گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 173 views
  • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۵    کد محصول : ۱۲۴۵۳    حجم فایل : ۴۲۷ کیلوبایت   

هر خازن تشکیل شده است از دوجسم رسانا که روی آنها بارهای مثبت و منفی توزیع شده و بین آنها یک قطعه ی عایق قرار گرفته باشد.ظرفیت خازن به ولتاژ و بار خازن بستگی ندارد.ظرفیت خازن به ساختمان فیزیکی آن بستگی دارد و رابطه آن به شکل زیر است.

C=ε A/d

ظرفیت معادل در دوحالت موازی و متوالی به صورت زیر محاسبه می شود.

الف)متوالی:

۱/C_T =1/C_1 +1/C_2 +…                                                                        

ب)موازی:

C_T=C_1+C_2+…


عتیقه زیرخاکی گنج