گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر

در این پژوهش با سرفصل های زیر آشنا میشویم:

شناخت و تحلیل ساختار سازمانی وضع موجود
شناخت و تحلیل منظور، خط مشی و اهداف کیفی وضع موجود

شناخت و تحلیل وضع موجود از سیستم مدیریت کیفیت
شناخت و تحلیل وضع موجود از مسئولیت مدیریت

شناخت و تحلیل وضع موجود از مدیریت منابع و تحقیق محصول

شناخت و تحلیل وضع موجود از اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود

تدوین/بازنگری، خط مشی کیفیت و اهداف کیفیتی سازمان
و…


عتیقه زیرخاکی گنج