گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر

با سلام ، این سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی توسط آقای مسعود محمدیان کرویه  و زیر نظر استاد راهنما و استاد مسئول جناب آقای دکتر علی نوری بروجردی و استاد مدیر گروه جناب آقای دکتر منوچهر راد  در اسفند  86 برگزار شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در شش فصل ( اول : کلیات ، دوم : انتقال حرارت در میکروکانال های گرماگیر مستطیلی تحت حالت دیواره شار ثابت ، سوم : به دست آوردن توزيع د ما و عدد ناسلت در ميكرو كانا ل هاي مستطيلي در تمام حالات تركيب ديوار ه هاي شار گرمايي ثابت و آدياباتيك ، چهارم : به دست آوردن توزيع دما و عدد ناسلت در ميكرو كانا لهاي مستطيلي با تمام
حالات تركيب ديوار ههاي آدياباتيك و دما ثابت ،
پنجم : تقريب ميانگين براي ميكرو كانا ل هاي گرماگيركه تحت تأثير ديوارة دما ثابت قرار گرفته است ، ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

قسمتی از نتیجه : در ادامه ترکيبي از ديواره هاي عايق و دما ثابت مورد بررسي قرار گرفت که مشخص گرديد بيشترين
انتقال حرارت در حالتي که دو ديواره بزرگ آن دما ثابت و دو ديواره کوچک آدياباتيک باشند به دست
مي آيد. همچنين اثرات کاهش ترقيق بر روي انتقال گرما محاسبه و مورد بررسي قرار گرفت. در اين بخش نيز مشخص گرديد انتقال گرما براي هشت حالت گرمايي با تغيير نسبت ارتفاع به عرض ممکن است افزايش، کاهش يا تغيير جزئي داشته باشد. به ويژه اين که انتقال گرما با افزايش نسبت ارتفاع به عرض براي حالت هاي گرمايي     3L . 2L ,1L  و ۴  و ۲C  کاهش يافته و براي حالت هاي گرمايي ۱S , 2S , 3S  افزايش مي يابد. نرخ تغيير انتقال حرارت براي حالت هاي گرمايي  4  و ۲C  در حالتهاي نسبت ارتفاع به عرض بالا خيلي کم است و مي توان از تغييرات آن صرف نظر نمود.


عتیقه زیرخاکی گنج