گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 197 views
  • بدون نظر
با سلام خدمت شما دوستان عزیز. محصولی را که مشاهده می کنید پایان نامه با موضوع منطق فازی است. آگاهی و حساسیت یک ملت نسبت به تحولات علوم و تکنولوژی و پیشگیری اخبار مربوط به آن، یکی از نشانه های حضور جو علمی درجامعه می باشد. هر چند بیان ساده برخی از علوم وتکنولوژیهای پیچیده امروزی کاری دشوار است ولی گریزی از آن نیست. با عنایت به اینکه اولین کاربردهای یک  تکنولوژی را در سیستمها و تجهیزات نظامی می توان یافت ، آگاهی کارشناسان ، توسعه گران و کاربران دفاعی تکنولوژی از این تحولات، اهمیتی حیاتی خواهد داشت. بنابراین در این پایان نامه سعی شده است به معرفی برخی تکنولوژی های نوین که اثر بخشی خود را در ارتقای کیفیت عملیات اجرایی نشان داده اند پرداخته شود.

 
فهرست مطالب
 
فصل اول:آموزش منطق فازي
مقدمه
رشته های  فازي ( Fuzzy Sets
مرجعUniverse )
نقش عضويت  Membership function ))
یگانه ( Singletons)
 متغیرهای زبانی (Linguistic variables  )
 مثال سطح مخزن
عملیات برروی مجموعه های فازی( Operations On Fuzzy Set)
عملیات مجموعه ها (  Set operations)
اصلاح کننده (Modifiers  )
ارتباط ميان مجموعه‌ها
منطق فازی ( Fuzzy Logic )
پیوندها(Connectives  )
استنباط (  Implication )
 نتیجه ( Inference )
قواعد چند گانه(  Several Rule )
فصل دوم:نظريه منطق فازي
مقدمه
منطق دودويي و منطق چند مقداري-حد آستانه معين و فازي
مجموعه هاي فازي
مجموعه هاي فازي مراتب بالاتر
عمليات كلاسيك روي مجموعه هاي فازي
روابط فازي
قاعده تركيبي استنتاج
متغييرهاي زبان شناختي
منطق فازي
فرم كانوني
اصول اوليه و مفاهيم كلي كنترل فازي
مزاياي كنترل كننده فازي
چه مواقعي بايد از منطق فازي استفاده كرد؟
ژاپن پيشگام در تحقيقات و كاربرد سيستمهاي فازي
وضعيت تحقيقات و كاربرد سيستمهاي فازي در ايران
فصل سوم:سيستمهاي تشخيص عيب بر مبناي منطق فازي
مقدمه
مجموعه ها و منطق فازي
سيستمهاي تشخيص سنتي
سيستمهاي تشخيص فازي
مثالي كاربردي از سيستم تشخيص
نتايج پياده سازي
فصل چهارم: طراحي شبيه سازي يك كنترل كننده هوشمند ترافيك
مقدمه
سابقه علمی پژوهش
مقدمه هاي بر مفاهيم و روشهاي كنترل ترافيك
كنترل پيش زمانبندي شده
كنترل متاثر از ترافيك
كنترل متاثر ازترافيك با استفاده از منطق فازي
 آشنايي با تئوري مجموعه فازي
انگیزه های استفاده از مجموعه های فازی
فضاي كمي فازي
 کنترل فازی طرح شده
توابع عضويت وروديها و خروجيها
مکانیزم بهنگام سازی معادلات ومقادیر کیفی فازی مربوط به ورودیهای کنترلر
مقایسه عملکرد کنترلر فازی طرح شده با روش پیش زمانبندی شده در مورد میدان
مقدمه
شبیه سازی پیش زمانبندی شده میدان انقلاب تهران
شبیه سازی کنترلر فازی طرح شده بروی میدان انقلاب تهران
مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی فازی وپیش زمانبندی شدهنتيجه گيري
خلاصه
پيشنهادات


عتیقه زیرخاکی گنج