گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 105 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

      تاسيسات حرارت مركزي آبگرم عبارتند از مجموع وسايل و تجهيزاتي است كه مقدار گرماي لازم (برحسب كالري) را در مكان معيني از ساختمان توليد و آنرا با واسطه آب از طريق لوله كشي و رادياتور به اطاقهاي مختلف ساختمان منتقل و توزيع مي نمايد. آبگرم ، ناقل حرارت كه گرماي خود را در نتيجه تبادل از دست داده از طريق لوله هاي برگشت به مركز توليد حرارت(موتورخانه) بازگشته مدارخود را مجددا به ترتيب فوق مي پيمايد. بنا به تعريف اجمالي فوق معلوم  مي شود كه دستگاههاي مورد استفاده تاسيسات حرارت مركزي بطور كامل شامل ديگ ، منبع دوجداره ، منبع انبساط(باز و بسته ) مشعل ، لوله كشي هايرفت و برگشت و رادياتور ها و وسيله يا عاملي است كه آب را در مدار به جريان مي اندازد. پس از آشنايي با تعريف حرارت مركزي  با آبگرم به توضيحي در مورد هر يك از دستگاههاي حرارت مركزي مي پردازيم . و با دستگاه و نحوه عملكرد دستگاه آشنا مي شويم.
      در تاسيسات حرارت مركزي براي گردش آب از دو خاصيت توموسفيون(سيفون حرارتي)يا جريان طبيعي و سيستم حرارت مركزي با جريان سريع استفاده ميشود . كه كاربرد هر كدام از اينها بستگي به وسعت تاسيسات  و زير بناي ساختمان دارد و زير درباره هر دو مورد بطور كامل توضيحاتي داده ميشود (تاسيسات حرارت مركزي با گردش ترموسيفون يا جريان طبيعي ) در ساده ترين تاسيسات حرارت مركزي براي گردش آب از خاصيت ترموسيفون يا جريان طبيعي كه در اثر اختلاف وزن حجم مساوي از سيال گرم و سرد به وجود مي آيد استفاده شده است . بطور مثال هرگاه دو ظرف شيشه اي پر از آب را به وسيله دو لوله به هم مربوط نمايند و در ته ظرف پايين اندكي ماده رنگي (مثلا” پرمنگنات دوپتاسيم) داخل كرده و آنرا روي صفحه داغ اجاق برقي حرارت دهنده بين دو ظرف جريان آب برقرار ميشود به اين ترتيب كه آبگرم و رنگين قسمت پايين ظرف تحتاني از راه لوله سمت راست بالا در سطح فوقاني آب  محتوي ظرف بالا به صورت لايه رنگين جمع ميشود . آب سرد ظرف فوقاني از لوله سمت چپ به داخل ظرف پايين سرازير مي گردد. عامل اين تحرك (جريان ) گرم شدن و انبساط آب موجود در قسمت پايين ظرف تحتاني است كه موجب كاهش وزن مخصوص آن مي گردد. در اين باره بايد ياد آوري شود كه آب در چهار درجه كمترين حجم را دارد هرگاه درجه حرارت آب اين حد تجاوز نمايند به حجم آن افزوده و از وزن مخصوص آن كاسته ميشود.
      درطرح تاسيسات حرارت مركزي برمبناي جريان طبيعي آب نخست تمام حجم داخل سيستم را (ديگ –لوله كشتيها-رادياتورها) تا سطح تراز محل اتصال لوله به منبع انبساط را كه در بالاترين نقطه قرار گرفته با بازكردن شير انشعاب لوله كشي آب شهر پر مي نمايند. بديهي است كه در انجام اين عمل به جز شير تخليه آب محتوي سيستم كه بسته است بقيه شيرها باز مي باشد. موقعي كه سيستم بطــور 
گزارش كارآموزي
كامل از آب پر شده و از لوله خبر كه به بالاي جدار جانبي منبع  انبساط متصل است . آب سرازير گشت شير مخصوص پركردن سيستم را مي بندند تا ارتباط سيستم از لوله كشي شهر قطع شود.
      در موقع راه اندازي در مرحله نخست آب محتوي ديگ گرم و سبك تر شده تبادل وزن مخصوص آب محتوي رادياتورها و لوله كشي ها با آب ديگ به هم خورده آب گرم محتوي ديگ كه بيشتر در قسمت بالاي فضاي داخلي آن جمع شده از داخل ديگ خارج و از لوله مرتبط به قسمت مزبور(لوله رفت) به آرامي در جهت رو به بالا به داخل رادياتورها جريان مي يابد و آب محتوي رادياتورها كه سرد است در جهت رو به پايين از لوله برگشت مربوط به قسمت پايين داخل ديگ سرازير ميشود. گردش طبيعي آب بر  اساس فوق تا موقعي كه تبادل حرارت بين آتش و آب در جدار داخل ديگ و آب و هوا در جدارخارجي رادياتور انجام ميگيرد هم چنان ادامه دارد. منتها بعد از اينكه رژيم به صورت پايدار برقرار شد ، درجه حرارت آب رفت و برگشت به ترتيب با اختلاف ۲۰ درجه در حد ۸۰ درجه و ۶۰درجه تشبيت ميشود. بدين ترتيب هر ليتر از آب در گردش خود ۲۰ كالري حرارت از طريق جدار رادياتورها به فضاي اطاقها  مي رساند.
مثال:
سيستم دولوله اي :
      در اين سيستم هر يك از رادياتورها داراي لوله هاي ورودي ( رفت ) و خروجي ( برگشت ) مستقل و مخصوص ميباشد. بعبارت ديگر رادياتورها بطور موازي قرار دارند لوله هاي رفت و برگشت از هم مجزا است . اين سيستم به سيستم دو لوله اي موسوم است.
      در طرح سيستم مورد بحث ، محل ديگ بايد در پايين ترين نقطه ساختمان (زير زمين ) قرار گيرد. شيب لوله كشي هاي افقي زياد و طول  آنها تا حد امكان كمتر و قطر لوله هاي رابط كه از روي محاسبه به دست مي آيد ، بيشتر از قطر لوله هاي رابط سيستم حرارت مركزي آب گرم با استفاده از الكترپمپ گردش آب است تا جريان طبيعي آب به سهولت انجام بگيرد. از اين روي سيستم مزبور در مورد ساختمانهاي آنها كوچك و ارتفاع آنها بلند است ، مناسب مي باشد طرز كار تاسيسات حرارت مركزي با جريان طبيعي آب بسيار آرام و بي صدا است و چون گردش آب از رادياتورها تابع هيچ انرژي خارجي (الكتريسيته) نيست ضريب اطمينان آن زيادتر است علاوه بر اين چنانچه به هر علت نامشخص مقدار آبي كه از يك رادياتور عبور مي كند( كوچك بودن قطر لوله در نتيجه اشتباه محاشبه يا مسدود شدن لوله مربوط….) كاهش پيدا كند، مقدار آب در جريان بقيه رادياتورها افزايش يافته تعادل و توازن حرارت  بطور خودكار برقرار و ميزان حرارت دهي به خودي خود تنظيم خواهد شد. از اين نوع كه بطور دقيق محاسبه نشده باشد ، به طور رضايت بخش عمل خواهد كرد و اين موضوع مزيت سيستم را نسبت به سيستم هاي توجيه مي نمايد.

گزارش كارآموزي
(سيستم حرارت مركزي با جريان سريع)
      در مواردي كه مساحت زير بناي ساختمان و وسعت تاسيسات زياد باشد فشار لازم براي جريان آب (باسرعت لازم ) در مدار(دقت فشار) بيشتر گشته لازم است كه براي تامين اين فشار از الكتروپمپ مخصوص به نام پمپ سير كولاسيون ( تلمبه گردش) استفاده كرد. در اين حالت به جاي آنكه فشار براي جريان دادن آب حدود ۵-۴ سانتيمتر ستون آب در سانتيمتر مربع باشد(نظير حالت جريان طبيعي) برابر فشار ناشي از پمپ سير كولاسيون خواهد بود كه از ۵ تا ۵/۰ متر ستون آب در هر سانتيمتر مربع تغيير است .اين اين رو سرعت  جريان آب در لوله هاي رابط رفت و برگشت افزايش مي يابد و مي توان از قطر آنها كاست . سرعت مزبور كه در مورد تاسيسات جريان طبيعي حدود ۱۰-۱۵ سانتيمتر در ثانيه است در حالت تاسيسات جريان سريع يا پمپ به ۱-۵/۰ متر مي رسد. تنها عيب حرارت مركزي با جريان سريع آب وابستگي الكترو پمپ آن به جريان برق است كه براي رفع آن لوله اي مجهز به شير بنام لوله باي پاس به موازي لوله ورود و خروج به پمپ پيش بيني ميشود تا به هنگام قطع جريان برق يا وجود عيب در الكتروپمپ يا باز گذاشتن شير لوله باي پاس، آب به صورت بسيار ملايم در بعضي رادياتور ها به طور طبيعي جريان پيدا كند و كار سيستم به كلي متوقف نگردد.
موتورخانه :
      ديگ و متعلقات آن و همچنين الكتروپمپ گردش آب و احيانا” منبع دوجدار تهيه آبگرم در محلي كه ضمن طرح نقشه ساختمان به دقت انتخاب شده است نصب ميشود. ابعاد اين محل كه موتورخانه ناميده ميشود بايد براي نصب و سرويس دستگاههاي حرارتي مركزي و منضمات آنها كافي باشد. براي امكان ورود هواي تازه ضروري جهت احتراق سوخت و تهويه فضاي موتورخانه نيز پيش بيني هاي لازم بايد به عمل بيايد وجود اشكال در دودكش و مشعل موجبات نفوذ گازهاي سمي را به محل موتورخانه فراهم مي سازد.
كنترلهاي تاسيسات:
      درحال حاضر نياز ما انسانها به كنترل كننده هاي تاسيسات بيشتر است تا به مقدمات تاسيسات اگر قرار باشد دستگاهي شروع به كار كردن بكند يا دستگاهي اقدام به اجراي خواسته هاي ما بكند ابتدا بايد دستگاههاي كنترل كننده را خريداري و نصب كنيم تا از دستگاه و ساختمان و اداره حفاظت و كنترل نهايي كنند اين كنترل عبارت است از عملياتي كه در نيروي انساني و همچنين حفاظت و ايمني دستگاه است و نقش قابل توجهي دارند كه معروفترين و كاراترين دستگاه كنترل كننده را ترموستهاتها در بردارنده ما بايد درك كاملي از كار و عملكرد و اساس كار و ساختمان داخلي و خارجي اين دستگاهها داشته باشيم.
      انرژيهايي كه لازم است در اين مورد استفاده قرار گيرد عبارت است از انرژي هوا (باد) و گاز و حرارتي و برودتي و انرژي نيروي فشار و انرژي نور و صدا و…هستند اساسي ترين انرژيها عبارت –
گزارش كارآموزي
است از:
۱-حساس به تغييرات درجه حرارت (مانند انواع ترموستهاتها و ترموكوپلها)
۲-حساس به تغييرات نور و صدا (چشمهاي الكترونيكي يا فتوسل ها)
۳-حساس به تغييرات فشار (كليد كنترل فشار كم و فشار زياد)
۴-حساس به تغييرات ميدانهاي مغناطيسي (رله هاي مغناطيسي و بوبين كنتاكنور)
۵-حساس به جريان مايعات و گازها (فلوسوئيچها و كليدهاي جرياني)
۶-حساس به سطح مايعات (انواع ليوركنترلها يا فلوترها)
۷-حساس به تغييرات زمان (انواع تايمرها و زمانهاي برقي)
۸-حساس به تغييرات رطوبت (انواع رطوبت سنجها و كليد كنترل رطوبت)
علاوه بر اين انرژيها از انرژي پنوماتيكي و نيوماتيكي نيز استفاده شايان ميشود.
      اكثر اين كنترل كننده ها با سيم كشي و جريان فاز در مدار فرمان سيم كشي قرار مي گيرند و در صورت لزوم دستور به قطع يا وصل موتور و دستگاه را صادر مي كنند در اين روش يعني الكترونيكي احتياج به فرم كاري سيمها داريم كه اگر احيانا” روزي اشكالي در سيستم پيش آمد يا به هر دليلي دستگاهها يا كنترل كننده ها درست كار نگردند با پيگيري سيستمها بتوانيم مبدا و مقصد سيمها را پيدا كنيم و اگر عيب از خود سيمها بود آنرا رفع و تعمير كنيم.

عتیقه زیرخاکی گنج