گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده :

بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین
در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۶۵ جمعیت این شهرستان حدود ۵۲۳۱۹ نفر بوده است. رشد جمعیت این شهرستان در فاصله سالهای ۱۳۵۵، ۶۵ رقم ۶/۲ درصد یعنی ۳/۱ درصد کمتر از متوسط رشد کل کشور را نشان می دهد.
نتایج مقدماتی طرح آمارگیری جاری جمعیت در سال ۷۰ جمعیت کل شهرستان نائین ۵۸۰۸۵ نفر مرد و زن اعلام کرده است که با توجه به جمعیت سال ۶۵ نرخ رشد جمعیت سالهای ۷۰- ۶۵ برابر ½ درصد بوده است که نسبت به ۶۵- ۵۵ ۵/۱ درصد کاهش نشان می دهد و این خود موئد مهاجر فرست بودن شهرستان است.
در سال ۶۵ از کل جمعیت شهرستان ۳/۴۵ درصد در نقاط روستائی سکونت داشته اند، همچنین از کل خانوارهای شهرستان نائین بیش از ۹/۹۹ درصد در شهرها ساکن بوده اند و میانگین تعداد افراد خانوار معمولی ۹۳/۴ نفر به دست آمده است.
تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی رههای ارتباطی و نحوه استفاده از خدمات:
حوزه نفوذ بنابر تعریف فضایی است که ارتباطات متقابل میان منطقه و روستاهای مرکزی(مورد مطالعه) در قالب آن انجام می پذیرد. به عبارت دیگر حوزه نفوذ هر مجتمع زیستی عبارت است از مراکز سکونتی که در اطراف آن مجتمع زیستی قرار دارند و ساکنین این نقاط برای انجام بعضی امور جاری یا روزمره خود به آن مراکز مراجعه می نمایند. در این مرحله با استفاده از روش آنالیز جریان ها و سفرهای روزانه جهت تراکم جریان های بین مراکز خدمات و مناطق اقماری در سطح دهستان مورد شناسایی قرار گرفتند. در بررسی حوزه های نفوذ مراکز خدماتی در سطح دهستان بیابانک سه مسئله اساسی به گونه ای مشخص به چشم می خورد:
۱٫ حوزه نفوذ مراکز خدماتی موجود در سطح دهستان به دلیل کم جمعیت بودن سکونت گاهها و فواصل زیاد آنها از یکدیگر وسیع و گسترده نمی باشد.
۲٫ در سطح حوزه های خدماتی دهستان جریانات مربوط به بازار کار، تجارت و مسائل درمانی و آموزشی ضعیف است.
۳٫ به دلیل دوری هر یک از این مراکز خدماتی از یکدیگر حوزه های نفوذ عملاً محدود و فاقد فعالیت و رفت و آمد روزانه حتی در ابعاد متوسط است.
با توجه به الگوی استقرار، پراکنش و ساختار فضائی نقاط جمعیتی دهستان بیابانک می توان دو حوزه نفوذ خدماتی در سطح دهستان تشخیص داد. این حوزه ها عبارتند از:
۱- حوزه نفوذ روستای فرخی(مرکز دهستان)
روستاهای حوزه نفوذ مستقیم این روستا عبارتند از: روستاهای ابراهیم آباد، جعفرآباد، نصرآباد، میان آباد، روستاهای چاه ملک، قادرآباد و آبادان صرفاً جهت امور اداری (دهداری) به این روستا مراجعه می کنند.
۲- حوزه نفوذ روستای چاه ملک
روستاهای حوزه نفوذ مستقیم این روستا عبارتند از: قادرآباد و آبادان. با توجه به این که حوزه نفوذ مستقیم روستای فرخی در طرح هادی این روستا بررسی شده است. در این جا به بررسی حوزه نفوذ روستای چاه ملک می پردازیم.
روستای چاه ملک در دهستان بیابانک از توابع خور و بیابانک واقع شده است. این روستا از نظر جمعیتی پس از روستای فرخی دهستان بزرگترین روستای دهستان است و تا مرکز بخش حدود چهل کیلومتر فاصله دارد.
این روستا به لحاظ موقعیت جغرافیایی که دارد تبدیل به مرکز خدمات رسانی بین جاده ای شده، ضمن آن که تعدادی روستای کم جمعیت از خدمات مستقر در این روستا استفاده می کنند. این روستاها عبارتند از: قادرآباد، آبادان و نودشت.

۲-۲- تحولات جمعیتی در حوزه نفوذ روستا:
۱-۲-۲- حجم و رشد جمعیت:
در نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن جمعیت ساکن در کل حوزه نفوذ ۱۹۲ نفر بوده که دوندی کاهشی در طی ۴۹ سال(۱۳۸۴- ۱۳۳۵) به ۱۲۴ نفر رسیده است، در طی این مدت جمعیت روستای قادرآباد تقریباً نیم برابر افزایش داشته است و از ۶۷ نفر در سال ۱۳۳۵ به ۹۷ نفر در سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است.
روستای نودشت در طی سال های ۸۴- ۱۳۳۵ با روند شدید کاهشی مواجه بوده به طوری که خالی از سکنه شده این روستا در سال ۱۳۳۵، ۴۳ نفر جمعیت داشته و تا سال ۱۳۴۵ نیز به روند افزایش جمعیت در این روستا ادامه داشته است، به طوری که در این سال به ۹۸ نفر رسیده است ولی پس از آن دیگر سیر نزولی داشته تا این که در سال ۱۳۸۴ جمعیتش به ۲ نفر رسیده است
– تعداد و بعد خانوار:
تعداد خانوار در دوره های مختلف سرشماری نشان از کاهش، تعداد خانوارهای حوزه نفوذ و مهاجرت آنان به دیگر نقاط است. در فاصله سال های ۵۵- ۱۳۴۵ تعداد ۱۰ خانوار از ۴۹ خانوار موجود در حوزه نفوذ مهاجرت کرده اند که بیشترین تعداد آن متعلق به روستای نودشت بوده است.
در فاصله سال های ۶۵- ۱۳۵۵ نیز تعداد ۹ خانوار از ۳۹ خانوار موجود در حوزه نفوذ از منطقه خارج شده اند که تقریباً از سه روستای حوزه نفوذ به نسبت مساوی مهاجرت صورت پذیرفته است.
در فاصله سال های ۸۴- ۱۳۶۵ مجموع خانوارهای حوزه نفوذ ثابت باقی باقی مانده است.
بعد خانوار تا سال ۱۳۵۵ روند افزایشی داشته ولی پس از این سال روند کاهشی به خود گرفته، به طوری که از ۵/۵ نفر در هر سال ۱۳۵۵ به ۱/۴ نفر در سال ۱۳۸۴ رسیده است.
بررسی وضعیت اقتصادی حوزه نفوذ روستا:
۱-۳-۲- کشاورزی(زراعت):
مجموع اراضی کشاورزی روستاهای حوزه نفوذ ۱۲۴ هکتار است، ۸۵ هکتار آن در روستای قادرآباد و ۳۹ هکتار آن در روستای آبادان توزیع شده است، سرانه زمین برای هر نفر کشاورز در روستاهای قادرآباد و آبادان به ترتیب برابر ۳/۵ و ۵/۱۹ هکتار است، در هر دو روستا تقریباً نیمی از شاغلین را شاغلین بخش کشاورزی تشکیل می دهد، در روستای قادرآباد ار مجموع ۲۵ نفر شاغل نفر در بخش کشاورزی و در روستای آبادان از ۴ نفر شاغل ۲ نفر در بخش کشاورزی اشتغال دارند.
الگوی کشت محصولات زراعی منطقه ۳ نوع مصرف را نشان می دهد که عبارت است از مصرف خانوار، مصرف دام و تجارت(جدول شماره ۸)
براساس جدول در هر روستا حدود ۷۰ درصد از سطح زیر کشت اراضی اختصاص به کشت گندم وجود دارد، این دو محصولات به مصرف انسان و دام می رسد محصولاتی از قبیل یونجه، چغندر و ارزن مصرف دامی دارد و محصولاتی نظیر آفتابگردان، انار و پنبه برای عرضه به بازار مصرف تولید می شود.

عتیقه زیرخاکی گنج