گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر
موضوع مقاله در مورد بررسی عملکرد خمشی تيرهاي بتن مسلح مقاوم سازی شده با ورقهايFRP می باشد. در اين تحقيق اثر ورقهايFRP در مقاوم سازي خمشي تيرهاي بتن مسلح حاوي بتن با مقاومت بالا مورد بررسي قرار گرفته است. تعداد شش تير بتني داراي سطح مقطع، طول و ميزان ميلگرد فشاري و برشي يکسان حاوي بتن با مقاومت بالا داراي آرماتور کششي برابر با ۱،۲ درصد (نمونه های سری A) و ۲،۴ درصد  (نمونه های سری B) ساخته شده و پس از مقاوم سازی تحت آزمايش خمش چهار نقطه اي قرار گرفته و مورد بررسي قرار گرفته اند. از شش نمونه ذکر شده يک نمونه از هر سری بدون FRP به عنوان نمونه شاهد و دو نمونه ديگر با يک و چهار لایه FRP مقاوم سازي شده اند. جهت بررسی دقیق رفتار اين تيرها تعداد قابل توجهي کرنش سنج روي ميلگردهاي کششي، فشاري و همچنين سطح بتن و FRP نصب شده که نتايج حاصله در زمينه مقاومت نهايي، شکل پذيري و الگوی گسترش ترک آنها در اين تحقيق ارائه شده است. نتايج آزمايشات نشان دهنده عملکرد مناسب ورقهای FRP در افزايش مقاومت نهايي، کاهش شديد عرض ترک، کاهش خيز و بطور کلی بهبود شرايط در حالت بهره برداری و نهايی بوده و ضعف عمده آنها به علت رفتار خطی تا لحظه شکست، در کاهش شکل پذيری مقطع می باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج