گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
فایل Word تحقیق در مورد بررسی فروش محصولات چرمی  شامل ۱۳۵ صفحه می باشد.چرم سازي از ديرباز در قالبي سنتي در كشور ما وجود داشته و كارگاههايي بطور پراكنده در قسمتهاي مختلف شهرها در زمينه توليد چرم به روشهاي ابتدايي و ساده فعاليت داشته اند. اين كارگاهها بدون هيچگونه طراحي در زمينه ساخت كارگاه و بدون در نظر گرفتن امكانات لازم براي واحد هاي توليد چرم احداث شده و فاقد هرگونه امكانات بهداشتي و رفاهي و اصول صحيح بوده اند و پسآب اين واحدها معمولاً از طريق نهري به نزديكترين رودخانه يا آبرو منطقه هدايت مي شده و مسئله اي بعنوان آلودگي محيط از طريق پسآب كارخانه ها و ضايعات حاصل نظير لش مطرح نبوده و از طريق مسئولين نيز توجهي به اين امر نگرديده است. بهرحال كارگاهها با امكاناتي ابتدائي فعاليت مي نمودند.بتدريج با رشد و توسعه ساخت چرم به شكل صنعتي شدن چرم سازي ها، مكانيزم كار و تركيب دروني كارگاهها از نظر فاضلاب كارخانه يا سيستم جمع آوري ضايعات ثابت مانده و در حل حاضر نيز تقريباً به همان وضعيت سابق ادامه دارد و امروزه اين آلودگي حاصل منجر به آلودگي رودخانه ها، حيوانان و محيط گرديده و بيماري هاي فراواني را به ارمغان مي آورد. در حال حاضر تكنولوژي تصفيه انواع پسآب كارخانه رشد نموده و روز بروز نيز به ميزان فن آوري در اين زمينه افزوده مي گردد و از اين طريق به پاك سازي محيط اطراف و اكوسيستم كمك مي شود و هرگاه سخن از ساخت كارخانه اي براي صنعت چرم به ميان مي آيد بلافاصله بحث تاسيسات تصفيه پسآب و آلوده كننده هاي مواد شيميائي نيز مطرح مي شود و فن آوري تصفيه مواد آلوده كننده از طريق اين كارخانجات از عمده موضوعات مطروحه در اين صنعت مي باشد. بطوري كه در آينده نزديك چرم بدون برچسب اكو (برچسب عدم استفاده از مواد آلوده كننده محيط زيست) در بازارهاي جهاني مشكل فروش خواهد داشت.
مراحل ساخت چرم: تنها تفاوت عمده بين روشهاي سنتي و روش جديد چرمسازي، كاربرد ماشين‌آلات پيشرفته در روش جديد مي باشد ولي از لحاظ بكارگيري مواد مورد استفاده و مراحل عمليات تفاوت عمده با يكديگر ندارند.حال براي آشنا شدن با اين حرفه مراحل ساخت چرم به روش سنتي توضيح داده مي شود. ۱- خيساندن- پوستهاي خشك را براي سه الي شش روز در آب مي خيسانند.۲- آهك زني و لش گيري- پوستهاي خيس خورده، نرم و به حالت طبيعي در آمده را به مدت چهار تا شش روز در آب آهك مي گذارند. سپس  موها، پشمها و مواد زايد را بوسيله كاردك از آن جدا مي سازند. 3- آرد جو كردن و تراش مجدد- در اين مرحله بمدت پانزده تا بيست روز پوست ها را در ظرفهاي مخصوص كه حاوي آرد جو مي باشند مي گذارند سپس توسط كاردك اضافات و لشهاي آن را مي تراشند (اين عمل به مدت سه الي چهار روز مجدداً تكرار مي شود). 4- نمك پاشيدن- پس از بعمل آوردن مجدد، پوست را نك زني مي كنند و به مدت سه الي چهار روز در اين حالت مي گذارند. 5- دباغي (مازوكاري) براي اين منظور پوستها را داخل چاله اي مخصوص گذارده و به آن مازو مي پاشند. چهار تا پنج روز پوست ها به همين حالت باقي مي مانند و هر روز آنها را لگد مال مي كنند تا مواد دباغي و گياهي به خوبي وارد پوست شوند.

عتیقه زیرخاکی گنج