گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

    هدف اصلي ما در اين قسمت دستيابي به يك سيستم نظام حل مسئله قوي و پويا در شركت قوطي سازي شفا مي باشد به منظور اجرا و دستيابي به يك سيستم نظام حل مسئله كارآمد، بايد مواردي را در نظر گرفت و از كارهاي بخصوص در جهت نيل به اين اهداف استفاده نمود و راه كارهايي بخصوص در جهت نيل به اين اهداف استفاده نمود به اين منظور راه كارهايي در اين قسمت ارائه مي شوند كه كمك و بهره گيري از آنها مي توان به يك نظام حل مسئله قابل قبولي در شركت قوطي سازي شفا دسترسي پيدا كرد.

گام اول: شناسايي و انتخاب مسئله و تعيين هدف حل مسئله

گام دوم: تجزيه و تحليل ابعاد مختلف مربوط به مسئله

گام سوم: تعيين راه حلهاي بالقوه براي حل مسئله

گام چهارم: ارزيابي و انتخاب راه حلهاي مختلف

گام پنجم: به اجرا در آوردن بهترين راه حل

گام ششم: ارزيابي نتايج حاصل از راه حل اجرا شده


عتیقه زیرخاکی گنج