي اين اختلال توجه و رسيدگي بيشتري نمود، علت عاطفي ارثي، خانوادگي و اقتصادي است و عدم توجه به افراد داراي اختلال گويايي، موجب رنجش عاطفي آنان مي‌شود. و از آن جايي كه اين افراد هميشه در سنين كودكي باقي نخواهند ماند بلكه بزرگتر شده و وارد اجتماع مي‌شوند. آن وقت است كه به علت بي توجهي به وضع عاطفي در كودكي به اين نقص خود پي برده اند نسبت به اجتماع در آنها كينه ايجاد مي‌شود. همچنين بي توجهي به ناسازگاري حسي- حركتي كودك در دوران كودكي و نوجواني موجب سوق دادن او با ناسازگاري در دوران جواني خواهد شد. از نظر خانوادگي هم اين موضوع حائز اهميت است كه وقتي چنين فردي خود ناخواه خانواده اي تشكيل مي‌دهد چگونه مي‌تواند فرزندان سالم تربيت كند؟ 
چگونه مي‌توان به فرزنداني كه در دامان او لب به سخن باز مي‌كنند طريقه سخن گفتن درست كلمات را بياموزند؟ بايد حداقل مرجعي باشد كه پدران و مادران اين كودكان بتوانند با مراجعه به آن مكانها مشكلات خود را رفع كنند. و احياناً راهنمايي نيز بشوند. به آنها ياد داده شود كه از نظر عاطفي چگونه با كودكان مبتلا به اختلالات گويايي خود رفتار كنند. تا آنها احساس حقارت نكرده و به خاطر اين نقض قابل علاج، نقايص ديگري پيدا نكنند. گوشه گير، دور از اجتماع و كينه‌توز بار نيايند. اينگونه تحقيق هاي اجتماعي اگر با دلسوزي و علاقه‌مندي انجام شود مي‌تواند تا حدي توجه خانواده ها و اجتماع را به اين موضوع جلب كند: زيرا همين امر باعث مي‌شود خانواده ها زودتر به وضع كودك پي برده و در نتيجه شانس بيشتري در معالجه كودك خود داشته و بنابراين توجه به اين امر چه بسا موجب تسريع معالجه فرد مبتلا نيز بشود .از طرف ديگر مي‌توان با استناد از اطلاعات حاصل از اين تحقيق برنامه ريزي هاي موثري جهت راهنمايي و كمك به افراد مورد مطالعه با توجه به توانمندي ها و خصوصيات آنها انجام داده و به ويژه اين بررسي باعث مي‌گردد كه علاوه بر يافتن ديدي كمي جهت نگريستن و برخورد با اين اختلال در زمينه اي يادگيري اجتماعي و ساير جنبه ها مي‌توان با اختيار گزاردن اين اطلاعات به خانواده ها در آموزش آنان طرز برخورد آنها با افرادي كه داراي اين اختلال هستند را نيز كنترل و تعليم نمود. تا برخوردهاي غلط موجب بروز احتمالي ناراحتي ها و مشكلات جنبي نشوند. شناخت ويژگيهاي بارز رواني اين افراد در زمينه عاطفي- هيجاني موجب استفاده صحيح از نيرومندي هاي موجود در افراد داراي لكنت زبان مي‌گردد.
  • بازدید : 161 views
  • بدون نظر

تحقيق حاضر به منظور بررسي تاثيرات اختلالات زبان در ميزان افسردگي كودكان انجام گر فته است.زبان به معناي اعم عبارت است از وسيله  كلامي يا غير كلامي كه جهت تفاهم و تفاهيم بين موجودات زنده به كار مي‌رود و غني ترين تجارب آدمي را ايجاد مي‌نمايد…


عتیقه زیرخاکی گنج