گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 166 views
  • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نرم­ افزار با عنوان بررسی تطبیقی متدولوژی­های مبتنی بر عامل

دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نرم­ افزار با عنوان بررسی تطبیقی متدولوژی­های مبتنی بر عامل که شامل ۸۷ صفحه و مشتمل بر بخش های زیر است:

نوع فایل : Word

فهرست مطالب

فصل ۱: مقدمه­ای بر عامل 

۱-۱ برنامه نویسی شیءگرا

۱-۲ برنامه نویسی عاملگرا

۱-۲-۱ عامل

۱-۲-۲ محیط عامل

۱-۲-۳ معماری عامل

۱-۲-۴ ارتباطات و هماهنگی در عامل­ها

۱-۳ مقایسه عامل و شیء

۱-۴ رابطه برنامه نویسی سرویس­گرا و عاملگرا

فصل ۲: مهندسی نرم­افزار مبتنی بر عامل

۲-۱ مهندسی نرم­افزار مبتنی بر عامل

۲-۱-۱ فرایند توسعه

۲-۱-۲ فرایند توسعه نرم­افزار

۲-۱-۳ مدل فرایند نرم افزاری

۲-۱-۴ زبان مدل­سازی

۲-۱-۵ متد

۲-۱-۶ متدولوژی

۲-۲  متدولوژی COMOMAS.

۲-۳  متدولوژی MASCommonKADS

۲-۴  متدولوژی DESIRE

۲-۵  متدولوژی MASE

۲-۶  متدولوژی MASSIVE

۲-۷  متدولوژی GAIA

۲-۸  متدولوژی MESSAGE

۲-۹  متدولوژی TROPOS 

۲-۱۰ متدولوژی ADELFE

۲-۱۱ متدولوژی  INGENIAS

۲-۱۲ متدولوژی PASSI

۲-۱۳ متدولوژی PROMETHEUS

۲-۱۴ متدولوژی ROADMAP

۲-۱۵ متدولوژی OPM/MAS

۲-۱۶ متدولوژی AOR

۲-۱۷ متدولوژی ASPECS

۲-۱۸ تکامل متدولوژی­ها

فصل ۳ : مقایسه متدولوژی­های مبتنی بر عامل 

۳-۱ روش­های ارزیابی

۳-۲ چهارچوب ارزیابی

۳-۳ مقایسه متدولوژی­ها

۳-۳-۱ مقایسه مدل فرایند و چرخه حیات

۳-۳-۲ مقایسه پوشش مفهوم

۳-۳-۳ مقایسه زبان مدل­سازی

۳-۳-۴ مقایسه عمل­گرایی

۳-۳-۵ مقایسه ابزار مدل­سازی

۳-۳-۶ مقایسه ابزار پیاده­سازی

۳-۳-۷ مقایسه عرضه در بازار

۳-۳-۸ مقایسه جنبه­های حمایتی

۳-۴ نتیجه گیری


عتیقه زیرخاکی گنج