گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 157 views
  • بدون نظر
 با سلام خدمت شما دوستان بویژه دانشجویان رشته اقتصاد. با توجه به تئوري هاي موجود در زمينه ارزش اوراق بهادارواينكه قيمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلي جريان هاي نقدي آينده مي باشد و براي آزمون محتوايي اطلاعاتي سود حسابداري اعلام شده از سوي شركت ها و بررسي ميزان توجه خريداران و فروشندگان سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران به سود حسابداري اقدام به انجام اين تحقيق شد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول

۱

۱-۱- مقدمه

۱

۲-۱- تعريف موضوع

۲

۳-۱- اهميت تحقيق

۳

۴-۱- هدف و علت انتخاب موضوع

۳

۵-۱- سوابق مربوط

۴

۶-۱- فرضيات تحقيق

۵

۷-۱- قلمرو مكاني تحقيق

۵

۸-۱- قلمرو زماني تحقيق

۵

۹-۱- روش تحقيق

۵

۱۰-۱- ساختار تحقيق

۵

فصل دوم

۷

۱-۲- مقدمه

۷

۲-۲- كليات

۷

۳-۲- بازار سرمايه در ايران

۸

۴-۲- مزاياي وجود بورس اواق بهادار

۹

۱- از ديدگاه كلان

۹

۲- از ديدگاه شركتهاي پذيرفته شده در بورس

۹

۳- از نظر سرمايه گذاران

۹

۵-۲- سودمندي در پيش بيني معياري براي ارزيابي اطلاعات

۱۰

۶-۲- استفاده كنندگان صورتهاي مالي

۱۱

۷-۲- هدفهاي گزارشگري مالي

۱۲

۸-۲- انتخاب نظريه سود

۱۳

۹-۲- استدلال انتخاب نظريه سود

۱۴

۱۰-۲- مكاتب فكري پيرامون اندازه گيري سود

۱۵

۱۱-۲- سود تحققي و سود غير تحققي

۱۶

۱۲-۲- فوايد سود براي سرمايه گذاران

۲۰

۱۳-۲- حلقه هاي ارتباطي سود و قيمت سهام

۲۱

۱۴-۲- تحليل سود

۲۳

۱۵-۲- پيش بيني سودهاي آتي از روي سودهاي جاري

۲۴

۱۶-۲- قيمتها و سودها

۲۴

۱۷-۲- ويژگي بازار حقيقي و كامل

۲۴

۱۸-۲- ارتباط بين سودهاي حسابداري دائمي و سودهاي دائمي كه بعنوان مفهوم ارزيابي مي باشند

۲۵

۱۹-۲- مروري بر تحقيقات انجام شده ذر رابطه با سود-قيمت

۲۶

فصل سوم

۳۳

۱-۳- مقدمه

۳۳

۲-۳- انواع روشهاي تحقيق

۳۴

۳-۳- مراحل مختلف تنظيم تحقيق توصيفي

۳۵

۴-۳- مراحل پژوهش علمي در تحقيق

۳۵

۱- تعيين هدف

۳۵

۲- جمع آوري داده ها

۳۶

۳- تجزيه و تحليل داده ها

۳۶

۴- بيان يافته ها

۳۶

۵-۳- فرضيات تحقيق

۳۷

۶-۳- تئوري فرضي


عتیقه زیرخاکی گنج