گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر
بررسي چگونگي تأثير تقسيم سود براساس سود تعديل شده مطابق تغييرات سطح عمومي قيمت ها بر وضعيت نقدينگي شرك ها هدف این پایان نامه می باشد در حدود ۱۷۲ صفحه می باشد. با بررسي ها و تحقيق ات انجام شده در زمينه علوم مختلف مثل مديريت، اقتصاد، روابط انساني و مخصوصاً حسابداري پس از جنگ جهاني دوم روشن گرديد با توجه به پيشرفت هاي عمده در زمينه هاي مختلف، مديريت جديد نياز به تكنيك هاي كمي و مدلهاي حسابداري جديد جهت اتخاذ تصميمات مناسب اقتصادي را مي طلبد.
استفاده از پول ب عنوان واحد اندازه گيري با فرض ثابت بودن ارزش آن صورت مي گرفت در حالي كه معيار پول در طول زمان متغير است و لزوم تجديد نظر در اصل واحد پول به عنوان واحد اندازه گيري در حسابداري به دنبال تغيير قيمت ها مطرح مي گرديد. چرا كه اين امر با توجه به تغييرات عمده قيمت موجب واهي نشان دادن صورت هاي مالي و غير واقعي شدن اين صورت ها مي شود. تورم بيش از هر عامل ديگري در زير سوال رفتن مدلهاي حسابداري موثر است . تورم امروزه در تمام كشورهاي جهان مشهود است اما با نرخهايي متفاوت كه در ايران اين نرخ ۲ رقم ي بوده و طي دهه هاي اخير موجب كاهش قدرت خريد تزلزل اندازه گيري هاي حسابداري شده است.
تلاش براي حذف محدوديت هاي ناشي از تورم منجر به ارائه پيشنهاداتي جهت اصلاح روشهاي اندازه گيري و مدلهاي گزارشگري شده است . اما اصلاحات در چه زمينه هايي بوده و تأثير آن بر وجو ه يا نقدينگي و تصميمات مديران به چه شكل است؟ سود اعلامي توسط شركت ها بدون در نظر گرفتن تغيير قيمت ها يا بر اساس بهاي تمام شده تاريخي در زمان تقسيم سود مشكل آفرين است . بدين صورت كه شركت هايي كه تقسيم سود مي كنند سود واقعي را تقسيم نمي نمايند. در واقع قسمتي از سرمايه را تقسيم مي كنند.

عتیقه زیرخاکی گنج