گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر

در عصر حاضر زن در جامعه نقش قابل توجهي دارد و اغراق نگفته ايم اگر به گوئيم بخشهايي از جامعه در دست زنان شاغل است وجامعه بروي آنها حساب مي كند زن در عصر حاضر در خانواده و هم در جامعه نقش مهمي را ايفا مي كند ، از جمله تربيت فرزندان ‌آگاه و عالم، فراهم كردن محيط آرام و ايجاد آرامش در خانواده و فعاليت در امور اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي و سياسي موجب شده است كه باري از جامعه را بدوش بكشند و پا به پاي مردان در پيشبرد اهداف جامعه نقش مهمي داشته باشند حتي زنان در بخشهايي مشغول فعاليتهايي هستند كه مردان نمي توانند جايگزين آنها شوند در عين حال شرايط اجتماعي فرهنگي جامعه در خيلي از موارد پويايي متناسب با آنرا نداشته است. اشتغال زنان از سوئي با مسائل جاد و برخي از موارد مواجه گرديده و از سوي ديگر اختلاف عقيده را در ميان گروه هاي مختلف مردم موجب شده است. (ساروخاني، باقر، ۱۳۷۰ص ۱۶۷)

هر چه نقش زنان در فعاليت هاي اجتماعي بيشتر مي شود، و هرچه از تفاوتهاي زنان و مردان در به عهده گرفتن مقامها و مسئوليتهاي گوناگون كاسته مي شود، زنان بيشتري به مناصب مديريتي در سازمانها و نهادهاي مختلف دست مي يابند و همراه با آن با دشواريها و مسائل پيچيده مديريت مواجه مي شوند كه متاسفانه هنوز اين گونه دشواريها براي مديران زن به قوت دو چندان خود نمايي مي‌كند . (مريلين . نينگ ۱۳۷۶)

جامعه امروز، اجتماع تبادل اطلاعات است و آنچه رشد همه جانبه را در جامعه تسريع مي كند، سرعت بخشيدن به اين تبادل است .

دانلود فایل پايان نامه بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار

 • بازدید : 147 views
 • بدون نظر
امروزه بحث سنسور به اهميت مفاهيمي از قبيل ميكروپرسسور (پردارزش گر)، انواع مختلف حافظه وساير عناصر الكترونيكي رسيده است، با اين وجود سنسور هنوز هم فاقد يك تعريف دقيق است همچنانكه كلمات الكترونيكي از قبيل پروب، بعدسنج، پيك آپ يا ترنسديوسر هنوز هم معاني لغوي ندارند. جدا از اين‌ها كلمه سنسور خود ريشه بعضي كلمات هم خانواده نظير المان سنسور، سيستم سنسور، سنسور باهوش و تكنولوژي سنسور شده است كلمه سنسور يك عبارت تخصصي است كه از كلمه لاتين Sensorium، به معني توانايي حس كرد، يا Sensus به معني حس برگرفته شده است.
يك سنسور هم كميت فيزيكي معين را كه بايد اندازه‌گيري شود به شكل يك كميت الكتريكي تبديل مي‌كند، كه مي‌تواند پردازش شود يا به صورت الكترونيكي انتقال داده شود. مثلاً يك سنسور رنگ مي‌تواند تغيير در شدت نور را به يك پروسه تبديل نوري الكتروني به صورت يك سيگنال الكتريكي تبديل كند.

. بنابراين سنسور را مي‌توان به عنوان يك زير گروه از تفكيك كننده‌ها كه وظيفه‌ي آن گرفتن علائم ونشانه‌ها از محيط فيزيكي و فرستادن آن به واحد پردازش به صورت علائم الكتريكي است تعريف كرد. البته سنسوري مبدلي نيز ساخته شده‌اند كه خود به صورت IC  مي‌باشند و به عنوان مثال (سنسورهاي پيزوالكترونيكي، سنسورهاي نوري).

 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر

ارزشيبابي كاركنان يكي از موثرترين ابزارهاي ارتقاء كار آمدي- توانمندي و بهسازي نيروي انساني است به كمك اطلاعاتي كه از طريق ارزشيابي دقيق عملكرد نيروي انساني بدست مي‌ آيد. برنامه ريزي شغلي- تصميمات اداري- تشويقات و تنبيهات از مباني موثق و قابل دفاع برخوردار مي‌ شوند و در نتيجه ضابطه شايستگي در وضعيت خدمتي و سرنوشت اداري كاركنان بكار گرفته شده مناسبات منطقي وعادلانه در سازمانها حاكم خواهد شد. حاكميت ضابطه شايستگي وايجاد فضاي فوق العاده كاركنان در اجراي اثر بخشي وظايف شغلي و نيل به اهداف سازماني مي‌ گردد مجموعه اين فعاليتها كار آيي و بهره وري سازمانهنا را افزايش داده موفقيت و پيشرفت آنها را تسهيل مي‌ كند آيا نظام ارزيابي عملكرد در شركت مورد تحقيق توانسته به اهداف خود كه همان كارآيي كاركنان و تحقيق اهداف سازماني است به طور كامل دستيابي پيدا كند لذا سعي كرديم تا نظام ارزيابي عملكرد كاركنان را كه تاثير مهمي در تحقيق اهداف اين شركت دارد را به صورت اجمالي بررسي تا نسبت به دلايل كار آيي اين نظام ارزيابي شناخت پيدا كنيم و براي رسيدن به اين شناخت پاسخ به سوالات ذيل اهميت فراواني دارد.

دانلودفایل پایان نامه بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت الكتريك خودرو شرق

 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -طراحی فرآیند/بررسی امکان جایگزینی ترکیبات آمین بجای DEA درفرآیندشیرین سازی گازها 
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎﺯ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﻓﻊ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻴﻬﺎﻱ ﻓﺎﺯ ﺑﺨﺎﺭ ﺍﺯ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ                        . ﻣﺮﺍﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ                     . ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﮔﺎﺯﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ                     ﺑﻪ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻩ ﻭ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ      .              ﺑﻌﻠﺖ ﺧﻮﺭﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﮔﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺩﺭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎﺯ، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻭ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ                      . ﺩﺭ ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎﺯ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳ ﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺯﻳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ:  •  (Absorption) ﺟﺬﺏ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ •  (Adsorption) ﺟﺬﺏ ﺳﻄﺤﻲ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﺪ •  (Membrane) ﻧﻔﻮﺫ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺸﺎ ﺩﻳﮕﺮ • (Chemical  conversion) ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ (Condensation) ﻣﻴﻌﺎﻥ • ۱-۱-۱  ( :(absorption) ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺟﺬﺏ ﻋﻤﻞ ﺟﺬﺏ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘ                       ﺎﻝ ﺟﺰﻳﻲ ﺍﺯ ﻓﺎﺯ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﺎﺯ ﻣﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺍﺳﺖ     . ﻋﻤﻞ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻋﻤﻞ ﺟﺬﺏ ﺍﺳﺖ .ﺷﻮﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﻚ ﺟﺰ ﺍﺯ ﻓﺎﺯ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻳﻜﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ﮔﺎﺯ ﺣﻞ . ۱-۱-۲  ( :(adsorption) ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺟﺬﺏ ﺳﻄﺤﻲ                  ﺟﺬﺏ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻮﻋﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺎﺯ     ﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﺧﻠﻞ ﺭﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ       .              Absorbente ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻭ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﺧﻠﻞ ﺭﻳﺰ ﺭﺍ ﺟﺎﺫﺏ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ                        . ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺟﺬﺏ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺬﺏ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﻧﮕﻪ ﻣﻴﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ
 2
ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ﮔﺎﺯ ﺑ                       ﺎ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﺪ               .   ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﺬﺏ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺯﺩﺍﻳﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ۱-۱-۳  ( :(membrane  permeation) ﻧﻔﻮﺫ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺸﺎ                  ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻧﺴﺒﺘ

 • بازدید : 80 views
 • بدون نظر

فراغت پديده اي است اجتماعي و فرهنگي و مي توان گفت از آن هنگام كه جامعه و فرهنگي به وجود آمده اين پديده نيز در زندگي مردمان به صورتي مورد يافته ، مطرح گرديده است . در گذشته اين اوقات به صورت كار وبازي تواما انجام مي پذيرفته كه بيشتر به خاطر مذهب و اعمال آن اين زمان را مي گذرانيدند ولي در طول تاريخ و تحولات جوامع ، به تدريج كار و بازي از همديگر جدا شدند و اهميتي كه بشر براي اوقات فراغت خود قائل شد انواع هنرها و بازيها و . . . بسط و توسعه باور نكردني پيدا كردند .

در كتاب مقدمه اي بر جامعه شناسي ايران ، شاپور راسخ خطاب به اوقات فراغت آن را چنين تعريف مي كند :

(( فراغت به اوقاتي اطلاق مي شود كه در ان آدمي نه تنها از تعهدات شغلي و اقتصادي بلكه از تكاليف شخصي و خانوادگي و اجتماعي آسوده باشد و آن را به طيب خاطر به امور صرف كند ، چون تفريح ، بازي ، ورزش و كارهاي ذوقي و تفنني فرهنگي ، مصرف دارد . ))

بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت

 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر

بازي كه به معني تلاش و فعاليت لذت بخش و خوشايند و تفريح است براي رشد همه جانبه كودك ضرورت تام دارد. كودك از طريق بازي احساسات و روياهاي خود را بروز مي­دهد. استعدادهايش راشكوفا مي­سازد، كنترل به موقع اعمال و حركات را مي­آموزد، بر تجاربش مي­افزايد، دنياي درون و اسرار و مشكلاتش را بارز مي­سازد و انرژي ذخيره شده خويش راهر جهت مطلوب به مصرف مي­رساند. كودك از طريق بازيها، مشكلات و همكاري و رعايت حقوق ديگران و قوانين اجتماعي را ياد مي­گيرند. (شفيع آبادي، ۱۳۷۲ ) .

كودكان خردسال نمي­توانند افكار و عقايد و احساسات خود را به وضوح ازطريق كلمات و گفتار بيان كنند. بازي بخش عمده­اي از زندگي كودك پيش دبستاني را تشكيل مي­دهد و باعث رشد شخصيت او مي­گردد. موجبات شادي و لذت و انبساط خاطر كودك را فراهم مي­كند. همكاري و نوع دوستي و اطلاعات و قوانين را به كودك ياد مي­دهد، دامنه تجسم و قصور او را مي­گستراند و كودك را به مشاغل گوناگون آشنا مي­سازد. (قاضي، ۱۳۷۰ ) .

دانلود فایل پايان نامه بررسي تأثير بازي گروهي و باقاعده مدارس آمادگي مناطق ۷ و ۸ شهر تهران بر اساس تست رشد اجتماعي وايلند

 • بازدید : 115 views
 • بدون نظر

بطور كلي مهاجرت بعنوان تغيير مكان دائمي يا موقت تلقي مي شود . هيچ محدوديتي به ساخت حركت با اختياري و اجباري بودن ماهيت اين عمل و هيچگونه تفاوتي بين مهاجرت داخلي و خارجي وجود ندارد . بنابراين حركت از يك آپارتمان به آپارتمان ديگر نيز در شمار مهاجرت، همانند حركت از يك شهر در يك كشور به شهري در كشور ديگري محسوب مي شود . اگرچه بديهي است شروع ونتايج چنين حركاتي بطور گسترده با يكديگر تفاوت دارند ، با اين وجود اين تعريف تمامي انواع حركات ساختي را در بر نميگيرد . براي نمونه تحركات چادرنشينان و كارگران مهاجر ، براي كساني كه محل اقامت دائمي ندارند و دائماً تغيير مكان مي دهند ( كساني كه تابستان به كوهستان مي روند ) استثناء شده اند در هر صورت خواه حركات ، مسافتي كوتاه و خواه بلند ، آسان يا سخت باشد ، هر عمل مهاجرتي مستلزم يك مبداء۱  يك مقصد ۲ و مجموعه اي از عوامل بازدارنده ۳ مي‌باشد۴   .

از ميان عواملي كه در تصميم به انجام مهاجرت و فرآيند آن موثر هستند ما در بحث بررسي پيامدها يا عوارض مهاجرت خارجي ، به چهار عامل موثر در عمل مهاجرت يعني ۱- عوامل موجود در حوزه ي مبداء  2- حوزه مقصد           3- عوامل بازدارنده                4- عوامل شخصي را مدنظر قرار داده ايم .


۱ –Origin

۲ Destination

۳ –Set of intervening obstacles

 

دانلود فایل پايان نامه بررسي عوارض مختلف ناشي از مهاجرتهاي  بين المللي و تاثير آن درجامعه مقصد و خود مهاجرين

 • بازدید : 111 views
 • بدون نظر

از نظر برخي از انديشمندان علوم اجتماعي و اقتصادي در قرن حاضر انسان محور توسعه است و روند پرشتاب توسعه زمان را در تسخير خود دارد و انفجار اطلاعات و تخصصي شدن بيش از پيش وظائف در ابعادي وسيع و پيچيده از ويژگي هاي متمايز جوامع امروزي است و آموزش ابزاري براي مهيا ساختن انسان به منظور هدايت و كنترل فرايند توسعه و امور جامعه‌اي است كه در آن زندگي مي‌كند . در واقع آموزش ، عنصر اساسي توسعه منابع انساني است و توسعه منابع انساني توسعه همه جانبه فرد در زندگي شغلي ، زندگي اجتماعي ، زندگي خصوصي و مسائل فرهنگي است كه از طريق انتقال اطلاعات ، ايجاد نگرش‌ها و پرورش مهارتها و تغيرات مفهومي حاصل مي‌شود . با اين رويكرد مي‌توان گفت كه توسعه منابع انساني مبناي افزايش بهره‌وري ، اثربخشي و كارآئي و رضايت فردي است . و افزايش بهره‌وري در سازمانها در گرو توليد منابع انساني و توسعه منابع انساني غالباً در گرو آموزش كاركنان است[۱] .

آموزش عمدتاً با دو مفهوم اساسي يادگيري و تغيير رفتار همراه است و سازمانها در تلاشند تا با ايجاد تجارب و مهارتها زمينه لازم را براي انجام اثربخش وظائف شغلي كاركنان فر اهم سازند . توجه به آموزش بر اين فرضيه مبتني است كه سازمان زماني مي‌تواند توسعه و بهبود يابد كه كاركنان آن به طور نظام‌يافته و مداوم با فناوري نوين شغلي آشنا شوند و در جهت بهسازي و رشد و توسعه خويش گام بردارند و روش روبه رو شدن با تغيير و ايفاي نقش در آن را بياموزند . از طريق آموزش نه تنها مي‌توان كاركنان را با فنون كار فردي و گروهي آشنا ساخت بلكه مي‌توان در طرز تفكر ، نگرش و چشم‌اندازافراد نيز رسوخ كرد و تغييري متناسب با رشد و توسعه فردي و سازماني در آنان پديد آورد[۲] .


۱- ابطحي ، سيد حسن ، ۱۳۷۷ ، ص ۸

۱- ادوارد ساليسي ، ۱۳۸۰ ، ص ۵

دانلود فایل پايان نامه بررسي ميزان تاثير آموزش هاي دوره كارداني و كارشناسي دانشگاه علوم انتظامي در ايجاد مهارتها و تخصص  هاي شغلي افسران فارغ التحصيل  

 • بازدید : 120 views
 • بدون نظر

تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهند كه فشار عصبي امري اجتناب ناپذير مي‌باشد و هر فردي در هر زماني ممكن است با فشارهاي عصبي روبرو شود. حتي در عصر شكار نيز هنگامي كه انسانها به شكار مي‌رفتند و در معرض تهديدات حيوانات وحشي قرار مي‌گرفته‌اند دچار فشارهاي عصبي رواني شديد مي‌رفتند و در معرض تهديدات حيوانات وحشي قرار مي‌گرفته‌اند دچار فشارهاي عصبي رواني شديد مي‌شدند. اگر چه آن نوع تهديدات قديمي و عوامل ايجادكننده فشار عصبي در قديم اكنون ديگر وجود ندارند ولي تهديدهاي ديگري كه به مراتب اثرات بيشتري از آنها دارند اكنون جاي آنها را گرفته‌اند. بيكاري و اخراج از كار، درگيري با همكاران در محيط كار و كار زياد و غيره از جمله اين عوامل مي‌باشند.

اساساً منطق و فلسفه زندگي خود ايجادكننده فشار عصبي مي‌باشد و بيشتر افراد در وضعيتهاي زندگي و شغلي ايجادكننده فشار عصبي قرار دارند. عواملي همچون حوادث رانندگي انتصاب در پستهاي جديد، قرارهاي تلفني مهم و ملاقاتهاي مهم تماماً از عواملي هستند كه ممكن است ايجاد كننده فشار عصبي باشند.[۱]

با توجه به مطالب فوق اگر بتوان طرقي را ارائه نمود كه ميزان فشارهاي عصبي را در حد متعادلي نگهداشت اين امر يقيناَ عملكرد و كارآيي مديران را در سازمان بهبود خواهد بخشيد.


[۱] – Stephen Robbins,”Organizational behavior”, Fifth Edition, Mc Graw Hill Book Co,1991,P:601

دانلود فایل پايان نامه رشته روانشناسی /بررسي عوامل موجه فشارهاي عصبي و نقش فشارهاي عصبي  در كارآيي مديران 

 • بازدید : 88 views
 • بدون نظر

گرایش به انواع موادمخدر که عادت آن به صورت اعتیاد[۱] درمی­آید و دارای انواع گوناگونی می­باشد که اثرات آنها بر خانواده، اجتماع و اقتصاد یک جامعه و در سطح کلان یک کشور بسیار عمیق است.

اعتیاد یکی از پیچیده­ترین آسیب­های اجتماعی است که درمان و نوع برخورد در آن بسیار دشوار است، مسائل فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در درمان و روشهای پیشگیری آن بسیار اثرگذار است که باید مورد بررسی همه­جانبه قرار گیرد.

موضوع این تحقیق علل اعتیادزدگی معتادین در حال ترک در کمپ­های تهران می­باشد که دارای اهداف کلی علل گرایش افراد به اعتیاد، و علل اعتیادزدگی معتادین، به منظور پیگیری و افزایش عوامل دلزدگی از مواد و کاهش گرایش به موادمخدر می­باشد.

و اهداف جزئی آن که شامل بررسی و شناخت عوامل فردی، عوامل خانوادگی، عوامل اقتصادی، و عوامل اجتماعی می­باشد.

همانطور که در بالا اشاره شد جامعه آماری این تحقیق معتادین در حال ترک در کمپهای تهران می­باشد که در این تحقیق تمام جامعه آماری ما مذکر می­باشند.

تعداد نمونه­گیری که مورد تحلیل قرار گرفته­اند ۲۵ نفر می­باشد که از روش پیمایشی و پرسشنامه استفاده شده است.


۱٫ Addiction

دانلود فایل پايان نامه بررسی و شناخت علل اعتیادزدگی معتادین در حال ترک در کمپ های تهران 

 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر

امروزه صنعت توريسم در دنيا يكي از منابع مهم درآمدزايي و در عين حال از جمله پارامترهاي مؤثر در تبادلات فرهنگي بين كشورها مي باشد. در اين ميان كشور ايران با يك قدمت تاريخي چندين هزارساله و وجود جاذبه هاي سياحتي و زيارتي از جمله مراكز مهم توريستي جهان مي باشد. در اين راستا استان آذربايجان شرقي داراي جاذبه هاي طبيعي، تاريخ، فرهنگي و هنري مي باشد كه شامل: كوهها، دشتها، درياچه ها، قلعه ها، بناهاي قديمي و مذهبي همراه با شبكه ارتباطي شوسه، راه آهن و هوائي اهميت توريستي اين استان را نشان مي دهد. و در اين ميان منطقه كليبر داراي جاذبه های  مطلوب و كم نظير در جهت جذب جهانگردان مي باشد كه تا به حال با اين همه استعداد و پتانسيل در اين زمينه مورد بي توجهي قرار گرفته است و به صورت يك ضرورت براي تحقيق مي باشد.

ورود جهانگردان به منطقه كليبر مي تواند منافع زيادي در برداشته باشد. و منطقه را متحول سازد. چه از بعد اقتصادي و چه از بعد فرهنگي و اجتماعي، از لحاظ بعد اقتصادي باعث افزايش درآمدهاي ارزي، افزايش تحرك در صنعت جهانگردي و ايجاد زمينه هاي اشتغال،گسترش مبادلات با خارج از كشور كمك به گسترش بخشهاي اقتصادي وابسته به جهانگردي تسريع در روند عمراني شهر خواهد شد. از لحاظ بعد فرهنگي باعث تسريع در تعالي فرهنگي شهر، معرفي فرهنگ و تمدن و جلوه هاي طبيعي منطقه و استان حفظ ميراث فرهنگي و تاريخي شهرستان نقش به سزائي دارد. از لحاظ بعد اجتماعي باعث توسعه متعادل اجتماعي شهر، در هم شكستن فاصله هاي اجتماعي، رفاه فراگير و همه جانبه در شهر، بهسازي سلامت رواني شهر، و با توجه به ارتباطات سريع اجتماعي و جغرافيايي ضمن افزايش آگاهي هاي ملي در مورد نحوه زندگي، باورها، آداب و رسوم و سنتهاي اقوام مختلف بستر مناسبي براي تحكيم و پيوند هر چه بيشتر مردم و همبستگي بيش از پيش ملي را فراهم مي كند.

دانلود فایل پايان نامه بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر  


عتیقه زیرخاکی گنج