گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای محمدحسین صباغی فیروز آبادی و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر هومن حاجی کندی  در تاریخ ۲۹ / ۸ / ۸۵ برگزار شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در پنج فصل ( اول : انواع دریچه ، دوم : کاویتاسیون ، سوم : کاویتاسیون در دریچه ها ، چهارم : مدل فیزیکی و ریاضی ، پنجم : بحث و  نتیجه گیری ) تنظیم شده است.

قسمتی از چکیده

در این تحقیقتلاش شده است تا با بررسی نتایج و روابط حاصل از یک مدل فیزیکی ، رابطه مناسب جهت پیش بینی فشار در محدوده دریچه ها ارائه شود . مدل فیزیکی بر اساس مدل دریچه ها و تونل های پروژه دشت عباس ساخته شده سپس با استفاده از مقادیر اندازه گیری شده از مدل ، مقادیر مجهول در مدل ریاضی تعیین و روابط نهایی ارائه گردد ، ودر نهایت نتایج حاصل با مدل های دیگر تست شده است .


عتیقه زیرخاکی گنج