گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

رشد و گسترس استفاده از فن آوری های مبتنی بر تلفن همراه، بویژه کارت اعتباری تلفن همراه mobile credit card  بعنوان یکی از جدیدترین ابزارهای بانکی، فرصت های بیشماری را جهت نوآوری برای بانک ها فراهم آورده است.
کارت اعتباری تلفن همراه، یک روش پرداخت است که بموجب آن، مشتریان بانک ها وجوه ناشی از خرید و فروش کالاها و خدمات را بصورت اعتباری و از طریق تلفن همراه خود انجام می دهند.
علیرغم معرفی این خدمت به مشتریان بانک های و موسسات بانکی اسلامی چون Hong Leong Bank و Bank Bumiputra Bhd. در کشور مالزی از سال ۲۰۰۵، این خدمت هنوز به اندازه کافی مورد توجه مشتریان واقع نشده و یا کاربرد آن کمتر از حد انتظار بوده است.
بنابراین، بررسی عوامل موثر بر ترغیب مشتریان بانک های مالزی جهت استفاده از خدمت مذکور بمنظور ایجاد و حفظ قابلیت رقابت بانک های کشور مالزی با سایر بانک ها ضروری بنظر می رسد
اهمیت و ضرورت تحقیق:
الف) از منظر مشتریان:
برقراری امکان خرید بصورت بدون سیم “wireless” و با انعطاف زیاد
امنیت بیشتر نسبت به روش های سنتی پرداخت (با توجه به تجهیز آن به شماره شناسایی فردی PIN)
ب) از منظر بانک ها و موسسات بانکی:
سلاح رقابتی جدید در مقایسه با سایر بانک ها
کمک به بانک های تجاری جهت سیستم های کارت اعتباری تلفن همراهی که بیشتر مورد اقبال مشتریان قرار گرفته اند
کمک به نحوه ارائه خدمات مذکور به مشتریان بالقوه بانک ها
بررسی پیشینه تحقیق :
این مطالعه، از (مدل پذیرش فن آوری) Technology Acceptance Model (TAM) در محیط کارت اعتباری تلفن همراه بهره می برد.
مدل مذکور، روابط بین مولفه هایی چون ادراک مفید بودن perceived usefulness (PU) (Davis1، ۱۹۸۹) سهولت کاربرد perceived ease of use (PEOU) (Davis1، ۱۹۸۹)، قابل اطمینان بودن perceived credibility (PC) (Wang2و دیگران، ۲۰۰۳)، میزان اطلاعات درخصوص کارت اعتباری تلفن همراه amount of information on mobile credit card (AIMC) (Pikkarainen3 و دیگران، ۲۰۰۴) از یکسو، و میزان تمایل به استفاده usage intentions (USINT) از آن را، از سوی دیگر، تبیین می کند
کارت اعتباری تلفن همراه در هیچ کدام از مطالعات پیشین مورد بررسی قرار نگرفته بود (Guriting4 و Ndbuisi، ۲۰۰۶؛ Amin5 و دیگران، ۲۰۰۶؛ Kleijnen6 و دیگران، ۲۰۰۴؛ Ramayah7 و دیگران؛ ۲۰۰۳).
در حقیقت، Guriting4 و Ndbuisi (2006) و Ramayah7 و دیگران (۲۰۰۳) مطالعات پیشین خود را بر بکاربرد TAM در بانکداری اینترنتی (Internet Banking) متمرکز کرده بودند.
همچنین Amin5 و دیگران (۲۰۰۶) و Kleijnen6 و دیگران (۲۰۰۴) نیز از مدل TAM جهت مطالعه و بررسی بترتیب بانکداری اس ام اسی (SMS Banking) و تأمین مالی بدون سیم (wireless finance) بهره گرفته بودند
بسته به زمینه تکنولوژیک خاص، مولفه های دیگری نیز جهت تبیین فن آوری های جدید لازم و ضروری بنظر می رسند.
از آنجائیکه بسیاری از پژوهشگران، امنیت (security) و حریم خصوصی (privacy) را در زمره مولفه هایی قلمداد کرده اند که بر روی رفتار مصرف کننده تأثیر گذارند (Lauran8 و Lin، ۲۰۰۵؛ Kleijnen6 و دیگران، ۲۰۰۴؛ Wang2 و دیگران، ۲۰۰۳؛ Warrington9 و دیگران، ۲۰۰۰؛ Hoffman10 و دیگران، ۱۹۹۹)، مولف تصمیم گرفت مولفه های مذکور را نیز در مدل TAM در این تحقیق ملحوظ نماید.
مولف همچنین مولفه دومی را تحت عنوان (میزان اطلاعات در زمینه کارت اعتباری تلفن همراه) بعنوان عاملی که درک و پذیرش کارت اعتباری تلفن همراه از سوی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد، وارد این معادله نمود.

عتیقه زیرخاکی گنج