گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق روش توليد بوش سيلندر اتومبيل -خرید اینترنتی تحقیق روش توليد بوش سيلندر اتومبيل -دانلود رایگان مقاله روش توليد بوش سيلندر اتومبيل -تحقیق روش توليد بوش سيلندر اتومبيل 
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
 بوش سيلندر از جمله قطعات چدني است كه نسبت به ساختار زمينه بسيار حساس است  و ويژگي هاي ساختاري قطعه تعيين كنندة عمر و دوام و سلامت موتور اتومبيل مي باشد . براي توليد اين قطعه در صنعت از دو روش استفاده مي شود . روش نخست ، ريخته گري در ماسه به روش سيليكات سديم است 
بوش سيلندر از جمله قطعات چدني است كه نسبت به ساختار زمينه بسيار حساس است  و ويژگي هاي ساختاري قطعه تعيين كنندة عمر و دوام و سلامت موتور اتومبيل مي باشد . براي توليد اين قطعه در صنعت از دو روش استفاده مي شود . روش نخست ، ريخته گري در ماسه به روش سيليكات سديم است . بوشي كه از اين روش توليد مي شود داراي استحكام پاييني بوده و بعلت رطوبت موجود در سيستم ، عيوب انقباضي و گازي فراواني در قطعه مشاهده مي شود . 
        روش صنعتي و جديد براي توليد بوش سيلندر ريخته گري در قالب فلزي به روش گريز از مركز است . در اين روش مذاب به سرعت در قالبي كه در حال گردش است ، ريخته شده ، شكل مي گيرد . استفاده از روشهاي گريز از مركز براي توليد بوش چدني به جاي روش ريخته گري در ماسه داراي مزاياي زير است : 
۱ـ حداقل عيوب گازي و انقباضي به همراه ضريب تراكم جرمي بالا
۲ـ حذف سيستم راه گاهي و تغذيه و مشكلات موجود در اين سيستمها 
۳ـ حذف سيستم ماهيچه گذاري و مشكلات موجود در اين سيستم 
۴ـ توليد بوش با حداقل ضخامت ممكن براي انجام مراحل ماشين كاري 
۵ـ استحكام و خواص مكانيكي بالاتر نسبت به سيستم ريخته گري در ماسه 
۶ـ افزايش سرعت توليد 
        گرچه استفاده از روشهاي گريز از مركز در توليد بوش از مزاياي زيادي برخوردار است ،‌ولي بايد توجه داشت كه به دليل شرايط خاصي كه به لحاظ استفاده از قالب فلزي بر نحوة انجماد حاكم است ،‌ باعث مي شود تا كنترل ساختار متالورژيكي قطعه با مشكلات عديده اي روبرو باشد كه از آنجمله مي توان به موارد زير اشاره  كرد : 
۱ـ جدايش فازها در اثر نيروي گريز از مركز 
۲ـ تغيير ساختار متالورژيكي و تشكيل مناطق كاربيدي 
        در فرآيندهاي متداول ريخته گري سيلندر ، دستيابي به ساختاري مناسب در قسمت سيلندر با پيستون كه سايش و حرارت بالايي ايجاد مي كند عملاً غير ممكن است . به منظور بالابردن مقاومت به سايش و ضريب هدايت حرارتي از به كار بردن قطعه اي استوانه اي شكل (بوش سيلندر) كه بطور جداگانه با ساختار مطلوب ريخته گري مي شود ،‌در آن محل استفاده مي كنند . بوش سيلندر را معمولاً از جنس چدنهاي خاكستري بدللي دارا بودن قابليت ريخته گري خوب و خواص فيزيكي و مكانيكي ويژه تهيه مي كنند . نوع و اندازة‌گرافيتها و فازهاي تشكيل دهندة زمينة‌ريز ساختار پارامترهاي اصلي تعيين كنندة‌خواص چدنهاي خاكستري هستند . 
        گرافيت نوع A (گرافيت لايه اي نازك با توزيع يكنواخت) با اندازة‌متوسط از نظر مقاومت به سايش عالي هستند . در چدنهاي خاكستري با گرافيتي نوع A ،‌    ورقه هاي گرافيت شبيه مخزن روغن كاري كننده عمل مي كنند . همچنين اين نوع گرافيتها باعث هدايت حرارتي و كنترل دماي سطوح مرتبط با منبع گرما مي شوند . گرافيتهاي ورقه اي ضمن داشتن قابليت ماشين كاري خوب ، شرايط عالي در برابر سايش نيز دارند . براي افزايش مقاومت به سايش چدنهاي خاكستري مي توان از ايجاد فازهاي مختلف و مناسب در ريز ساختار بهره گرفت . بطور كلي سختي چدن خاكستري با زمينة‌ كاملاً پرليتي حدود HB 180 است . با افزودن مقداري فسفر حدود ۵/۰ % به چدن فاز استريت با سختي حدود HB  400 در اطراف سلولهاي يوتكتيك تشكيل مي گردد . اين فاز در برابر سايش بسيار مقاوم مي باشد . 
        با توجه به مصرف گستردة‌ بوشها و كاربرد حساس آنها در سيلندر توليد آنها با مشخصات مناسب ضروري مي باشد  ليكن با توجه به طبيعت انجماد جهت دار در ريخته گري گريز از مركز ، توليد چنين محصولاتي با مشكلاتي روبرو خواهد بود . لذا هدف اصلي توليد چدن خاكستري با داشتن گرافيتهاي نوع A ضمن داشتن ريز ساختاري شامل حدود ۹۵% پرليت و حدود ۵% فسفيد آهن مي باشد .  
قالب هاي مورد استفاده در روش ريخته گري گريز از مركز افقي :
بسته به شرايط كاري ، سرعت توليد ، جنس آلياژ ريخته گري به دو دسته مصرف شدني و دائمي تقسيم بندي شده است ، كه قالب هاي مورد استفاده در ريخته گري گريز از مركز لوله هاي چدني مورد نظر فولاد دائمي است .
جنس فولادهاي قالب گريز  از مركز :
فولادهاي قالب از نوع فولادهاي گرم كار بوده كه جهت تهيه لوله هاي چدني و همچنين قالب هاي تزريقي پلاستيك در صنعت مورد توجه مي باشند . در حين كار سطح داخلي آنها تحت درجه حرارت هاي بالا و بارهاي مكانيكي نسبتاً بالا قرار دارد . فولادهاي قالب درحين كار تحت تاثير عواملي قرار مي گيرند كه بر طول عمر آنها تاثير دارد . اين عوامل عبارتند از : 
۱-سيكل تغييرات دما با دامنه   تا   در سطح داخلي قالب ( زمان يك دوره تغييرات دما تقريباً ۲۱۰ ثانيه است .) 
۲-نيروي گريز از مركز بالا در اثر چرخش قالب با سرعت حدود   حاصل مي شود . 
۳-تنشهاي بالا در نزديكي سطح داخلي (حدود   فشار   كششي 
۴-خوردگي حاصل از گازها و هوا كه از انجام واكنشها حاصل مي شود . 
۵-تركهاي خراش كه در هنگام بيرون كشيدن لوله ها از قالب در جهت محور قالب ايجاد مي شوند.
مشخصات متالورژي و مكانيكي فولاد قالب 
چقرمگي شكست   
استحكام كششي   
استحكام تسليم  
درصد زياد طول HBتختي
۲۶۰۰ ۸۵۰-۷۰۰ ۷۰۰ ۱۷ ۲۴۰-۲۰۰ فولاد ۲۱
۲۴۰۰ ۹۰۰-۷۵۰ ۷۰۰ ۱۷ ۲۴۰-۲۰۰ فولاد ۳۴
ضخامت قطعه و دماي جدارة قالب :
        بطور كلي با كاهش ضخامت قطعه سرعت انتقال حرارت از مذاب به جدارة قالب افزايش مي يابد و در نتيجه بر سرعت انجماد قطعه افزوده مي شود . اين امر شرايط را براي ايجاد يوتكتيك در ساختار قطعه فراهم كرده و باعث افزايش مقدار منطقة سفيد شده در قطعه مي شود . 
        افزايش دماي جدارة قالب بطور طبيعي باعث كاهش در ميزان تحت انجماد  
مي شود . ولي بايد توّجه داشت كه افزايش بيش از حد دماي جدارة قالب ممكنست به تغييراتي در ساختار انجماد وايجاد انجماد معكوس ساختار قطعه شود .
  آزمايشهاي عملي :
مراحل كاري تهية بوشهاي چدن خاكستري به روش گريز از مركز افقي :
             1.تهية مذاب با آناليز مورد نظر .
             2.پوششكاري قالب گريز از مركز .
             3.پوششكاري پيلة بارريزو ناودان ذوب ريز .
             4.جوانه زايي در پاتيل اوليه . 
             5.جوانه زايي ثانويه در مرحلة ريختن مذاب به قالب .
۱٫تهية مذاب با آناليز مورد نظر :
           كوره هاي مورد استفاده در تهية مذاب از نوع القائي با ظرفيتهاي k400 فركانس متوسط و كورة  Ton1  فركانس پايين ميباشد . و مواد اولية در تهية مذاب شامل درصد هاي مناسبي از شمش چدن خاكستري ، برگشتي ، قراضه ، براده ، مي باشد كه در نهايت مطابق آناليز مورد نظر چدن خالستري ، مطابق با آناليز زير تهيه مي گردند:
  % CE        % C        % Si       % P       % Mn        % S       % Cr     % Cu 
۴۵/۰          13/0        <1/0          6/0      13/0-1/0   4/2-7/1      4-5/3   %C+%Si/3 
آناليز مذاب ، طي تهية آن ، توسط قالب نمونه گير آناليز ، تهيه شده و به كمك دستگاه كوانتومتر در هر مرحله از تهية مذاب سنجيده مي شود .

۲٫پوشش كاري قالب گريز از مركز ونوع پوشان آن:
        قالبهاي تهية بوشهاي گريز از مركز ، در هر مرحله از شرايط كاري تعيين گرديده و با توجه به كاربرد پوشان در قالبها ، همزمان با چرخش قالب ، توسط كمپرسورهاي پوشان بصورت منظم از انتهاي قالب به سمت بيرون آن ، به داخل آنها پاشيده مي شود تا به اين ترتيب  ، خواصي نظير ، عدم چسبندگي مذاب به قالب ، افزايش عمر قالب ، كنترل و انتقال حرارت ، … را ايجاد نمايند.
    پاية پوشان مورد استفاده در اين قالبها :
 پودر سيليس ، نبتونيت ، مايع كف زا ، خاك دياتومه ، آب به نسبتهاي معين و مش بسيار ريز (كمتر از ۰۰۱/۰ – ۰۱/۰ ميلي متر ) مي باشد ، به طوري كه غلظت پوشان مورد نظر حاصل از مخلوط نمودن مواد فوق در حدود           55-45   بوده كه توسط دانسيمتر تعيين مي كردند . ضخامت پوشان مورد استفاده در قالب در حدود  1-5/0 ميلي متر مي باشد . 
در اين تحقيق سعي ميگردد ، تا علاوه بر تغيير كميت در اندازه و حتي نوع جوانه زاها و به بكارگيري آنها در مرحلة ثانوية جوانه زني ، از مرحلة جوانه زايي در پوشان قالب نيز آزمايش به عمل آمده و تاُثير آن بر نوع گرافيتهاي سطوح بوش و خواص آن نظير سختي مورد بررسي قرارگيرد كه در مراحل عملي به تشريح آنها پرداخته ميشود 

عتیقه زیرخاکی گنج