گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 155 views
  • بدون نظر
چكيده
املا يكي از مواد درسي مهم در برنامه ي آموزش رسمي كشور بوده واز اركان مهم زبان آموزي در دوره ي ابتدايي است ،و مهمترين هدف آن آموزش صحيح نوشتاري كلمه ها وجمله هاست.از آموخته هاي املا فراگيران در سراسر زندگي در قالب ارتباط نوشتاري استفاده مي كنند. چنانچه ارتباط نوشتاري بين افراد با غلط املايي همراه باشد ارتباط زباني  بين آنها به خوبي بر قرار نخواهد شد
كليدواژه
آموزش ، يادگيري ، ابتدايي ، املا ، انشا ، دانش آموز
مقدمه
نظام نوشتاري فارسي به جهت ويژگي ها و خصوصيات خاص خود از جمله حروف مختلف در مقابل يك صدا،دندانه ،نقطه و اتصال و انفصال…. نيازمند توجه خاص براي آموزش نوشتن (املا) مي باشد.
املا نيز همانند درس هاي ديگر داراي دو بعد مي باشد:
الف- بعد آموزشي            
 ب-   بعد آزموني
بعد آموزشي املا در كلاس ها كمتر مورد توجه معلمان است وتاكيد عمده آنها بر آزمون املا است. اين مشكل از اين ناشي مي شود كه به  روش هاي آموزشي املا در كتاب هاي مراكز تربيت معلم به صورت گذرا اشاره شده است، ودر دوره هاي آموزشي معلمان نيز به آموزش املا توجه نشده است.
کلمه املا را-بنا به تداول معمول- ديکته ميگويند که لغتي است فرانسوي(ladictee)  ودر زبان انگليسي(thedictation )معادل آن است در زبان فارسي هنگامي سخن از املا ميرود،منظور درست نوشتن کلمات است وبر حسب قواعداملاودستور زبان فارسي واين همان است که هنوز هم به اصطلاح: خط وربط يا سواد فارسي يا عربي ناميده مي شود وملاک قضاوت افراد درباره سواد ومعلومات ادبي اشخاص مي گردد۰(شيوه آموزش املاي فارسي ونگارش ،احمد احمدي) 
اهميت املا:
 اگر خط وجود نمي داشت ، اسلاف ما نمي توانستند آثار تمدن خود را به اخلاف و فرزندان بسپارند ۰بي جهت نيست که گفته اند 🙁 دانش شکاري بود ارزنده که به دام خط در افتاد و پايدار بماند (العلم صيدوالکتابه قيد)اگر خط نبود دانش وتجربه هاي بشري به وادي فراموشي ميرفت وسر از ديار عدم به در مي آورد دانش بشر با نوک قلم بر سينه سنگ سخت و سفال وچوب وپوست برخي حيوانات وسرانجام کاغذ ،به صورت نشانه هايي که مجموع انها را خط مي ناميم از گزند فراموشي در امان مانده است. ما اگر اکنون خبري از اسلاف چند هزار سال قبل خود داريم بر اثر همين پديده ارزشمند يعني خط است.باري،هر اندازه خط صحيح تر و کامل تر و دقيق تر باشد بهتر مي تواند بار معاني را به دوش بکشد و به سر منزل مقصود برساند 
معاني کامل و دقيق را نمي توان به خطي ناقص و املايي نادرست به خواننده القا کرد.اهميت خط و املا در اين است که بايد بار معاني را به امانت به وي سپرد تا به مقصد برساند و چيزي نه برا آن بيفزايد و نه از آن بکاهد.(شيوه آموزش املاي فارسي و نگارش/احمد احمدي)  
لزوم املا: 
لزوم دانشتن املا از چند جهت است 
۱٫براي القاي مفاهيم يا موضوعي بر ديگران و اداي منظور به املا نيازمنديم.زيرا کلمات نادرست نمي توانند معاني را به خوبي ادا کنند. 
۲٫ براي يادداشت کردن تقريرات معلم در کلاس درس و بخصوص در سالهلي بالاتر  و دبيرستان ها و دانشکده،دانشجويان احتياج دارند مطالب استاد را دقيق و صحيح بنويسند 
۳٫ بيشتر مشاغلي که افراد تحصيل کرده دارند به صحيح ودقيق نوشتن احتياج 
دارند.مانند:منشيگري،خبرنگاري،معلمي .و نويسندگي … 
۴٫لازمه درست نوشتن مطالب توجه همه جانبه به مطالب مقدم وموخر جمله و معني آن است.بنابراين فراگيران کم کم در درس املا به تمرکز قواي دماغي عادت مي کنند. 
۵٫القاي معاني،به خصوص معاني اخلاقي در املا به سادگي امکان پذير است. ۶٫ درس املا به دروس ديگر مانند:قرائت،انشاو دروس اجتماعي و ديني کمک مي کند.وقتي فراگيران تلفظ درست لغات را از معلم شنيدند و آن را به خاطر سپردند،در دروس ديگر مي توانند از اين اطلاعات بهره گيري کنند. 
۷٫ درست شنيدن و ديدن و نوشتن مطالب به پرورش حس بينايي و شنوايي کودکان کمک مي کند و بخصوص هماهنگي دقيقي که بايد بين چشم و گوش و دست در موقع نوشتن ديکته برقرار باشد بعد ها بصورت مهارت و عادت مفيدي در مي آيد. 
۸٫ نوشتن و نوشته هر فرد مانند گفتار و کردار او نماينده شخصيت اوست. 
چند اصل کلي در تعليم درس املا: 
–         هدف از تدريس املا آن است که دانش آموزان در درجه اول با درست نوشتن لغات و مطالبي آشنا شوند که در زندگي روزمره مورد نيازشان است يا در آينده بدان نيازمند خواهند شد. 


عتیقه زیرخاکی گنج