گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر

متن توضیحات:

این فایل word با موضوع تحقیق تاریخ بشریت

 دارای یازده صفحه می باشد. در این فایل مطالب آن شرحی در مورد تاریخ بشریت، داستان خلقت آدم و حوا، همچنین داستانی کوچک در مورد ابراهیم (ابراهام)پیامبر قوم یهود ذکر شده است.

و دیگر بخش ها که شما دوستان عزیز میتوانید با خرید و دانلود این فایل به آن دسترسی پیدا کنید و از تمام مطالب آن بهره مند شوید.

دراينجاسخن رابه تاريخ بشريت اختصاص ميدهيم. به داستان خلقت , به آدم وحوا. خواننده اين نوشته ها چه مسلمان باشد , چه مسيحي وچه يهودي , وچه پيرو ديگر اديان, حتما با داستان آدم وحوا آشناميباشد. حالا, باکمي تغيير در داستان , يکي سيب رامسبب بدبختي هاي بشريت ميداند , يکي انگور ويکي انجير را. اما بهر حال در اين سه مذهب الهي و يکتاپرستي وصاحب کتاب , داستان و روايت تقريبابه يک شکل آمده است. در اين داستان ها, ياروايات مذهبي از تاريخ , حقيقتي يکسان وفرمول وار به بشريت آموخته ميشود وآن اينکه پدر ومادر تمام انسانها آدم وحوا بوده اند. يعني تمام نژادهاي گوناگون ورنگارنگ , نژاد سرخ , سفيد , سياه و زرد وغيره از يک منشا ومبدا پديد آمده اند.

 منشا اين تفکر درچيست؟ آيا هرگز سوال کرده ايد که بالاخره نژاد و پوست آدم وحوا چه رنگي بوده است؟ يعني من سيه پوست يا زردپوست بايد قبول کنم که آدم وحوا سفيد وبلوند بوده اند؟ ايا انسان سفيدپوست ميتواند تصور کند و بپذيرد که آدم وحوا سيه پوست بوده اند؟ بالاخره آنها انسان بوده و رنگ پوست داشته اند, ولي هيچ کجا دراينمورد سخني به ميان نيامده است . که صدالبته کار عاقلانه ايست. يعني داستان خلقت را تفرقه انگيز نکينيم , و بگذاريم هرکس تصور خاص خود رااز چهره ورنگ پوست آدم و حوا نزد خود داشته باشد. آما تکليف يک انسان محقق چيست و چه ميشود؟ حقيقت چه ميشود؟

گرچه تاريخ انسان در ۳۰۰۰ سال گذشته تحت تاثير آثار نگارش شده توسط يونانيان و روميان شکل گرفته است , اما تاريخ ديني وداستان خلقت ۱۰۰۰۰ ساله يک داستان “سمتيک” تاثير گرفته از قوم يهود-عرب ميباشد.  داستان , روايت تاريخي خلقت به تفسير قوم يهود-عرب در کليه اديان “سمتيک ” که اکنون جهانگير شده به نوعي فرمول وار گزارش شده است.

تعجب نفرمائيد. گرچه تصور قوم يهود – عرب در ديد انسان امروزي بعنوان يک قوم يکپارچه, بدليل دشمني طولاني فيمابين اعراب و يهوديان امکانپذير نيست, که ريشه آن نه تنهاکه سياسي نيست بلکه قومي است , اما در روايات ديني از تاريخ خلقت , نقل شده در اديان قوم سمتيک بااينکه به اين دشمني اعتراف شده, اين دوقوم رابرادر واز يک پدر معرفي ميکنند.


عتیقه زیرخاکی گنج