گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر
پايان نامه براي دريافت درجه دكتراي تخصصي در رشته زنان و زايمان موضوع: بررسي ريسك فاكتورهاي بيماران مبتلا به PID  می باشد. هدف از اين تحقيق بررسي عوامل مساعدكننده عفونتهاي التهابي لگن مي باشد.  اين بيماري يكي از شايعترين بيماريهاي سنين باروري و فعال از نظر جنسي  است كه بعلت عوارض آن كه شامل درد مزمن لگني، حاملگي خارج رحمي،  نازايي و حتي مرگ و مير مي باشد و هزينه هاي درمان آن بايد با تأكيد بر  شناسايي عوامل خطر و افراد در معرض، با آموزش مراقبت هاي لازم از وقوع  آن پيشگيري نماييم. اين مطالعه به روش توصيفي جهت بررسي فاكتورهاي  PID در زنان مبتلا كه از خرداد ۸۲ لغايت آذر ۸۳ به بيمارستان بوعلي مراجعه  كرده بودند، انجام شد. متغيرهاي مربوط به سن، رفتارهاي جنسي بيمار، وضعيت تأهل، رفتارهاي جنسي هر بيمار، عوامل شايع STD، ساير ريسك فاكتورهاي شناخته شده PID و روش جلوگيري از بارداري در رفم اطلاعات  ثبت و درصد هريك تعيين گرديد.

بيماري التهابي لگن (PID) يكي از جدي ترين عفونتهايي است كه امروزه زنان با آن مواجهند. زنان درمان نشده يا آنهايي كه بطور كامل درمان نشده اند ممكن است دچار عوارض تهديد كننده حيات شوند و حتي زناني كه كاملاً درمان مي شود در ريسك بالاتري براي عوارض بالقوه جدي ناشي از بيماري مي باشند. PID شامل طيفي از بيماريها است كه اشاره به عفونت دستگاه ژنيتال فوقاني دارد بعبارتي ابتلا سروكيس و سپس رحم، لوله هاي فالوپ و ساختمانهاي مجاور را درگير مي كند. بعبارتي ديگر PID يك سندروم كلينيكي حاد است كه اغلب با گسترش صعودي ميكروارگانيسم از واژن و اندوسرويكس به اندومتريوم، لوله هاي فالوپ و ساختمانهاي مجاور همراه است. از آنجا كه بيماريهاي منتقله از طريق جنسي (STDs) در حال حاضر به طور اپيدميك در كشورهاي ايالات متحده گزارش ميشوند، PID حاد شايعترين و مهمترين عارضه اين دسته از بيماريهاست. طبق گزارشات از نيمه ۱۹۶۰ بروز عفونت هاي ناشي از نايرياگنوره و كلاميديا تنراكوماتيس بيشتر از دو ميليون و چهار ميلين مورد در سال بوده است. Bell، Holmes تخمين زدند كه ساليانه يك ميليون زن براي سانپژيت حاد در ايالات متحده تحت درمان قرار مي گيرند. حدود ۱۰۳×۳۰۰-۲۵۰ زن در سال با تشخيص سانپژيت حاد يا ة’ بستري مي شوند. حدود دو و نيم ميليون ويزيت پزبشك و حدود صد و پنجاه هزار عمل جراحي براي عوارض ناشي از PID در سال انجام يمگردد كه اين خود باعث تقبل هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم PID و عوارض آن در حدود چهار ميليون دلار در دهه اخير در ايالات متحده شده است. 

عتیقه زیرخاکی گنج