امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 86 views
  • بدون نظر
فنّاوري اطلاعات شاخه‌اي ازفنّاوري است كه با استفاده از سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبكه‌افزار‍ وفكرافزار، مطالعه وكاربرد داده وپردازش آن را درزمينه‌هاي: ذخيره‌سازي، دستكاري، انتقال، مديريت، جابه‌جايي، مبادله، كنترل، سوييچينگ وداده‌آمايي خودكار امكانپذير مي‌سازد.جامعه اطلاعاتی، جامعه‌اي است كه شاخصهاي آن تراكم بسيار زياد اطلاعاتي درزندگي روزمرة شهروندان، استفاده ازرايانه درطيف گسترده‌اي ازفعاليتهاي فردي واجتماعي و دريافت سريع داده‌هاي رقمي بين مكانهاي مختلف است.چشم‌انداز جامعه اطلاعاتی : جامعه دانش‌بنياد مي‌شود؛ گردش اطلاعات شريان اصلي حيات جامعه است؛ فاصله‌ها كوتاه وارتباطات وسيع وپيچيده مي‌شود؛ اطلاعات به كالا تبديل مي‌شود.


عتیقه زیرخاکی گنج