گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 101 views
  • بدون نظر

این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


امروزه با گسترش شهرها و رشد آهنگ شهر نشينی، همچنين افزايش مشکلات و معضلات ناشی از اين فرايند و اهميت يافتن مديريت يکپارچه و توسعه متوازن، همه جانبه و پايدار شهر، بحث بهسازی زير ساخت های موجود شهری بيش از پيش قوت يافته است.
در اين راستا امر بهسازی مسيل ها به عنوان شريانی مهم و حياتی با کاربری های متنوع برای مديران و برنامه ريزان شهری اهميتی دو چندان يافته است.
اين مقاله بر آن است که ضمن بررسی فلسفه لزوم بهسازی مسيل های شهری، به بررسی عوامل تاثيرگذار در امر بازسازی مسيل ها با رویکرد مدیریت شهری و محوریت پاسداشت محیط زیست مسیل های شهری بپردازد.
در طی سالهای متمادی مسیل های شهری عموما با هدف سود رسانی به بشر و در جهت تامین آب مورد نیاز شهر ها ، جمع آوری و خروج فاضلاب شهری و صنعتی ، خروج رواناب و کاهش خسارات ناشی از سیل مورد استفاده قرار می گرفتند .تا اینکه این استفده مدام از مسیل ها به مرور سبب تخریب فیزیکی و همچنین کاهش عملکرد اکولوژیکی آنها گردید .
با ایجاد تغییرات شگرف در نوع نگرش به مسایل زیست محیطی و اهمیت یافتن این موضوع در چند دهه اخیر ، توجه به اکوسیستم های آب شیرین مسیل های شهری به موضوعی مهم در سطح جهان تبدیل گردیده است و با توجه به تخریب های فیزیکی و اکولوژیکی صورت گرفته در آن ها بحث بهسازی مسیل های شهری از اهمیت دوچندان برخوردار شده است .
با عنایت به پیچیدگی و دخالت عوامل متعدد و بعضا متضاد ، اجتماعی ، اقتصادی ، قانونی و زیست محیطی این مقاله بر آن است که با تلفیق دو دیدگاه عمرانی و شهرسازی و با محوریت مدیریت شهری و اصالت محیط زیست مسیل به عنوان شریانی حیاتی به امر بهسازی و ساماندهی مسیل های شهری با توجه به عوامل متعدد دخیل در آن بپردازد .

۲ – مسیل شهری چیست :
جهت دست دادن تعریفی از مفهوم مسیل شهری ، ابتدا بایستی نسبت به معرفی واژه شهری اقدام نماییم .واژه شهر یا شهری ( urban ) از جمله واژگان تخصصی می باشد که هنوز تعریف جامع و واحدی برای آن ارائه نشده است ، و بسته به نوع نگاه به موضوع مورد مطالعه ، تعابیر متعدد و متفاوتی برای آن ارائه گردیده است . اما در تعریفی عمومی شهر و مناطق شهری به آن دست از مکان هایی اطلاق می گردد که جمعیتی بیش از ۲۵۰۰ نفر ( ۶۲۰ نفر در هر کیلومتر مربع ) را دارا بوده و مردم در آن به زندگی و فعالیت و ساخت و ساز مشغولند . با این تعریف اقدام به معرفی مسیل های شهری می نمائیم . مسیل شهری با آن دسته از آبراهه هایی گفته می شود که سطوح غیر قابل نفوذ شهری نظیر بام ساختمان ها ، سطوح غیر قابل نفوذ آسفالتی خیابان ها و جاده ها و کف پوش های غیر قابل نفوذ شهری بیش از ۱۰ درصد حوزه آبریز آن مسیل ها را تشکیل دهند . ( شکل ۱ )
نگاهی به سه مقوله احیا ، بهسازی و اصلاح در مسیل های شهری :
راترفورد و همکارانش بهسازی ( Rehabilitation ) و احیاء ( Restoration ) را اینگونه تعریف می نمایند : ( احیاء به مفهوم بر گرداندن یک سیستم به اکوسیستم طبیعی و اولیه خود و به صورت کاملا بهبود یافته می باشد . در حالیکه بهسازی مولفه ای از فرآیند احیا می باشد. که در آن تنها بخشی از عوامل طبیعی و زیست فیزیکی سیستم به حالت اولیه بازگردانده می شود ) . پروژه های احیا در مسیل های شهری عموما بر مواردی همچون احیای مورفولوژی کانال یا پوشش گیاهی حاشیه ی مسیل تاثیر گذارند ، در حالیکه عموما عواملی همچون میزان جریان مسیل قابلیت احیا کامل و بازگشت به حالت اولیه خود را ندارند . 
آخرین تعریفی که در اینجا به آن خواهیم پرداخت مفهوم اصلاح ( Remediation ) می باشد . که از اهمیت زیادی در حل اجرایی مشکلات موجود در مسیل های شهری برخوردار است . در فرآیند اصلاح سیستم مسیل های شهری ، مسیل در جهت عوامل و اهداف از پیش تعریف شده ، برنامه ریزان و مدیران شهری بهبود یافته و اکوسیستم و وضعیت مسیل تاحد زیادی ( و در مرتبه ای بالاتر از مرتبه بهسازی ) ارتقاء خواهد یافت .
از آنجایی که فرایند بهسازی مولفه و زیربنای فرایند احیاء یا اصلاح مسیل ها می باشد ، در این مقاله بر آن تاکید گردیده است . جهت درک بهتر روابط موجود بین فرایند تخریب ، بهسازی ، احیاء و اصلاح وضعیت و اکوسیستم مسیل های شهری به ( شکل ۲) مراجعه شود . 
۳ – خصوصیات فیزیکی مسیل های شهری :
در سال های اخیر بررسی ویژگی ها و مشخصات فیزیکی همچون ژئومورفولوژی و اکولوژی در مسیل های شهری از اهمیت خاصی برخوردار گشته است و امروزه بررسی این عوامل در کنار سایر عوامل
موجود ، نقش تعیین کننده ای در فرآیند تصمیم سازی برنامه ریزان و مدیران شهری دارد .
این ویژگی ها و خصوصیات مسیل ها در زمان های گذشته تنها به سبب قرارگیری در فرآیند سود

شکل ۱- نمونه ای از یک مسیل شهری بهسازی شده       شکل ۲ – روابط موجود بین فرایند تخریب ، بهسازی ، احیاء و اصلاح
رسانی مادی به انسان از اهمیت برخوردار بودند اما امروزه با تغییر نگرش ها و اهمیت یافتن مباحث زیست محیطی، ویژگی های فیزیکی مسیل ها به خودی خود ارزشمند می باشند .
ویژگی هایی چون اکولوژی ، هیدرولوژی ، ژئومورفولوژی و کیفیت آب مسیل ها از جمله مشخصات و ویژگی های فیزیکی مسیل های شهری می باشند که در حال حاضر به عنوان معیاری اساسی در طبقه بندی مسیل های شهری و همچنین در بررسی پروژه های بهسازی مسیل ها بحساب می آیند. نظر به اهمیت وضیعت فیزیکی مسیل های شهری در فرآیند بهسازی آن ها ، به برخی خصوصیات فیزیکی در مسیل های شهری اشاره خواهیم کرد .
۳-۱- هیدرولوژی مسیل ها و نقش آن در بهسازی مسیل های شهری :
ویژگی های هیدرولوژیکی مسیل های شهری غالبا به عنوان یک شاخص بنیادی در سنجش چگونگی پاسخ یک مسیل شهری به توسعه سطوح غیر قابل نفوذ ایجاد شده(مانند کفپوش ها و آسفالت خیابان ها که از نفوذ آب به زمین جلوگیری کرده و سبب تبدیل سریع بارندگی به روان آب می گردد) در حوزه آبریز مسیل بر اثر گسترش پدیده شهر نشینی در نظر گرفته می شود.
افزایش سطوح غیر قابل نفوذ ایجاد شده بر اثر گسترش شهر و پدیده شهر نشینی سبب ایجاد تغییرات در هیدرولوژی مسیل و ایجاد سریع روان آب پس از هر بارندگی و کاهش زمان رسیدن آن به مسیل گردیده است که این خود امکان وقوع سیلاب های مکرر در مسیل های شهری را فراهم آورده است .
طبق مطالعات صورت گرفته توسط وانگ و همکاران افزایش ۱۰ ، ۱۵ و ۳۰ درصدی سطوح غیر قابل نفوذ شهری معمولا سبب ۲ ، ۳ و ۵ برابر شدن احتمال رخ داد سیلاب هایی با دوره بازگشت دو ساله خواهند شد . از طرف دیگر افزایش سطوح غیر قابل نفوذ شهری سبب کاهش تغذیه طبیعی سفره های آب زیرزمینی در مناطق شهری می شود که خود سبب افزایش صدمات اکولوژیکی به علت پایین آمدن تراز جریان در سطح مسیل خواهد شد .
جریان مدام روان آب و وقوع سیل های گسترده در مسیل های شهری باعث ایجاد تاثیرات نامناسب و مخرب در ژئومورفولوژی ، کیفیت آب و ارزش های اکولوژیکی و طبیعی مسیل ها شهری می شود . در نتیجه بررسی میزان و کیفیت روان آب و جریان موجود در مسیل یکی از مهمترین مسایل مورد بررسی در پروژه های احیاء مسیل ها است . بایستی توجه داشت که کاهش سطوح غیر قابل نفوذ شهری با روند فزاینده رشد و گسترش شهرها تقریبا امری محال و دست نیافتنی می باشد ، بدین سبب امروزه توجه صاحب نظران بیشتر به مفهوم سطح موثر غیر قابل نفوذ ( E.I.A ) ( که به سطوح غیر قابل نفوذی که مستقیما به مسیل های شهری متصل است و در نزدیکی آن قرار دارد اطلاق می گردد ) متوجه می باشد . تجربه و تحقیقات جاری نشان می دهد که پروژه های بهسازی در ایجاد تاخیر در پیک رواناب و افزایش نفوذ پذیری مناطق و سطوح نزدیک به مسیل در کاهش سیلاب در مسیل های شهری تا حدود زیادی موثر بوده است . علاوه بر این بهسازی و اصلاح مسیر مسیل ها و استفاده از سایر روشهای سازه ای و غیر سازه ای مهار و کاهش حجم سیلاب و خسارت ناشی از آن در مسیل های شهری سبب کاهش تاثیرات مخرب سیلاب های شهری در مسیر مسیل ها می گردد .
۳-۲- کیفیت آب در مسیل ها و نقش آن در بهسازی مسیل های شهری :
کیفیت آب مسیل های شهری از نظر شیمیایی و فیزیکی به خودی خود سبب تعیین میزان وسعت و گوناگونی سیستم های اکولوژیکی موجود در مسیل گردیده و علاوه بر تاثیر در استفاده از آن در مصارف عمومی و کشاورزی بر کارکردهای تفریحی آن ها به صورت مستقیم اثر می گذارد . ( مثلا در صورت برخورداری مسیل از آبی بهداشتی و مناسب امکان ماهی گیری ، شنا و امکانات ورزشی آبی و نظایر آن در مسیل وجود دارد ) . علارغم وجود عوامل متعدد آلاینده آب در مسیل های شهری تجربه و مطالعات موجود نشان می دهد که پروژه  و برنامه های بهسازی که با هدف بهبود کیفیت آب و آلودگی زدایی از آن انجام می شوند اغلب امری ساده و اجرایی در سطح مسیل های شهری می باشند.
برای مثال می توان میزان آلودگی آب مسیل ها را با جلوگیری از ورود مستقیم فاضلاب به مسیل با استفاده از شبکه جمع آوری  فاضلاب و ایجاد حوضچه های تصفیه و تهنشینی (رسوبات و مواد آلاینده) در سر راه فاضلاب واحدها و کارخانه جات تولید کننده فاضلاب کم نماییم. علاوه بر واحدها و کارخانجاتی که با ورود مواد آلاینده به مسیل ها سبب آلودگی محیط زیست مسیل های شهری می شوند، عوامل متعدد دیگری که از رفتارها و فعالیت های متعدد بشری ناشی می شوند نیز سبب آلودگی آب و تخریب محیط زیست مسیل های شهری می گردد . در این موارد بایستی مخارج مربوط به کنترل و کاهش آلودگی و میزان موفقیت و پیشرفت احتمالی در عملیلت بهسازی مورد بررسی قرار گیرد . این هزینه ها شامل هزینه های آشکار مانند هزینه های آموزش شهروندان ( و تشویق آنها به عدم انجام اعمالی که سبب آلودگی مسیل های شهری می شود ) و همچنین هزینه پنهان ناشی از تغییر رفتارهای غلط آن ها ( که سبب آلودگی مسیل های شهری می گردد ) خواهد شد.
علارغم هزینه موجود و محدودیت های اجرایی ، انجام پروژه های بهسازی کیفیت آب مسیل های شهری سبب بهبود قابل توجه وضعیت اکولوژیکی مسیل های شهری وافزایش کاربرد آن ها در مصارف عمومی و کشاورزی و بالا بردن جاذبه های تفریحی و جذب توریست در آن ها خواهد شد .
۳-۳- اکوسیستم مسیل ها و نقش آن در بهسازی مسیل های شهری :
بطور سنتی بحث سلامت اکولوژیکی مسیل های شهری در سال های گذشته کمتر نسبت به مسائل اجتماعی و اقتصادی آن ها مورد توجه قرار می گرفت . اما در سال های اخیر با توجه به مطرح شدن مفهوم توسعه پایدار در سطح جهان توجه به مسأله سلامت اکولوژیکی مسیل های شهری از اهمیت برجسته ای برخوردار شده است . لذا در شرایط کنونی امر بهسازی مسیل های شهری تنها در مواقع وقوع فاجعه و پس از ایجاد بحران صورت نمی پذیرد ، بلکه بهسازی مسیل های شهری بر مبنای مدیریتی فعال و با واکنش سریع که به ارزش های اکولوژیکی مسیل احترام شایان می گذارد شکل می گیرد .بایستی توجه داشت که پس از ایجاد تخریب در طی زمان های متمادی در مسیل های شهری ، انتظار بازگشت به شرایط اولیه به سبب وجود برخی تغییرات غیر قابل بازگشت در اطراف حوزه های آبریز مسیل های شهری ، امری غیر ممکن می باشد و برنامه های بهسازی در یک چنین شرایطی بایستی از روحیه ای خلاق و سازنده برخوردار بوده و اهتمام بر نزدیک نمودن زیست بوم و طبیعت مسیل به حالت اولیه آن را داشته باشد .
یکی از معضلات اساسی که اکوسیستم مسیل های شهری را تهدید می کند ، نابودی و عاری شدن این مناطق از گونه های نادر و یا حساس به تغییرات غیر طبیعی و آلودگی رایج در مسیل های شهری و ازدیاد گونه ها مضر و سمی و خطرناک در این مناطق می باشد .در این گونه مناطق عملیات بهسازی بایستی بر حمایت از بازگشت پایدار گونه ها و ارتباط این مناطق با مناطق دست نخورده و غنی از گونه های نابود شده حاشیه مسیل ها ، به عنوان ذخیره ای جهت تأمین گونه های از دست رفته متمرکز شود . ایجاد مسیر سبز و کاشت درخت و گیاهان متنوع متناسب با اقلیم منطقه در نواحی حاشیه ای و اطراف مسیل های شهری سبب جلوگیری از ارتباط مستقیم و بی واسطه انسان و سایر پدیده ها به عنوان عواملی مخرب با مسیل می گردد . همچنین این عمل می تواند باعث کنترل حرکت سیل و روند رسوب گذاری و همچنین جلوگیری از شسته شدن خاک و خروج مواد مغزی و گونه های مختلف در مسیل گردد . این دالان های سبز ضمن ایجاد مناظر بدیع (که موجبات جذب توریست و ایجاد مکان مناسب جهت تفریح شهروندان را فراهم می کند) سبب ایجاد تنوع گونه های زیستی و کمک به به مهاجرت و بازگشت گونه های از دست رفته به این مکان ها می گردد ، که خود می تواند یکی از موفقیت های بزرگ طرح های بهسازی مسیل های شهری باشد .بنابراین تا کنون دریافتیم که برنامه های طرح ریزی شده توسط مدیران و برنامه ریزان شهری بایستی تمامی عوامل تاثیرگذار را مورد توجه قرار دهند و علاوه بر این قبل از هر گونه اقدام بایستی به خصوصیات ابتدایی مربوط به منطقه مورد نظر بپردازند و سابقه و پیشینه رویدادها و حوادث طبیعی را ( مانند خصوصیات ژئومورفولوژیکی و هیدرولوژیکی) مورد بررسی قرار دهند که این خود سبب تاثیر بیشتر طرح ها و برنامه ها و افزایش بازدهی آن خواهد شد .
۴- نقش قوانین در بهسازی مسیل های شهری : 
در سطح مسیل های شهری ، امروزه قوانینی با تاکید بر مدیریت جامع زیست محیطی و صیانت از حریم های تعریف شده مسیل ها و تاکید بر اجرای پروژه های بهسازی زیست محیطی و حفظ پوشش گیاهی و گونه های بومی و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک و آلودگی آب ، با هدف حفظ مسیل های شهری برای نسل های آینده در سطح بین المللی شکل گرفته است .با توجه به گستره اقدامات قانونی صورت گرفته در دنیا در جهت حفاظت هر چه بیشتراز محیط زیست مسیل ها و همچنین با عنایت به مشکلات عدیده موجود در کشور ، نیاز به تصویب قوانین حمایتی روزآمد و منطبق با واقعیات موجود در کشور و محیط زیست مسیل های شهری و زمینه سازی قانونی در ایجاد مدیریت واحد در برنامه ریزی و اداره مسیل ها و رفع موانع قانونی موجود بر سرراه بهسازی مسیل های شهری  بیش از پیش احساس می گردد .
۵- نقش و کارکرد اجتماع در بهسازی مسیل های شهری :
در مناطق شهری آحاد جامعه نقش مهمی را در بهسازی مسیل ها ایفا می کنند . امروزه مقالات بسیاری در مورد اهمیت مشارکت جامعه در بهسازی مسیل ها وجود دارد که اغلب این مقالات بر اهمیت مشارکت اجتماعی در روند مدیریت زیست محیطی و عملیات بهسازی مسیل ها تاکید می نماید .در محدوده عمل نیزامروزه در بسیاری از موارد نظرات اجتماعی و افکار عمومی در مسایل بهسازی مسیل های شهری مهم شمرده می شوند ، زیرا مدیران و برنامه ریزان شهری بدرستی دریافته اند که استفاده از توانمندی ها و اطلاعات محلی و توجه به نیازمندیهای جامعه در توسعه و بهبود گزینه های مدیریتی بسیار موثر بوده است .لذا افرادی که بنحوی در روند مدیریتی دخیل هستند بایستی به این نکته واقف باشند که داشتن تعامل سازنده  با جامعه و اطلاع رسانی صحیح و شفاف به آن امری مفید ، ضروری و بعضا اجباریست.
افراد محلی که غالبا در گروه هایی نظیر محافظین مسیل ، محیط بان و یا جنگل بان فعالیت می کنند از جمله کسانی هستند که در امر بهسازی مشارکت دارند. بنابراین استفاده از معلومات و تجربیات آنها در زمینه مدیریت منابع و فرآیند برنامه ریزی حائز اهمیت است .اگرچه که پیروی تام از پیشنهادات افراد محلی برای مدیران ایده آل نیست ، اما بایستی تاکید کرد که در بسیاری از موارد این افراد مسایل اجتماعی و فنی را به طور همزمان مدنظر قرار می دهند که اکثرا برای مدیریت منابع موجود در مسیل های شهری قابل قبول و کافی می باشد .
در نگاهی عمومی در محیط های شهری عموما جنبه های تفریحی ، زیبایی و عمرانی مسیل ها اولین نگرانی و دغدغه آن جامعه ، پیرامون موضوع بهسازی مسیل ها می باشد. همچنین اولویت های اکولوژیکی نیز غالبا مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و مردم قرار می گیرند . به هر حال باید توجه نمود که خواسته ها و مطالبات جامعه اساسا به وضعیت عمومی مسیل ها و محیط های نزدیک به آن ها وابستگی دارد . در محیط های شهریی که مناطق جنگلی گسترده ای در اطراف مسیل وجود دارد و مسیل ها در حالت وحشی و بکر و طبیعی خود می باشند ،  عموما مردم نسبت به عوامل اکولوژیکی توجه بیشتری مبذول می کنند و از پروژه های بهسازی اکولوژی مسیل استقبال می نمایند . اما در مسیل هایی که جریان آنها بگونه ای گسترده در کانال های مصنوعی ساخته شده توسط بشر جریان دارد و شباهتی به مسیل های طبیعی ندارند ، مسائلی نظیر کنترل سیلاب و جنبه های تفریحی بیشتر مورد توجه قرار می گیرند .
۶- نقش عوامل اقتصادی و مالی در بهسازی مسیل های شهری :
یک از بررسی های اساسی در آغاز و در حین پیشرفت روند بهسازی مسیل های شهری موضوع تامین بودجه این پروژه ها می باشد . عملیات بهینه بهسازی مسیل ها تنها زمانی امکان پذیر است که بودجه لازم در دسترسی مجریان طرح باشد و معمولا در مواقعی که روند تامین و تخصیص بودجه متوقف گردیده و یا به کندی صورت پذیرد ، پروژه های بازسازی مسیل های شهری لطمه دیده و یا به صورت نیمه تمام رها می گردد .به عنوان مثال ، این موضوع یکی از مشکلاتی بود که روند بهسازی مسیل دره لین کاو (Lane Cove Valley  ) واقع در سیدنی استرالیا را در دهه ۱۹۹۰ میلادی تحت تاثیر قرار داد . در مسیل یادشده به علت عدم تخصیص مناسب بودجه و عدم رسیدگی های لازم مناطقی که قبلا بهسازی شده و یا به صورت ناقص رها شده بودند ، مکان مستعدی را برای هجوم علفهای هرز بوجود آوردند . 
یکی از امتیازاتی که در بهسازی مسیل های شهری وجود دارد منافع فراوان مادی و انسانی آن می باشد که به افراد جامعه تعلق می گیرد .اگرچه منافع انسانی و فردی در بهسازی مسیل ها ی شهری بعضا محدود به مجریان ، سرمایه گذاران و بهره برداران آن می باشد  اما سود نهایی جامعه با توجه به رضایت عمومی بسیار چشم گیر است .در مواردی از این دست ، بخش اعظمی از سود ناشی از بهسازی مسیل ها ، علی الخصوص مسیل های شهری ، در زیباسازی طبیعت منطقه و احیای اکولوژیکی مسیل نهفته است و با توجه به تاثیر شگرف آن بر محیط زیست و سلامت جامعه و ایجاد جاذبه های مختلف گردشگری و تفریحی نمی توان ارزش بالای مادی آنرا به حساب آورد . همچنین  اگر چه ممکن است مسیل ها سود مادی مستقیمی را به جامعه عرضه نکند اما مسیل و محیط اطراف آن از نظر زیبایی منظر به عنوان میراثی با ارزش و ماندگار برای نسل های آینده به حساب آید .
یک مثال بسیار روشن پیرامون این مساله قرارداد ۳۰۰ میلیون دلاری بین دولت فدرال استرالیا و مسئولین منطقه ویکتوریا می باشد که بر اساس آن ۲۸ درصد از جریان طبیعی آب مسیل خشک شده ( Snowy River ) در طی عملیات بهسازی مسیل به آن بازگردانده شد . علاوه بر آن این برنامه شامل عملیات نابودی علف های هرز ، پرورش مجدد ماهی های بومی منطقه در محل مسیل و احداث زیر ساخت های مورد نیاز مسیل ( نظیر پل ، سازه های سیل گیر ) و احداث اماکن تفریحی در طول مسیر مسیل می گردید .
  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق بهبود و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بنائي-خرید اینترنتی تحقیق بهبود و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بنائي-دانلود رایگان مقاله بهبود و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بنائي-تحقیق بهبود و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بنائي
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
ساخت ساختمانهاي خشتي در نقاط مختلف دنيا و از جمله اير ان و با توجه به وسعت گسترده سطح كوير در كشور بديهي است كه بخش زيادي از ساختمانهاي روستايي را دربرمي گيرد و در ساخت اين ساختمانها ، در اكثر موارد ، كوچكترين مسائل فني در نظر گرفته نشده است
كشور ايران از جمله كشورهايي است بر روي كمربند زلزله آلپايد كه از كوههاي هيماليا تا درياي مديترانه گسترش دارد واقع است و در دهه هاي اخير در ايران چندين زلزله بزرگ و مخرب روي داده است كه موجب تلفات سنگيني شده اند . مثل زلزله منجيل ۱۳۶۹ و زلزله بم ۱۳۸۲ كه سبب مرگ دهها هزار تن شده . بر اساس آمار رسمي در سال ۱۳۷۰ حدود ۴۲ درصد از جمعيت ايران در روستاها زندگي مي كنند و بنا به دلايل اقتصادي ساخت ساختمانهاي خشتي هم اكنون نيز در اين مناطق مشاهده مي گردد. 
در اين مقاله به روشهاي مقاوم سازي ساختمانهاي خشتي در كشور خودمان با توجه به مصالح ارزان موجود اشاره گرديده است.
رفتار لرزه اي ساختمانهاي خشتي : 
تكانهاي لرزه اي بزرگ غالباً بر ساختمان تاثير مي گذارند . اين تاثير نه تنها به خاطر شدت نيروهاي بكار رفته ، بلكه بيشتر بدين علت است كه سازه ها براي تحمل نيروهاي افقي طراحي نمي شوند. 
سازه هاي با مصالح بنائي عمدتاً مقاومت كششي بسيار كمي دارند و توجه به اين ويژگي ، مهمترين مسئله در مقاوم سازي ساختمانهاي بنائي مي باشد. 
ساخت وساز ساختمانهاي خشتي : 
خانه هاي خش تي به دليل تنوع آب و هوايي هر منطقه از كشور، به شيوه هاي مختلفي ساخته مي شود . علاوه بر تنوع آب و هوايي ، دسترسي آسان و اقتصادي بودن ساخت چنين ساختمانهايي در ساخت آنها تاثير بسزايي دارد و در ساخت آنها از مصالح 
ارزان قيمت كه در خود مناطق يافت مي شود ، استفاده مي گردد. مصالحي كه در ساخت اين گونه ساختمانها مصرف مي شود اغلب : خشت، ملات ، سنگ ، تيرهاي چوبي و شاخه هاي چوب مي باشد. خشت كه از قديم در نقاط مختلف ساخته مي شده داراي دو روش ساخت مي باشد : يكي روش خشت زني دستي و ديگري روش خشت زني مكانيكي كه با سر عت بيشتري نسبت به روش دستي انجام مي گيرد . 
مهمترين مسئله در بدست آوردن خشت مطلوب، عمل آوردن خشت به روش درست مي باشد كه در طول مدت عمل آوري خشت بستگي كامل به مواد تثبيت كننده اي دارد كه در ساخت آن بكار مي رود. اين مواد تثبيت كننده عمدتاً سيمان يا آهك مي باشد، در آزمايشهاي مختلفي كه در اين مورد انجام شده، مويد اين حقيقت است كه تثبيت خشت با سيمان به شدت مقاومت فشاري خشت را افزايش مي دهد. 
ملات استفاده شده در ساختمانهاي خشتي عمدتاً از گل و كاهگل ، گل آهك و شفته آهك ، گچ و خاك مي باشد. از سنگ ساختمانهاي خشتي ع مدتاً در كرسي چيني استفاده مي شده و از سنگهاي ناهموار به شكل لاشه چيني استفاده مي شود. 
در پوشش سقف ساختمانها خشتي معمولاً از تيرهاي چوبي استفاده مي شود . و بدليل دسترسي آسان روستاييان به چوب درختان ، به كار بردن اين ماده در سقف به شدت رو به افزايش بوده است.
اعضاي اصلي ساختمان هاي خشتي و اشكالات موجود در ساخت آنها : 
مهمترين عناصر ساخته شده در ساختمانهاي خشتي عبارتند از : شالوده ، ديوار ، بازشو ، نعل درگاهي ، كلاف قائم و افقي و سقف. شالوده : 
ديوارهاي باربر در اين گونه ساختما نها ، بر روي شالوده شفته آهكي يا شالوده سنگي ، عمدتاً قرار مي گيرد و بندرت در تماس مستقيم با زمين ملاحظه مي شوند . عدم اجراي كرسي چيني در برخي موارد در ساختمانهاي خشتي باعث گرديده كه بر اثر عوامل جوي مثل باران و برف قسمت پاييني ديوارها باربر خشتي تخريب شده و باعث لاغري ديوارهاي باربر در قسمت پايين آن گردد. اين موضوع باعث ناپايداري سازه و كاهش سطح مقطع مي شده و سبب افزايش تنش فشاري در ديوار خواهد شد. و در اين حالت با اندك بار جانبي واژگون مي شود. 
ديوار : 
بر اساس آيين نامه هاي مختلف ، ديوار باربر به ديوا ري گفته مي شود كه نسبت طول به ضخامت آن ، بيش از ۳ الي ۴ برابر باشد. در صورتي كه نسبت طول به ضخامت كمتر از مقادير فوق باشد، اين عضو ستون خواهد شد . اشكال ستونهاي خشتي آن است كه به هنگام وقوع زلزله و بر اثر بارهاي جانبي زلزله و خروج از مركزيت بارهاي قائم ستون ها ، به همراه نيروي محوري لنگر خمشي قابل توجهي در ستونها ايجاد شده و به دليل ضعف اين اعضا در ناحيه كششي و رفت و برگشت بارهاي زلزله ، ستونها به سرعت دچار انهدام كلي خواهند شد. 
بازشو : 
ايجاد بازشوهاي وسيع در ديوارهاي باربر خشتي يكي از عمده ترين ضعفهاي موجود در ساخت چنين ساختمانهايي مي باشد . اما به دلايل معماري و نورگيري فضاهاي ساختمان ، نمي توان بازشوها را در نظر نگرفت . لذا مي توان با محدود كردن مقادير ابعاد بازشو طبق آيين نامه هاي مختلف ، ابعاد بازشو را تحت كنترل درآورد.
نعل درگاهي : 
نعل درگاهيه ا تيرهايي هستند كه جهت انتقال بارهاي ثقلي قسمت بالاي بازشو به ديوارهاي طرفين بازشو به كار مي روند . از جمله موارد ضعف كه در ساختمانهاي ساخته شده خشتي ديده مي شود ، عدم وجود نعل درگاه يا امتداد نيافتن نعل درگاه بر روي ديوارهاي طرفين بازشو مي باشد كه در نهايت باعث تخريب ديوار خواهد شد. 
كلاف قائم و افقي : 
كلاف بندي در ساختمان خشتي به دو صورت قائم و افقي اجرا مي شود و براي عملكرد بهتر كلاف بندي بهتر است كه كلافهاي افقي و قائم ، اتصال مناسبي به هم داشته باشند، تا به هنگام وقوع زلزله ، ساختمان يكپارچه عمل كند . در ساختمانهاي خشتي كلاف بندي به روش معمول با چوب انجام مي شود و در اكثر موارد ديده مي شود كه كلاف بندي انجام نمي شود و فقط چند تيرك افقي كه با هم ارتباطي ندارند در لابلاي رجهاي خشت گذاشته مي شده و فقط از گسترش تركهاي ناشي از نشست جلوگيري مي كند. 
سقف : 
به طور كلي ، براي عملكرد بهتر سازه در برابر زلزله ، بهتر است سقف سبك باشد و به صورت يك ديافراگم صلب عمل نمايد زيرا در هنگام وقوع زلزله رابطه شتاب و جرم رابطه ايي مستقيم مي باشد، لذا در ساختمانهاي خشتي ساخته شده ، بيشتر از سقفهاي سنگين ( تير چوبي و كاهگل) استفاده مي شود و يكي ديگر از ضعفهاي آن مي باشد. 
بهبود رفتار لرزه اي ساختمانهاي خشتي : 
بهبود رفتار لرزه اي يكي از اقداماتي است كه در آن بايد پيوستگي و اتصال كافي بين تمام اجزاي اصلي سازه ، ديوارها ، كفها و بامها رعايت شود. 
اقداماتي كه در بهبود رفتار لرزه اي صورت مي پذيرند عبارتند از : 
  1- تقويت مصالح 
  2- تقويت اجزاي سازه اي 
  3- تقويت ساختمان به عنوان يك كل 
  4- سخت كردن پي ها
  5- پايداري كردن عملكرد سازه 
  6- محدود ساختن جابه جايي ها. 
در اثر عمل و عكس العمل امواج زلزله ، ديوارهاي متقابل را به سرعت رانش داده و عدم هيچگونه اتصال و كلاف بندي در بين نعل درگاهها و پوششهاي طاق با اسكلت بنا ابتدا طاق فضا فرو مي ريزد، سپس قوسهاي نعل درگاه كه در جهت ارتعاشات زلزله واقع شده در اثر رانش ديوارها شكسته و فرو مي ريزد . از اين رو با تدابيري خاص مي توان تا حد امكان بناهاي خشتي را در مقابل خطر زلزله مقاوم كرد. 
تقويت ساختمانهاي خشتي در مقابل حركت زمين و زلزله : 
اصولاً در بناها ، كلاف ديوارهاي بناي خشتي را از يكديگر جدا مي سازد . به علت استفاده از پوشش قوس به عنوان نعل درگاه فقط استقرار پا طاق بر روي نبشهاي دربند مي باشد . اين مكان محل انتقال نيرو از قوس به سطح پاكار خواهد بود . چنانچه در زير قوس و يا در دل قوس ( تنگ قوس ) به كار رود كلاف مقاومتي بين قوس و نعل درگاه و ديوارهاي پاكار به وجود مي آيد . 
اين روش حركت ديوار و طاق را از هر جهت به شك ل لوله ميسر ساخته و پيشگيري از تخريب قوس (سقف) را در مقابل حركات زمين و زلزله بوجود مي آورد ، براي اجراي اين اقدام به فاصله يك متر پايين تر از سطح پاكار چوب مشته ( عضو عمومي) كه آن نيز مي گويند كار گذارده مي شود . براي اين كار از چوب مقاومي كه س طح آن بوسيله قير و يا قطران و يا دوغاب « شاخص » را به آهك اندود شده باشد استفاده مي شود ، ديوار چيني تا سطح پاي قوس ، اجرا مي شود. 
شاخص گذاري در ضلع مقابل به ترتيبي كه گفته شد انجام مي گردد . عضو دوم تير افقي است كه به صورت نيم و آنيم بر كاملاً درگير و « شاخص » با عضو عمومي « كش » روي دو شاخص نشست كرده و بوس يله ميخ بلند و يا ميخ اسكپ عضو افقي متصل مي شود. براي اينكه در كلاف بندي مقاومت بيشتري ايجاد شود بهتر است بين عضو عمودي و افقي دستك و يا چپي تحت زاويه ۴۵ درجه نصب شود تا درگيري و پيوند كامل بوجود آيد. استفاده از اين شيوه از قديم معمول بوده و از اين گونه كلاف بندي در قسمتهاي مختلف جهت اتصالات در بناهاي قديمي ، در سطح وسيع استفاده شده است . به طور كلي با روش كلاف كشي مي توان بناهاي خشتي را در مقابل حركات زمين و زلزله مقاوم كرد.
بكارگيري الياف درخت خرما( ليف خرما) و بهبود رفتار لرزه اي : 
در مناطقي كه الياف درخت خرما وجود دارد مي توان از اين مصالح جهت مقاوم سازي بناهاي خشتي و ديوارهاي خشتي استفاده كرد ، بدين صورت كه ابتدا ليف هاي طبيعي را در آب انداخته كاملاً خيس شده و سپس آنها را ورز داده و اصطلاحاً شانه مي نند تا تار و پودهاي آنان از هم جدا شده و نخ ها و الياف مجزا از هم بدست آيد پس اين بندهاي تابيده شده را به صورت شبكه هاي درهم فرو رفته تهيه كرد و در محل موردنظر قرار مي گيرند. 
  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود پایان نامه ی روشهاي مقاوم سازي رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

فهرست مطالب

بهسازي                                                                                                2

مقاوم سازي پي ها                                                                                    8

مخاطرات ساختگاهي                                                                 9

روشهاي بهسازي ومقاوم سازي پي ها                                                  11

مقاوم سازي سازه هاي فولادي                                                        13

روشهاي بهسازي وتقويت                                                             17

مقاوم سازي سازه هاي بتني                                                                         20

مصالح بتني                                                                          23

بهبود مقاومت خمشي                                                                27

انسجام ساختمان                                                                     31

يكنواختي وانسجام سقف                                                             36

انفصال درسيستم كلاف                                                              42

افزايش انسجام ساختمان                                                              44

بهسازي ديوارهاي باربر                                                               45

بهسازي سقفها                                                                       47

اصلاح سيستم كلاف                                                                 49

روشهاي تقويت مقاومت برشي                                                        52

روشهاي تقويت قابهاي خمشي بتن مسلح                                               59

اجزاءقائم باربرجانبي ديوارهاي برشي                                                 64

كاهش نيروهاي وارد به ساختمانهاي موجود درزلزله                                             74

منابع ومراجع                                                                                         82

پيشگفتار

«وا جعل لكم من بيوتكم سكنا» خداوند خانه‌هاي شما را محل آسايش شما قرار داده است.

«سوره مباركه نحل آيه ۸۰»

با استناد به آيه فوق و آيه‌هاي مشابه آن در مي‌يابيم كه آسايش و فراهم كردن آن چقدر حائز اهميت است كه در كتاب ا توسط پروردگار متعال به آن اشاره شده است.

مقاوم سازي و فراهم نمودن امنيت و پايداري سازه‌ها يكي از پارامترهاي بسيار مهم در مهندسي امروز به شمار مي‌رود.

احداث يك سازه شيك و قابل توجه و چشم‌گير آنقدر اهميت ندارد كه بناي يك سازه مقاوم اهميت دارد.

در اين پروژه و تحقيق به مسائل مربوط به مقاوم سازي و انواع روشهاي آن پرداخته و اصول مقاوم سازي ساختمانها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

كشور ايران، با قرار داشتن در كمربند لرزه خيز آلپ هيماليااز نظر خط زمين لرزه، از جمله كشورهاي آسيب پذير جهان به شمار مي‌آيد.

زلزله‌هاي بزرگي كه خصوصاً در ساليان اخير رخ داده خود گويا و گواه اين مطلب است.

بطور مثال زلزله‌هاي زرند، بم، آوج، منجيل و

مطالب اين پرژوه در خصوص انواع روشهاي مقاوم سازي در سازه‌هاي مختلف است. كه گردآوري آنرا در دو گروه مقاوم سازه‌هاي بتني و سازه‌هاي فولادي انجام داده‌ام. 

  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق نقش و اهميت فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني در ادامه حيات هر سازمان يا مؤسسه-دانلود رایگان مقاله خرید ودانلود فایل تحقیق نقش و اهميت فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني در ادامه حيات هر سازمان يا مؤسسه-دانملود رایگان تحقیق  خرید ودانلود فایل تحقیق نقش و اهميت فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني در ادامه حيات هر سازمان يا مؤسسه
این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

روند مستمر و مداوم تغيير و تحول در شئون مختلف حيات اجتماعي و پيشرفتهاي شگرف و عميق علوم و فنون گوناگون در جامعه موجبات تحول و تغيير ساختارهاي سازماني را از اشكال سنتي بسوي ساختارهاي پيچيده تر و تخصصي تر فراهم آورده است
نتيجه اينكه تعيين نيازهاي آموزشي نقطه آغاز هر نوع آموزشي است كه با توجه به نقش و تأثيري كه در اثر بخشي و نيز فراهم آوردن مبنايي براي ارزيابي و تصميم‌گيري در زمينه‌هاي مختلف آموزشي دارد مي‌توان همسو با راملد ( ۱۹۸۷ ) گفت: « هيچ وظيفه‌اي مهمتر از آن ( نياز سنجي ) در فرآيند آموزش و بهسازي وجود ندارد».
 
بيان مسئله: 
 بدون ترديد نيروي انساني يا عامل انساني شريفترين، مهمترين و با ارزش‌ترين عامل بين عوامل و منابع توليد مي باشد، اين عامل به همراه و امكانات مادي  به اطارف و خواسته‌هاي سازمانها كه ارايه بازده و محصولات با حداكثر كارآيي به مردم و جوامع بصورت كالاها و خدمات است، جنبه تحقيق مي‌بخشد. عامل شغلي در سازمانها و ديگر مؤسسات كامل كليه افراد و كاركنان شاغل  در سازمان اعم از مديران، متخصصين، كارشناسان، كارمندان و كارگران در رده‌‌اي مختلف شغلي مي باشد. 
امروزه رشد و تعالي سازمانها و مؤسسات در گرو و بكارگيري صحيح منابع انساني است و انسانها در زمانهاي خالص ايفاگر نقسها و وظايف گوناگوني مي باشند. 
بنابراين منابع انساني سازمان اعم از مديران، سرپرستان، كارشناسان و ساير كاركنان، منابع ديگر را تلفيق، تركيب و براي نيل به اهداف سازمان هماهنگ، يكپارچه و مجهز مي‌كند. 
سازمانها منهاي منابع انساني در واقع يعني هيچ و هيچ ارزشي ندارند، انسان مهمترين سرتآ سازمان است، چنانچه عامل انساني سازمان را حذف كنند، آنچه باقي مي‌ماند يعني عوامل و امكانات چون ساختمان‌ها، ماشين آلات، تجهيزات و … كه به فوري خود قابل استفاده نمي‌باشد و پيشيزي ارزش ندارد، انسان است كه به آن روح مي‌دهد و از آنه۹ا در جهت ارتقاء بهبود تكامل زندگي خويش بهره مي‌برد، انسان بزرگترين و با ارزش ترين دارايي يك سازمان است كه هرگز در ترازنامه‌ها و صورتهاي سود و زيان شركتها و مؤسسات منعكس نمي شود در جايي كه سودآوري يازمان با انسان است و انسانها پشتوانه مطمئن  مستحكم براي كسب موفقيت سازمانها هستند. 
اگر اولين جريان رشد و تعالي سازماني را انسانها يا منابع انساني آنها بشمار آوريم، آموزش و بهسازي منابع انساني در بين جريان در رشد و توسعه و بهبود سازماني مي‌باشد. آموزش نوعي سرمايه‌گذاري مفيد و يك عامل كليدي در توسعه محسوب مي‌گردد كه چنانچه بدرستي و شايستگي برنامه‌ريزي و اجرا شود مي‌تواند بازده اقتصادي قابل ملاحظه‌اي داشته باشد… آموزش و بهسازي منابع انساني يك اقدام راهبردي است كه در سطح فردي باعث  ارزشمندي فرد، در سطح سازماني باعث بهبود و توسعه سازماني و در سطح ملي و حتي فراملي منجر به افزايش بهره‌وري مي‌گردد. در كل مي‌توان سودآوري آموزش و بهسازي منابع انساني را يك فرآيند دو طرفه بين فرد و سازمان دانست كه هر دو طرف به شرح جدول ذيل منفعت خواهند برد: 
بنابراين اهميت مقوله و پروژه نياز سنجي يا برآورد و تعيين نيازهاي آموزشي منابع انساني از آنجا ناشي مي‌شود كه شناخت و تحليل اثر بخشي نيازهاي آموزشي، پيش نياز يك سيستم آموزشي موفق است و تعيين نيازهاي آموزشي اولين گام برنامه‌ريزي آموزش كاركنان و در واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين اثر بخش كاركرد آموزش و بهسازي است كه اگر بدرستي انجام شود مبناي عيني‌تري براي برنامه‌ريزي به عنوان نقشه اثر بخشي و تبعاً ساير فعاليتها فراهم خواهد شد. 
تحليل اثر بخشي نيازهاي آموزشي، پيشنياز يك سيستم آموزشي موفق است و تعيين نيازهاي آموزش اولين گام برنامه‌ريزي كاركنان و در واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين اثربخشي كاركرد آموزش و بهسازي است يا به عبارت ديگر گام اول يا به عبارتي خشت اول برنامه‌ريزي  آموزش؛ تعيين، شناسايي و اولويت‌بندي نيازهاي آموزشي است كه اگر بدرستي طرح‌رزي و انجام شود تمهيدي مهم و اساسي براي اثر بخشي كاركرد آموزش و بهسازي منابع انساني و تبعاً اثر بخشي سازمان خواهد بود و در غير اينصورت « تا ثريا ديوار مي‌رود كج »
با توجه به اهميت مقوله نياز سنجي آمزش در زمينه آموزش و بهسازي منابع انساني كه قبلاص به طور مشروح بيان شد مجري اين پورژه برآنست تا از ديدگاهي كاملاص متفاوت و با استناد به اهداف بلند مدت و استراتژيكي شركت اذين خودرو و همچنين با توجه به روند تغييرات فناوري در چند سال اخير و آينده؛ اولاص وضعيت مطلوب دانش، مهارت و نگرش مشاغل موجود در اين شركت را تعيين كرده، انها را اولويت بندي نموده و سپس وضعيت موجود و عملكرد واقعي مشاغل را در سه سزح دانش، مهارت و نگرش تعيين كرده و بر اساس فاصله بين نيازهاي معياري  ( وضعيت مطلوب) و نيازهاي هنجاري ( وضعيت موجود ) كمبودها و نقايص و نيازهاي آموزشي را تعيين، آنها را اولويت بندي و براي رفع آنها برنامه‌اي مناسب طراحي كند. 
اهميت، ضرورت و كاربرد نتايج پروژه نياز سنجي آموزشي در شركت آذين خودرو: 
محدوديت منابع مادي و انساني و تنوع، گستردگي و تحولات روزافزون رويه‌ها، روشها، قوانين و مقررات و ساير نرم افزارهاي مورد عمل كاركنان سازمان از جمله عواملي است كه ضرورت نودين آموزشها را براساس نيازهاي واقعي آشكار مي‌سازد ـ براين اساس طراحي برنامه‌اي آموزشي براي كاركنان شركت آدين خودرو بايد با توجه به نيازهاي عيني، ضرورتهاي شغلي و خواسته‌ها و نظرات آنان صورت گيرد. 
بدين طريق عدم استفاده از صحيح از وقت، بودجه و امكانات سازمان جلوگيري بعمل خواهد آمد. پروژه حاضر با هدف نيازسنجي آموزشي كاركنان با توجه به نيازهاي مشاغل و باوريكردي كاربردي و استراتژيك، مبتني بر اهداف و فرآنيدهاي اصلي شركت آذين خودرو تدوين خواهد يافت. شناسانامه و نتايج اين پروژه  بصورت فرآيندي مستمل بر جدول ذيل خواهد بود: 
  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل مورد زیر است:

فعاليتهاي گروه‌بندي شده تحت عنوان خدمات آنهايي هستند كه براي فرآيند توليد خمير كاغذ قرار دارند يا مواردي كه در جايي ديگر شامل نمي‌شوند ما در اين مقالات سعي نداريم كه بطور وسيعي هر نوع جنبة كار را مطرح كنيم كه براي صنعت ما مهم است. براي مثال اولين بخش از اين نوشته به موضوع آب مي‌پردازد مقادير زيادي از آب در فرآيندهاي كاغذ و خمير كاغذ استفاده مي‌گردند اكثر اين آب در كاغذسازي و مقداري براي پيش فرآوري بكار مي‌رود قبل از اينكه آب وارد فرآيند شود. با اين حال پيش فرآيندي محدود، بويژه آب جوش، براي صنعت بي‌نظير است و بطور وسيعي توسط متخصصاني در آن حوزة خاص بكار مي‌رود
آبهاي فرآيندي تخليه شده پس از عمليات توليد محصولات كاغذي و خمير بطور كلي بصورت فاضلاب‌هاي آلي طبقه‌بندي مي‌شوند. زيرا مهمترين ناخالصي‌هاي موجود در آنها داراي طبيعت آلي هستند. بعضي از اين مواد تشكيل دهنده مانند، پوست، خرده چوب، الياف و ليگنين و محصولات تجزية آنها داراي منشأ چوبي هستند و سايرين از قبيل رس‌ها و ساير مواد معدني، نشاسته‌ها، رزين‌ها، صمغ‌ها و پروتئينها از طريق فرايند كاغذسازي وارد مي‌شوند.  اسيدها/ بازها / نمك‌ها و اكسيدهاي فلزي نيز موجود هستند آنها از خميرسازي، سفيد كردن و فرآيندهاي آماده‌سازي شيميايي منشأ مي‌گيرند. آب فرآيند بكاررفته نيز جامدات را به آب بيرون رونده به شكل نمك‌هاي غيرآلي وارد مي‌كند.بعضي از جامدات موجود در فرآيند آبها قابل تجزيه هستند و سايرين چنين نمي‌باشند. براي مثال، اكثر غيرآليها در معرض تجزية بيولوژيك هستند در جايي كه اكثر مواد آلي به استثناي ليگنين‌ها و تانن‌ها بطور بيولوژيكي تحت شرايط طبيعي يافت شده در آب‌هاي سطح تجزيه مي‌گردد. لينگنين‌ها و تانن‌ها در شكل‌هاي موجود در پس‌آبهاي خميركردن و سفيد كردن، خيلي آهسته و تا مقدار محدودي تجزيه مي‌شوند. بطور فيزيكي سازنده‌هاي پسابهاي هرز  مي‌توانند به سه طبقه تقسيم شوند: جامدهاي معلق شده و قابل رسوب، جامدات معلق شدة غيرقابل رسوب و جامدات حل شده جامدات قابل رسوب بصورت موادي تعريف مي‌شوند كه از مايع در مدت رسوب كردن و بي‌حركت ماندن در مدت يك ساعت، جدا مي‌شوند.بخشي از هر كدام از اين مواد قابل احتراق بوده و ثابت باقي مي‌مانند. جدولي از طبقه‌‌‌بندي عمومي جامدات در هرزآبهاي ( پسابهاي)كارخانه در شكل ۱-۶ نشان داده مي‌شود.

جامدات معلق و حذف آنها:  
تخليه جامدات معلق مي‌تواند براي دريافت جريانها به تعدادي از شيوه‌ها زيان آور باشد بخش قابل رسوب مي‌تواند رسوباتي را تشكيل دهد كه براي زندگي بدون هوا (بي‌هوازي) و تجزيه بدون هوا بكار مي‌روند و اكسيژن  حل شده آب را مصرف مي‌كنند و منجر به ايجاد شرايطهاي بدبو و بدمنظره مي‌شوند. مادة پراكنده معلق از قبيل الياف يك تقاضاي اكسيژن حل شده  را اعمال مي‌كند و پركننده‌ها و پيگمانها مي‌توانند تيرگي آب يا رنگي شدن آنرا موجب شوند. با محدود كردن روزانه اين تأثيرات مي‌توانند فرآيند خالص سازي طبيعي و خودبخودي جريانها را كند و آهسته نمايند. دامنة مقدار جامدات معلق مشاهده شده براي هرزآب(پسابها)ي بيحاصل از متداولترين فرايندهاي كاغذسازي و خميرسازي همراه با مقدار قابل احتراق آنها و همچنين تغييرات در  حجم هرزآب در جدول۱-۶ نشان داده مي‌شود. دامنه‌هاي وسيع مشاهده شده از تفاوتهاي در عمليات مربوط به الياف و بازيافت آن و گردش مجدد آب فرآيند ناشي مي‌شوند. هيچ تلاشي در اينجا براي بحث دربارة اين عمليات صورت نخواهد گرفت، زيرا در اينجا بخشي از فرايند توليد لحاظ شده در ساير فصل‌هاي اين مقاله و در ساير مقالات مي‌باشد. اكثر منابع جامدات معلق عبارت‌اند از هرزآب‌هاي آماده‌سازي چوب حاصل از پوست‌كندن و شستشوي گرده بينه مي‌باشد. اين هرزآبها حاوي ذرات ريز و درشت پوست چوب، ماسه، و مواد محلول آلي مي‌باشد. غلظت اين پسابها بستگي به عوامل متعددي دارد از قبيل فرآيند پوست‌كني بكاررفته و ميزان استفادة مجدد پسابها مي‌باشد. استفاده از آب براي پوست‌كني مرطوب حدود ۹۰۰ تا۱۲۰۰ gpm به‌ازاي هر پوست‌كني است و بصورت درشت برروي تسمه نقاله‌هاي سوراخ‌دار از كف، غربال مي‌شود و با تجهيزات مشابه كه قادر به حذف ذرات بيش از in‌   قطر هستند. هرزآبهاي حاصل، حاوي ۲۰تا۴۰ lb از جامدات معلق هستند و غربال ثانوي را بر روي بستر صاف و مرتعشي با غربالهاي استوانه‌اي و پوشيده از صفحات سوراخ‌دار يا غربالهاي حاوي  سوراخهاي ۰۵۰/۰ تا۲۵/۰ in دريافت مي‌كنند . چنين سيستمي در شكل ۲-۶ ديده مي‌شود تخليه چنين غربالهايي ۱۰تا ۱۵   را در مقدار جامدات شامل مي‌شوند و داراي تقاضاي اكسيژن(BOD ) بين   و   مي‌باشند جامدات معلق مي‌توانند تا ۴۵% خاكستر را شامل شوند هنگامي كه گرده بينه‌ها پوست كنده (گرده يبنه‌هاي پوست كنده) مي‌شوند و ۵۰ تا۹۵% از اين جامدات از يك سرند ۱۰۰۰ مش عبور مي‌نمايند.سرند كردن ثانوي نمي‌تواند تمام جامدانت قابل رسوب را حذف نمايند. عمليات نشان مي‌دهد كه ته‌نشين شدن اين مواد منجر به يك حذف ۷۰تا۹۰% از كل مادة باقيمانده مي‌گردد بعضي كارخانه‌ها از زلال كننده‌ها براي حذف جامدات رسوب استفاده مي‌نمايند. تجربه نشان مي‌دهد كه مقادير بارگيري سطح از ۸۰۰ تا۱۰۰۰   (روز) و يك دورة نگهداري ۲ ساعته ۲hr براي دستگاهها اجازه حذف تقريباً تمام جامدات رسوب شوندة باقيمانده را مي‌دهد اين دستگاه‌ها مجهز به دستگاههاي جمع‌آوري كنندة مواد در سطح آب هستند تا مواد شناور را از فاضلاب‌ها جمع نمايند. جريانهاي زيرسيني از اين واحدها سرعت تخليه زيادي را نشان مي‌دهند و بين ۶ و۹% مقدار جامدات را جمع‌آوري مي‌كنند آنها برروي استوانة خلاء صافي‌هاي ديسك و مدور با سرعتهاي بين ۱۰ و ۱۲   قابل آبگيري مي‌باشند و يك كيك فيلتر شده (filter cake ) حاوي ۳۰% جامدات را توليد مي‌كنند اين كيك بطور كلي برروي زميني تخليه مي‌شود يا با مقدار رطوبت كمتر پرس مي‌گردد و سپس سوزانده مي‌شود در بعضي موارد اگر چه رسوب كردن فيلتراسيون و شناورسازي همگي براي حذف جامدات معلق، از هرزآبهاي كارخانه كاغذ و خميرسازي بكار برده مي‌شوند رسوب كردن مهمترين فرآيند واحد متداول است كه بكاربرده مي‌شود. تحت اكثرشرايط، نصب اين تجهيزات كم هزينه‌تر از ساير فرآيندها مي‌باشد و نسبت به تغييرات در غلظت جامدات و جريان تغذيه حساسيت كمتري وجود دارد و مستلزم توجه و نگهداري كمتري مي‌باشد. در اوايل عمليات از حوضچه‌هاي خاكي يا مخازن مخروطي بطور متناوب و يكي در ميان استفاده گردد تا پس‌آبهاي كاغذسازي و خميرسازي رسوب كنند اگر چه مقداري از اين دستگاهها هنوز مورد كاربرد دارند و در بعضي عمليات بكار مي‌روند ولي آنها توسط انواع ضخيم كننده‌ها جايگزيني شده‌اند كه بطور مكانيكي زلال كنندة تميز شده مي‌باشد. براي بعضي مقاصد خاص واحدهاي مستطيلي بكار برده مي‌شوند. اما انواع دايره‌اي شكل مشابه با مورد نشان داده شده در شكل۳-۶ كاربرد دارد. درجايي كه جداسازها براي حذف جامدات قابل  رسوب بكار مي‌روند تصفيه كننده‌هايي از نوع راكتور كه تغليظ مكانيكي را موجب مي‌شوند بطور وسيعي كاربرد دارند. زيرا چنين واحدهايي فايدة مواد شيميايي جداكننده را افزايش مي‌دهند حدود ۶۰ دستگاه باقيمانده نشان داد كه حدود ۹۵% از جامدات قابل رسوب كردن از اكثر پس‌آبهاي كارخانجات قابل جذب مي‌باشند. حذف جامدات معلق براي پسآبهاي متفاوت تغيير مي‌كند زيرا درصد كل جامدات معلقي كه قابل رسوب  هستند تغيير مي‌نمايد. جدول ۲-۶ اطلاعات عملكرد زلال كننده‌هاي مختلف را براي انواع پس‌آبهاي كارخانجات نشان مي‌‌دهد. به استثناي پس‌آب كارخانه جوهرزدايي رسوب دهي باعث يك كاهش جامدات معلق بيش از ۸۰% و براي كارخانجات چاپ روزنامه و  دستمال كاغذي بيش از ۴۰% بود. اين نتايج نشان مي‌دهند كه در تمام موارد مقادير زيادي از كاهش جامدات معلق حاصل از حذف جامدات قابل رسوب توسط زلال‌كننده‌ها رخ مي‌دهد. حتي پس‌آب كارخانة جوهرزدايي كه حاوي غلظت قابل ملاحظه‌اي از مادة پراكنده شده است، يك كاهش ۶۹%را نشان داد كه بيشتر از مقدار بدست آمده از تصفية فاضلاب است كه از آن فقط اين ۵۰و۶۰%از كل جامدات معلق حذف مي‌گردد. بدليل اينكه حداقل  بخشي از جامدات قابل سوب موجود در پس‌آبهاي كاغذ و خمير از لحاظ بيولوژيك قابل تجزيه هستند زلال‌سازي منجر به كاهش درBOD مي‌شود. مقداري از آن كاهش مي‌تواند زياد باشد مانند در حالت آبهاي حاوي  مادة آلي كم و حاوي الياف با شكلي كه فوراً رسوب مي‌نمايد. برعكس، آبها با مواد آلي محلول و يا مقادير زياد مواد آلي پراكنده در BOD به مقدار زياد توسط حذف جامدات قابل رسوب، كاهش نمي‌يابند. عامل ديگري لحاظ مي‌شود. سرعت جذب  اكسيژن الياف كمتر از مواد حل شده مي‌باشد زيرا الياف بايد ابتدا توسط تجزية ميكروبي تبديل به مايع شوند(liquidfild ) قبل از اينكه اكسيداسيون رخ دهد. در مقايسة منحني‌ها سرعت BOD را لازم به ذكر است كه تقاضاي اكسيژن محلول در ۵ روز تأمين مي‌شود. 

عتیقه زیرخاکی گنج