گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdfوبه صورت زیر تهیه شده است:

رشته مهندسی آب و فاضلاب به منظور تربیت متخصصانی تدوین شده‌است که بتوانند در زمینه‌های شناخت منابع آب و کنترل و بهسازی کیفیت منابع آب اطلاعات لازم را به دست آورند تا بتوانند در مراحل مختلف طراحی، نظارت و مدیریت پروژه‌ های آب کار کنند. با توجه به اینکه توسعه کشور در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی، عمران و غیره بستگی به میزان آب قابل استفاده دارد می‌توان صنعت آب را در ایران در زمره صنایع مادر به حساب آورد. 
جزوه مهندسی آب ، فاضلاب و پروژه در ۶ جلسه مجزا تهیه شده است و مربوط به کلاس های درس استاد برائی از دانشگاه آزاد آبادان می باشد . سرفصل های ارائه شده در این جزوه عبارتند از :

تعیین مقدار اب مصرفی ، عوامل موثر بر مصرف و انواع مصرف
ضوابط طراحی ، پیش بینی جمعیت
اهمیت جمع اوری فاضلاب و روش های جمع آوری فاضلاب
مبانی و محدودیت های فنی در طراحی خطوط انتقال و شبکه های توزیع
شبکه های توزیع آب
طراحی شبکه فاضلاب
تاريخچه
از آغاز زندگی گروهی بشر، آبرسانی و انتقال آب شروع شده است. ابتدا با کندن شیارهای معمولی به صورت
ثقلی انتقال آب صورت میگرفته )کانال( سپس جهت استفاده از آبهای زیرزمینی کانال های زیرزمینی و قنات
ابداع شده )ایرانیان( است.
از حدود ۰۵۱ سال قبل آب کشاورزی و آشامیدنی مجزا شد و شبکه های انتقال لوله ای آغاز شد. اولین آثار از
چینی ها – هندیان – بابلیها و مصریان قدیم در زمینه آبیاری و آبرسانی بجا مانده است.
در هند چاهی است با قدمت ۰۱۱۱ ساله.
در مصر سد کافرا حدود ۵۱۱۱ سال عمر دارد، به ضخامت ۰۰۱ متر و ارتفاع ۰۱ متر. در چین آثار سدهای
بزرگ با عمر ۰۵۱۱ سال پیدا شده است.
اولین تاسیسات آبرسانی در شهر اورشلیم در زمان حضرت سلیمان و به دستور ایشان ساخته است.
آبرساني در ايران
بعنوان عنصری حیاتی و مقدس با آب برخورد میشده و با توجه به کم آبی یا بی آبی مناطق زیادی در ایران در
مصرف و نگهداری آن دقت بسیاری میشده است.
آثار اولین کانالها در سیالک نزدیک کاشان مربوط به ۰۱۱۱ سال پیش دیده شده است.
در زمینه مهار آب توسط سد قدیمی ترین آثار در بلوچستان در قسمت مشکائی و لاکوریان مربوط به ۰۱۱۱
سال پیش پیدا شده است.
در دوره هخامنشیان حداقل ۰۱ سد ساخته شد.
بندهای میزان – قیر – دزفول – پای پل در زمان ساسانیان ساخته شده است. متاسفانه تقریبا تمام این ساختمان
های هیدرولیکی در اثر حمله اعراب خراب شده است.

قدیمیترین قنات ایران حدود ۱۱۱۱ سال عمر دارد.
طول قنات های ایران از ۰ تا ۰۱ کیلومتر می باشد و مجموعاً ۰۱۱ هزار کیلومتر قنات زنده داریم.
در روزگار ساسانیان اداره ای به نام دیوان قنات ها برای کنترل، ترمیم و تکمیل قناتها بوده است.
در حدود هزار ) ۰۱۱۱ ( سال پیش کتابی توسط ابوبکر محمد حاسب کرجی درباره روش های مثلثاتی و
دستگاه های نقشه برداری برای پیاده کردن مسیر و جهت یابی قناتها نوشته شده که با توجه به زمان آن بیانگر
تسلط ایرانیان در آن زمان به تکنیک آبرسانی بوده است.
این کتاب توسط آقای خدیوجم ترجمه شده است.
دیلمیان و سامانیان پس از اسلام در پیشرفت آبیاری ایران کوشیدند از جمله کارهای آنها بندامسیر بر روی
رودخانه کر می باشد.
باقیمانده ساختمان های هیدرولیکی زمان قبل از اسلام و اکثر آثار بعد از آن توسط مغولها از بین رفته یا آسیب
دیدند. مجددا در دوره صفویان به این ساختمانها توجه شده است.
سد قهر رود نزدیک کاشان و عباس آباد نزدیک نکا و چند بند در زمان صفویان ساخته شد. در دوره قاجار
رکورد چشمگیری در تمامی زمینه های علمی و فنی بخصوص آبیاری وجود داشته و مجددا بعد از انقلاب
مشروطیت به این امر توجه شده است.
در هفتاد سال گذشته دهها بند – سد انحرافی و ۰۱ سد مخزنی ساخته شده اند.

آبرساني شهري ايران امروز
با توجه به مهاجرت روز افزون مردم از روستاها به شهرهای کوچک و از شهرهای کوچک به بزرگ و پیشرفت
سریع زندگی مدرن و با توجه به بهداشت بیشتر نیاز آبی روز به روز افزایش یافته و ضرورت ایجاد شبکه های
تامین، توزیع و انتقال آب بیشتر می شود و کمبود آب همواره بعنوان مسئله ای مهم و مشکل زا رو در روی ما
است و حل آن فقط با بهره برداری درست از منابع موجود آب کشور، جلوگیری از هدر رفتن آبهای طبیعی و
مهار رودخانه ها و ایجاد شبکه های انتقال و توزیع فنی امکان پذیر می باشد.
طرح یک تاسیسات آبرسانی موفق در صورتی امکان پذیر خواهد بود که طرح کنندگان بررسی ها و مطالعات
مقدماتی کافی در مورد امکانهای هیدرولوژی محل ) پارکینگ ابرها و باروری آنها (

هيدرولوژي
علم پیدایش، خواص، حرکت و گردش آب در طبیعت را هیدرولوژی گویند.
بیش از ۰۱ % سطح زمین را آبها فرا گرفته اند که ۰۰٫۰۰ % آبها در اقیانوسها هستند و ۰٫۰۱ % باقیمانده به
صورتهای زیر موجودند :
یخهای قطبی و یخهای نقاط مرتفع حدود : ۰۰ میلیون کیلومتر مکعب
رودخانه ها و دریاچه های آب شیرین : ۱٫۰۵ میلیون کیلومتر مکعب
آبهای زیرزمینی : ۱٫۰۵ میلیون کیلومتر مکعب
آب قابل بهره برداری انسانها حدود ۱٫۱۱۰ درصد کل آبهای موجود کره زمین میباشد.
آب در طبیعت یک مدار بسته را می گذراند ؛ از مایع به بخار یا جامد و بلعکس تغییر می یابد.

عتیقه زیرخاکی گنج