گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 175 views
  • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۹    کد محصول : ۱۴۸۱۲    حجم فایل : ۷۰۹۱ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه بهینه سازی و طرح فرآیند پوشش خودرویی هوشمند با قابلیت خود ترمیمی بعد از تأثی عوامل ساینده، با بکارگیری فرمولاسیونهای مختلف از پلیمر پلی اورتان

عنوان پایان نامه: بهینه سازی و طرح فرآیند پوشش خودرویی هوشمند با قابلیت خود ترمیمی بعد از تأثی عوامل ساینده، با بکارگیری فرمولاسیونهای مختلف از پلیمر پلی اورتان – بخش دوم

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات و تعاریف
تعریف مسأله
۱-۱) مواد خام مورد نیاز برای تولید پلی اورتان
۱-۱-۱) ایزوسیانات
۲-۱-۱) پلی اول
پلی اولهای پلی استری
پلی اولهای پلی اتری
۳-۱-۱) بسط دهنده های زنجیر
۴-۱-۱) کاتالیست ها
۲-۱) واکنشهای اصلی صورت گیرنده در تکنولوژی پلی اورتان
۳-۱) روشهای ساخت الاستومرهای پلی اورتان
۱-۳-۱) روشهای تک مرحله ای و روشهای بر پایه پیش پلیمر
۲-۳-۱) فرآیند پلی افزایشی چند مرحله ای با بازیافت مونومرهای واکنش نداده
۴-۱) اندازه گیری جرم مولکولی پلی اورتانها
۵-۱) جداشوندگی میکروفازی الاستومرهای پلی اورتان
۶-۱) روشهای کاهش VOC در فرآیند پوشش دهی

فصل دوم: مواد و روشها
۱-۲) مواد خام مورد نیاز برای سنتز پلی اورتان
۱-۱-۲) پلی اولها
۱-۱-۱-۲) Desmophen 670 BA
۲-۱-۱-۲) Desmophen 1800
۳-۱-۱-۲) Desmophen A 665 BA
۲-۱-۲) پلی ایزوسیانات
۱-۲-۱-۲) Desmodur VL 50
۲-۲-۱-۲) Desmodur N 3800
۳-۲-۱-۲) Desmodur Z 4470 BA
۳-۱-۲) توسعه دهنده زنجیر
۴-۱-۲) حلال
۲-۲) دستگاههای مورد استفاده
۳-۲) کنترل کیفی مواد اولیه
۴-۲) تعیین مدت زمانی واکنش پلیمریزاسیون
۵-۲) دستگاههای کیفیت سنجی پوشش پلیمری

فصل سوم: بررسی سنتیکی واکنش تشکیل پلی اورتان
۱-۳) مرتبه سنتیکی واکنش
۲-۳) تأثیر نوع حلال بر سنتیک واکنش

فصل چهارم: پوشش های پلی اورتانی برای خودروها- نتایج و بحث
۱-۴) مراحل پوشش دهی خودرو
۲-۴) پلیمرهای مورد استفاده در صنعت خودروسازی
۳-۴) بررسی امکان خودترمیمی پوششهای خودرویی بعد از تأثیر عوامل ساینده
۴-۴) مراحل انجام هر یک از آزمایشات
۵-۴) معرفی هر یک از تست های پوششهای پلیمری خودرو
۱-۵-۴) تست سختی سنجی
۲-۵-۴) تست براقیت
۳-۵-۴) تست حفظ براقیت بعد از خراش
۴-۵-۴) تست Cupping
۵-۵-۴) تست خمش
۶-۵-۴) تست chipping
۶-۴) بهینه سازی پوشش پلیمری پلی اورتان- بررسی نتایج
۱-۶-۴) عامل ایزوسیانات Desmodur N3800 بطور ثابت انتخاب می شود و پلی اولهای Desmophen 1800 و Desmophen 670 BA و Desmophen A665 به عنوان متغیر انتخاب می شوند
۱-۱-۶-۴) تست سختی
۲-۱-۶-۴) تست براقیت
۳-۱-۶-۴) تست حفظ براقیت بعد از خراش
۴-۱-۶-۴) تست Cupping
۵-۱-۶-۴) تست Chipping
۶-۱-۶-۴) تست خمش
۲-۶-۴) عامل ایزوسیانات Desmodur Z 4470 بطور ثابت انتخاب می شود و پلی اولهای Desmophen 1800 و Desmophen 670 BA و Desmophen A665 به عنوان متغیر انتخاب می شوند
۱-۲-۶-۴) تست سختی
۲-۲-۶-۴) تست براقیت
۳-۲-۶-۴) تست حفظ براقیت بعد از خراش
۴-۲-۶-۴) تست Cupping
۵-۲-۶-۴) تست Chipping
۶-۲-۶-۴) تست خمش
۳-۶-۴) عامل مخلوط ایزوسیانات Desmodur Z 4470 + Desmodur N3800 با نسبت ۵۰% از هر کدام بطور ثابت در نظر گرفته می شود و پلی اولهای Desmophen 1800 و Desmophen 670 BA و Desmophen A665 به عنوان متغیر انتخاب می شوند
۱-۳-۶-۴) تست سختی
۲-۳-۶-۴) تست براقیت
۳-۳-۶-۴) تست حفظ براقیت
۴-۳-۶-۴) تست Cupping
۵-۳-۶-۴) تست Chipping
۶-۳-۶-۴) تست خمش
۴-۶-۴) جمع بندی نتایج
۷-۴) ایجاد پوششهای فوق مقاوم در برابر خراش
۸-۴) اثر پارامتر دما بر روی سختی پلیمر بدست آمده
۹-۴) بررسی میزان خوردگی پوشش پلی اورتان
۱۰-۴) نحوه Handling پوششهای پلی اورتانی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

پیوست ۱) اندازه گیری عدد هیدروکسیل پلی اول
پیوست ۲) اندازه گیری مقدار NCO در ایزوسیانات

فهرست منابع مورد استفاده

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

برای خرید تماس بگیرید ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲

  • بازدید : 173 views
  • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۹    کد محصول : ۱۴۸۰۸    حجم فایل : ۶۵۸۵ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه شیمی بهینه سازی و طرح فرآیند پوشش خودرویی هوشمند با قابلیت خود ترمیمی بعد از تأثی عوامل ساینده، با بکارگیری فرمولاسیونهای مختلف از پلیمر پلی اورتان

عنوان پایان نامه: بهینه سازی و طرح فرآیند پوشش خودرویی هوشمند با قابلیت خود ترمیمی بعد از تأثی عوامل ساینده، با بکارگیری فرمولاسیونهای مختلف از پلیمر پلی اورتان – بخش اول

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات و تعاریف
تعریف مسأله
۱-۱) مواد خام مورد نیاز برای تولید پلی اورتان
۱-۱-۱) ایزوسیانات
۲-۱-۱) پلی اول
پلی اولهای پلی استری
پلی اولهای پلی اتری
۳-۱-۱) بسط دهنده های زنجیر
۴-۱-۱) کاتالیست ها
۲-۱) واکنشهای اصلی صورت گیرنده در تکنولوژی پلی اورتان
۳-۱) روشهای ساخت الاستومرهای پلی اورتان
۱-۳-۱) روشهای تک مرحله ای و روشهای بر پایه پیش پلیمر
۲-۳-۱) فرآیند پلی افزایشی چند مرحله ای با بازیافت مونومرهای واکنش نداده
۴-۱) اندازه گیری جرم مولکولی پلی اورتانها
۵-۱) جداشوندگی میکروفازی الاستومرهای پلی اورتان
۶-۱) روشهای کاهش VOC در فرآیند پوشش دهی

فصل دوم: مواد و روشها
۱-۲) مواد خام مورد نیاز برای سنتز پلی اورتان
۱-۱-۲) پلی اولها
۱-۱-۱-۲) Desmophen 670 BA
۲-۱-۱-۲) Desmophen 1800
۳-۱-۱-۲) Desmophen A 665 BA
۲-۱-۲) پلی ایزوسیانات
۱-۲-۱-۲) Desmodur VL 50
۲-۲-۱-۲) Desmodur N 3800
۳-۲-۱-۲) Desmodur Z 4470 BA
۳-۱-۲) توسعه دهنده زنجیر
۴-۱-۲) حلال
۲-۲) دستگاههای مورد استفاده
۳-۲) کنترل کیفی مواد اولیه
۴-۲) تعیین مدت زمانی واکنش پلیمریزاسیون
۵-۲) دستگاههای کیفیت سنجی پوشش پلیمری

فصل سوم: بررسی سنتیکی واکنش تشکیل پلی اورتان
۱-۳) مرتبه سنتیکی واکنش
۲-۳) تأثیر نوع حلال بر سنتیک واکنش

فصل چهارم: پوشش های پلی اورتانی برای خودروها- نتایج و بحث
۱-۴) مراحل پوشش دهی خودرو
۲-۴) پلیمرهای مورد استفاده در صنعت خودروسازی
۳-۴) بررسی امکان خودترمیمی پوششهای خودرویی بعد از تأثیر عوامل ساینده
۴-۴) مراحل انجام هر یک از آزمایشات
۵-۴) معرفی هر یک از تست های پوششهای پلیمری خودرو
۱-۵-۴) تست سختی سنجی
۲-۵-۴) تست براقیت
۳-۵-۴) تست حفظ براقیت بعد از خراش
۴-۵-۴) تست Cupping
۵-۵-۴) تست خمش
۶-۵-۴) تست chipping
۶-۴) بهینه سازی پوشش پلیمری پلی اورتان- بررسی نتایج
۱-۶-۴) عامل ایزوسیانات Desmodur N3800 بطور ثابت انتخاب می شود و پلی اولهای Desmophen 1800 و Desmophen 670 BA و Desmophen A665 به عنوان متغیر انتخاب می شوند
۱-۱-۶-۴) تست سختی
۲-۱-۶-۴) تست براقیت
۳-۱-۶-۴) تست حفظ براقیت بعد از خراش
۴-۱-۶-۴) تست Cupping
۵-۱-۶-۴) تست Chipping
۶-۱-۶-۴) تست خمش
۲-۶-۴) عامل ایزوسیانات Desmodur Z 4470 بطور ثابت انتخاب می شود و پلی اولهای Desmophen 1800 و Desmophen 670 BA و Desmophen A665 به عنوان متغیر انتخاب می شوند
۱-۲-۶-۴) تست سختی
۲-۲-۶-۴) تست براقیت
۳-۲-۶-۴) تست حفظ براقیت بعد از خراش
۴-۲-۶-۴) تست Cupping
۵-۲-۶-۴) تست Chipping
۶-۲-۶-۴) تست خمش
۳-۶-۴) عامل مخلوط ایزوسیانات Desmodur Z 4470 + Desmodur N3800 با نسبت ۵۰% از هر کدام بطور ثابت در نظر گرفته می شود و پلی اولهای Desmophen 1800 و Desmophen 670 BA و Desmophen A665 به عنوان متغیر انتخاب می شوند
۱-۳-۶-۴) تست سختی
۲-۳-۶-۴) تست براقیت
۳-۳-۶-۴) تست حفظ براقیت
۴-۳-۶-۴) تست Cupping
۵-۳-۶-۴) تست Chipping
۶-۳-۶-۴) تست خمش
۴-۶-۴) جمع بندی نتایج
۷-۴) ایجاد پوششهای فوق مقاوم در برابر خراش
۸-۴) اثر پارامتر دما بر روی سختی پلیمر بدست آمده
۹-۴) بررسی میزان خوردگی پوشش پلی اورتان
۱۰-۴) نحوه Handling پوششهای پلی اورتانی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

پیوست ۱) اندازه گیری عدد هیدروکسیل پلی اول
پیوست ۲) اندازه گیری مقدار NCO در ایزوسیانات

فهرست منابع مورد استفاده

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

برای خرید تماس بگیرید ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲


عتیقه زیرخاکی گنج