گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

دانلود دو مقاله رشته عمران با موضوعات بهسازي لرزه اي سلف سرويس مرکزي دانشگاه اصفهان و ارزيابي روش نوين ساخت ديوارها و احياي مناطق ساحلي با استفاده از تكنولوژي ژئوتيوب که شامل ۳۷ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

چكيده‌ : ساختمان سلف مرکزي دانشگاه اصفهان با زيربناي ۴۳۰۰ مترمربع که ۳۸۵۰ مترمربع آن داراي کاربري غذا خوري، آشپزخانه، انبار و سرد خانه و۴۵۰ مترمربع ديگر آن شامل اتاقهاي تهويه و نظارت مي باشد در ناحيه جنوبي دانشگاه واقع شده است. اين ساختمان در سال ۱۳۷۴ به صورت اسکلت پيش ساخته بتن آرمه طرح و اجرا گرديده است و هم اکنون تنها شامل سقف، تير، ستون و فونداسيون و بدون هيچ گونه پوشش غير سازه اي موجود مي باشد. در طول سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ مطالعات بهسازي لرزه اي بر روي اين ساختمان به منظور بررسي وضعيت اجزاء سازه اي براساس آئين نامه ها و استاندارد هاي معتبر و ارائه طرح مقاوم سازي در صورت نياز انجام گرفته است. در اين مقاله نتايج حاصل از اين مطالعات ارائه مي گردد. ..

 مقدمه
۱- پيکر بندي ساختمان
۲- روش هاي تحليل سازه
۱- فونداسيون ها: تحليل استاتيکي – خطي.
۳- ستون ها : تحليل ديناميکي- خطي.
۴- تيرها: تحليل استاتيکي – خطي.
۵- دال ها: جدول محاسباتي.
۶- اتصال ميان دال ها و تيرها : استاتيک- خطي.
۷- اتصال ميان تيرها و ستون ها: استاتيک- خطي.
۸- اتصال ميان ستون ها و فونداسيون ها: استاتيک- خطي.
۴- راه کارهاي بهسازي
۵- نتيجه گيري
مراجع

ارزيابي روش نوين ساخت ديوارها و احياي مناطق ساحلي با استفاده از تكنولوژي ژئوتيوب
۲- مقدمه:
۳- مرور مختصري بر ژئوسيستمها و كاربرد آنها
۴- توصيف سيستم و روش نصب ژئوتيوب:
۵- نتيجه گيري:
۶- تأثير مکان نصب وصله‌هاي به‌کاراندازنده در آناليزهاي استاتيکي
مراجع:

 ……


عتیقه زیرخاکی گنج