گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۶    کد محصول : ۱۲۷۸۴    حجم فایل : ۳۱۴۶ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار ارشد نساجی بررسی تکمیل و رنگرزی کالای پشمی با نانو TiO2 و رنگزاهای روناس و متال کمپلکس

عنوان پایان نامه: بررسی تکمیل و رنگرزی کالای پشمی با نانو TiO2 و رنگزاهای روناس و متال کمپلکس

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

فصل اول: کلیات
۱-۱) الیاف پشم
۱-۱-۱) مقدمه
۱-۱-۲) ساختمان پشم
۱-۱-۳) ترکیبات شیمیایی کلی
۱-۱-۴) ترکیب و ساختار اجزای سازنده مورفولوژی پشم
۱-۱-۵) تأثیر برخی از عوامل بیرونی بر روی الیاف پشم
۱-۱-۵-۱) اثر اسید
۱-۱-۵-۲) اثر قلیا
۱-۱-۵-۳) اثر اکسیداسیون
۱-۱-۵-۴) اثر احیاکننده ها
۱-۱-۵-۵) اثر امواج ماورای بنفش
۱-۲) رنگرزی الیاف پشم
۱-۲-۱) نقش ساختمان لیف در رنگرزی پشم
۱-۲-۱-۱) مکانیزم رنگرزی پشم
۱-۲-۱-۲) تأثیر سطح لیف پشم در رنگرزی
۱-۲-۲) رنگرزی کالای پشمی با مواد رنگزای کرومی (رنگهای دندانه ای)
۱-۲-۳) رنگزای روناس
۱-۲-۴) رنگرزی کالای پشمی با رنگزای متال کمپلکس
۱-۳) دی اکسید تیتانیوم
۱-۳-۱) فلز تیتانیوم
۱-۳-۲) تاریخچه
۱-۳-۳) خاصیت فتو کاتالیستی دی اکسید تیتانیوم
۱-۳-۴) پیشینه تاریخی فتو کاتالیستی
۱-۳-۵) فتو کاتالیستی دی اکسید تیتانیوم
۱-۳-۶) کاربردها
۱-۳-۶-۱) کاربرد خودتمیزشوندگی
۱-۳-۶-۲) کاربرد ضد مه
۱-۴) فراصوت
۱-۴-۱) تاریخچه و مقدمه
۱-۴-۲) روشهای تولید امواج فراصوت
۱-۴-۲-۱) روش پیزو الکتریسیته
۱-۴-۲-۲) روش مگنتو استریکسیون
۱-۴-۳) دستگاه آلتراسونیک
۱-۴-۴) پدیده تشکیل و انفجار حباب
۱-۴-۵) عوامل مؤثر بر انفجار حباب
۱-۴-۵-۱) فاکتورهای صوتی
۱-۴-۵-۲) تأثیر حلال
۱-۴-۵-۳) دما
۱-۴-۶) مزایای آلتراسونیک
۱-۴-۷) آلتراسونیک در رنگرزی منسوجات
۱-۴-۸) تأثیر آلتراسونیک بر کنتیک جذب
۱-۴-۹) شستشوی منسوجات با آلتراسونیک
۱-۴-۱۰) کاربرد امواج فراصوتی در آهارگیری کالاهای نساجی
۱-۴-۱۱) روش رنگرزی در حمام آلتراسونیک
۱-۵) تحقیقات مشابه در زمینه تولید منسوجات خودتمیز شونده

فصل دوم: تجربیات
۲-۱) مواد
۲-۱-۱) پارچه پشمی
۲-۱-۲) نانو دی اکسید تیتانیوم
۲-۱-۳) اسید سیتریک
۲-۱-۴) پرمنگنات پتاسیم
۲-۱-۵) سدیم هیپوفسفیت
۲-۱-۶) رنگزای روناس
۲-۱-۷) رنگزای متال کمپلکس
۲-۱-۸) حمام فراصوت
۲-۲) روش ها
۲-۲-۱) شستشوی کالای پشمی
۲-۲-۲) اکسیداسیون کالای پشمی با پرمنگنات پتاسیم
۲-۲-۳) رنگبری کالای پشمی بعد از اکسیداسیون
۲-۲-۴) دندانه دادن به پارچه پشمی
۲-۲-۵) عمل آوری پارچه پشمی با نانو دی اکسید تیتانیوم و رنگزای روناس
۲-۲-۶) عمل آوری پارچه پشمی با نانو دی اکسید تیتانیوم و رنگزای متال کمپلکس
۲-۲-۷) پراش اشعه ایکس
۲-۲-۸) میکروسکوپ الکترونی روبشی
EDX2-2-9) آنالیز
۲-۲-۱۰) آزمون خاکستر باقیمانده

ATR2-2-11) آنالیز
۲-۲-۱۲) تعیین مؤلفه های رنگی
۲-۲-۱۳) بررسی خاصیت خودتمیزشوندگی
۲-۲-۱۴) نحوه انجام آزمایشات مربوط به تعیین ثبات رنگی
۲-۲-۱۴-۱) تعیین ثبات نوری
۲-۲-۱۴-۲) تعیین ثبات مالشی
۲-۲-۱۴-۳) تعیین ثبات شستشویی
۲-۲-۱۵) تعیین رطوبت بازیافتی

فصل سوم: نتایج و بحث
۳-۱) پراش اشعه ایکس
۳-۲) میکروسکوپ الکترونی روبشی
۳-۳) آنالیز EDX
۳-۴) آزمون خاکستر باقیمانده

ATR3-5) آنالیز
۳-۶) مقایسه مؤلفه های رنگی
۳-۷) اندازه گیری مقدار خودتمیزشوندگی
۳-۸) تغییرات وزن
۳-۹) ثبات نوری
۳-۱۰) ثبات مالشی
۳-۱۱) ثبات شستشویی
۳-۱۲) رطوبت بازیافتی

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۴-۱) نتیجه گیری
۴-۲) پیشنهادات

منابع فارسی
منابع انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

برای خرید و دانلود تماس بگیرید ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲


عتیقه زیرخاکی گنج