گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۵    کد محصول : ۱۲۷۹۷    حجم فایل : ۲۸۷۰ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار ارشد نساجی تأثیر نانو ذرات اکسید روی بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماوراء بنفش

عنوان پایان نامه: تأثیر نانو ذرات اکسید روی بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماوراء بنفش

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۱-۲) پیشینه تحقیق
۱-۳) روش کار و تحقیق

فصل دوم:
۲-۱) ابریشم
۲-۱-۱) مقدمه ای در مورد ابریشم
۲-۱-۲) نحوه ریسندگی پروتئین ابریشم
۲-۱-۳) ساختمان و درصد مواد تشکیل دهنده لیف ابریشم
۲-۱-۴) پیوندها و نیروهای بین مولکولی پروتئینها
۲-۱-۵) صمغ گیری و سفید کردن ابریشم
۲-۱-۶) سفیدگری ابریشم
۲-۲) مواد رنگرزی اسیدی (Asid Dyes)
۲-۳) مواد رنگرزی بازیک (Basic Dyes)
۲-۴) رنگ پریدگی در رنگزاها
۲-۴-۱) فتولیز 
(PHOTOLYSIS)
۲-۴-۲) اکسایش در اثر نور (PHOTO OXIDATION)
۲-۴-۳) احیاء شدن رنگ در برابر نور (PHOTO REDUCTION)
۲-۴-۴) احیاء شدن در اثر حساسیت به نور (PHOTO SENSITIZATION)
۲-۴-۵) سست شدن در اثر نور (PHOTO TENDERING)
۲-۴-۶) برخی واکنشهای شیمیایی که سبب رنگ پریدگی می شوند
۲-۴-۷) ثبات نوری یا ثبات رنگی در رنگ ها

UV2-5) مواد دافع تشعشع
۲-۵-۱) مواد دافع فیزیکی مستقیم
۲-۵-۲) مواد دافع فیزیکی غیر مستقیم
۲-۵-۳) پلیمرها

فصل سوم:
۳-۱) مواد اولیه و وسایل مصرفی
۳-۲) آزمایشات انجام شده
۳-۲-۱) شستشوی کالای ابریشمی
۳-۲-۲) رنگرزی کالای ابریشمی با رنگزاهای اسیدی
۳-۲-۳) رنگرزی کالای ابریشمی با رنگزاهای بازیک
۳-۲-۴) مراحل پوشش
SEM3-3) میکروسکوپ 
EDX3-4) آنالیز عنصری
۳-۵) ثبات رنگ در برابر نور روز

۳-۶) اندازه گیری میزان خاکستر باقیمانده از سوزاندن کنترل شده نمونه (Ash content)
UV3-7) آزمون نوردهی بالا لامپ
۳-۸) تست اسپکتروفوتومتری انعکاسی

فصل چهارم:
نتیجه گیری
SEM4-1) میکروسکوپ 
EDX4-2) آنالیز عنصری
۴-۳) اندازه گیری میزان خاکستر باقیمانده از سوزاندن کنترل شده نمونه ها
۴-۴) بررسی خصوصیات رنگی نخ های رنگرزی شده با رنگزاهای بازیک و اسیدی
۴-۴-۱) رنگزای بازیک
۴-۴-۲) رنگزای اسیدی
۴-۵) تأثیر فرآیند شستشوی مؤلفه های رنگی نمونه های رنگرزی شده با رنگزاهای بازیک و اسیدی
۴-۵-۱) رنگزای بازیک
۴-۵-۲) رنگزای اسیدی
۴-۶) بررسی ثبات نوری نمونه های رنگرزی شده و سپس پوشش دهی شده با نانو اکسید روی
۴-۷) بررسی میزان عبور تشعشعات ماوراء بنفش از منسوجات ابریشمی عمل شده با نانو اکسید روی
توسط منسوج ابریشمی رنگرزی شده با رنگزای بازیک
UV4-7-1) بررسی میزان عبور تشعشع
توسط منسوج رنگرزی شده با رنگزای اسیدی
UV4-7-2) بررسی میزان عبور تشعشع
۴-۸) نتیجه کلی
۴-۹) پیشنهادات

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج