گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق بهبود و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بنائي-خرید اینترنتی تحقیق بهبود و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بنائي-دانلود رایگان مقاله بهبود و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بنائي-تحقیق بهبود و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بنائي
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
ساخت ساختمانهاي خشتي در نقاط مختلف دنيا و از جمله اير ان و با توجه به وسعت گسترده سطح كوير در كشور بديهي است كه بخش زيادي از ساختمانهاي روستايي را دربرمي گيرد و در ساخت اين ساختمانها ، در اكثر موارد ، كوچكترين مسائل فني در نظر گرفته نشده است
كشور ايران از جمله كشورهايي است بر روي كمربند زلزله آلپايد كه از كوههاي هيماليا تا درياي مديترانه گسترش دارد واقع است و در دهه هاي اخير در ايران چندين زلزله بزرگ و مخرب روي داده است كه موجب تلفات سنگيني شده اند . مثل زلزله منجيل ۱۳۶۹ و زلزله بم ۱۳۸۲ كه سبب مرگ دهها هزار تن شده . بر اساس آمار رسمي در سال ۱۳۷۰ حدود ۴۲ درصد از جمعيت ايران در روستاها زندگي مي كنند و بنا به دلايل اقتصادي ساخت ساختمانهاي خشتي هم اكنون نيز در اين مناطق مشاهده مي گردد. 
در اين مقاله به روشهاي مقاوم سازي ساختمانهاي خشتي در كشور خودمان با توجه به مصالح ارزان موجود اشاره گرديده است.
رفتار لرزه اي ساختمانهاي خشتي : 
تكانهاي لرزه اي بزرگ غالباً بر ساختمان تاثير مي گذارند . اين تاثير نه تنها به خاطر شدت نيروهاي بكار رفته ، بلكه بيشتر بدين علت است كه سازه ها براي تحمل نيروهاي افقي طراحي نمي شوند. 
سازه هاي با مصالح بنائي عمدتاً مقاومت كششي بسيار كمي دارند و توجه به اين ويژگي ، مهمترين مسئله در مقاوم سازي ساختمانهاي بنائي مي باشد. 
ساخت وساز ساختمانهاي خشتي : 
خانه هاي خش تي به دليل تنوع آب و هوايي هر منطقه از كشور، به شيوه هاي مختلفي ساخته مي شود . علاوه بر تنوع آب و هوايي ، دسترسي آسان و اقتصادي بودن ساخت چنين ساختمانهايي در ساخت آنها تاثير بسزايي دارد و در ساخت آنها از مصالح 
ارزان قيمت كه در خود مناطق يافت مي شود ، استفاده مي گردد. مصالحي كه در ساخت اين گونه ساختمانها مصرف مي شود اغلب : خشت، ملات ، سنگ ، تيرهاي چوبي و شاخه هاي چوب مي باشد. خشت كه از قديم در نقاط مختلف ساخته مي شده داراي دو روش ساخت مي باشد : يكي روش خشت زني دستي و ديگري روش خشت زني مكانيكي كه با سر عت بيشتري نسبت به روش دستي انجام مي گيرد . 
مهمترين مسئله در بدست آوردن خشت مطلوب، عمل آوردن خشت به روش درست مي باشد كه در طول مدت عمل آوري خشت بستگي كامل به مواد تثبيت كننده اي دارد كه در ساخت آن بكار مي رود. اين مواد تثبيت كننده عمدتاً سيمان يا آهك مي باشد، در آزمايشهاي مختلفي كه در اين مورد انجام شده، مويد اين حقيقت است كه تثبيت خشت با سيمان به شدت مقاومت فشاري خشت را افزايش مي دهد. 
ملات استفاده شده در ساختمانهاي خشتي عمدتاً از گل و كاهگل ، گل آهك و شفته آهك ، گچ و خاك مي باشد. از سنگ ساختمانهاي خشتي ع مدتاً در كرسي چيني استفاده مي شده و از سنگهاي ناهموار به شكل لاشه چيني استفاده مي شود. 
در پوشش سقف ساختمانها خشتي معمولاً از تيرهاي چوبي استفاده مي شود . و بدليل دسترسي آسان روستاييان به چوب درختان ، به كار بردن اين ماده در سقف به شدت رو به افزايش بوده است.
اعضاي اصلي ساختمان هاي خشتي و اشكالات موجود در ساخت آنها : 
مهمترين عناصر ساخته شده در ساختمانهاي خشتي عبارتند از : شالوده ، ديوار ، بازشو ، نعل درگاهي ، كلاف قائم و افقي و سقف. شالوده : 
ديوارهاي باربر در اين گونه ساختما نها ، بر روي شالوده شفته آهكي يا شالوده سنگي ، عمدتاً قرار مي گيرد و بندرت در تماس مستقيم با زمين ملاحظه مي شوند . عدم اجراي كرسي چيني در برخي موارد در ساختمانهاي خشتي باعث گرديده كه بر اثر عوامل جوي مثل باران و برف قسمت پاييني ديوارها باربر خشتي تخريب شده و باعث لاغري ديوارهاي باربر در قسمت پايين آن گردد. اين موضوع باعث ناپايداري سازه و كاهش سطح مقطع مي شده و سبب افزايش تنش فشاري در ديوار خواهد شد. و در اين حالت با اندك بار جانبي واژگون مي شود. 
ديوار : 
بر اساس آيين نامه هاي مختلف ، ديوار باربر به ديوا ري گفته مي شود كه نسبت طول به ضخامت آن ، بيش از ۳ الي ۴ برابر باشد. در صورتي كه نسبت طول به ضخامت كمتر از مقادير فوق باشد، اين عضو ستون خواهد شد . اشكال ستونهاي خشتي آن است كه به هنگام وقوع زلزله و بر اثر بارهاي جانبي زلزله و خروج از مركزيت بارهاي قائم ستون ها ، به همراه نيروي محوري لنگر خمشي قابل توجهي در ستونها ايجاد شده و به دليل ضعف اين اعضا در ناحيه كششي و رفت و برگشت بارهاي زلزله ، ستونها به سرعت دچار انهدام كلي خواهند شد. 
بازشو : 
ايجاد بازشوهاي وسيع در ديوارهاي باربر خشتي يكي از عمده ترين ضعفهاي موجود در ساخت چنين ساختمانهايي مي باشد . اما به دلايل معماري و نورگيري فضاهاي ساختمان ، نمي توان بازشوها را در نظر نگرفت . لذا مي توان با محدود كردن مقادير ابعاد بازشو طبق آيين نامه هاي مختلف ، ابعاد بازشو را تحت كنترل درآورد.
نعل درگاهي : 
نعل درگاهيه ا تيرهايي هستند كه جهت انتقال بارهاي ثقلي قسمت بالاي بازشو به ديوارهاي طرفين بازشو به كار مي روند . از جمله موارد ضعف كه در ساختمانهاي ساخته شده خشتي ديده مي شود ، عدم وجود نعل درگاه يا امتداد نيافتن نعل درگاه بر روي ديوارهاي طرفين بازشو مي باشد كه در نهايت باعث تخريب ديوار خواهد شد. 
كلاف قائم و افقي : 
كلاف بندي در ساختمان خشتي به دو صورت قائم و افقي اجرا مي شود و براي عملكرد بهتر كلاف بندي بهتر است كه كلافهاي افقي و قائم ، اتصال مناسبي به هم داشته باشند، تا به هنگام وقوع زلزله ، ساختمان يكپارچه عمل كند . در ساختمانهاي خشتي كلاف بندي به روش معمول با چوب انجام مي شود و در اكثر موارد ديده مي شود كه كلاف بندي انجام نمي شود و فقط چند تيرك افقي كه با هم ارتباطي ندارند در لابلاي رجهاي خشت گذاشته مي شده و فقط از گسترش تركهاي ناشي از نشست جلوگيري مي كند. 
سقف : 
به طور كلي ، براي عملكرد بهتر سازه در برابر زلزله ، بهتر است سقف سبك باشد و به صورت يك ديافراگم صلب عمل نمايد زيرا در هنگام وقوع زلزله رابطه شتاب و جرم رابطه ايي مستقيم مي باشد، لذا در ساختمانهاي خشتي ساخته شده ، بيشتر از سقفهاي سنگين ( تير چوبي و كاهگل) استفاده مي شود و يكي ديگر از ضعفهاي آن مي باشد. 
بهبود رفتار لرزه اي ساختمانهاي خشتي : 
بهبود رفتار لرزه اي يكي از اقداماتي است كه در آن بايد پيوستگي و اتصال كافي بين تمام اجزاي اصلي سازه ، ديوارها ، كفها و بامها رعايت شود. 
اقداماتي كه در بهبود رفتار لرزه اي صورت مي پذيرند عبارتند از : 
  1- تقويت مصالح 
  2- تقويت اجزاي سازه اي 
  3- تقويت ساختمان به عنوان يك كل 
  4- سخت كردن پي ها
  5- پايداري كردن عملكرد سازه 
  6- محدود ساختن جابه جايي ها. 
در اثر عمل و عكس العمل امواج زلزله ، ديوارهاي متقابل را به سرعت رانش داده و عدم هيچگونه اتصال و كلاف بندي در بين نعل درگاهها و پوششهاي طاق با اسكلت بنا ابتدا طاق فضا فرو مي ريزد، سپس قوسهاي نعل درگاه كه در جهت ارتعاشات زلزله واقع شده در اثر رانش ديوارها شكسته و فرو مي ريزد . از اين رو با تدابيري خاص مي توان تا حد امكان بناهاي خشتي را در مقابل خطر زلزله مقاوم كرد. 
تقويت ساختمانهاي خشتي در مقابل حركت زمين و زلزله : 
اصولاً در بناها ، كلاف ديوارهاي بناي خشتي را از يكديگر جدا مي سازد . به علت استفاده از پوشش قوس به عنوان نعل درگاه فقط استقرار پا طاق بر روي نبشهاي دربند مي باشد . اين مكان محل انتقال نيرو از قوس به سطح پاكار خواهد بود . چنانچه در زير قوس و يا در دل قوس ( تنگ قوس ) به كار رود كلاف مقاومتي بين قوس و نعل درگاه و ديوارهاي پاكار به وجود مي آيد . 
اين روش حركت ديوار و طاق را از هر جهت به شك ل لوله ميسر ساخته و پيشگيري از تخريب قوس (سقف) را در مقابل حركات زمين و زلزله بوجود مي آورد ، براي اجراي اين اقدام به فاصله يك متر پايين تر از سطح پاكار چوب مشته ( عضو عمومي) كه آن نيز مي گويند كار گذارده مي شود . براي اين كار از چوب مقاومي كه س طح آن بوسيله قير و يا قطران و يا دوغاب « شاخص » را به آهك اندود شده باشد استفاده مي شود ، ديوار چيني تا سطح پاي قوس ، اجرا مي شود. 
شاخص گذاري در ضلع مقابل به ترتيبي كه گفته شد انجام مي گردد . عضو دوم تير افقي است كه به صورت نيم و آنيم بر كاملاً درگير و « شاخص » با عضو عمومي « كش » روي دو شاخص نشست كرده و بوس يله ميخ بلند و يا ميخ اسكپ عضو افقي متصل مي شود. براي اينكه در كلاف بندي مقاومت بيشتري ايجاد شود بهتر است بين عضو عمودي و افقي دستك و يا چپي تحت زاويه ۴۵ درجه نصب شود تا درگيري و پيوند كامل بوجود آيد. استفاده از اين شيوه از قديم معمول بوده و از اين گونه كلاف بندي در قسمتهاي مختلف جهت اتصالات در بناهاي قديمي ، در سطح وسيع استفاده شده است . به طور كلي با روش كلاف كشي مي توان بناهاي خشتي را در مقابل حركات زمين و زلزله مقاوم كرد.
بكارگيري الياف درخت خرما( ليف خرما) و بهبود رفتار لرزه اي : 
در مناطقي كه الياف درخت خرما وجود دارد مي توان از اين مصالح جهت مقاوم سازي بناهاي خشتي و ديوارهاي خشتي استفاده كرد ، بدين صورت كه ابتدا ليف هاي طبيعي را در آب انداخته كاملاً خيس شده و سپس آنها را ورز داده و اصطلاحاً شانه مي نند تا تار و پودهاي آنان از هم جدا شده و نخ ها و الياف مجزا از هم بدست آيد پس اين بندهاي تابيده شده را به صورت شبكه هاي درهم فرو رفته تهيه كرد و در محل موردنظر قرار مي گيرند. 
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق در مقاوم سازی خانه های بنایی با شبکۀ pp -دانلود رایگان تحقیق مقاوم سازی خانه های بنایی با شبکۀ pp-خرید اینترنتی تحقیق مقاوم سازی خانه های بنایی با شبکۀ pp-دانلود رایگان مقاله مقاوم سازی خانه های بنایی با شبکۀ pp-تحقیق مقاوم سازی خانه های بنایی با شبکۀ pp
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
خانه های بنایی در سراسر جهان تاریخچه ای بس دیرین دارند . روش بنایی تا قرن نوزدهم میلادی که دیگر انواع بیشمار ساختمان سازی پدید آمدند یکی از رایج ترین انواع احداث ساختمان بوده است در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با فایل توضیح مفصلی خواهیم داد.

ملاحظات :

– تهیۀ جوش پلاستیک هنوز محاسبه نشده است و فرض بر آن است که توسط اجتماع محلی بطور مشترک تهیه شده و در تملک همگان است .

– هزینۀ کار روزانه که ۷۰۰۰۰ ريال در روز می باشد بر اساس پرس و جوی محلی در بم در ماه مارس ۲۰۰۶ است .

– این هزینه که برای هر مورد بطور تخمینی برآورد شده است بنحو اجمالی در تصویر ۱۱-۴ آمده است .

پیوست   اقدامات ضروری در هنگام وقوع زلزله

به سبب آسیب پذیری خانه های بنایی ، چنانچه مقاوم سازی شده یا نشده باشند ، همۀ ساکنین این را در خاطر باشند که تخلیۀ سریع خانه به منظور نجات جان شان الزامی است .

سریعاً خانه را تخلیه کنید

خانه های بنایی آسیب پذیرند ، بنابراین در صورت احساس تکان زلزله ، بدون توجه به مقاوم سازی شده بودن یا نبودن خانۀ خود باید به سرعت آن را تخلیه کنید . در زمان تخلیه ، باید با فریاد بلند اعضای خانوادۀ خود را به ترک خانه وادارید بنحوی که کسی در خانه باقی نماند . ولی ، باید دقت کنید که سرسیمه نشده و صدمه نبینید زیرا در طی زلزله عوامل خطرناک زیادی در اطراف خانه تان وجود دارد . باید ضمن توجه به اشیایی که در حال سقوط به زمین اند خانه را سریعاً تخلیه کنید


خانه های بنایی در سراسر جهان تاریخچه ای بس دیرین دارند . روش بنایی تا قرن نوزدهم میلادی که دیگر انواع بیشمار ساختمان سازی پدید آمدند یکی از رایج ترین انواع احداث ساختمان بوده است . به سبب هزینۀ ارزان مصالح و ساخت و ساز آسان ، خانه های بنایی غیر مسلح همواره به طور گسترده ای در میان طبقات کم درآمد کشورهای در حال توسعه بویژه در خاور میانه ، آفریقا ، آمریکای جنوبی و غیره متداول بوده اند . سی درصد جمعیت جهان یا تقریباً ۱٫۵ میلیارد نفر ، ساکن خانه های ساخته شده از خشت خام اند . خانه های بنایی غیر مسلح بینهایت در برابر زلزله آسیب پذیرند و در نتیجه همواره مایۀ تلفات بیشمار بوده اند . به منظور کاهش شمار این تلفات ، همواره شیوه ای نسبتاً ساده و ارزان ولی قطعاً مطمئن که در محل قابل اجرا باشد قویاً مورد نظر بوده است . این راهنمای کار ، روش مقاوم سازی با شبکۀ pp را که توسط پروفسور مگورو و دکتر پائولا در دانشگاه توکیو ابداع شده است بطور مختصر معرفی نموده و سپس عملاً روش ساخت و نصب آن را توضیح می دهد .


 – کارایی روش شبکۀ pp در برابرزلزله که بطور تکمیلی به آن اشاره خواهد شد !

کاربران منظور نظر این راهنمای کار متفاوت اند و عبارتند از مقامات اداری دولت های مرکزی و مقامات استانی ، شهرداری ها ، پژوهشگران مؤسسات و مسوؤلین آموزشی ، مهندسین و همچنین ساکنین محلی که کاربران نهایی و بجای روش مقاوم سازی با شبکۀ pp هستند . 

 

  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به محسنات ساختماهای سنتی وبنائی، سه ساختمان یک، دو و سه طبقه اسکلت فولادی که مطابق آئین نامه ۲۸۰۰ ایران طراحی و محاسبه شده با یک ساختمان مشابه که بصورت بنائی با سقف تیرچه و بلوک که مطابق آئین نامه ایران طراحی و با استفاده از شناژهای افقی و قائم تقویت شده است از نظر مصرف آهن آلات و هزینه اقتصادی مقایسه گردیده و نشان داده شده است که ساختمانهای بنائی تا سه طبقه از نظر قیمت۱۵ الی ۲۰ درصد ارزانتر و اقتصادی تر تمام میشود وهمچنین از نظر آهن آلات که قسمت عمده آن وارداتی می باشد حدود ۵۲% مصرف کمتر دارد. با عنایت به درصد احداث ساختمانهای۱تا۳ طبقه در شهرهای بزرگ که در سالهای اخیر بین ۵۰ تا۶۰ درصد کل ساختمانها ودرشهرهای کوچک ۸۰الی۹۰ درصد ساختمانها را تشکیل می دهند 
با توجه به روند افزایش قیمت بی رویه مسکن، بویژه در ساختمانهای آپارتمانی که خرید آنها برای اکثریت جامعه امکان پذیر نیست و در صورت عدم اصلاح روش فعلی، آینده نسل جوان از نظر مسکن و معیشت با دشواری جدی روبرو خواهد بود با عنایت به محسناتی که ساختمانهای بنائی دارد میتوان قسمتی از مشکلات مسکن را حل نمود. با روش های موجود د ر کشور در ساختمان سازی، مقدار آهن آلات مصرفی نقش عمده ای از نظر اقتصادی در موضوع مسکن دارند. متاسفانه به موازات عدم صرفه جویی در مصرف انرژی سوخت آب در ایران که از جمله پر مصرف ترین کشورهای دنیا می باشد – مقدار مصرف آهن آلات نیز در صنعت ساختمان بسیار زیاد بوده و از این بابت کشور را دچار مشکل نموده است. در مهندسی ساختمان در کشور قبلا هیچگونه کنترلی بر ساخت و ساز وجود نداشت. خوشبختانه با ایجاد سازمان نظام مهندسی پروژه های واحد مسکونی از نظر ایمنی و آیین نامه کنترل میشود و در قدم دوم در بعضی شهرها کیفیت اجرای پروژه ها از نظر مطابقت با نقشه های مصوب بازرسی و کنتل می گردد، در این مقاله پیشنهاد شده است سازمانهای مسئول مانند نظام مهندسی یا مسکن و شهر سازی از نظر انتخاب سیستم سازه ها نیز نظارت نموده ومردم را درمورد احداث مسکن ارشاد و راهنمایی نمایند تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.
برتری های ساختمانهای بنائی 
۱٫ مصالح سنتی با توجه به سابقه استفاده در کشور به اندازه کافی موجود میباشد، مانند آجر که در اکثر نقاط ایران تولید میشود و کافیست کیفیت آن استناندارد شود. 
۲٫ درمقایسه با بتن و سازه های فولادی تیاز به استاد کار سطح بالا وجود ندارد . 
۳٫ مصالح بنایی در مقایسه با بتن حساسیت کمتری در مقابل سرما و گرما دارد و با کمترین تمهدات قابل اجرا است. 
۴٫ روا داری در سازه های بنایی بیشتر است و با توجه به کنترل کم و نظارت غیر مستمر ساختمانهای مسکونی این مورد یک حسن بشمار می رود. 
۵٫ با توجه به صرفه جویی در مصرف آهن آلات وابستگی ارزی، کم خواهد بود . 
۶٫ آسانی امکان تعمیر و ترمیم در نقاطی از کشور که کیفیت ساختمان سازی پایینی دارند در صورت بروز اشکال، حتی ترمیم مقدور است. 
۷٫ چون در این سیستم از دیوارهای ضخیم تر استفاده می شود از نظر جلوگیری از انتقال حرارت مناسب می باشد که در نتیجه مصرف انرژی سوخت نیز کاهش پیدا خواهد نمود. 
۸٫ تامین آسایش و آرامش نسبی با توجه به اینکه مساله برودتی و گرمایش نسبتا بطور طبیعی تامین می شود، مقایسه بازارهای سنتی با پاساژهای جدید روشنگر موضوع می باشد. 
۹٫ کم بودن احتمال پوسیدگی و زنگ زدگی و مقاومت بیشتر در مقابل آتش سوزی در مقایسه با ساختمانهای فولادی،آجر وسنگ که قسمت اصلی سازه های بنائی را تشکیل می دهند در مقا بل پوسیدگی عمر زیادی دارند و احتمال زنگ زدگی نیز وجود ندارد. 
۱۰٫ وبا لاخره داشتن هزینه کمتر یعنی اقتصادی بودن بعلت مصرف کم آهن آلات. 
چگونه یک ساختمان ایمن بسازیم 
– ساختمان های فلزی: در ساخت این نوع ساختمان ها از پروفیل های فولادی در ستون و تیرهای آن استفاده شده است.اجرای سریع ،کوچک بودن ابعاد ستون ها (نسبت به حالت بتنی)، 
  
مقاومت بالای فولاد در برابرکشش و فشار از جمله مزیتهای این نوع ساختمان ها به شمار می رود،در مقابل زنگ زدگی،خوردگی،ضعف در برابر آتش سوزی از جمله معایب آن به شمار می رود.نصب و اتصال اجزای تیر،ستون و پل های این ساختمان ها به دو طریق جوشکاری و یا پیچ و مهره انجام می پذیرد. 
 – ساختمان های بتنی : زلزله های اخیر نشان داده است که ساختمان های بتنی در صورت اجرای صحیح ، مقاومت خوبی از خود نشان می دهند.همچنین مقاومت در برابر آتش سوزی، اجرای سازه های خاص،اجرای معماری در خور توجه و عملکرد بهتر دیوارهای آجری با اسکلت بتنیاز مزیت های این نوع ساختمان ها به شمار می رود. 
 – ساختمان های آجری : مطابق آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران ، ساختمان های با مصالح بنایی حداکثرباید دارای دو طبقه (بدون احتساب زیر زمین) باشند. 
وقتی می خواهید خانه ای بسازید ، چه بتنی باشد یا فلزی ، موارد زیر را باید رعایت کنید: 
– ساختمان هایی که بیش از ۴ طبقه و یا ۱۲ متر به بالا هستند باید با ساختمانهای مجاورخود فاصله داشته باشند . این فاصله ها را که اصطلاحا درز انقطاع می نامند حداقل یک صدم ارتفاع است یعنی برای ساختمان به ارتفاع ۲۰ متر ، درز انقطاع ۲ سانتی متر خواهد بود.وجود این درز برای حذف یا کاهش خسارت ناشی از ضربه ساختمان های مجاور به یکدیگر است.(که این ضربات بیشتر در هنگام زلزله روی می دهد)این درز ها را می توان با مصالح نرم که در هنگام زلزله به راحتی خرد می شوند ، پر کرد. 
– پلان ساختمان باید ساده و منظم باشد و دارای پیش آمدگی و پس رفتگی زیادی نباشد. 
 – بار و تاسیسات سنگین مانند منبع آب در طبقات فوقانی ساختمان قرار داده نشود و سعی شود تا سنگینی ساختمان در پائین ترین سطح ممکن باشد. 
  
         – سعی نکنید بیش از آنچه که در نقشه سازه آورده شده است اقدام به تقویت سازه، خصوصا پل وتیرها کنید . افزایش ابعاد پل یا تیر و یا میلگردهای آن نتیجه عکس خواهد داد.اگر هنگام خاکبرداری به پی (فونداسیون)ساختمان همسایه برخورد کردید، اقدام به تخریب آن نکنید.ضمن هماهنگی با ناظر خود ، با یک برگ یونولیت(فوم) اقدام به جدا سازی پی ساختمان همسایه با بتن پی ساختمان خود کنید. 
–         پس از اتمام خاکبرداری و قبل از اجرای بتن مگر(بتن کم سیمانی که که به ضخامت ۱۰ سانتی متردر زیر فونداسیون روی خاک اجرا می کنند) از محکم و سفت بودن خاک زیر فونداسیون مطمئن شوید. 
پی رایج ساختمان های مسکونی درایران به صورت پی نقطه ای (تکی یا دوبل) است. 
اکر خاک بستر به راحتی توسط بیل دستی  برداشته می شود،اجرای فونداسیون به تنهایی جوابگو نخواهدبود 
تراکم ستر خاک قبل از اجرای فونداسیون نیز نباید فراموش شود.بعد ازآنکه از خاک زیر پی مطمئن شدید، باید دقیقا طبق پلان ساختمان (و از هر طرف ۱۰ سانتی متر بیشتر) سطح را با یک بتن کم عیار به ضخامت ۵ الی ۱۰ سانتی متر بپوشانید.سپس بر روی آن اقدام به آرماتور بندی و  قالب بندی پی کنید. برای متصل کردن تمام پی ها  به هم باید از شناژ استفاده کرد. 
–         به خاطر داشته باشید که آرماتورهای شناژ حتما به داخل آرماتورهای فونداسیون رفته و از مرکز ستون نیز عبور کند . اگز ساختمان اسکلت بتنی باشد ، میلگردهای ریشه ستون  درون این شناز قرار می گیرد و اگر ساختمان اسکلت فلزی باشد صفحه ستون همراه بولت های آن . 
–         مراقب بستن خاموت ها (آرماتورهای عرضی که به دور آرماتورهای طولی و  اصلی در شناژ بسته می شود)باشید. 
–         همان طور که در نقشه های سازه تان درج شده است ، فاصله خاموت ها از هم در نزدیکی ستون ها و پی کم می شود . رعایت کردن این فاصله ها بسیار مهم است و متاسفانه مجریان جهت راحتی کار خود ، کلیه فواصل را مساوی در نظر می گیرند که پس از زلزله آسیب جدی خواهند دید . همچنین انتهای تمامی خاموت ها ( تنگ ها) بایدکاملا خم شود و خم های دو خاموت کنارهم روبروی یکدیگر قرار نگیرند. 
هنگام بستن میلگردهای پی و شناژدو نکته را در نظر داشته باشید البته این دو نکته در کلیه آرماتوربندی های اجزای ساختمان نیزبکارمی رود. 
اول اینکه انتهای میلگردهایی که آزاد هستند و دیگر ادامه پیدا نخواهند کرد بایستی به صورت  90 درجه خم شوند.حداقل اندازه این خم ها باید ۱۲ برابر قطر آن میلگرد باشد و مورد دوم طول روی هم قرار گرفتن آرماتورها است. اگرآرماتور طولی در جایی قطع شد و مجبور شدید برای ادامه از آرماتور دیگر استفاده کنید باید حداقل به میزان ۵۰برابر قطر آن آرماتور ، آن دو را روی هم قرار دهید . 
اگر اسکلت ساختمان شما بتنی است ریشه ستون ها را مطابق نقشه و قبل از بتن ریزی اجرا کنید . هنگام بتن ریزی ، بتن این ناحیه باید حسابی متراکم شود. از آنجا که تراکم میلگردها در ناحیه ریشه ستمن ها زیاد است ،ممکن است کارگران وقت و دقت زیادی را صرف این کار نکنند. لذا مراقب باشید که تراکم بتن به خوبی انجام گیرد . اگر جهت قالب بندی فونداسیون خود از آجر استفاده کردید،حتما روی آجرها راکاملا با نایلون بپوشانید تا مانع جذب آب بتن توسط آجر شوید . اگر از قالب چوبی یا فلزی استفاده کردید حتما آن را با روغن مخصوص (ویا حتی المقدور با روغن سوخته)چرب کنید تا موقع جدا سازی قالبهااز سطح بتن،بدون آسیب رساندن به بتون کار خودرا انجام دهید . البته مراقب باشید آرماتورها روغنی و چرب نشوند.فاصله بین قالب و آرماتورها را مطابق نقشه انجام دهید. 
حداقل بین۵ تا ۷ سانتی متر بین قالب و  میلگرد باید فاصله باشد تا بتن کاملا پر شود.اگر تحت هر شرایطی پس از بتن ریزی ، آرماتور فونداسیون نمایان بود (البته این میزان نباید خیلی زیاد باشد،در غیر این صورت بتنریزی شما ایراد داشته و باید با مهندس ناظر مشورت نمایید) یک ملات ماسه سیمان با دانه بندی ریز درست کنید و آن قسمت را بپوشانید. 
در غیر این صورت آن قسمت محل خوبی برای خوردگی آرماتور فونداسیون مشا خواهد بود . آب دادن و نگهداری از بتن را فراموش نکنید ، در واقع این شما هستید که مقومت اصلی بتن را تعیین می کنید. 
بتن در مقابل نیروهای کششی ضعیف است بدین جهت برای رفع این این ضعف از میلگرد یا آرماتور استفاده می شود که بر حسب محاسبات ، قطر و تعداد آن مشخص می شود . نکات مهمی که در هنگام ساخت بتن باید در نظرداشته باشید: 
سیمان مصرفی خود را برحسب محل مصرف تعیین کنید. به طور کلی سیمان پرتلند نوع ۲ برای کارهای ساختمانی کفایت می کند. سیمان پرتلند نوع ۵ سیمان ضد سولفات می باشد و برای قسمت هایی که  با سولفات در تماس است به کار می رود. در بعضی از پی های ساختمان که ممکن است با خاک یا آب های سولفته در تماس باشد باید از این نوع سیمان استفاده شود . 
شن مصرفی باید تمیز و سخت باشد. 
البته باید در تعیین شن مصرفی خود به فاصله میلگردهای بسته شده و به ضخامت دال ( قطعه بتنی با ضخامت کم ) توجه داشته باشید. از متسه های خاکدار در بتن به طور جدی پرهیز کنید در غیر این صورت ضرر آن بیش از اختلاف قیمت ماسه شسته با ماسه خاکدار خوتهد بود. 
آب مصرفی در بتن بهتر است آب آشامیدنی باشد. در غیر این صورت باید از آبی استفاده شود که دارای بو و طعم خاصی نباشد و با مواد دیگر نیز آمیخته نشده باشد. 
در صورتی که به صورت دستی اقدام به ساخت بتن می کنید، ابتدا ماسه و سیمان را با هم مخلوط کرده ، سپس شن را به آن بیفزایید. پس از مخلوط کردن آنها با هم به آرامی آب به آن اضافه کنید . 
به خاطر بسپارید که بعضی از کارگران بنا به عادتی که در ساخت ملات دارند، مخلوط را به صورت آبخوره در می آورند که این کار غلط است و باعث هدر رفتن دوغاب سیمان می شود. 
آبخوره یعنی مصالح خشک را به صورت توده تپه ای شکل مخلوط کرده و وسط آن را مانند کوه اتشفشان خالی می کنند و به درون آن آب می ریزند. 
ساخت بتن توسط دستگاه های مخلوط کننده (میکسر) کیفیت بهتری را بدست می دهد. 
اگر بتن در حال سفت شدن بود یا برای راحتی کار خود ، هرگز به آن آب اضافه نکنید. اگر بتن سفت شده ، دیگر قابل مصرف نیست اضفه کردن مجدد آب و یا حتی اضافه کردن آب بیش از اندازه در هنگام اختلاط ، مقاومت نهایی بتن را کاهش می دهد . 

عتیقه زیرخاکی گنج