گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود فایل پایان نامه کارشناسی (تابع متغیر مختلط ۱)


 

فصل ۶ 5

ويژگيهاي تحليلي نگاشت 5

۶.۱       جبر مختلط 7

هميوغ مختلط 9

تابعهاي متغيير مختلط 13

خلاصه 16

۶-۲   شرايط  کوشي _ريمان 17

توابع تحليلي 22

خلاصه 22

۶-۳      قضيه ي انتگرال کوشي 23

انتگرال هاي پربندي 23

اثبات قضيه ي انتگرال کوشي به کمک قضيه ي استوکس 25

نواحي همبند چند گانه 27

فرمول انتگرال کوشي 29

مشتقها 31

قضيه ي موره آ 32

خلاصه 34

۶۵    بسط لوران 34

بسط تايلور 34

اصل انعکاس شوارتز 36

ادامه ي تحليلي 37

سري لورن 40

خلاصه 43

۶-۶  نگاشت 44

انتقال 45

چرخش 45

انعکاس 46

نقطه هاي شاخه و توابع چند مقدار 48

خلاصه 53

۶-۷            نگاشت همديس 53

خلاصه 54


عتیقه زیرخاکی گنج