گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

برشكاري قوسي پلاسما (PAC) براي برش هر نوع فلزي استفاده مي شود ، برشكاري قوس پلاسما غالباً براي برشكاري فولاد كربني ، آلومينيوم و فولادهاي ضد زنگ بكار مي رود ، اين فلزات از پر مصرف ترين و متداول ترين فلزاتي هستند كه در كارگاه جوشكاري استفاده مي شوند علاوه بر اين فرايند جوشكاري استفاده مي شوند علاوه بر اين فرايند PAC بر روي هر فلز هادي مانند مس برنج ، و برنز ، نيكل و آلياژهاي آن فلز ، زيركونيم بنحو دقيقي موثر واقع مي گردد ، و حتي برشكاري PAC ،براي برش اورانيم نيز بكار مي رود 
دلايل استفاده از PAC
فرايند برشكاري PAC براي برش ورقهاي روي هم انباشته ، پخ زدن ورق ، برشكاري شكل گيري (الگو بري) و سوراخ كاري استفاده مي شود . در حقيقت مشاهده خواهيد كرد كه برشكاري هاي PAC نسبت به شعله اكسي سوخت با ورود حرارت كمتري (با توجه به اينكه پلاسما بسيار داغ تر است ) انجام خواهد گرفت ،چون مشعل پلاسما تا اندازه اي سريع تر از شعله اكسي استيلن كار مي كند وسوختي يا اكسيد شدگي در مسير برشكاري و داخل فلز بوجود نمي آيد ولي عوض ذوب خواهد شد و بعضي مواقع ، فلز داخل شكاف به طور يكنواخت تبخير مي گردد . نتيجتاً مسايل به طور و مشكلات كاري همراه با تغيير شكل و پيچيدگي فلز اصلي وجود دارد . غالباً مشعل هاي PAC در برشكاري شكلي (الگوبري) و در ماشين هاي شيار زني و در آوردن شيارهاي چهار گوش با سرعت زياد بكار مي رود . برشكاري قطعات نسبتاً كوچك به علت وجود جريان برق و OCV زياد كمي پيچيده و قابل بحث مي باشد . سطح صداي جريان شديد گاز پلاسما با سرعت زياد بسيار است و در حين عمل ، بر اثر سوختن و تبخير ذرات فلزي ، مقدار كمي دوده فلزي توليد مي گردد .
صدا و دودهاي حاصل از مشعل دستي با اشكال زياد كنترل مي شود ولي كنترل صدا و دودهاي حاصل از مشعل اتوماتيكي كه بر روي ماشين برشكاري شعله اي مناسب نصب گرديده هيچ مشكلي ندارد .چرا كه دودها و حرارت و صداي حاصل از مشعل پلاسما كه بر روي ماشين برشكاري بزرگ نصب گرديده با گذاشتن ورق  برشكاري بر رويميز پر از آب به راحتي قابل كنترل هستند چون آب درست به ته ورق تماس پيدا مي كند . باعث مي شود دودها و سرباره همانطور كه از ته شكاف بيرون آيد ،/ در همان جا غوطه ور گردد و صداي جريان شديد پلاسما كه در نازل (گلكي)مشعل بوجود آمده با آب خفه شود .
در صورت لزوم مي توانيد از لباسهاي مقاوم صنعتي همانند خفه كن هاي گوش استفاده نمائيد . 
سرعت هاي برشكاري 
با استفاده از ماشين برشكاري مناسب (ماشيني كه براي فرايند پلاسما ،‌سرعت هاي زياد بدون اتلاف وقت برش و تلرانس بوجود مي آورد) مي توان فلزاتي كه با استفاده از مشعل اكسي سوخت نياز به سرعت هاي ۲۵ IN.MIN تا ۲۰ دارند با سرعت هاي ۱۵۰ IN. min تا ۱۰۰ برش داد . برشكاري تعدادي از فلزات نازك از سرعت هاي تا حدود ۳۰۰ in/min استفاده مي گردد . براي كارگر برشكاري دستي امكان ادامه برشكري با مشعل برشكاري پلاسما با سرعت موثر وجود نخواهد داشت .
چنانچه ضخامت فلز در حدود ۳in و از جنس ورق فولاد كربني باشد چنين فلزي با فرايند اكسي استيلن سريعتر از فرايند PAC بريده مي شود ،به هر حال در برشكاري فلزات با ضخامت زير ۱in PAC تا پنچ برابر سريعتر از فرايند برشكاري اكسي استيلن موثر مي باشد . تصيميم گيري درباره استفاده از PAC براي فولادهاي كربني كه        مي توان با اكسي استيلن بريد ، بر اساس سودمندي با كارآئي PAC در مقابل هزينه بالاي تجهيزات انجام مي گيرد .
بكار گيري سرعت زياد در مقابل هزينه بالاي تجهيزات بگونه اي است كه اغلب تجهيزات PAC كه بر اساس ماشين هاي برشكاري شعله اي با سرعت زياد طراحي گرديده براي مقادير زيادي از برشكاري شكلي بكار مي رود . سرعت و سودمندي تجهيزات به سازنده كمك مي كند كه در اين زمينه سرمايه گذاري زيادي بنمايد . در زمان استفاده از PAC مي توران تجهيزاتي بر روي ماشين برشكاري هماره با مشعل هاي اكسي سوخت ، نصب كرد و به سازنده قطعات حجيم اجازه داد كه متناسب با برش ورقهاي آهني يا غيرآهني مواد ضخيم يا نازك از اكسي سوخت به پلاسما يا پلاسما به سوخت استفاده نمايد .
مزاياي اقتصادي و صرفه جوئي PAC نشان خواهد داد كه اغلب برشهاي طويل و مداوم بر روي تعداد زيادي از قطعات كار اجرا گردد . اين نوع برشكاري حجيم غالباً در محوطه هاي كشتي سازي ، كارخانجات مخزن سازي ،كارگاههاي ساخت پل هاي فولادي و مركز تهيه فولاد مشاهده گرديده است .
تجهيزات قوسي پلاسما 
در اين مورد استفاده از ميله لخت لازم و ضروري است و PAC نيازمند برشكاري است كه مثل مشعل جوشكاري پلاسما كار كند و علاوه بر اين  به منبع برق رساني مناسب و آبرساني تميزي نياز دارد .
مشعل پلاسما 
مشعل PAC قبل از انبر الكترودي است كه نوك الكترود د رداخل و مركز سوراخ نازل پلاسماي متمركز آن قرار مي گيرد . الكترود ونازل با آب خنك مي شوند و گاز پلاسما از طريق مدخل مشعل به اطراف الكترود تزريق گرديده و از طريق سوراخ مختلف براي هر مدل مشعل قابل استفاده هستند .قطر سوراخ به جريان برشكاري بستگي دارد . هر چه قطر سوراخ بزرگتر باشد ،جريان زيادتري نيازدارد . طرح نازل به كاربرد نوع مشعل PAC و فلز برش بستگي دارد . 
براي PAC از هر دو نازل تك دريچه و چند دريچه اي مي توان استفاده كرد . نازل هاي چند دريچه اي ، دريچه هايي براي ورود گاز محافظ كمكي به اطراف سوراخ گاز پلاسماي اصلي دارند . 
تمام  گاز يونيزه از طريق سوراخ اصلي با همان سرعت جريان گاز پلاسما در هر واحد سطح عبور مي كند . سرعت گاز پلاسما باندازه اي زياد است كه بيش از حد معمولي بوده و اين دليلي براي كاربرد بسيار زياد فرايند پلاسما خواهد بود . نازل هاي چند دريچه اي نسبت به نازل هاي تك دريچه اي با حركت در سرعت هاي مساوي برش هايي با كيفيت برش همانند فرايند اكسي استيلن با افزايش سرعت حركت كاهش مي يابد .
كنترل كننده هاي برشكاري پلاسما 
پايه و اساس كنترل PAC شامل والوهاي سولونوئيد ميعني بوده كه آب سرد كننده و گازهاي حفاظتي را به جريان مي اندازد يا متوقف مي كند . دستگاه برشكاري قوسي پلاسما براي مصرف انواع گازهاي مختلف محافظتي و برشكاري ، فلومترهائي دارد و چنانچه جريان آب سرد كننده از حد ايمني افت پيدا كرد ، سوئيچ جريان آب براي توقف عمليات وارد عمل مي گردد . كنترل كننده هاي PAC اتوماتيك با توان بالا همچنين شامل ويژگيهاي برنامه ريزي خواهد بود كه براي تنظيم نوسانات بالا و پايين جريان برق بر اساس جريان گاز داخل سوراخ نازل بكار مي رود .
منابع قدرت برشكاري پلاسما
منابع برق براي PAC از دستگاههاي ويژه با OCV در حد ۱۴۰۰V تا ۱۲۰  طراحي گرديده اند . منبع قدرت بر اساس كاربرد مشعل PAC نوع و ضخامت قطعه برش و حد سرع برشكاري انتخاب مي گردد .
در برشكاري پلاسما از ماشين هاي DC با مشخصه Drooping Voltage ولتاژ افت كننده و جريان ثابت استفاده مي شود .
فرايند برشكاري پلاسما بر اساس DCSP با قوس انتقالي متمركز كار مي كند . برشكاري قطعات ضخيم به دستگاه OCV در حد ۴۰۰ V نياز دارد و براي سوراخ كاري مواد با همان ضخامت بكار مي رود . تجهيزات برشكاري پلاسماي دستي با جريان برق كم از OCV كمتر از ۱۲۰V تا ۲۰۰  استفاده مي كند . تعدادي از منابع برق جهت برشكاري شيار زني با اتصالات مجهز گرديده اند كه از آنها براي تغيير يا تعويض OCV با مدار لازم براي اجراي كارهاي ويژه استفاده مي گردد . 
سازندگان بسياري از تجهيزات جوشكاري نسبتاً تجهيزات دستي نمي سازند چون كه مسايل ايمني در نگهداري OCV حل گرديده و ايمني انها به اندازه دو برابر بيش از ايمني دستگاههاي جوشكاري قوسي مي باشد .
جريان خروجي حاصل از منبع قوس پلاسما در حدود ۷۰ تا ۱۰۰A است و انتخاب جريان مواد برشي به ضخامت آن و سرعت برشكاري بستگي دارد . اين منابع برق همچنين مدارهايي براي قدرت پيلوت  و منبع برق HF جهت شروع قوس خواهند داشت .
 
عمليات قوس پلاسما 
در روش قوس انتقالي قوس در بين الكترود داخل مشعل و قطعه كار روشن مي گردد . قوس اصلي با قوس پيلوت بين الكترود و نازل متمركز شروع خواهد شد . نازل از طريق مقاومت محدود كننده جريان و رله قوس پليوت بوسيله مولد HF متصل به الكترود و نازل برق دارد مي گردد . منبع برق براي ابقاء و نگهداري اين قوس جريان كم در داخل مشعل طراحي گرديده است . گاز يونيزه از قوس پليوت به داخل سوراخ نازل متمركز وزيده شده و مسيري با مقاومت كم براي روشن شدن قوس اصلي در بين الكترود و قطعه كار تشكيل مي دهد . وقتي كه قوس اصلي روشن شد رله قوس پليوت به صورت اتوماتيك باز شده تا از گرم كردن غير لازم نازل متمركز جلوگيري گردد .
چون نازل متمركز پلاسما در معرض درجه حارت زياد قرار دارد ، نازل بايد از مس سرد شونده آبي ساخته شود . علاوه بر اين مشعل بايد به صورتي طراحي شده باشد تا مرزي از لايه گاز بين پلاسما ونازل توليد كند . در غير اين صورت درجه حارت فوق العاده زياد پلاسما جداره هاي نازل و همچنين شكاف قطعه كار را ذوب خواهد كرد .
تغييرات يا اصلاحات فرايند پلاسما 
براي اصلاح كيفيت برشها ، تغييرات زيادي در فرايند PAC داده اند . اين تغييرات يا اصلاحات كلاً براي مواد يا قطعات به ضخامت ۱/۸ in تا ۱/۲in    قابل استفاده هستند. از محافظ كمكي به شكل گاز يا آب همچنين براي اصلاح كيفيت برش استفاده مي شود .
برشكاري پلاسما با دوبله جريان گاز 
برشكاري پلاسما با دوبله جريان گاز پوشش گاز ثانويه اي در اطراف قوس پلاسما فراهم مي كند .
گاز خروجي معمولاً گاز نيتروژن است . گاز محافظت كننده براي محافظت برش انتخاب مي شود . براي فولاد نرم گاز محافظ نوع گاز كربنيك يا هوا بوده و سرعت هاي برشكاري تا اندازه اي از سرعت هائي كه براي PAC قراردادي در نظر گرفته شده زياد تر است اما كيفيت برش در بسياري موارد گازكربنيك براي محافظت فولادهاي ضد زنگ استفاده مي شود . مخلوط گاز محافظ آرگون – هيدروژن براي آلومينيم استفاده مي گردد .
 
برشكاري پلاسما با محافظ آب 
اين فن مشابه برشكاري پلاسما با دوبله جريان است و از آب بجاي گاز محافظت كننده كمكي استفاده مي شود . با استفاده از آب بجاي گاز محافظت كننده كمكي ظاهر برش و طول عمر نازل اصلاح مي گردد . چهار گوش و يكنواختي خط برش و سرعت برشكاري كه در موقع استفاده از PAC قراردادي اصلاح گرديده در اين روش از اهميت خاصي برخوردار نمي باشد.
برشكاري پلاسما با تزريق آب 
بر اساس اصلاحاتي كهدر PAC انجام گرفته از برخورد قرينه جريان شديد آب در نزديك سوراخ نازل به هم فشرده براي به هم فشردگي بيشتر پلاسما استفاده مي گردد.
قوس پلاسما بر اثر فشار شديد آب در مقابل مخلوط متلاطم محيط اطراف محافظت مي گردد . انتهاي نازل از جنس سراميك ساخته شده به طوري كه از برقراري قوس دوبله جلوگيري گردد . در زماني قوس دوبله حاصل مي گردد كه قوس از الكترود به نازل و سپس به قطعه كار برش پيدا كند ، در چنين مواقعي معمولاً نازل خراب و معيوب مي باشد . برشكاري پلاسما با اب متمركز در سرعتهاي بيش بيش از سرعت هاي قراردادي PAC برشي باريك با لبه تيز ودقيق توليد ميكند . چون قسمت اعظم آب از طريق نازل به صورت اسپري مايع خارج گرديده و لبه شكاف را سرد كرده و گوشه تيزي توليد مي كند . 
زماني كه گاز و آب خروجي به صورت مماسي تزريق گردد گاز پلاسما همانطور كه از نازل و جريان شديد آب خارج گرديد گردابي مي شود . با اين عمل سطح برش عمودي با كيفيت زياد در يك طرف شكاف بوجود مي آيد و طرف ديگر شكاف پخ مي خورد . در اجراء برشكاري شكلي مسير حركت مشعل بايد براي توليد برش عمومي در قطعه و برش اريبي در آهن قراضه انتخاب گردد .
گازهاي تشكيل دهنده پلاسما 
گازهاي تشكيل دهنده پلاسما بر اساس جنس قطعه مورد برش و ايجاد سطح برش با كيفيت مطلوب انتخاب مي شود . اغلب فلزات غير آهني با استفاده از نيتروژن يا مخلوط نيتروژن -هيدروژن يا آرگون – هيدروژن بريده مي شوند . فلزات تيتانيم و زيركونيم با پلاسماي آرگون خالص بريده مي شوند چون اين فلزات با گازهاي غير فعال مخصوصاً هيدروژن نسبت به تردي فوق العاده حساس پذير هستند .
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جوشكاري يكي از فرآيندهاي فلزكاري است كه بوسيله آن فلزات را بهم جوش مي دهند. فلزات را تا نقطه ذوب حرارت مي دهند تا قسمتهاي ذوب شده بهم متصل شوند.
لحيم كاري
دو روش ديگر جوش فلزات كه اغلب با جوشكاري اشتباه ميشود يكي لحيم معمولي و ديگري لحيم سخت است. لحيم وقتي است كه دو فلز را بدون اينكه ذوب كنيم بوسيله فلز ديگري كه نقطه ذوب آن پايين تر از ۸۰۰ درجه فارنهايت است، بهم جوش دهيم. يك مثال ساده آن جوش آهن به مس با استفاده از لحيم قلع و سرب است.
در نوع ديگر لحيم، دو فلز را بدون آنكه ذوب شوند، بوسيله فلز ديگري كه نقطه ذوب آن بالاتر از ۸۰۰ درجه فارنهايت است، بهم جوش مي دهند. يك نمونه آن لحيم كردن دو قطعه فولادي به توسط لحيمي از جنس آلياژ نقره است.
جوشكاري با دست ، نوعي هنر است. پس از مطالعه زياد در روشها و تمرينهاي دقيق و صحيح مي توان مهارت لازم را براي جوشكاري و لحيم كاري فلزات پيدا كرد. پس اگر جوشكاري را هنر بدانيم باين مفهوم است كه بعضي افراد بعلت استعداد ذاتي بهتر از ديگران ميتوانند جوشكار خوبي باشند، در صورتيكه هر شخص عادي با تعليم خوب و تمرين صحيح مي تواند جوشكار قابلي بشود. بنابراين تمرين و كار مداوم لازم است تا جوشكار مهارت لازم در سطح بالا را بدست آورد.
پس توصيه مي كنيم در تعليم جوشكاري فقط از وسائل مخصوص استفاده شود و در تمرين ، فلزات خاصي بكار رود و از روش اساسي و كاملي استفاده شود و در ضمن جلسات اوليه تمرين،‌استاد كاملا مواظب كار كارآموز باشد تا خطاهاي اوليه بزودي تصحيح شوند.
روشهاي مختلف جوشكاري و برشكاري
معمول ترين انواع جوشكاري :‌ جوشكاري با گاز ، جوشكاري با برق، جوشكاري با برق و گاز و جوشكاري مقاومتي است. اقسام ديگر آن جوشكاري با هيدروژن اتمي ، جوشكاري با ترميت، جوشكاري سرد، جوشكاري با ماوراء صوت، جوشكاري با اشعه الكترون ، جوشكاري با ليزر و جوشكاري با پلاسما است.
دو نوع معمول برش، برش با گاز و برش با برق است. جوشكاري با برق را در فصول اول توضيح داده ايم و اينك جوشكاري با استيلن را شرح مي دهيم زيرا:
۱- اصول جوشكاري با استيلن كه شامل اصول مهم انواع ديگر جوشكاري نيز هست.
۲- جوشكاري با استيلن معمولترين جوشكاري دستي است،‌آهسته تر انجام مي شود و تنظيم آن ساده از اقسام ديگر است.
جوشكاري با گاز
يكي از معمولترين اقسام جوشكاري استفاده از گاز براي توليد حرارت است. در اينجا از احتراق گاز در مجاورت اكسيژن هوا استفاده ميشود. در مورد استفاده از اكسيژن حرارت باندازه سوراخ سرمشعل بستگي خواهد داشت.
در صنعت چند نوع جوشكاري و برشكاري با گاز معمول است:
۱- استيلن – اكسيژن ۲- هيدروژن – اكسيژن ۳- گاز طبيعي يا صنعتي – اكسيژن ۴- گاز مايع – اكسيژن
شعله اكسي استيلن
شعله ممكن است داراي اكسيژن زياد يا كم باشد كه خوب نيست و در آن صورت نسبتهاي مخلوط دو گاز اكسيژن و استيلن مناسب است. اگر اكسيژن خيلي زياد باشد، شعله اكسيدكننده و اگر استيلن زياد مصرف شود، شعله احياء كننده خواهد شد. شعله‌هاي مختلف را نشان مي دهد. 
شعله‌ي صحيحي را كه به فلز حرارت مي دهد و آنرا اكسيده يا احياء نكند شعله خنثي مي نامند. شعله خنثي وقتي حاصل مي شود كه نسبت گاز استيلن و اكسيژن متناسب باشد. در شعله خنثي دو گاز با هم تركيب شده، اكسيژن با كربن و هيدروژن گاز استيلن ممزوج و حرارت لازم توليد ميشود. لازم به يادآوري است كه گازهاي حاصل بي ضرر هستند.
ميتوان به زبان شيمي چنين نوشت: استيلن + اكسيژن = گاز كربنيك + آب + حرارت
دو گاز توليد شده يعني گاز كربنيك و بخار آب سمي نيستند.
اكسيژن موجود در هواي اطراف شعله براي تكميل احتراق مصرف ميشود و اين بدان معني است كه وقتي در شكاف يا گوشه ها بخواهيم جوشكاري كنيم، بطوريكه هوا نتواند به شعله برسد، اكسيژن بيشتري از كپسول را بايد بشعله برسانيم. اگر نسبت مخلوط دو گاز مناسب نباشد فرم ظاهري شعله اين اشكال را روشن خواهد كرد. آخر سر نيز، شعله خنثي را از وضع فلز ذوب شده ميتوان امتحان كرد.
مواد زائد از دو راه وارد شعله جوشكاري ميشوند:
الف – ممكن است گازها مواد اضافي داشته باشند.
ب – دستگاه تميز نباشد.
گاز بايد هميشه از كيفيتي خوبي برخوردار باشد. خلوص گاز را كارخانه سازنده مشخص كرده و بايد در نظر داشت كه گرماي شعله استيلن – اكسيژن خنثي به ۵۶۰۰ درجه فارنهايت مي رسد. اگر اكسيژن زيادتر باشد درجه حرارت به كمي بالاتر هم ممكن است برسد. چنانكه در اين جدول ملاحظه مي كنيم درجه حرارت شعله استيلن اكسيژن براي ذوب فلزات معمولي كافي است.
دستگاه جوشكاري اكسي استيلن
قبل از بحث در طرز كار جوشكاري، بهتر است اطلاعاتي درباره دستگاههاي جوشكاري پيدا كنيم تا امكانات و حدود اين كار دستگاهها مشخص شود.
در اصل، دستگاه جوشكاري اكسي استيلن شامل وسايل زيراست:
يكي منبع تأمين دو گاز اكسيژن و استيلن و دستگاهي كه در آن ، دو گاز بدون خطر با هم مخلوط شده و به مشعل مي رسند. در آنجا گازهاي مزبور مشتعل شده و درجه حرارت زيادي ايجاد ميشود. در اينجا دستگاهي را كه بيشتر بكار مي رود توضيح مي‌دهيم:
الف – كپسولهاي گاز: يكي كپسول اكسيژن و ديگري كپسول استيلن
ب – تنظيم هاي فشار و فشار سنج ها: تنظيم فشار اكسيژن و تنظيم فشار استيلن
ج – لوله اكسيژن و لوله استيلن
د – مشعل جوشكاري
معمولا دو نوع مشعل جوشكاري استيلن و اكسيژن به كار مي رود:
۱- مشعل از نوع فشار مساوي ۲- مشعل از نوع تزريقي در نوع اول همانطور كه از اسم آن پيداست گازهاي اكسيژن و استيلن هر دو فشاري مساوي يا تقريبا نزديك به هم دارند. اين نوع مشعل ها خيلي بيشتر بكار مي روند. در مشعل نوع تزريقي، فشار گاز استيلن نسبتاً كم و فشار اكسيژن خيلي بالاتر است.
سوار كردن دستگاه جوشكاري اكسي استيلن
در صورت استفاده صحيح از دستگاه جوشكاري، خطر عمده اي پيش نمي آيد و نتيجه جوشكاري خوب و عمر دستگاه تا اندازه اي زياد ميشود.
كپسول هاي اكسيژن و استيلن معمولا در تملك شركتهاي فروشنده گاز است. تا مدت معيني از كپسولها اجازه نمي گيرند ولي پس از آن اجازه جزئي دريافت مي كنند. بقيه قسمتهاي دستگاه متعلق به جوشكار است.
چون فشار گاز اكسيژن در كپسول زياد است و قابليت اشتعال استيلن زياد مي‌باشد، ‌لازم است در جابجا كردن كپسولها دقت زياد معمول شود. 
در موقع جوشكاري هميشه عينك مناسب بچشم بزنيد. در فصل بعد، خصوصيات عينك جوشكاري توضيح داده شده است.
نحوه عملياتي كه در شروع و خاتمه كار با دستگاه بايد اعمال شود،‌تقريباً يكسان است. رعايت دستورهاي حفاظتي هميشه بايد مورد توجه قرار گيرد.
قبل از استفاده از دستگاه بايد مطمئن شويم كه دستگاه بطور صحيح نصب شده زيرا اين مطلب خيلي مهم است. ببينيد كپسولهاي گاز در شرايط مناسب قرار دارند؟ اين كپسولها بايد بطور محكم در محلي ثابت باشند بطوريكه امكان افتادن و برگشتن آنها وجود نداشته باشد.
اگر دستگاه قابل انتقال است بايستي كپسولها را با نوار فولادي يا زنجير بطور محكم بوسيله نقليه متصل كنيد و وسيله نقليه طوري باشد كه امكان وارونه شدن كپسولها به هيچ وجه موجود نباشد.
در محل هاي ثابت كپسولها را به ديوار محكم ببنديد يا در كف محل كار ،‌ستونهائي نصب كرده كپسولها را بوسيله تسمه يا زنجيرهاي فولادي بآنها متصل كنيد.
محكم كردن كپسولها بايد طوري باشد كه تعويض آنها بطور سريع صورت گيرد.
قبل از اينكه دستگاه تنظيم فشار را روي مخزن وصل كنيم،‌با كمي باز كردن شير كپسول، سرپوش روي كپسول بيرون مي برد. بايد بگذاريم كمي گاز با فشار زياد خارج شود تا ذرات زائد را بيرون براند. سطوح مهر و موم و زانو و پيچها را بررسي كنيد. از اجزا و قسمتهاي خراب استفاده نكنيد. سپس فشارسنج ها را روي كپسول ببنديد. فقط از آچارهائي استفاده كنيد كه انتهاي آنها ثابت و داراي گيره هاي وسيع بوده و براي اين منظور ساخته شده اند. مطمئن شويد كه مهره تنظيم فشار درست با شير كپسول متناسب است. شير كپسول سوخت،‌معمولا پيچ هاي چپ گرد دارد، در صورتيكه شير كپسول اكسيژن داراي پيچ هاي راست گرد است. قطر پيچ شير دوكپسول با هم اختلاف دارند. بدين دليل كه نتوانيم تنظيم فشار را عوضي ببنديم و به اين ترتيب گازها مخلوط نگرديده و احتياط حفاظتي رعايت شود.
معمولا انواع مختلفي از وسائل تنظيم فشار و كپسول بكار ميرود.
لوله هائي كه از تنظيم فشار به مشعل وصل شده اند بايد محكم به آنها مربوط شده باشند. اتصال آنها بايد طوري صورت گيرد كه وقتي مشعل را در محل جوشكاري بدست مي گيريم در محل جوشكاري نبايد وضع طوري باشد كه بدست ما فشار وارد شود يا لازم باشد مشعل را بچرخانيم تا در جاي خود قرار گيرد. قبل از اينكه لوله را به مشعل وصل كنيم و در حالتيكه تنظيم فشار وصل شده باشد، شيرهاي كپسول ها را باز مي كنيم. شيرهاي تنظيم فشار گاز استيلن و بعدا تنظيم فشار گاز استيلن را باز و بسته كرده تا گاز از لوله خارج شود. با اين عمل لوله ها تميز ميشوند،‌در جائيكه از لوله فلزي استفاده ميشود، در بستن پيچها از خمير مخصوص (منجمله مخلوط گليسيرين و سرنج) استفاده كنيد.
پس از پاك كردن لوله ها ، مشعل را به آن وصل مي كنيم. در نظر داشته باشيد، در مورد دستگاه جوشكاري اكسي استيلن ، مهره هاي لوله استيلن پيچ چپ گرد و مهره هاي لوله اكسيژن پيچ راست گرد دارند. فقط از آچار با دهانه باز و مناسب استفاده كنيد. پس از سوار شدن دستگاه جوشكاري، امتحان كنيد كه از نقطه اي گاز خارج نشود.
امتحان نشت گاز يكي از كارهاي اساسي است. هر دستگاهي را كه بخواهيم مجددا سوار كنيم بايستي از اين لحاظ امتحان كنيم. همينطور اگر قسمتي از دستگاه را بخواهيم تعويض كنيم بايد اين عمل را انجام دهيم.
امتحان نشت گاز بدين ترتيب توصيه ميشود كه مقداري آب صابون در نقطه مورد نظر مي ماليم از روغن و شعله به هيچ وجه نبايد استفاده كنيم. پيچ تنظيم را كاملا گشوده ، شير كپسول را باز كنيد، فشار سنج تنظيم بايد ۵ تا ۱۵ پاوند نشان دهد. اين عمل را با باز كردن پيچ تنظيم (كه در جهت گردش عقربه ساعت مي چرخانيد) انجام دهيد. بعد آب صابون به محل اتصال بماليد. اگر گاز نشت شود در آنجا حباب توليد خواهد شد.
در صورتيكه براي اولين بار از دستگاه جوشكاري استفاده مي كنيد، به ترتيب زير عمل كنيد:
۱- بايد ياد بگيريد چگونه محل كار را آماده كنيد.
۲- روش مخصوص روشن كردن مشعل را ياد بگيريد.
۳- تنظيم خروج گاز براي شعله مناسب را ياد بگيريد.
۴- ياد بگيريد چگونه دستگاه را خاموش كنيد.
جوشكاري فلز مورد نظر و ضخامت آن، شكل و وضع محل آن، اندازه و سرمشعل و طرز كار آن متفاوت است.
جابجا كردن كپسول گاز استيلن و اكسيژن
اگر كپسولهاي گاز را بطور صحيح جابجا كنيم خطري پيش نمي آيد. در غير اينصورت ممكن است فوق العاده خطرناك باشد. كپسول ها را نبايد پائين انداخت. سرپوش كپسول و شير محافظ آنرا وقتي كپسول در انبار است يا آنرا ميخواهيم جابجا بكنيم بايد روي كپسول قرار دهيم.
كپسول مورد استفاده بايد طوري محكم در وضع قائم قرار گيرد كه وارونه نشود. كپسول وقتي در انبار است، در محل خيلي گرم نباشد. به توصيه هاي اداره آتش نشاني و شهرداري محل اقامت توجه و آنها را رعايت كنيد.
اندازه قطر سيم جوش و نوك مشعل را نسبت به ضخامت فلز مورد نظر نشان مي دهد. اين اندازه ها تقريبي و نتايج آنها عالي است. ضخامت فلزي كه مي خواهيم جوشكاري كنيم حائز اهميت است. در جوشكاري قطعات كوچك از سيم جوش و مشعل با نوك كوچكتر استفاده كنيد. اگر قطعات بزرگتر باشند از سيم جوش و مشعل با نوك بزرگتر استفاده شود.
انتخاب اندازه سوراخ سرمشعل
اندازه سوراخ سر مشعل جوشكاري با عددي كه روي سرمشعل نوشته شده مشخص ميشود. عدد سر مشعل بستگي به قطر سوراخ دارد. شماره گذاري سرمشعل جوشكاري طبق ضابطه خاصي نيست. براي شماره گذاري ، هر كارخانه ضابطة مخصوصي دارد با اين مناسبت در اينجا دستورات مربوط به شماره سرمشعل به حسب شماره مته سوراخ داده شده است. شماره مته شامل هشتاد اندازه متوالي از يك تا ۸۰ است. قطر مته شماره يك ، ۲۲۸۰/۰ اينچ و قطر مته شماره ۸۰ برابر ۰۱۳۵/۰ اينچ است. ملاحظه مي كنيد هر چه شماره بيشتر باشد، قطر كمتر است. در صفحه بعد، جدول اندازه شماره مته داده شده است.
وقتي جوشكار با مشعل هاي يك كارخانه خاص و شماره گذاري آن كارخانه ناآشنا باشد، لزومي ندارد كه باندازه شماره مته سوراخ سر مشعل مراجعه كند.
چون حجم گاز استيلن و اكسيژن كه از سوراخ خارج مي شود متناسب قطر سوراخ است، پس مقدار حرارت ايجاد شده به قطر سوراخ بستگي دارد. هر چه سوراخ بزرگتر باشد حرارت بيشتري توليد خواهد شد.
اگر مشعل از نوع فشار متعادل باشد، اگر سوراخ خيلي كوچك باشد، حرارت كافي براي ذوب فلز تأمين نمي شود. اگر سوراخ بزرگ باشد جوش ضعيف است. زيرا جوش ، خيلي سريع انجام ميشود، ذوب سيم جوشكاري قابل كنترل نبوده ، ظاهر و كيفيت جوش نيز رضايت بخش نيست.
روشن كردن مشعل از نوع فشار مساوي

عتیقه زیرخاکی گنج