گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۹    کد محصول : ۱۲۶۹۸    حجم فایل : ۳۳۰۴ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی بهینه سازی بافندگی حلقوی پودی با به کارگیری روشهای آماری

عنوان پایان نامه: بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روش های آماری

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

فصل اول: پیشینه تحقیق
۱-۱) مقدمه
۱-۲) تاریخچه
۱-۳) روش کار و تحقیق

فصل دوم: مباحث نظری مربوط به فرآیند پارچه یکروسیلندر حلقوی
۲-۱) عوامل تأثیرگذار بر مشخصه های کیفیت
۲-۱-۱) فاکتورهای مؤثر بر کیفیت پارچه های یکروسیلندر
۲-۱-۲) پیچ خوردگی پارچه های یکروسیلندر
۲-۱-۲-۱) عوامل مؤثر بر پیچ خوردگی
۲-۱-۲-۱-۱) جهت پیچ خوردگی
۲-۱-۲-۱-۲) تأثیر تعداد ابزارها بر روی پیچ خوردگی
۲-۱-۲-۱-۳) تأثیر تاب نخ و تاب زنده بودن بر روی پیچ خوردگی
۲-۱-۲-۱-۴) فاکتور سفتی پارچه
۲-۱-۲-۱-۵) تأثیر استراحت ها بر پیچ خوردگی
۲-۱-۲-۱-۶) تأثیر نخ دولا در تمایل به پاملخی و پیچ خوردگی پارچه
۲-۱-۲-۱-۷) تأثیر نخ های مخلوط بر پیچ خوردگی پارچه
۲-۱-۲-۱-۸) تأثیر سیستم های مختلف ریسندگی بر پیچ خوردگی
۲-۱-۳) رفتار لول شدگی پارچه یکروسیلندر
۲-۱-۴) عوامل مؤثر بر آبرفتگی پارچه های حلقوی
۲-۲) استانداردها و روش های اندازه گیری
۲-۲-۱) محیطهای استاندارد برای آماده کردن و آزمایش منسوجات
۲-۲-۲) روش اندازه گیری لول شدگی پارچه
۲-۲-۳) روش اندازه گیری زاویه پیچش پارچه
۲-۲-۴) روش اندازه گیری آبرفتگی پارچه
۲-۲-۵) روش هایی از آزمایش پارچه های حلقوی
۲-۲-۶) اندازه گیری وزن متر مربع پارچه
۲-۲-۷) روش اندازه گیری تمایل به پاملخی یا تاب زنده بودن نخ

فصل سوم: تجربیات
۳-۱) بررسی مواد اولیه، مشخصات بافت و مشخصات دستگاه
۳-۱-۱) مواد اولیه
۳-۱-۲) طرح بافت
۳-۱-۳) خصوصیات ماشین
۳-۲) طرح ریری، اجرا و تحلیل داده ها
۳-۲-۱) به دست آوردن بهترین سطوح برای فاکتور تنش ورودی نخ
۳-۲-۲) بهینه کردن فرآیند تولید پارچه یکروسیلندر
۳-۲-۲-۱) بهینه کردن عملکرد پارچه  یکروسیلندر نسبت به کاهش زاویه پیچش پارچه
۳-۲-۲-۲) بهینه سازی عملکرد پارچه  یکروسیلندر نسبت به کاهش رفتار لول شدگی پارچه
۳-۲-۲-۳) بهینه سازی عملکرد پارچه  یکروسیلندر نسبت به کاهش آبرفتگی پارچه
۳-۲-۲-۴) بهینه سازی عملکرد پارچه  یکروسیلندر نسبت به افزایش وزن پارچه

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

منابع
فهرست منابع غیر فارسی

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج