گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كايزن تركيبي دو كلمه‌اي از يك مفهوم ژاپني است كه تعريف آن تغيير به سمت بهتر شدن يا بهبود مستمر و تدريجي است. در واقع كايزن بر اين فلسفه استوار است كه براي ايجاد بهبود در سازمان‌ها لازم نيست به دنبال تغييرات انفجاري يا ناگهاني باشيم، بلكه هر نوع بهبود يا اصلاح به شرط آنكه پيوسته و مداوم باشد، ارتقاي بهره وري را در سازمان‌ها به ارمغان خواهد آورد
معني اصلي واژه كايزن ساده و گوياست : كايزن يعني بهبود مستمر، بهبود مستمري كه تمامي افراد يعني مديران كاركنان و كارگران را در بر مي‌گيرد: فلسفه كايزن براين اصل استوار است كه شيوه زندگي انسان شامل زندگي شغلي، زندگي اجتماعي و زندگي خانوادگي بايد پيوسته و مداوم بهبود يابد. فرهنگ كايزن و تعامل آن در بين لايه‌ها و سازمانهاي مختلف اجتماعي در ژاپن باعث شده است تا كارخانه به دانشگاه تبديل شود و دانشگاه به كارخانه، كارگر از مدير بياموزد و مدير از ايده‌هاي كارگر بهره‌مند گردد. پژوهشگر لباس كار بپوشد و به جاي نشستن در برج عاج به صحنه توليد بيايد و فعالان صحنه‌هاي توليد به فكر و تدبير در باب بهبودكار خويش بپردازند و به پژوهش روي آورند. پيام استراتژي كايزن در اين جمله خلاصه مي‌شود كه حتي يك روز را نبايد بدون ايجاد نوعي بهبود در يكي از بخشهاي سازمان يا شركت سپري نمود. 
در مديريت بر اساس كايزن، بالاترين سطح كيفيت با كمترين هزينه، بدون نياز به فناوري پيچيده، و مبتني بر عقل سليم به دست مي‌آيد. در اين ميان همكاري و توجه نيروي انساني اهميت زيادي دارد. واقعيت اين است كه براي كسب موفقيت – در جهان شديداً متغير و غير قابل برگشت – چاره‌اي جز توجه به نيروي انساني، جزئيات عمليات كاري و تعيين رهيافت مناسب،وجود ندارد. مديريت گمبا كه ژاپن را در بسياري موارد و بويژه در صنعت به حد اعلاي ترقي رسانده است. امروزه به عنوان ابزاري موثر در جهان به كار گرفته مي‌شود. 
۱- معرفي كايزن : در سال ۱۹۸۶ ميلادي كه كتاب كايزن (KAIZEN)، كليد موفقيت رقابت ژاپني، منتشر شد، واژه كايزن به عنوان يكي از مفاهيم كليدي مديريت مطرح و پذيرفته شد. در زبان ژاپني، كايزن، يعني بهبود مستمر، البته بهبودي كه همگان اعم از مديران و كاركنان بايد به آن توجه كنند و تقريباً كم هزينه باشد. فلسفه كايزن بر اين اساس بنا شده كه شيوه زندگي، اعم از كاري، اجتماعي و خانوادگي، بر تلاش در جهت بهبود مستمر تمركز يابد. (۸). مفهوم كايزن پاسخ به اين سوال است كه چرا شركتها در ژاپن براي مدتي طولاني، ساكن و بدون حركت نمي‌مانند. استفاده از كايزن به جاي واژه‌هايي مانند بهره وري، كنترل كيفيت فراگير، توليد بدون عيب، توليد بهنگام، و سيستم پيشنهادها تصوير واضح‌تري از عملكرد كارخانه‌هاي ژاپني را نشان مي‌دهد. پاره از مفاهيم اصولي كايزن عبارتند از : 
كايزن و مديريت؛ 
تأكيد بر فرايند، به جاي تأكيد بر نتيجه هدف؛ 
پيروي از چرخه‌ها؛ 
اولويت بخشي به كيفيت در درجه نخست؛ 
اظهار نظر بر اساس آمار و داده‌هاي صحيح؛ 
مشتري را فرايند بعدي قلمداد كردن (۱۱) 
۲- گمبا، محل واقعي انجام كار : در زبان ژاپني، گمبا (GEMBA) به معناي محل واقعي و جايي است كه عمليات اصلي سازمان در آن انجام مي‌شود. در صنعت ژاپن، واژه گمبا به اندازه واژه كايزن شهرت دارد. دو واژه كايزن و گمبا، واژه‌هايي هستند كه در قلب مديران ژاپني جاي دارند و مديران معمولاً تصميمات خود را بر اساس درك كامل اين دو واژه اتخاذ مي‌كنند. 
آنگاه نويسنده فوايد گمبا را به شرح زير ارائه مي‌كند : 
تشخيص نيازهاي گمبا؛ 
بررسي مشكلات و تفكر درباره راه حل‌ها؛ 
مقاومت كم در برابر تغيير ؛ 
تطابق مستمر؛ 
واقعي بودن راه حلهاي ساده پيشنهادي؛ 
اجراي راه حلها با تأكيد بر عقل سليم و هزينه پايين؛ 
لذت كاركنان از كار و رضايت از كايزن؛ 
شكوفايي اثر بخشي كارها؛‌
تفكر درباره كايزن و فرايند بهبود، ضمن انجام فعاليتهاي روزانه؛ 
عدم نياز به تأييد مديريت ارشد براي ايجاد تغيير. 
۳- مديريت كيفيت در گمبا : در مقوله كيفيت، هزينه توليد و تحويل به موقع سفارش مشتري، از يكديگر جدا نيستند. بسياري از فعاليتهايي كه در گمبا صورت مي‌گيرد صرفاً به مهارت كاركنان بستگي دارد و مديريت آنها به ندرت  از پايين به بالا شكل مي‌گيرد (۴۵). در گمبا معناي چنين تفكري اين است كه افراد سازمان متعهد مي‌شوند كه هرگز هيچ كالاي نامرغوبي تحويل نگيرند، هرگز قطعه يا كالاي معيوبي را به مرحله بعدي فرايند ارسال نكنند و كالاي نامرغوبي را توليد نكنند. 
۴- استانداردها : فعاليتهاي روزانه سازمانها، معمولاً بر اساس فرمول توافق شده‌اي ميان كاركنان صورت مي‌پذيرد. هنگامي كه اين فرمول‌ها به صورتي قابل فهم و روشن، در چارچوبي مشخص نوشته مي‌شوند، استاندارد ناميده مي‌شوند. مدير مشتاقي كه سعي در بهبود كيفيت عملكرد شركت خود را دارد مي‌بايست سطح استانداردهاي محيط كار را ارتقا دهد. مدير دو وظيفه اساسي، يعني نگهداري و بهبود مستمر را به عهده دارد. مدير بايد هر گونه اشتباهي در گمبا نظير : ضايعات توليد و يا مشتري ناراضي را شناسايي و براي جلوگيري از تكرار و حذف نارسايي مشهود، رويه‌هاي مربوطه را بازنگري كند (۵۹). استانداردها ويژگيهاي كليدي خاصي دارند. از اين قبيل كه بهترين، آسان ترين، و ايمن ترين راه براي انجام عمليات هستند (۶۳). 
۵- S5 : پنج گام براي خانه داري محيط كار با اسامي ژاپني به شرح زير هستند:
گام اول – سيري (ساماندهي) : شناسايي مواد ضروري از غير ضروري و دور ريختن مواد غير ضروري؛ 
گام دوم – سيتون (نظم و ترتيب) : مرتب كردن مواد ضروري با نظم و ترتيب؛ 
گام سوم – سيسو (پاكيزگي) : پاكيزه نگهداشتن كليه موارد در گمبا؛ 
گام چهارم – سيكيتسو (استاندارد سازي) : آغاز فرايند پاكيزگي توسط هر يك از افراد و انجام مستمر مراحل قبلي؛ 
گام پنجم – شيسوكه (انضباط) : رعايت انضباط فردي. 
۶- اتلاف : در ژاپن هر فعاليتي كه منجر به ارزش افزوده نشود اتلاف (مودا) ناميده مي‌شود. اتلاف به هفت دسته طبقه بندي مي‌شود : 
۱- توليد بيش از حد مورد نياز ۲- انبارش ۳- لزوم تعمير و يا بازسازي محصول ۴- حركتهاي اضافي در محيط كار ۵- اجراي فرايندهاي نامناسب ۶- انتظار كاركنان در محيط كار ۷- جابجايي وسايل، تجهيزات و كالاي نيم ساخته(۸۵). 
۷- بنيان خانه گمبا : بنيان خانه گمبا بر مشاركت كاركنان استوار است. مشاركت كاركنان شامل: كار گروهي، ايجاد روحيه خود انضباطي، چرخه‌هاي كيفيت، ارائه پيشنهاد، پي جوئيهاي مستمر، ارتباطات نيروي انساني، توسعه مهارتها و مديريت ديداري است(۹۱). «بيل فورد» از قول «يك راسل دورپ» مي‌گويد : انسانها ياد مي‌گيرند. «يادگيري عمليات اقتصادي» چيزي است كه در‌ آن فرد فرد كاركنان و تيم‌ها در بنگاههاي اقتصادي دائماً در حال يادگيري و اشتراك مساعي براي توسعه، انتقال و استفاده از دانش و مهارتها براي توليد، بهبود مستمر و خلق پيشرفت قابل رقابت هستند. در مديريت كايزن، ما به دنبال چنين هدفي هستيم، يعني ساختن سازمان يادگيرنده كه در برگيرنده مديريت و نيروي كار باشد و توسعه اهداف و ارزشهاي مشترك را به همراه داشته باشد. در چنين حالتي بهبود مستمر، راه زندگي مي‌شود (۹۲) 

عتیقه زیرخاکی گنج