گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 227 views
  • بدون نظر

نوع فایل : ورد(word)

تعداد صفحات : ۱۲۰
در این نوشتار به بررسی تاریخچه  تصفیه اب و فاضلاب ها  ، اهمیت تصفیه پساب های صنعتی ، استاندارد خروجي فاضلاب ها و تعاریف و ملاحضات ،  انواع روشهاي تصفيه فاضلاب، روشهاي تصفيه فيزيکي ،روشهاي تصفيه شيميائي،روشهاي تصفيه بيولوژيکي ،روشهاي متداول تصفيه فاضلاب صنعتي ،ميکروبيولوژي فاضلاب،تصفيه هاي پيشرفته،استفاده از تالابهاي مصنوعي در تصفيه فاضلابهاي صنعتي، مناسب ترين گزينه فاضلاب صنعتي از ديدگاه مديريتو در اخر به بررسی گزارش تصفيه خانه غرب مشهد (پرکند آباد) پرداخته شده است . 
قسمتی از متن :
تاکنون روشهاي بيولوژيکي گوناگوني چه هوازي و غير هوازي در رابطه با تصفيه فاضلابها بکار گرفته شده است. هر يک از اين روشها از امتيازات و بعضا” معايبي برخوردار هستند. مثلا” روش هوازي ( لجن فعال ، فيلترهاي چکنده و … ) در تصفيه فاضلابهاي خانگي و صنعتي داراي کارائي بالا در کاهش مواد آلي و معدني موجود بوده و اين خود يک مزيت عالي است. ليکن همين روش هوازي نياز به وسايل هوادهي و مکانيکي در مراحل مختلف تصفيه دارد و ضمنا” با لجن زيادي که توليد مي‌گردد مشکل هضم لجن آغاز کار است . در روش غير هوازي تصفيه فاضلاب، هرچند که BOD پساب خروجي از واحد تصفيه کننده بيشتر از BOD پساب خروجي در روش هوازي است، ولي امتيازاتي از قبيل عدم نياز به وسايل هوادهي ، لجن توليدي بسيار کمتر ، توليد گاز متان قابل استفاده و … براي روش غير هوازي متصور مي‌باشد. (۱)
بر اساس اطلاعات موجود و به نوشته M.N.Baker  در کتاب ” در جستجوي آب خالص و بهداشتي” قدمت اين مقوله به دو هزار سال قبل از ميلاد مسيح ميرسد. اما آنچه از نقطه نظر تاريخي مدون شده به ۴۰۰ سال پس از ميلاد مسيح تعلق دارد که در آن براي بهداشتي کردن آب ، جوشانيدن آن بر روي آتش و يا فروکردن ميله سرخ آهني در درون آب را توصيه نموده است. گرم کردن آب بوسيله آفتاب و يا صاف نمودنش ، با عبور دادن آن از ميان لايه‌هاي شني نيز آمده است.


فهرست مطالب 
فصل اول- مقدمه و تاريخچه                                       1
مقدمه                                                                    2
تاريخچه تصفيه آب به روش صنعتي                                3
 فصل دوم – اهميت تصفيه پسابهاي صنعتي            7
آب و پساب در صنعت ۸
پساب صنعتي  (Industrial Wastewater) 8
مقدار مجاز براي آب مزروعي ( عناصر محلول )           11
پارامترهاي مهم                                                           11
۱- اندازه گيري جريان فاضلاب                                    11
۲- اندازه مواد جامد ( Total Solid ) TS 11
۳- اندازه مواد قابل ته نشيني                                   11
۴- تعيين قليائيت :                                                   12
۵- اندازه گيري مواد آلي                                           12
۶-عوامل مؤثر بر غلظت O2 محلول در آب :                   13
۷- COD (Chemical Oxygen Demand) : 14
۸-  TOC 14
۹- THOD 14
فصل سوم- استاندارد خروجي فاضلاب ها                   15
الف- تعاريف                                                           16
ب- ملاحظات کلي                                                   16
ج- جدول استاندارد خروجي فاضلابها                           19
فصل چهارم – انواع روشهاي تصفيه فاضلاب ۲۲
۱- روشهاي تصفيه فيزيکي                                          23
۲- روشهاي تصفيه شيميائي                                  23
۳- روشهاي تصفيه بيولوژيکي                                  23
روشهاي متداول تصفيه فاضلاب صنعتي                  24
۱- تصفيه فيزيکي – شيميايي                                  24
۲- تصفيه بيولوژيکي                                                  30
۲-۱ تصفيه بي هوازي                                                  33
۲-۲  تصفيه هوازي                                                 39
فصل پنجم- ميکروبيولوژي فاضلاب                          44
الف – شرايط تغذيه و رشد در جمعيتهاي مخلوط ميکروبي ۴۶
ب- اثر دما روي رشد ميکروبي                                 47
ج- اثر درجه اسيديته (PH)  روي رشد ميکروبي         50
د- نياز رشد ميکروبي به اکسيژن                         52
ح- منحني رشد ميکروبي                                         52
و- سينتيک رشد بيولوژيکي                                 57
فصل ششم – تصفيه هاي پيشرفته                         59
۱) فاضلابهاي صنعتي ونحوه مقابله با آن                 60
۲) نقش پودر کربن فعال در بهينه سازي سيستمهاي تصفيه فاضلاب صنعتي ۶۱
فصل هفتم- استفاده از تالابهاي مصنوعي در تصفيه فاضلابهاي صنعتي ۸۲
۱) تالابهاي مصنوعي                                               83
۲) ساختار تالابهاي مصنوعي                                 83
۳) وظايف اجزاء اصلي تالاب                                 87
۴) حذف فلزات سنگين در تالاب مصنوعي                 90
۵) تصفيه پساب‌هاي صنعتي توسط تالاب‌هاي مصنوعي ۹۱
فصل هشتم- مناسب ترين گزينه فاضلاب صنعتي از ديدگاه مديريت ۹۳
– هزينه خريد و راه اندازي                                           100
– راهبري و تعميرات نگهداري                                 102
– دفع مواد زايد                                                         103
– ملاحظات راهبري                                                 104
– دفع آب تصفيه                                                         104
– دفع مواد زايد حاصل از تصفيه فاضلاب                 105
– مزايا وکمبودها ۱۰۶
– تجزيه و تحليل منافع اقتصادي                                107
فصل نهم – گزارش تصفيه خانه غرب مشهد (پرکند آباد) ۱۰۹
الف- گزارش کلي مراحل تصفيه                                110
ب- توصيف ۱۱۱
ج- آزمايشات مهم انجام شده روي فاضلاب                114
منابع                                                                        115

عتیقه زیرخاکی گنج