گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 99 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

برق: حركت الكترون هاي آزاد در داخل سيم را برق مي گويند.
امروزه انرژي الكتريكي بيش از انواع ديگر انرژي مورد استفاده قرار مي گيرد، بدون انرژي الكتريكي كاربرد وسايل روشنايي، تلويزيون، تلفن و اغلب وسايل خانگي غيرممكن است به علاوه، در بيش از وسايل نقليه انرژي الكتريكي نقش مهمي بازي مي كند به اين ترتيب، مي توان گفت انرژي الكتريكي تقريباً در همه جا به كار مي رود اگرچه الكتريسته در قرون اخير مورد استفاده قرار گرفته است ولي يوناني ها در حدود ۲۰۰۰ سال پيش آن را كشف كردند آن ها پي بردند كه وقتي ماده اي به نام كهربا را به ماده ي ديگري مالش دهند، با نيروي مرموزي باردار مي شود و مي توان اجسامي مانند برگ خشك و براده هاي چوب را جذب كند يوناني ها اين كهربا را الكترون نام نهادند كه كلمه ي الكتريسيته نيز از آن گرفته شده است.
در حدود ۱۶۰۰ ميلادي اجسامي را كه مانند كهربا عمل مي كردند الكتريكي و اجسام ديگر را غيرالكتريكي مي ناميدند در سال ۱۷۳۳ يك دانشجوي فرانسوي به نام شارل دوفه به اين نكته پي برد كه يك تكه شيشه ي باردار بعضي از اجسام باردار را جذب و اجسام باردار ديگر را دفع مي كند بنابراين، او چنين نتيجه گرفت كه دو نوع الكتريسته وجود دارد در اواسط دهه ي ۱۷۰۰ بنجامين فرانكلين اين دو نوع را الكتريسيته هاي مثبت و منفي نام نهاد در زمان بنجامين فرانكلين دانشمدان معتقد بودند كه الكتريسيته، سيالي است كه مي تواند بارهاي مثبت و منفي داشته باشد ولي امروزه دانشمندان بر اين عقيده اند كه الكتريسته از ذرات بسيار ريزي به نام الكترون و پروتون توليد مي شود. اين ذرات كه بسيار ريزند و نمي توان آن ها را ديد در همه ي مواد وجود دارند. راه اندازي كارخانه ها و كارگاه هاي صنعتي بدون استفاه از صنعت برق امكان پذير نيست.
 
وسايل مورد استفاده در برق صنعتي
۱- انواع كليدها: شامل ۴- كليد غلطكي: اين كليد از يك استوانه عايق ساخته شده است كه حول محوري به صورت غلطك دوران مي كند. عمر مفيد اين كليدها به علت تماس زياد كنتاكت ها كم است بنابراين امروزه در صنعت استفاده نمي شود.
۲- كليد اهرم: اين كليد به وسيله يك اهرم به تيغه هاي متحرك كليد نيرو وارد مي شود و آنها را به كنتاكت هاي ثابت وصل مي كند.
۳- كليد زبانه اي: اين كليد استوانه اي طراحي مي كند كه برجستگي و فرورفتگي داشته باشد و با حركت استوانه به دور محور خود بالا و پايين برود.
۴- كليد مغناطيسي دكنتاكتوري: عمل قطع و وصل مدار را به صورت اتوماتيك انجام مي دهد و از يك انرژي واسطه اي مثل انرژي مغناطيسي يا الكتروموتوري جهت قطع و وصل مدار استفاده مي شود.
انواع خازن ها:
خازن چيست؟ وسيله اي الكتريكي است كه در مدارهاي الكتريكي اثر خازني ايجاد مي كند. اثر خازني خاصيتي است ه سبب مي شود مقداري انرژي الكتريكي در يك ميدان الكترواستاتيكي ذخيره شود و بعد از مدتي آزاد گردد.
انواع خازن: 
۱- خازن هاي ثابت: ۱- خازن كاغذي ۲- خازن ميكا ۳- خازن سراميكي ۴- خازن الكتروليتي 
۲- خازن هاي تغير: ۱- خازن هوا ۲- خازن تريمي
مقاومت چيست؟ مقاومت ها اجسامي هستند كه در مقابل عبور جريان مقاومت زيادي از خود نشان مي دهند. 
انواع مقاومت از نظر نوع ساخت و جنس: ۱- مقاومت تركيبي ۲- مقاومت سيم پيچي ۳- مقاومت لايي
انواع مقاومت از نظر نوع كارايي: ۱- مقاومت هاي ثابت ۲- مقاومت هاي متغيّر
 
انواع فيوزها:
فيوز: وسيله اي است براي جلوگيري از صدمه ديدن و معيوب شدن وسايل و نيز براي قطع كردن دستگاه هاي معيوب 
انواع فيوز: از نظر ذوب شدن سيم حرارتي داخل آن به ۱- تندكار ۲- كندكار
فيوزها از نظر خودكار بودن به انواع ۱- فشنگي ۲- اتوماتيك ۳- مينياتوري ۴- بُكسي ۵- كاردي (تيغه اي) ۶- شيشه اي (كارتريج) ۷- فيوزهاي فشارقوي
مكان ها با قيمت هاي محيط كار
مكاني با ابعاد ۳ * ۸ با تمام امكانات آب و برق و تلفن و گاز ماهيانه ۱۲۰ تومان در فردوسي شمالي
مكاني با ابعاد ۲ * ۶ با امكانات آب و برق ماهيانه ۷۰ تومان در فردوسي جنوبي
مكاني با ابعاد ۳ * ۵ در بلوار دانشگاه تمام امكانات آب و برق و تلفن و گاز ماهيانه ۹۰ هزار تومان
مكاني با ابعاد ۴ * ۵ در بلوار رسالت با امكانات آب و برق ماهيانه ۶۰ هزار تومان
درآمد
بيشتر درآمد در بخش راه اندازي دستگاه هاي بزرگ كه در شركت ها است شامل مي شود با درست كردن تابلو برق از كوچك تا بزرگ از ۱۰۰ هزار تومان تا ۳ ميليون تومان وجود دارد و تابلو برقي كه درست مي كنيم از يك بدنه تابلو به هر اندازه اي مورد نياز استفاده مي شود. بيشتر با استفاده از شاستي ها كه براي فرمان است استفاده مي كنيم فيوز استفاده مي كنيم به اندازه اي كه جريان مي كشد از بي متال استفاده مي كنيم. حفاظت دستگاه در مقابل اضافه بار و از كنتاكتور كه بخش اصلي تابلو است و از كابلها طبق بزرگي و كوچكي تابلو استفاده مي شود.
و ميانگين درامد كلي ماهيانه از ۳۰۰ هزار تومان تا ۶۰۰ هزار تومان مي باشد كه بخشي از آن حدود ۱۰۰ تومان وسايلي كه براي كار استفاده مي كنيم خرج مي شود. حدود ۳۰ هزار تومان خرج بيمه مي كنيم حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان خرج اجاره مغازه مي شود.
 
شرایط اخذ پروانه كسب
۱- گواهی تشخیص هویت 
۲- گواهی سلامت مرکز بهداشت 
۳- واریز مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان بابت حق عضویت در اتحایه صنف 
۴- واریز جمعا  150000 تومان دیگر  بابت سایر مراحل اخذ 
۵- اخذ مجوز از شهرداری 
۶- اخذ مجوز از اداره مالیات 

وسايل مورد نياز براي ايجاد كارگاه:
۱- ميز كار با قيمت حدود ۷۰ هزار تومان تهيه مي شود. ۲- گيره موازي حدود ۶۰ هزار تومان ۳- انواع خازن ها حدود ۳۰ هزار تومان ۴- انواع مقاومت ها حدود ۳۰ هزار تومان ۵- انواع كابلها و سيم هاي رشته اي و مفتولي حدود ۷۰ هزار تومان ۶- وسايل اندازه گيري حدود ۱۵ هزار تومان ۷- وسايلي از قبيل چكش، سيم چين، دم باريك، انبردست، فازمتر و غيره ۸- انواع كليدها حدود ۵۰ هزار تومان ۹- انواع فيوزها حدود ۴۰ هزار تومان ۱۰- مقداري از وسايل حفاظتي مانند بي متال حدود ۳۰ هزار تومان 
 
خطرات
همانطور كه مي دانيم خطر برق گرفتگي موجب مرگ افراد مي شود و اگر افراد از وسايل ايمني همچون كلاه و دستكش و پوتين و لباس يك دست استفاده كنند و مقررات ايمني را رعايت كنند هرگز دچار برق گرفتگي نمي شوند و برق گرفتگي بستگي به مقاومت بدن دارد و مقاومت بدن براي يك فرد معمولي ۱۳۰۰ است و خطرناك ترين برق گرفتگي وارد شدن برق از دست چپ و خروج آن از پاي راست به خاطر اينكه قلب در آن مسير است و بعد از آن عبور از دست راست به دست چپ و بعد از دست راست به پاي چپ. 
به طور كلي جريان ۵۰ ميلي آمپر به بالا كشنده است جريان هاي كمتر از اين هم در صورتي كه از مسير قلب عبور كند خطرناك است.
حد ولتاژ خطرناك براي اينكه جريان از ۵۰ ميل آمپر بيشتر باشد ۶۵ ولت است اين ولتاژ براي حداقل مقاومت بدن محاسبه شده است.
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۹۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پست ۶۳ كمال آباد در غرب تهران در ۵۰ كيلومتري تهران واقع در كرج قرار دارد . پست توسط ۴ ترانس اصلي التا ساخت آلمان هر يك بقدرت نامي ۱۵MVA تغذيه مي شود داراي ۴ ترانس داخلي ساخت UNELEC هر يك بقدرت نامي ۱۰۰KVA با گروه برداري PYNU يا پست تبديل ولتاژ نامي ۲۰/۰٫۴KV با نسبت تبديل ( جريان نامي )۲٫۸۸/۱۴۴٫۳,A مي‌باشد .
و داراي ترانسفورماتور ولتاژ ۶۳ كيلو ولت  P.T خطوط سازنده كارخانه SPANNUN GSWANPLER مي باشد با قدرت ۲۵۰,VA  و كلاس ۰٫۵ مي باشد . داراي دوبي ورودي۶۳ از طريق پست ۲۳ كيلو ولتي كمال آباد به فاصله ۲ كيلو‌متري از پست به كدهاي ۶۰۶,۶۰۵ و يك بي خروجي به پست اختصاصي بي‌سيم واقع در ۱ كيلومتري پست كه در مواقع مانور از اين خط استفاده مي شود . و در حال حاضر ۱۲ خط خروجي به شرح ذيل مي باشد:
ماهواره ۲۰kv           نان شهر ۲۰kv          بوستان ۲۰kv 
عرب آباد //              استناد      //              فرهنگ   //
پدم        //              قزوين     //              مردآباد    //   
علومي   //               زندان      //              پارك شهر  //
هر بي ورودي شامل تجهيزات زير مي باشد :
۱ـ برقگير ۲ـ ترانس ولتاژ   3ـ سكسيونر سرخط ( عمودي )  4ـ سكسيونر زمين   
۵ـ ترانس جريان ۶ـ بريكر ۶۳     7ـ سكسيونر يا سيار    8ـ سكسيونر ارتباط با سيار      9ـ بريكر ۶۳       10ـ ترانس جريان     11ـ ترانسفورماتور قدرت    12ـ سكسيونر اتصال زمين ترانس      13ـ ترانسفورماتور داخلي      14ـ ترانسفورماتور نوتر

دستگاههاي اندازه گيري
اين دستگاهها عبارتند از : ولتمتر ، آمپر متر ، واتمتر ، وارمتر ، كنتور اكتيو و راكتيووسازنده‌اين‌دستگاهها‌B.B.C‌مي باشد‌و‌دستگاههايشان الكترومغناطيسي مي‌باشد .

رله هاي حفاظت خط
۱ـ رله ديستانس اوليه ، ساخت آلمان B.B.C داراي سه زون
۲ـ رله ركلوزتيك ( دوباره وصل كن ) ، ساخت آلمان B.B.C 
۳ـ رله جريان زياد ، ساخت آلمان B.B.C 

رله هاي حفاظتي خط ۲۰c 
۱ـ رله اضافه جريان
۲ـ رله اتصال زمين
ضمناً كليه اتفاقات در پست توسط دستگاه ثبت مي گردد و در حادثه اي كه درخطهاي خروجي رخ دهد توسط مودم ارسال و ثبت مي گردد .
 
مشخصات باطريهاي ۱۲۷v 
پست شامل ۲ دسته باطري با مشخصات زير مي باشد كه توسط دو دستگاه باتري شارژ كه سازنده كشور آن آلمان غربي مي باشد ، شارژ مي شود .
اين باطري از نوع باتري اسيدي و تهويه اش توسط فن انجام مي شود تعداد هر ست آن ۱۰ عدد است كه هر كدام ۱۲ ولت و ۴۰ آمپر مي باشد .

مشخصات باطريهاي D.c 48v 
همچنين اين پست داراي يكدست باطري ۴۸v است كه توسط يك ست باطري شارژ ۴۸v است كه با Type 48 ساخت آلمان مي باشد . مشخصات اين باطري ۴۸v به قرار زير است  از نوع اسيدي ظرفيت باطري آن ۲۰۰ Ah و تعداد آن ۴ عدد ولتاژ هر باطري ۱۲V است .

۱) مباني و تعاريف مربوط به پست فشار قوي
با توجه به اينكه قدرت توليدي نيروگاههاي بزرگ تماماً در محل مصرف نخواهد شد به منظور انتقال انرژي توليد شده از محل توليد به مكانهاي ديگر ، نياز به انتقال انرژي توسط هاديهاي الكتريكي مي باشد . با توجه به اينكه ولتاژ خروجي ژنراتورها در ايران حداكثر۲۰KV مي باشد با توجه به قدرت توليدي كل اين نيروگاه ( مثلاً نيروگاه نكاء :۴۴۰MW ) جريان انتقالي خيلي زياد خواهد بود و دراين صورت سطح مقطع هادي مورد نياز و افت ولتاژ و توان انتقالي خيلي زياد خواهد بود .
بطور خلاصه مي توان گفت از آنجاييكه انرژي الكتريكي بصورت متمركز و به توسط نيروگاههاي بزرگ با قدرت خيلي زياد توليد مي گردد و محل احداث اين نيروگاهها بر حسب نوع نيروگاه ( آبي ، بخاري ، هسته اي ) از مراكز مصرف فاصلة زيادي دارند لذا انتقال اين انرژي در فواصل زياد با افت ولتاژ و تلفات خط غير قابل قبول همراه مي باشد . هرگاه اين انرژي با سطح ولتاژ بالاتري منتقل گردد طبق رابطة :   مقدار جريان‌الكتريكي كه با ولتاژ مسبت عكس دارد كاهش مي يابد در نتيجه مطابق روابط زير افت ولتاژ و تلفات قدرت در طول خط كاهش مي يابد :
امپدانس هادي :V=ZI ( Z ) : افت ولتاژ
مقاومت هادي : P= RI  (R) : تلفات قدرت
از طرفي درخطوط انتقال فشار قوي ، بخاطر اندوكتيويته زياد ، جريان كور زيادي وجود دارد كه خود باعث تلفات زياد حرارت مي شود : 
معمولاً تلفات را از نيروگاه تا مصرف كننده حدوداً ۱۰% در نظر مي گيرند و اي مقدار قابل نلاحظه مي باشد مثلاً براي انتقال ۵۰۰MW نيرو حدوداً ۵۰MW آن تلف مي شود .
بنابراين با كاهش جريان مي توان سطح مقطع هادي را نيز كاهش داده و از اين راه هزينه خط انتقال را كم نمود ولي از طرفي بالا رفتن ولتاژ نيز مستلزم عايق بندي بيشتر و استفاده از دكلهايي با ارتفاع بلندتر بمنظور رعايت فواصل مجاز با زمين و همچنين فاصله فازها از همديگر مي باشد و اين موضوع بر هزينه احداث خط انتقال مي افزايد .پس با توضيحات فوق روشن مي گردد كه ميزان افزايش ولتاژ نيز حدي دارد و بالا بردن بيش از حد ولتاژ نيز عملاً مقرون به صرفه نخواهد بود بنابراين بمنظور انتخاب ولتاژ مناسب جهت انتقال ميزان معيني انرژي الكتريكي به فاصله معيني مي بايست محاسبات اقتصادي كامل انجام شده و مناسب ترين و اقتصادي ترين ولتاژ انتخاب گردد .
معمولاً در انتخاب ولتاژ انتقال موارد زير مورد توجه و اهميت قرار مي گيرد :
۱ـ ولتاژ خطوط مشابهي كه قبلاً در شبكه و حوالي خط مورد نظر وجود داشته است .
۲ـ طول خط
۳ـ قدرت مورد نظر كه مي بايست انتقال داده شود .
۴ـ افت ولتاژ و افت قدرت
۵ـ افت كرونا كه ازافزايش ولتاژ ناشي مي گردد .
۶ـ تنظيم ولتاژ درحالت بي باري و در بار كامل كه معمولاً در طراحي شبكه اين رقم بين +۱۰% و-۵% مي باشد .
۷ـ بررسي اقتصادي ومقايسه خطوط با ولتاژهاي مختلف .
روابط تجربي براي تعيين ولتاژ انتقال اقتصادي :
روابط تجربي زير بمنظور تعيين حدود ولتاژ و كمك به طرح دريافتن ميزان مبنا براي انتخاب بهترين ولتاژ از نظر اقتصادي مي باشد .
۱ـ رابطة تجربي استيل :  
قدرت بر حسب كيلو وات : p      طول خط بر حسب مايل :L       ولتاژ بر حسب كيلو ولت :V 
۲ـ رابطه كلون :  
قدرت بر حسب كيلو ولت 😛         طول خط بر حسب كيلومتر : L           ولتاژ بر حسب كيلو ولت :V 
روابط استيل و كلون براي مسافتهاي كوتاه مفيد است .
اين رابطه هم براي فواصل نزديك و هم براي فواصل دور صدق مي كند و از آن استفاده مي شود :  
قدرت بر حسب مگا وات 😛               ولتاژ بر حسب كيلو ولت : V 

ولتاژهاي استاندارد :
ولتاژهاي استاندارد در شبكة ايران به شرح زير مي باشد :
۱ـ ولتاژهاي انتقال :۱۳۲٫۲۳۰٫۴۰۰(KV) 
۲ـ ولتاژهاي فوق توزيع :۶۳٫۳۳٫۱۰(KV) 
۳ـ ولتاژهاي توزيع :۲۲۰  تك فاز و ۴۰۰V سه فاز
ولتاژهاي خروجي ژنراتور در نيروگاهها معمولاً در حد ۱۱(KV) ،۶۶ حداكثر ۳۳KV مي باشد و افزايش ولتاژ ژنراتور بيش از اين مقدار از نظر عايق بندي و هزينه هاي مربوط اقتصادي نمي باشد . بنابراين توسط پستهاي بالابرندة سطح ولتاژ بميزان مناسب افزايش مي يابد .

تعريف پست فشار قوي:
باتوجه به‌مطالب گفته شده يك‌پست فشار قوي مجموعه اي از تجهيزات مي‌باشد 
كه به منظور تغيير سطح ولتاژ با بوجود آوردن امكان تغذيه نقاط مختلف و تقسيم انرژي الكتريكي بين آنها مورد استفاده قرار مي گيرد .

انواع پستهاي فشار قوي بر حسب نوع كار :
۱ـ پستهاي نيروگاهي يا بالا برندة ولتاژ (Step Up Substation) :
وظيفة اين پستها افزايش ولتاژ خروجي ژنراتورها به سطح ولتاژ انتقال مي‌باشد.
۲ـ پستهاي انتقال (High Voltage Substation) :
وظيفه پستهاي انتقال ، كاهش ولتاژ الكتريكي به سطح ولتاژ فوق توزيع و همچنين تقسيم اين ولتاژ به خروجي هاي متعدد مي باشد .
۳ـ پستهاي توزيع(Distributio Substation) :
وظيفة اين پستها پايين آوردن ولتاژ از سطح فوق توزيع به سطح توزيع بوده و انرژي الكتريكي در اين سطح را زا طريق فيدرهاي مختلف تحويل مي دهد .
۴ـ پستهاي فشار ضعيف(Low Voltage Substation) :
كه وظيفه آن تبديل ولتاژ توزيع به ولتاژ فشار ضعيف است كه قابل استفاده در مصارف صنعتي و خانگي باشد .
۵ـ پستهاي كليدي يا كوپلاژ(Switching Substation) :
در اين پستها سطح ولتاژ تغيير ننموده و صرفاً بعنوان يك تقسيم كننده ولتاژ ثابت را در فيدرهاي مختلف و متعدد تغذيه مي نمايد .
در عمل ممكن است يك پست تركيبي از دو يا چند نوع فوق الذكر باشد كه هم 
افزاينده و هم كاهنده و هم بصورت يك پست كليدي باشد . انواع پستها از لحاظ استقرار فيزيكي :
پستهاي فشار قوي از لحاظ وضعيت استقرار آنها به دو دسته تقسيم مي‌گردند:
۱ـ پستهاي باز يا خارجي (Out door s/s) : در اين گونه پستها تجهيزات فشار قوي در معرض شرائط جوي محيط از قبيل گرد و خاك ، باد ، باران ، رعد و برق و غيره بوده و عايقي بين آنها و هوا نمي باشد .
۲ـ پستهاي بسته يا داخلي (in door S/S) : در اين گونه پستها تجهيزات فشار قوي در داخل اطاق يا سالن سر پوشيده قرار دارند .

پستهاي باز نيز به چند دسته تقسيم مي شوند :
۱ـ پستهاي معمولي (conventional) :
اين پستها در جاييكه محدوديت زمين وجود نداشته باشد احداث مي گردد و عايق بين فازها و تجهيزات و زمين ، هوا مي باشد و از اين نظر مي بايست فاصله ايمني و مجاز كاملاً رعايت گردد . اين پستها از نظر هزينه از بقيه پستها ارزانتر مي باشد .

۲ـ پستهاي گازي يا (Gas Insulated Substation) :
كليه تجهيزات فشار قوي در پستهاي گازي در داخل محفظة فلزي قرار دارند كه بوسيلة گاز SF6 يا هگزافلوئور گوگرد كه داراي خاصيت عايقي خوبي مي باشد تحت فشار معيني پر شده است و چون خاصيت عايق گاز SF6 تقريباً سه برابر هوا مي باشد درنتيجه فضاي پستهاي گازي بمراتب كوچكتر از پستهاي معمولي مي‌باشد و در جاييكه محدوديت زمين مطرح باشد خيلي مناسب است .
از مزاياي ديگر پستهاي GIS اينست كه چون درمعرض مستقيم عوامل جوي نميباشد لذا امكان آلودگي و رطوبت وجود نداشته و بروز اتصالي و حوادث ديگر به مراتب كمتر مي باشد و از طرفي به علت ايزوله بودن قسمتهاي برقدار وتحت ولتاژ از افراد ايمني آن در حد بسيار بالايي مي باشد . يكي از معايب پستهاي گازي مايع شدن گاز به هنگام برودت هوا در درجه حرارتهاي خيلي پايين مي باشد از طرفي هزينه اين پستها خيلي بالا مي باشد .

۳ـ پستهاي سيار (Mobiel Substation) :
اين پستها نيز بصورت GIS بوده تا از نظر حجم تجهيزات و وزن كل پست 
كاهش پيدا نمايد ترانسفورماتور و سايز تجهيزات بر روي يك يا دو تريلر كه مي توان توسط يدك كش مخصوص حمل و جابجا كرد نصب گرديده است . قدرت اين پستها كه درحدود ۳۰  تا ۴۰(MVA) مي باشد و معمولاً بصورت ۶۳٫۲۰, ۱۳۲٫۲۰, ۲۳۰٫۲۰, ۲۳۰٫۶۳ كيلو ولت در ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرند .
مزيت اين نوع پست در جابجايي سريع و استقرار آن در نقاط جديد و مورد نياز مي باشد .پستهاي بسته يا داخلي نيز خود به سه نوع تقسيم مي گردد :
۱ـ پستهاي فشار قوي باز :
به پستهاي اطلاق مي شود كه علاوه بر شينها سكسيونرها و ديژنكتورها نيز پشت دربهاي توري حداقل از يك طرف قابل رؤيت باشد .

۲ـ پست فشار قوي نيمه باز :
در اين نوع پستها قطعات زير فشار تا ارتفاع دسترسي از هر جهت محفوظ و پوشيده هستند و از آنجا به بعد ( اغلب سكسيونرها و شين ها ) آزاد و قابل 
رؤيت باشد .

۳ـ پست فشار قوي بسته :
در اين پست تمام قسمتهاي زير ولتاژ حتي شين ها در يك محفظه كاملاً بسته و پوشيده با دربهاي فلزي نصب شده اند ( پستهاي تابلويي و يا قفسه اي ) نظر به اينكه اين پست از همه طرف كاملاً مسدود است . مي توان حتي آن را تحت شرايطي در هواي آزاد نيز قرار داد ( مانند كيوسكهاي فشار قوي توزيع برق شهري )
بد نيست در اينجا اشاره اي هم به انواع خطوط انتقال بكنيم اين خطوط جهت انتقال انرژي الكتريكي از محل توليد كننده به مصرف كننده ساخته شده اند و چون در طي اين مسافت زياد افت ولتاژ به وجود مي آيد بايد ولتاژ خطوط را بالا برد اين خطوط همگي به صورت سه فاز مي باشد و از نظر قرار گرفتن هاديها روي برج به سه دسته تقسيم مي شود :
۱ـ خطوط تك مداره (single circuit) :
در اين نوع خطوط شكل دكل يا برج يا پيلون يا تاور طوري است كه در هر 
فاز خط تنها يك هادي الكتريكي قرار گرفته است .

۲ـ خطوط دو مداره (Double circuit) :
در اين نوع خطوط دو مداره سه فازه و هر دو مدار روي يك برج قرار گرفته‌اند.
 
۳ـ خطوط باندل (Bundle) :
در اين نوع خطوط هر فاز مركب از چند هادي كه ازلحاظ اندازه كاملاً مساوي 
هستند تشكيل مي شود . بكاربردن سيستم باندل بخاطر ظرفيت انتقال زيادتر و پايين آوردن ولتاژ بحراني كرونا مي باشد .
بطور كلي پست ها يكي از قسمتهاي مهم شبكه هاي انتقال و توزيع انرژي الكتريكي مي باشند زيرا وقتيكه بخواهيم انرژي الكتريكي را از نقطه اي به نقطه ديگر انتقال دهيم براي اينكه بتوانيم از افت ولتاژ جلوگيري نماييم بايستي بطريقي ولتاژ توليد شدة ژنراتور را بالا برده و سپس آنرا انتقال داده تا به مقصد مورد نظر برسيم و در آنجا دوباره ولتاژها را پايين آورده تا جهت توزيع آماده شود كلية اين اعمال در پستهاي انتقال و توزيع انجام مي شود . 
  • بازدید : 106 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كليات پروژه به شرح زير مي‌باشد.
– نام و نوع كالاي توليدي: دو شاخ و پريز تك فاز صنعتي 
– تعداد روز كاري در سال: ۳۰۰ روز 
تعداد شيفت در روز: ۱ شيفت 
تعداد توليد ساليانه: دو شاخ ۱۲۴۵۰۰۰ پريز ۱۵۰۰۰۰۰
ساعت كاري در هر شيفت: ۸ ساعت 
تعداد توليد در روز: دو شاخ ۴۱۵۰   پريز ۵۰۰۰
هزينه توليد ساليانه: ۲۳۳۶۴۴۲۱۳۹ دوميليارد و سيصد و سي و شش ميليون و چهارصد و چهل و دو هزار و صد و سي و نه ريال 
سرمايه كل طرح: ۲۰۱۹۲۹۶۵۵۸ دو ميليارد و نوزده ميليون و دويست و نود و شش هزار و پانصد و پنجاه و هشت ريال 
نام و نوع کالا: دو شاخ و پريز تک فاز 
ويژگيهاي فني و کاربرد:
الف) دو شاخ:
اين محصول تشکيل شده است از شش قطعه مجزا که هر کدام داراي جنس‌هاي مختلف مي‌باشد.
۱) بوقي و سري دو شاخ از جنس پلي اتيلن A-B-S که طي عمليات تزريق توليد مي‌شود.
۲) پلاتين اتصال از جنس ورق فولاد mm 8/0 و تنش برشي S937
۳) کابل گير از جنس پلاستي اوترانيم که طي عمليات تزريق توليد مي‌شود.
۴) شاخکهاي اتصال 
۵) پيچ‌هاي کابل گير و اتصال بوقي باتري دو شاخ

ب) مادگي:
اين محصول تمامي قطعات نام برده در دو شاخ را شامل مي‌شود با اين تفاوت که در مادگي بجاي شاخکهاي اتصال، اتصال مادگي بکار برده شده است.

۳-۱- نياز جامعه 
با توجه به نياز جامعه و پيشرفت روزافزون صنعت الکترونيک، تهيه و توليد لوازم و دستگاهها نيز روز به روز افزايش است به گونه‌اي که کمتر کارگاهي را مي‌توان يافت که در آن از اين نوع محصول استفاده نشده باشد.
يکي ديگر از عواملي که باعث افزايش توليد اين محصول شده عدم واردات اين كالا از خارج كشور است.

۴-۱- مصرف كنندگان
دوشاخ و مادگي از اجزاء اكثر دستگاهها و ماشين‌آلات صنعتي مي‌باشد، كه به طور كلي اصلي‌ترين قطعات توليدي اين طرح هستند.
دوشاخ و مادگي در انتهاي دو سر و خروجي برق در دستگاهها و ماشين‌آلات صنعتي نصب و براي تأمين انرژي برق مورد نياز به كار گرفته مي‌شوند.

مصرف كننده‏هاي محصول:
مصرف عمده اين محصول در انواع دستگاهها و ماشين‌آلات صنعتي مي‌باشد.

۵-۱- سوابق توليد 
با توجه به ساخت ابتدائي‌ترين شكل دوشاخ و پريز تا به حال در محتوي آن تغييري صورت نگرفته است‏، ولي از نظر ساختار و شكل ظاهري دستخوش تغييراتي شده است.
اين محصول در اندازه‌هاي مختلف توليد و به بازار مصرف عرضه مي‌گردد.
تعداد شركتهاي مورد اشتغال در اين طرح در سطح كشور ۶ شركت مي‌باشد كه توليد ساليانه مجموع آن‌ها ۳ ميليون قطعه مي‌باشد.
 به طور كلي در هر فرآيند توليد‎، تقسيمات زير را در نظر مي‌گيريم:
آمادگي براي توليد، تحويل مواد‏، توليد نيم‌ساخته‏ها، ساختن قطعات مونتاژ تجهيزات و قطعات جداگانه‏، بررسي و مرغوبيت قطعات و آزمايشات نهايي روي محصول، بسته‌بندي حمل و غيره.
توفيق در هر مرحله به سازماندهي خوب، رساندن مصالح به صورت مرتب و منظم، ابزارهاي كامل نگهداري و تعمير و ابزار و دستگاهها و انبارداري دقيق بستگي دارد.
محصول موردنظر به روش زير توليد مي‌شود:
الف) دو شاخ:
اين محصول شامل هفت قطعه ميباشد كه شش قطعه آن در داخل كارخانه توليد و يك قطعه ان كه پيچ است از خارج كارخانه تهيه مي‌شود.
قطعه اول:
قطعه اول قسمت بوقي دو شاخ مي‌باشد كه توسط دستگاه تزريق ۳۰۰ گرمي توليد مي‌شود. در اين مرحله پس از جايگزين كردن مهره‌هاي اتصال در داخل قالب دهانة قالب بسته شده و بعد از يك سيكل ۳۰ ثانيه دهانه آن باز مي‌شود، در هر مرحله باز و بسته شدن قالب ۵ عدد بوقي دو شاخه توليد مي‌شود. مقدار ضايعات حاصل از راهگاههاي قالب حدود ۸% درصد وزن قطعه مي‌باشد كه اين مقدار قابل برگشت به چرخه توليد مي‌باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج