گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر
بررسی رفتار لرزه ای ستونهای مشبک با بست افقی در کنار مهاربند همگرا برای رشته عمران -سازه می باشد. ستون های مشبک با بست افقی و مورب که در ساختمان ها بکار می روند در ایران بطور متداول ستون با بست افقی اجرا می شود که اثر بار جانبی در این مقاطع موضوع حساس و مهمی است.

 رفتار لرزه ای ستونهای مشبک با بست افقی در کنار مهاربند همگرا برای رشته عمران -سازه می باشد. ستون های مشبک با بست افقی و مورب که در ساختمان ها بکار می روند در ایران بطور متداول ستون با بست افقی اجرا می شود که اثر بار جانبی در این مقاطع موضوع حساس و مهمی است.


عتیقه زیرخاکی گنج