گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر

پروژه محاسبه تاسیسات حرارتی و برودتی

مقدمه :

منظور تثبيت دماي دلخواه و مناسب در داخل ساختمان بايد ابتدا از ميزان تلفات حوادثي محل اطلاع حاصل نموده تا بتواند بر مبناي آن ، ظرفيت وسايل حرارتي مورد نياز را بر آورد كرد لذا محاسبات دقيق و صحيح تلفات وارني ساختمان در كيفيت عملياتي بيشتر وابستة‌مركزي نقش اساسي و تعين كننده اي خواهد داشت در فصل زمستان حرارت داخل ساختمان از راه هاي مختلفي تلف مي شوند كه عبارتند از :

۱-تلفات حرارتي از جداره هاي ساختمان شامل ديوار ،. سقف ، كف در و پنجره

۲-تلفات حرارتي در نتيجة ورورد هواي سرد خارج به داخل ساختمان اين تلفات حرارتي ممكن است از طريق تهوية اجباري هواي ساختمان و يا نفوذ هواي خارج به طور طبيعي از درزهاي در و پنجره و نيره پيش آيد

گاهي نيز ممكن است تلفات حرارتي منفي يا بهبرت ديگر اكتساب حرارت داشته باشيم كه در اثر حرارت توليدي از دستگاه ها يا لوازمي است كه در داخل ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد اگر مقدار و است مكتب قابل توجه باشد . بايد در محاسبات منظور گردد .

پس از محاسبة تلفاتحرارتي ساختمان بايد آندا بنحوي جبران كنيم تا دماي اتاق ها و فضاهاي مورد نظر در حدود دلخواه و مناسب تثبيت شود زماني م تواند ايجاد شود كه شرايط امايي مناسب در داخل ساختمان  را تخميم نمود كه بررر روي تمام مراحل توليد و انتقال حرارت كنترل مداوم صوت گيرد و بهترين طريق نيز بدين هدف تمركز عمليات توليد حرارت در ساختمان است . پروسة توليد و انتقال حرارت در يك سيستم حرارت مركزي بدين صورت است كه گرماي لازم جهت جبران تلفات حرارتي ساختمان توس يك دستگاه در داخل اتاقي به نام موتور خانه بر روي آب يا بخار سوار شده توسط لوله هاي ناقل به مبدل هاي گرمايي مستل در اتاق ها از قبيل رادياتور يا كنوكتور منتقل مي گردد مادة‌ناقل حرارت پس از اين تبادل حرارتي در اتاق مجددا به ديگ برگشت داده مي شود تا چرخة فوق بار ديگر تكرار شود تمام مراحل اين عمليات را مي توان با وسايلي از قبيل ترموستاد و غيره به تور موتوري كنترل نمود.

 

دماي طرح خارج :

دماي طرح خارج عبارت است از ميانگين حداقل دماي خارج در زمستان كه توس سازمان هواشناسي طي چند سال ثبت گرديده است . البته ممكن است در بعضي از روزهاي زمستان دما از دماي ميانگين پايين تر رود ولي انجام محاسبات بر اساس شرايطي كه بندرت اتفاق مي افتد موجب افزايش غير ضروري ظرفيت دستگاه هاي گرم كننده خواهد شد .

 

دماي طرح داخل :

شرايط طرح داخل از نظر دما و رطوبت نسبي در ساختمان هاي مسكوني و تجاري بر پاية شرايط آسايش انسان درنظر گرفته مي شود در تعيين شرايط طرح داخلدر ساختمان هاي مسكوني و تجاري علاوه بر توجه به احساس راحتي ساكنينش بايد دقت نمود كه تغيير شرايط طرح در بخش هاي مختلف ساختمان نسبت به يك ديگر يا نسبت به هداي خارج بصورت ملاين و تدريجي صورت گيرد تا بر روي سلامتي انسان زيان بخش نداشته باشد .

تعيين دماي فضاي گرم شده ( توالت و راه پله ) :

مقادير ارائه شده در جداول برابر اتاق ها يا فضاهايي است كه مي خواهيم با وسايلمختلف از قبيل دياتدر يا فن كريل آنها را گرم كنيم ، در حالي كه در هر ساختمان اتاق ها يا فضاهايي وجود دارند كه قصد گرم كردن آنها را بدين صورت نه اينكه اگر در مجاورت ااقي كه با حرارتي آن را محاسبه مي كنيد اتاق گرم نشده اي وجود داشته باشد دماي آن را بصورت زير محاسبة مي كنيم .

 

محاسبات لوله كشي :

براي اين ساختمان سيستم لوله كشي با برگشت مستقيم مناسب است پس قطر لوله هاي برگشت مانند لوله هاي رفت است .

ضوابط و مقررات لوله كشي :

۱-انتخاب محدودة سرعت مناسب براي گردش آب اين سرعت بايد به ميزاني باشد كه با توجه به وضع نظر از لحاظ توليد سر و صدا ايجاد ناراحتي نكند ، سرعت مناسب حركت آب در لوله ها بين ۲ تا ۴ فوت بر تاييد و براي مكانهايي كه در آنها سر و صدا اهميت چنداني ندارد از قبيل كارخانجات ، تا بيش از ۵/ فوت بر ثانبه است .

۲-در گرمايش نيازي به تعيين دبي هر لوله نيست چون در نمودار مي توان با استفاده از بار حرارتي قطر لوله را تعيين نمود و در سيستم اجباري بهترين اختلاف ماي آب رفت و برگشت  است .

۳-تعيين نرخ رفت فشار مناسب از آنجا ئيكه باز راء رفت فشار زياد هزينة پمپاژ بالا رفته و از طرف ديگر براي رفت فشار كم قطر لوله ها بزرگتر و در نتيجه هزينة لوله كشي افزون مي گردد محدوده اي براي نرخ افت فشار تعيين گرديده كه بين ۱۰۰ تا ۵۰۰ ميلي اينچ بر هر فوت طول لوله مي باشد . نرخ مناسب افت فشار برابر ۳۰۰ ميلي اينچ آب بر فوت معادل ۲٫۵ فوت بر صد فوت طول لوله مي باشد .

۴-جهت سهولت تخلية آب بايد تمام لوله افقي شيب ملايمي بين ۰ تا ۳ درصد بطرف موتورخانه داشته باشند اين امر همچنين  باعث هدايت هوا با بالاترين نقطة سيستم خواهد شد .

۵-بمنظور تخلية هواي سيستم بايد در مرتفع ترين قسمت لوله ها در موتور خانه هوا گير نصب شود .

۶-براي جلوگيري از تغيير شكل لوله هاي طويل در اثر انبساط حرارتي ، بايد براي لوله هاي مستقيمي كه بيش از ۳۰ .

 

محسبات تلفات حرارتي ساختمان

پس از تعيين دماي طرح داخل و خارج از ساختمان محسبات تلفات حرارتي را به ترتيب انجام مي دهيم .

الف : تلفات حوادثي از جداره هاي حرارتي  

حوادث منطقة هدايتي توس جداره هاي ساختمان از قبيل ديوار ، سقف ، كف ، در ، پنجره و شيشه را از فرمول  زير محاسبات مي كنيم . پروژه حاضر در مورد محاسبه تاسیسات حرارتی و برودتی ، درقالب word و ۹۸ صفحه  جهت خرید ودانلود برای شما عزیزان آماده کرده ایم که امیدواریم مورد رضایت شما واقع گردد.

در این پست خرید و دانلود فایل پروژه محاسبه تاسیسات حرارتی و برودتی را براتون گذاشتم ، پروژه حاضر شامل بررسی و محاسبات فنی ساختماني در تهران با دو آپارتمان شمالي و جنوبي كه مختصات آن تشريح شده. در پنج طبقه و ۶ طبقة مسكوني هشت واحد و طبقة همكف پيلوت است که به محاسبات بار گرمايش و تاسيسات حرارت مركزي، تعيين ضرايب انتقال حرارت جدارها دماي طرح خارج و داخل و… می باشد.شما می توانید این مقاله  را از این فروشگاه دانلود نمائید.


عتیقه زیرخاکی گنج